Karriere som økonom

Dr. Som litterærvidenskabsmand er Thomas Tillmann en reel nybegynder inden for rådgivning. I mellemtiden har han været i lærings- og uddannelsessektoren i ti år hos managementkonsulent abc tillmann succes uafhængigt.

Præsentér dig selv med et par ord. I hvilken branche er du aktiv, hvad er dit job, da hvornår arbejder du i din virksomhed?

Jeg har arbejdet i forretningsrådgivning i omkring 15 år, og i næsten ti år siden jeg startede min egen virksomhed, har jeg næsten udelukkende fokuseret på lærings- og uddannelsesspørgsmål. De enkelte projekter er meget forskellige. Ofte handler det om at hjælpe virksomheder med at strategisere deres uddannelses- og udviklingsindsats, gøre dem mere effektive og give mening om mulighederne for at digitalisere læring. Derudover arbejder jeg også for universiteter og udbydere af andre slags, der til sidst ofte behandler lignende spørgsmål om strategisk udvikling.

Beskriv kort, hvad der præcist inkluderer dit job i den daglige forretning.

Selvom jeg bevæger mig i en relativt lille niche, er hvert projekt meget anderledes. Nogle gange er projekter mere konceptuelle og målet er at udvikle velbegrundede og koordinerede strategier, nogle gange er de operationelle og handler om faktisk implementering, pilotering og formidling af ændrede tilgange. Min hverdag er altid kendetegnet ved det tætte samarbejde med holdene på klientsiden, f.eks. I form af workshops.

Hvordan kom du til dit erhverv??

Bestemt ikke ved mine studier. Jeg er litterær videnskabsmand og gjorde min doktorgrad om teologiske påvirkninger på unge Goethe. Men jeg var altid nysgerrig efter mange forskellige områder. Sådan kom jeg endelig til McKinsey i et par år gennem en praktikplads. I løbet af denne tid har min nuværende profil langsomt udviklet sig, og jeg så muligheden med lidt erfaring som konsulent til at dedikere mig helt til disse emner omkring læring og uddannelse. I sidste ende derfor en karriere, der er stærkt påvirket af de muligheder, der for det meste ubevidst har resulteret undervejs.

Hvilke faglige og personlige kvalifikationer bringer du for at udøve dit nuværende job??

Først og fremmest er dette et metodologisk værktøj, som jeg har fået de sidste 15 år inden for forretningsrådgivning, kombineret med indholdsrelateret ekspertise inden for læring og uddannelse og til sidst et netværk af forskellige kontakter inden for det relevante samfund.

Hvordan vurderer du den fremtidige efterspørgsel efter WiWis i din branche? Hvilken udvikling der kan være genstand for erhvervsområdet i denne sammenhæng?

På mange måder – teknisk, økonomisk, socialt – mere kompleks, har verden et stadigt stigende behov for meget specialiseret ekspertise. På trods af markedsusikkerhed kan det antages, at denne tendens fortsætter, og at der vil være yderligere efterspørgsel efter velbegrundede konsulenttjenester af forskellig art. I modsætning til i fortiden, m. E. især højt specialiserede eksperter har store muligheder, mens markedet længe har været præget af generalistisk rådgivning. Men dette betyder også, at der i starten skal være en specialistkompetence, der ikke er opbygget i denne form gennem et studiekursus, men snarere gennem videnskabelig og praktisk erfaring. Måske er trinet ind i ledelseskonsulenten således i fremtiden snarere den anden karrierebeslutning efter nogle års professionelt arbejde i et specielt erhverv.

Hvad rådgiver du spirende WiWis, der søger en karriere inden for deres aktivitetsområde, mere generelt?

At forblive nysgerrig, se på forskellige grene og arbejdsområder og have modet til at finde deres egen måde.

Dr. Tillmann, vi takker dig for den spændende samtale!

Specialisering vs. allrounder

WiWis aktiviteter er mangfoldige. Spørgsmålet om, hvorvidt flere allroundere eller specialister er efterspurgt, kan således ikke besvares entydigt. Der er dybest set et behov for begge. Hvor tekniske og økonomiske arbejdsområder overlapper hinanden, har de specialiserede ansøgere ofte fordelen. Jo større virksomhed, jo større er behovet for fageksperter. Samtidig med en specialisering falder det potentielle arbejdsmarked. Omvendt er markedet for allroundere stort set overskredet. Når alt kommer til alt var økonomien i vintersemesteret 2015/16, uddannelsen, der blev valgt det femte mest:

Antal tilmeldte studerende efter fagområde

‘> Kilde: DESTATIS via Statista
studieforløb Antal tilmeldte studerende
business Administration 234.715
Engineering (-wesen) 120103
retspraksis 112.271
datalogi 102.546
Økonomi 90.658
Medicin (generel medicin) 89.998
German Studies / tysk 75.688
psykologi 71.279
uddannelse 69.817
Elektroteknik / elektronik 69258
Industriteknik med ingeniørviden. tyngdepunkt 65492
matematik 59.381
Civil Engineering / Civil Engineering 54.789
business datalogi 54.519
biologi 51637
fysik 48475
Intern. Forretning / Ledelse 45.912
English Studies / engelsk 45.851
kemi 45539
Socialt arbejde 43207

En tidlig specialisering er normalt alfa og omega, for hurtigt at få en fod i døren på arbejdet. Her ligger problemet dog hos mange studerende: I studiets begyndelse er der mange hikke i karriereplanlægningen, og erhvervets strategiske orientering forbliver. En del af specialiseringen er temmelig tæt: Folk, der ikke kan lide at rejse, er ude af sted i rådgivningen, kommunikative typer går i markedsføring eller salg, mens analytisk orienterede mennesker er fremragende inden for økonomi og regnskab eller kontrol.

Det er ikke usædvanligt, at ansøgere tilbringer en enkelt praktikplads hos et mindre firma i løbet af deres studier. Hos WiWis er der flere faktorer, der bestemmer toppen eller floppen, når de leder efter et job: Ud over specialiseringen er den praktiske erfaring, universitetet, den endelige karakter og international erfaring alle en del af programmet. Enhver, der ved tidligt, hvor han vil hen, har specialiseret sig i et prestigefyldt universitet tidlig og praktisk erfaring u. a. akkumuleres i udlandet, øger sine chancer for en hurtig adgang til drømmeindustrien markant.

Studiet af økonomi

I en undersøgelse af kandidatorienterede WiWi-studerende med fokus på marketing og kommunikation var attraktive arbejdsopgaver og personlig udvikling især relevante aspekter ved jobjagt. De gode karrieremuligheder blev også betragtet som særligt vigtige af de studerende – et tegn på, at WiWis ikke ønskede at opgive middelmådige positioner. Ligegyldigt hvad din motivation for området økonomi er – undersøgelsen stiller oprindeligt nogle krav til de studerende.

krav undersøgelse

På den ene side er der de personlige forudsætninger: Analytisk tænkning, en interesse i økonomi og en grundlæggende forståelse af matematik er ubetingede forudsætninger. Engelsk er også et must og er en integreret del af dine studier. Ellers har du ikke brug for særlige talenter, måske endda grundlæggende viden inden for forretningsteorier, historie og filosofi er nyttige. Dette hjælper til bedre at forstå udviklingen og processerne.

Ud over de personlige forudsætninger kræves en generel adgang til universitetets adgang til studier på universitetet; for universiteter er en universitetsgrad tilstrækkelig.

Studerer uden en universitetsindgangskvalifikation

Under visse betingelser er dette Studerede økonomi uden gymnasium muligt. Mellem 3 og 10% af pladserne er åbne for denne gruppe af ansøgere. Hvilke adgangskrav der gælder for dette, bestemmer hvert universitet selv. Lovligt reguleret er, at z. B. Masters med afslutningen af ​​deres eksamen sidestilles automatisk med Fachhochschulreife. Det samme gælder andre IHK-promoveringskurser. Ansøgere er også berettigede til at studere efter afsluttet mindst to års uddannelse og en efterfølgende tre-årig erhvervserfaring, hvor adgangstilladelsen her er begrænset til uddannelsens emneområde.

Nogle colleges aflægger desuden en eksamen for potentielle studerende uden en universitetsindgangskvalifikation:

 • Optagelseseksamen i form af en skriftlig og mundtlig prøve for at bestemme undersøgelsens egnethed.
 • Lærlingstid: Dette kvalificerer ansøgere, der er mindst 25 år gamle og har mindst fem års erhvervserfaring. Efter bestået eksamen er en landsdækkende universitetsindgang mulig.
 • Prøveundersøgelser: Universitetet kan arrangere et to-fire-måneders studiekursus for optagelsesfri uddannelser, hvor ansøgeren skal opnå et minimum antal kreditpoint. Hvis han lykkes, kan han fortsætte sine studier, pointene krediteres.
 • For dem, der er interesseret i medicin, er optagelse via hochschulstart.de. For at undgå den flerårige ventetid kan interesserede parter tage en frivillig indgangsundersøgelse.

Adgangsbegrænsninger og udvælgelsesprocedurer

Hvis der er et stort antal steder at studere, beslutter den endelige karakter af universitetets adgangskvalifikation adgang. Ud over dette Numerus clausus (NC) -pladser tildeles også over det ventende semester. Hvis jeg ikke opfylder den endelige karakter på 1,6, er det muligt at få et sted med et gennemsnit på 2,3 og 4 ventende semestre. Hvor høj gennemsnitskaraktererne og antallet af ventende semestre er, afslører en offentliggjort semesterliste over hvert universitet.

Nogle – især private – colleges udfører også vurderingscentre til screening af ansøgere. Her fokuserer universiteterne på logik, matematik, argumentation i diskussioner og præsentation samt aspirantenes stressmodstand.

muligheder undersøgelse

Uddannelsen i økonomi er stor – ikke underligt, at uddannelsen er en af ​​de mest populære landsdækkende. Websteder som StudyCheck.de leverer anmeldelser og gør det lettere at finde et passende universitet. Undersøgelsen er på ingen måde kun mulig i en klassisk form på universitetet. Ud over deltagelsesstudier har dobbeltstudie og fjernundervisning etableret sig som reelle alternativer i de senere år.

universitet

Med erhvervelsen af ​​den generelle universitetsindgangskvalifikation har man adgang til universiteterne. Undersøgelsen er for det meste designet meget teoretisk her. Kun de seneste år finder obligatoriske praktikpladser i forbindelse med studiet sted og igen. Begivenhederne er opdelt i seminarer, forelæsninger og øvelser, hvor deltagelse er en del af præstationsvurderingen.

universitet

Den videregående uddannelse er åben for alle med mindst en universitetsindgangskvalifikation eller alternativt en kandidatgrad. Undersøgelsen har lignende struktur her som på universitetet, men mere praksisorienteret. Enhver, der ikke stræber efter en karriere som videnskabsmand i erhvervslivet, men sigter mod den frie økonomi, er godt tjent med universitetet.

Private College

Mens universiteter tilbyder uddannelsen WiWi, fokuserer private colleges og colleges ofte på specialiserede kurser såsom forretningsinformationssystemer eller forretningsadministration. En WiWi-undersøgelse findes også under andre navne, såsom:

 • Økonomi og erhvervsadministration (bachelor)
 • Ledelse og økonomi (bachelor)
 • Økonomi (bachelor)
 • Statsvidenskab (bachelor)
 • Erhvervs- og organisationsvidenskab (bachelor)
 • Økonomi, grundlæggende (grundlæggende økonomi og ledelse) (bachelor)
 • Erhverv og ledelse (bachelor)

Universiteterne har ofte andre adgangsregler end universiteterne (f.eks. Assessment Center), og studerende betaler undertiden høje semestergebyrer. Studieafgift på 3 til 4-cifrede summer månedligt er ikke usædvanligt. Små gruppestørrelser og mere intensiv læringsstøtte er mere sandsynligt end i de ofte overfyldte universiteter.

fjernundervisning

Næsten hvert fjernundervisningsuniversitet har et økonomiprogram. Særligt populær: En bachelorgrad i forretningsadministration med en efterfølgende kandidatgrad i erhvervspsykologi. Det er muligt at studere i en fuldtids- og en deltidsversion, som derefter tager længere tid at gennemføre. Størstedelen af ​​fjernuniversiteter kan opkræves. En undtagelse er Fernuni Hagen som et statsuniversitet, hvor kun et lille semesterbidrag og muligvis materielle omkostninger er afholdt – svarende til et lokalt universitet.

Det modsatte af et korrespondanceforløb er deltagelsesundersøgelsen, hvor studerende deltager i seminarer og forelæsninger, og ud over eksamener og seminararbejder hører den personlige tilstedeværelse til de tjenester, der skal leveres.

Dobbelt undersøgelse

Et alternativ til klassiske studier på universitetet er altid det dobbelte studie, hvor studiet indhold kombineres med praktisk erfaring i virksomheden. Dette bringer omfattende praktisk erfaring med den fordel, der allerede findes i studiekontakterne med en virksomhed, som derefter kan lette karriereindgangen. Derudover, selv under træningen, vinkler en regelmæssig løn (mellem 600 og 1.800 euro, alt er muligt), derudover overtager operationen ofte undervisningen.

Adgangskravet er den fagspecifikke universitetsindgangskvalifikation eller Abitur. Der er forskellige varianter af den dobbelte undersøgelse:

 • Uddannelsesintegreret dobbeltuddannelsesprogrammer: Disse kombinerer et fuldt studium med en komplet uddannelse. Ved afslutningen af ​​den treårige læretid / studietid er der to grader: Bachelor og svensk certifikat. Uddannelsen finder sted på universitetet, erhvervsskolen og virksomheden.
 • Praksisintegreret dobbeltuddannelsesprogrammer: De supplerer universitetsstudier med længere praktiske faser. I slutningen er der kun bachelorgraden.
 • Deltid dobbeltstudiekurserDisse er designet til fuldtidsansatte, der allerede har uddannelse og ønsker at studere, mens de studerer.
 • Erhvervsintegrationskurser: De kombinerer deltidsjob (uddannelsescertifikat tilgængeligt) med en grad.
 • Uddannelse ledsagende studier
 • Praktiske kurser

Der er lister på Internettet for deltagende universiteter og virksomheder, hvor altid en selvinitiativsøgning er mulig. Ansøgningen rettes enten til universitetet eller uddannelsesfirmaet – afhængigt af hvem der er i centrum for uddannelsen. Igen er der adskillige ansøgere, så ansøgningen kan lide at skille sig ud fra mængden. Særligt vigtigt i dobbeltbyrdeundersøgelsen – job: viljen til at udføre. At nævne disse er bestemt ikke en fejltagelse. Udvælgelsen af ​​kandidater foretages ofte i to-trins konkurrencer (rekrutteringstest og jobsamtale) eller et vurderingscenter.

Så attraktiv som den dobbelte undersøgelse kan lyde: der er også ulemper. Den høje arbejdsbelastning på grund af dobbeltbelastningen må ikke undervurderes. For at færdiggøre studiematerialet på det givne tidspunkt er studiet tæt organiseret og tilbyder kun et par åbne rum. De, der befinder sig midt i at være ude af stand til at klare presset og droppe deres studier, er sommetider truet med tilbagebetalingskrav fra virksomheden. Beslutningen for en sådan undersøgelse vil derfor sandsynligvis blive overvejet.

Et interview med dr. Franz-Xaver Boos fra Hochschule Hof

Om professor Dr. Franz-Xaver Boos

Dr. Dr. Franz-Xaver Boos har været professor i forretningsadministration ved Hof Universitet i 22 år. For cirka 15 år siden tog universitetet sigte på emnet dobbeltstudier og har siden da etableret adskillige forskellige muligheder for dobbeltstudie. Hof University of Applied Sciences indtager en førende position inden for dobbeltstudie i Bayern.

I flere år har han også været dekan på fakultetet, men fortsætter med at vie sig til emnet dobbeltstudier. På den ene side er det vigtigt at generere og etablere nye muligheder for dobbeltstudie og på den anden side at evaluere og forbedre de eksisterende programmer. Disse inkluderer hyppige diskussioner med virksomheder og unge, inden de begynder at studere.

Hvad er gennemførelsesmulighederne, der tilbydes af et dobbeltuddannelsesprogram ved Hof University of Applied Sciences?

Alle bacheloruddannelser, dvs. Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Engineering (B.Eng.) Og Bachelor of Science (B.Sc.) tilbydes også som et dobbelt studium. Derudover tilbyder vi også vores kandidatuddannelser, som afsluttes enten med en Master of Arts (M.A.) eller en Master of Science (M.Sc.), dobbelt.

For hvem anbefales en dobbelt undersøgelse, og hvilke betingelser skal være opfyldt?

Selvfølgelig er en forudsætning for et kursus i dobbelt grad at finde et partnerfirma. Under personlige forhold skal du medbringe en struktureret måde at arbejde, flid og også en vis ambition på. Især i tilfælde af kombinerede studier, hvor du laver to grader, er arbejdsbyrden større end i sammenligning med en normal undersøgelse. Dog er svigtfrekvenserne betydeligt lavere, og undersøgelsesresultaterne er over gennemsnittet for de andre studerende.

Hvad er en samarbejdsundersøgelse eller en SmvP?

En fælles undersøgelse kan også beskrives som et integreret dobbelt studiekursus. Konkret betyder dette, at en læreplads, f.eks. En industriknævn eller en industriel mekaniker, kombineres med en grad. Som regel varer en kombineret undersøgelse fire og et halvt år, nemlig et års ren uddannelse og tre og et halvt års studier og delvis uddannelse.

En SmvP er en undersøgelse med dybdegående praksis, hvorved i Bayern reglen er, at den sædvanlige træningstid på 20 uger skal overskrides med mindst 50%.

Hvordan distribueres praksis og teori på Hochschule Hof??

Afhængigt af studieforløbet kan det kombinerede studieprogram tage mellem 40 og 50% af den praktiske uddannelse. Når man studerer med en mere dybtgående praksis, bør denne andel generelt være lavere.

Hvilke erfaringer har du med eleverne på det dobbelte studieprogram??

Fra de seneste ti års erfaring kan jeg sige, at vores erfaringer med de dobbeltstuderende ved University of Applied Sciences Hof er usædvanligt gode. Som nævnt ovenfor har de minimale svigtfrekvenser, og i vores leaderboards er de dobbelte studerende repræsenteret langt mere end repræsentativt.

Hvad er kontingentet for de studerende, der overtages efter vellykket afslutning af studier i den respektive virksomhed??

Udnyttelsesgraden på Hof University ligger sandsynligvis mellem 70 og 80%. På den ene side kan det faktum, at ingen yderligere ansættelseskontrakt ikke indgås, skyldes virksomheden, og på den anden side kan det også skyldes, at de dobbeltstuderendes fremtidige planer har ændret sig. På grund af de gode kvalifikationer er der også i stigende grad dobbeltstuderende, der er indskrevet i en kandidatuddannelse, hvoraf mange også studerer kandidatuddannelsen.

Hvor meget kan studerende tjene i løbet af deres dobbeltstudier??

Omfanget af fortjeneste er relativt stort. I ekstreme tilfælde betaler virksomhederne træningslønnen under hele studiet. Den nedre grænse er, at der kun betales deltagertider. Dette er grundlæggende også velkommen, da det giver mere mening at studerende arbejder i det fremtidige erhverv i stedet for at tjene penge som tjener et sted på en pub.

Hvor ser virksomheder fordelene ved et dobbeltuddannelsesprogram??

tidlig udvælgelse og forfremmelse af gode medarbejdere,
Konkurrence for gode (specialiserede) gymnasiekandidater fra regionen

Binding af disse hovedsageligt fra det regionale miljø
fremtidige ledere

Overtagelse efter undersøgelse uden større træning

netværk college dobbelt

effektiv brug af studerende i virksomheden

Kontakter til universitetet

Besparelse af udgifter til personalemarketing

Hvad er fordelene for studerende fra det dobbelte studieprogram??

2 grader og dybdegående driftspraksis med det samme
studietid

tæt forbindelse virksomheder og studerende

stærk integration af læringsstedet "virksomhed" i

Implementering af teoretisk viden i praksis

muligvis betaling under undersøgelsen

Hvordan ansøger en potentiel studerende om et dobbeltuddannelsesprogram? Først virksomheden og derefter universitetet? Er det muligt at starte et studiekursus, hvis uddannelsen allerede er startet i virksomheden??

Adgang til et kursus med dobbelt grad gennemgår altid virksomheden. Dette gælder især for samarbejdsundersøgelsen, hvor studiet kombineres med en uddannelse. Kollegiet poserer om organisationen college dual Bavaria Selvom adresserne til partnerne i det dobbelte studiekursus er tilgængelige for potentielle studerende, er søgningen efter en virksomhed først og fremmest fremtidige studerendes opgave..

Er der nogen særligt populære virksomheder til dobbeltstudie?

Det afhænger meget af elevernes personlige smag. For nogle er det kun små, mellemstore og ofte ejerstyrede virksomheder, der kommer i tvivl, mens andre studerende er mere tilbøjelige til at føle sig hjemme i store internationale virksomheder.

Er der en dobbelt grad uden gymnasiumseksamen på dit universitet? Hvad er kravene til dette??

Som en del af Institutet for Efteruddannelse tilbyder Hof University of Applied Sciences gradsuddannelser uden gymnasium. Du har dog brug for en afsluttet erhvervsuddannelse og flere års erhvervserfaring. Disse efteruddannelseskurser afholdes ofte om aftenen og i weekenden. I bredeste forstand er disse programmer også dobbeltkurser, da studerende forfølger fuldtidsbeskæftigelse.

Professor Boos, vi takker dig for den spændende samtale!

Internationale studier

De, der ønsker at flytte til udlandet, og som gerne vil tage internationale jobmuligheder på samme tid, er godt tjent med at studere i udlandet. Det kan være "kun" i et semester eller det samme over hele perioden. Undersøgelsen i udlandet kan finde sted i forskellige former. Uanset hvad er det fornuftigt at tilbringe nogen tid i udlandet og udvide dine jobmuligheder med det.

 • Studerer på et universitet i udlandet uafhængigt af samarbejdet med det lokale universitet. Der er muligvis ingen finansiering eller anerkendelse af fordele her.
 • Studerede ved et partneruniversitet på det lokale universitet. Her muliggøres tjenester og en delvis finansiering gennem det lokale universitet.
 • Universitetssamarbejde i udlandet baseret på partnerskabsaftaler med hele stater. Som et resultat kan undervisningsgebyrer, der ellers opkræves i udlandet, fjernes.
 • Erasmus-programmer, der under alle omstændigheder eliminerer studieafgift og krediterer de oversøiske fordele ved at studere derhjemme. Varigheden er et eller to semestre, hvor du kan tage en fravær på det lokale universitet.

indholdet Kursus

Undersøgelsen af ​​WiWi kombinerer de to emner erhvervsadministration og økonomi. Følgelig adresserer feltet økonomiske problemer både på samfundets niveau som helhed og på individuelle virksomheders niveau. I slutningen af ​​dine studier har du et bredt kendskab til økonomiske problemer, der giver adgang til mange erhvervsområder. Undersøgelsesindholdet inkluderer følgende områder:

 • økonomisk teori
 • matematik
 • statistik
 • business English
 • erhvervsret
 • økonomiske politik
 • Absatzwirtschaft
 • finans
 • regnskabsvæsen
 • menneskelige ressourcer
 • Styring
 • Beskatning
 • Finansiering og investering
 • Mikro- og makroøkonomi
 • regnskab
 • omkostningsregnskaber
 • markedsføring
 • Ledelse
 • datalogi
 • muligvis også etik, velfærdsorientering, bæredygtighed

Det, der i første omgang synes absurd, er en ikke ubetydelig del af økonomien: som et underafsnit af samfundsvidenskaben er der mange ligheder med emner som statsvidenskab, sociologi eller jura og filosofi. Og i sidste ende er forholdet mellem mennesker og hinanden et af WiWis analysekriterier. Imidlertid fokuserer mange universiteter på planlægning og analyse, og den menneskelige faktor udelades ofte.

procedure undersøgelse

Siden Bologna-reformen er undersøgelsen blevet opdelt i en bachelor- og en kandidatgrad. Derudover er der mere eller mindre obligatoriske praktikpladser, muligvis et semester i udlandet, og i slutningen af ​​universitetets karriere kan doktorgraden være.

bachelor-

Bacheloruddannelsen tager normalt seks semestre. Det grundlæggende inden for erhvervsliv og økonomi formidles her, inden indholdet uddybes. De grundlæggende emner inkluderer z. b. Jura, regnskab, forretningsmatematik og datalogi samt statistik.

Derudover fokuserer nogle af de videregående uddannelsesinstitutioner på tværfaglige nøglekompetencer og metodologiske kompetencer for at forbedre kandidaternes kvalifikationer, også uden for deres specialkendskab, og for at lette deres adgang til erhvervet.

En individuel specialisering inden for et eller flere specielle felter er derefter en del af det sidste semester. Her er for eksempel retninger som datalogi, økonomi eller regnskabsmæssige mulige.

Graden afsluttes med forberedelsen af ​​en bacheloropgave. Hvis dette er vellykket, modtager kandidaten titlen Bachelor of Science. Sjældnere er Bachelor of Arts. Bachelorgraden giver på sin side de studerende ret til at tage en kandidatuddannelse.

Kandidatgrad

Selvom meget allerede kan opnås professionelt med bacheloren, åbner mesteren yderligere døre. Men du skal ikke beslutte for tidligt for en mester, men først tænke over, hvor du virkelig vil hen. Specielt ved kontrol og salg er bacheloren normalt tilstrækkelig som en karriereindgang. Især erhvervserfaringen tæller på mellemlang sigt, kun for det ledelsesniveau, som kandidatgraden er afgørende.

For mesteren er det ikke forkert at tilmelde sig specialiserede kurser og dermed få ekspertviden, der vil være nyttig til at ansøge om graden.

I øvrigt er mesteren også delvist åben for tredjeparts bacheloruddannere, der har dimitteret i et humaniora eller naturvidenskabeligt emne.

Praktikophold

Jobmulighederne efter eksamen afsluttes med praktisk erfaring. Derfor er det vigtigt at have så meget som muligt i virksomheden under undersøgelsen og at få indledende erfaring. Det tilrådes at se på forskellige områder hos forskellige virksomheder og muligvis endda rejse til udlandet i et stykke tid. Selv et deltidsjob er velegnet til at få første erhvervserfaring – og til at tjene penge på samme tid. Dette kan være som en sekundær aktivitet under studiet, som en del af et arbejdende studerendes job, som en fuldtidspraktik i semesterpausen eller som praktik i semesteret.

Skriv en afhandling i virksomheden

Frem for alt er økonomien altid på udkig efter kandidater, der ønsker at skrive deres specialer om specifikke emner i en virksomhed. Dette bringer nogle fordele og ulemper med sig:

Nogle virksomheder præciserer de emner, der skal offentliggøres direkte på deres websider eller beskriver processen og giver detaljer om vederlaget. Andre venter sandsynligvis kun på din anmodning – en aktiv forespørgsel er værd, mange job udfyldes internt. Derudover er universiteterne og colleges jobcentre også et kontaktpunkt for at finde ud af om potentielle virksomheder. Igen og igen skriver virksomhederne emner her.

forfremmelse

En ph.d. inden for WiWi er ikke for almindelig. Det er kun værd, hvis der søges en karriere inden for forskning og undervisning på universitetet, eller hvis virksomheden tilbyder et interessant emne, der også er interessant for økonomien. For eksempel tilbyder denne oversigtsside positioner til ph.d.-studerende.

Kun på få områder er doktorgraden velkommen og øger den egen løn såvel som karrieremulighederne. Disse inkluderer virksomheds- og skattekonsulenter, revisorer, lobbyister, økonomiafdelinger, forskning og investering i banker og markedsundersøgelsesinstitutter. WiWis ender med en ph.d. rer. pol. eller dr. rer. OEC.

Hvordan kan jeg få et stipendium??

Foruden BaföG og deres eget deltidsjob er der i nogle tilfælde muligheden for yderligere økonomisk støtte gennem et stipendium. Der er i alt 2.000 institutioner, herunder 13 begavede uddannelsesorganisationer og et tysk stipendium, der distribuerer stipendier til studerende. Nogle er skræddersyet til specielle grupper som kvinder eller handicappede, andre har tilsyneladende uhindringsbare hindringer i ansøgningsprocessen. Ikke alle har topkarakter, nogle gange socialt engagement eller andre aktiviteter. I finansieringsinstitutternes jungel kan forskellige institutioner hjælpe med at søge et passende stipendium:

 • Studierådgivning, studiekontor eller finansiel hjælpekontor på dit universitet
 • Studenterservice
 • kirke faciliteter
 • din tidligere skole
 • Kommune eller byadministration
 • venner
 • Internet forskning
 • Søg på e-fellows.de og stipendier i portrættet

Ansøgningsfristerne er meget forskellige for stipendierne. Mens nogle kan ansøge på relativt kort sigt, har andre en ledetid på flere måneder og kun en eller to ansøgningsfrister om året. Normalt forventes et motivationsbrev, en curriculum vitae (i form af en tabel eller i essaysformat) og en rapport fra universitetet.

Efter eksamen: Karriereindgangen

Ud over direkte adgang til erhvervslivet er der også andre muligheder på adgangsniveau, såsom praktikprogrammer, praktikpladser, praktikpladser eller hjælpecentre. Cirka hvert femte firma tilbyder muligheden for at starte som praktikant (for virksomheder mere, for mikrovirksomheder mindre), især studerende på bachelorstuderende er efterspurgt her.

Karriereindtræden som praktikant

Hvad er en praktikant??

Praktikanter er noget som lærlinger. Med den forskel, at de ofte allerede har en grad bag sig og er aktive på ledelsesområdet. For første gang i 1960’erne kom Unilever på idéen om at sende de unge gennem alle afdelinger i virksomheden, før de fik et job på det udøvende niveau. I Tyskland overtog Deutsche Bank, Daimler og Volkswagen konceptet kun få år senere, og har siden haft stor popularitet hos både studerende og virksomheder.

Trainee programmer

Trainee-programmer har ingen faste vilkår eller indlæringsindhold. I overensstemmelse hermed varierer aktivitets- og ansvarsområder i virksomheder. Mens store virksomheder ofte betragter praktikanter som juniorledere og promoverer dem i overensstemmelse hermed, bruges trainee-stillinger i små virksomheder ofte af laterale deltagere som en kvalifikationsforanstaltning for at få fodfæste i erhvervet.

Programmernes varighed er derfor meget forskellig: I mindre virksomheder afsluttes programmet ofte efter 3-6 måneder, det klassiske virksomhedsprogram strækker sig normalt over 18-24 måneder.

I bedste fald går kandidater gennem praktikophold gennem forskellige afdelinger i virksomheden for at forstå processerne og udvide deres viden for at imødekomme de daglige udfordringer i den daglige forretning.

Chancerne for en overtagelse er ekstremt gode efter en vellykket praktikantperiode: ca. 80% får derefter et fast job i en lederstilling.

På internettet er nogle jobbrætter specialiserede i praktikanter.

Hvordan fungerer praktikantprogrammet??

Det egentlige mål med praktikantprogrammet er at give begyndere viden om virksomheden og forberede dem til fremtidige ledelsesopgaver. Derfor finder en afdelingskift sted hvert par uger eller måneder, så de nybegynder kan få så mange forskellige indsigter som muligt. Dette gøres enten i henhold til et standardiseret, semi-standardiseret eller individuelt skema. Ændringen mellem afdelingerne træner den interdepartementale tænkning og forståelsen for samspillet mellem forskellige divisioner.

Mulige er forskellige praktikantprogrammer. Ud over praktikanten, der bliver passeret gennem alle afdelinger og således uddannet generalist, er der muligheden for at fokusere på en enkelt afdeling. Den tredje mulighed er praktikantuddannelsen, der begynder i løbet af studietiden, og praktikanten får regelmæssig økonomisk støtte fra virksomheden. Til dette forpligter praktikanten sig til et regelmæssigt samarbejde i virksomheden – i form af sekundær ansættelse, praktikophold eller skrivning af den afsluttende afhandling. Efter eksamen kan yderligere forpligtelse til virksomheden være obligatorisk. Normalt er to til fem år.

Det kan også være muligt for internationale virksomheder at tilbringe en del af deres tid på et afdelingskontor i udlandet og derved lære kulturelle evner og sprog på samme tid. Ledsagende seminarer og træninger z. Bløde færdigheder og netværksbegivenheder understøtter desuden levering af specialiseret viden. Som regel har enhver praktikant sin egen mentor, som vil støtte dig i løbet af praktikantperioden.

Ikke sjældent ansættes flere praktikanter på samme tid – dette styrker teamets færdigheder fra starten.

Lønnen som praktikant

Startlønnen som praktikant varierer meget. Banker, forbrugervarer og detailhandlere ser praktikanter som potentielle ledere, der nyder høj prioritet. Derfor er vederlaget på disse områder godt. Medier, udgivere, radio og tv såvel som turisme behandler derimod normalt praktikanter som lærlinger, som derfor får en træningsløn.

I henhold til oplysningerne fra ABSOLVENTA ligger lønområdet mellem 23.000 € og 52.608 € brutto i gennemsnit 39.600 € om året. Bankvirksomhed, kemikalier / farmaceutiske produkter, stålindustri, bilindustri, maskinteknik og forsikring lønner sig især godt; i bunden af ​​listen er logistik, medier, offentlige tjenester, turisme, markedsundersøgelser / reklame. Det samme gælder lønningerne ved direkte indrejse: Jo større virksomheden er, jo højere er lønnen – intervallet mellem virksomheder og mikrovirksomheder er ofte op til 20.000 €.

Tips til potentielle praktikanter

Da praktikantens periode ikke er beskyttet, er det værd at tage et kig på virksomhedens websted eller stillingen. De fleste virksomheder præsenterer her, hvad de fremtidige praktikanter vil være. Hvis der ikke er oplysninger om varighed, struktur og indhold, er det sandsynligvis en lektionsbaseret træning-på-jobbet. Skepsis er passende, hvis programmet er planlagt til mindre end et år. Læringseffekten kan her være lav, og programmet tjener kun til at spare en højere startløn for den direkte besættelse af stillingen.

Alternative adgangsmuligheder i erhvervslivet

Det kan ikke skade at finde ud af om alternativer til praktikanten eller bruge kontakter, der er opstået i løbet af kurset gennem praktikophold og studerendes arbejde. Så nogle gange er den direkte indgang eller en guide i positionen mulig.

Fordelen ved direkte indrejse

Startlønnen er direkte højere, også ansvaret. Inden for prøvetiden gælder en kort opsigelsesret i overensstemmelse hermed. Imidlertid er direkte adgang ikke velegnet til alle: Korte træningsperioder giver ofte nye udfordringer for de nye, og den specifikke opgave forhindrer dem i at se hele virksomheden. Det samme gælder indrejse via træning-på-jobbet. Denne karriereindgang er især udbredt, især inden for salg. .

Opgaveopgaver inkluderer forberedelse og koordinering af aftaler, tilsyn med projekter og korrespondance. Fordelen: Du får et indblik i virksomhedens beslutningsstrukturer, lønnen er god, og karrieremulighederne er attraktive.

Enhver, der er mere risikovillig, kan også tænke på selvstændig erhverv, hvilket også kan være en anbefaling til ledende stillinger. Eksempel selvtilfreds? Under sine studier grundlagde den tidligere Telekom-direktør Rene Obermann et firma kaldet ABC Rufsysteme, i dag bedre kendt som The Phonehouse Telecom GmbH.

uddannelsesmuligheder

Det ville være særligt fremadskuende at tænke over hvilket område der tilbyder de bedste jobmuligheder allerede under studiet – og at specialisere sig i overensstemmelse hermed. Dette involverer ikke kun ekspertise, men også erhvervelse af bløde færdigheder og værdifulde yderligere kvalifikationer, der kan gøre en betydelig forskel for konkurrencen. Erhvervelse af yderligere kvalifikationer er også ideelt egnet til at bygge bro i tomgangstider, hvor det ikke straks fungerer med drømmejobbet.

Bløde færdigheder

I oversvømmelsen af ​​ansøgere, som mange virksomheder er imod, spiller ansøgernes bløde færdigheder en stadig vigtigere rolle. Disse inkluderer

 • ekspertise
 • metodiske færdigheder
 • social kompetence
 • personlig kompetence
 • dom
 • indlæringsevne

Disse danner sammen den faglige kompetence til at handle. Bløde færdigheder skal allerede afspejles i applikationen på grund af deres relevans. Særligt bemærkelsesværdigt her er ophold i udlandet, sprogkurser og frivilligt arbejde sammen med klassikere af motivation, fleksibilitet, entusiasme for arbejde, selvtillid, robusthed og beslutsomhed. Selvfølgelig skal ovennævnte færdigheder passe til det annoncerede job, en vilkårlig liste over personlige styrker er temmelig kontraproduktiv.

Hvis du er bekymret for behovet for at forbedre dine egne bløde færdigheder, kan du specifikt promovere dem under dine studier ved at:

 • Workshops på kollegiets karrierecenter, der tilbyder kurser i forhandling, kommunikationsevner og sikker adfærd
 • Team holdsport
 • Ophold i udlandet (sprogkundskaber såvel som åbenhed og selvstændig erhverv)
 • frivilligt arbejde
 • Deltidsjob og praktikpladser (motivation)
 • Sprogkurser er tilgængelige på Volkshochschule. Alternativt anbefales det at kigge efter en tandempartner.

Intern træning

Selv under beskæftigelsen er der adskillige muligheder for videreuddannelse. Store virksomheder tilbyder ofte intern træning for deres egne medarbejdere. Her er mulige:

 • faglig uddannelse
 • personlighed uddannelse
 • sprogkurser
 • Individuel coaching
 • DV træning
 • udenlandsk opgave
 • produkttræning
 • støttegrupper

Foranstaltningerne udføres ofte ved hjælp af on-the-job-træning, jobrotation eller selvstyret læringsform.

Forresten: Hvis du ikke modtager videreuddannelse internt, u. U. ret til uddannelsesorlov. For dette skal arbejdsgiveren skadesløsgøre arbejdstageren.

Må og gør ikke når du ansøger

Der er nu mange velkvalificerede ansøgere til et job. Ud over de hårde færdigheder afgør de bløde færdigheder i stigende grad, om en ansøger har udsigter til jobbet. Det er altid nyttigt at fokusere på at ansøge til de brancher, hvor du allerede har fået arbejdserfaring gennem praktikophold eller lignende. Det er vanskeligere for dem, der endnu ikke har nogen erfaring. Når alt kommer til alt er baren høj for virksomheder. Disse kræver forskellige kompetencer fra begyndere. Ifølge en undersøgelse fra Staufenbiel Institute er disse hovedsageligt:

 1. Praktikophold
 2. engelskkundskaber
 3. ikke-universitetsoplevelser
 4. erfaring
 5. Business management færdigheder
 6. BWL-forståelse
 7. ophold i udlandet
 8. erhvervsuddannelse
 9. Postgraduate studier
 10. spanske færdigheder
 11. Fransk færdigheder

Næppe en newbie vil endda være rudimentær på listen. Derfor er det vigtigt ikke at koncentrere sig om stillinger med udtrykkelig ønsket erhvervserfaring i jobsøgningen og at vælge dem, der svarer til den egen kompetenceprofil.

Jobsøgningen

Sure, de sædvanlige jobsteder på Internettet som monster.de eller stepstone.de er dybest set gode steder at begynde at lede efter drømmejobbet. Problemet her: Her er adskillige jobtilbud, der kræver arbejdserfaring. Men hvordan får studerende et af de eftertragtede job for nytilkomne??

University messer er en god mulighed for at lære virksomheder at kende i en afslappet atmosfære. Virksomhederne præsenterer deres aktivitetsområder og giver information om kravprofiler, adgangs- og udviklingsmuligheder, praktikpladser og mulighed for at skrive eksamensopgaver i virksomheden. Studerende kan få et godt overblik over jobmarkedet og lære virksomheder at kende i individuelle samtaler. Hvis du ønsker at efterlade et godt indtryk, kan du aftale en aftale på forhånd og forberede dig til interviewet.

Væk fra universitetsmesser finder igen og igen Messer i stedet. Disse er mindre designet til at få kontakt med arbejdsgivere, men jobsøgende kan også finde ud af om virksomhederne her og få information om adgangs- og udviklingsmuligheder. Igen, hvis du vil lære et firma at kende, er det en god ide at informere dig selv på forhånd om virksomheden og arrangere et personligt møde.

Derudover bør der også være åbenhed og spontanitet for at adressere andre virksomheder. Et selvsikkert udseende og det passende udstyr understøtter det gode indtryk blandt de potentielle nye arbejdsgivere, den medbragte ansøgningsmappe, der præsenteres personligt, øger også chancerne for en postansøgning.

Rekruttering begivenheder Syv personer, der er interesseret i et firma, inden de kommer i direkte kontakt med virksomheden. Afgørende her er akademisk præstation, udenlandsk og første erhvervserfaring. Workshoppen består ofte af håndtering af casestudier, en-til-en-interviews og virksomheden samt kandidatpræsentation. Den strenge forvalg vælger muligheden for at gå hjem med en ansættelseskontrakt i posen.

Ansøgningsskrivelsen

Ansøgning om et trainee-program adskiller sig ikke fra en ansøgning til en direkte stilling. Det skal altid huskes, at virksomheder erhverver potentielle fremtidige ledere. Stafning og grammatik er derfor obligatorisk fejlfri, også udenlandske ophold, sprogfærdigheder og det personlige engagement bør nævnes. Endelig kan det antages, at omkring 50 ansøgninger kommer til en praktikantposition, hvor tallene for store virksomheder i det femcifrede (!) Interval ikke er ualmindelige. Det er desto vigtigere at skille sig ud fra konkurrencen med specielle færdigheder.

Den perfekte CV

CV’et er ansøgningens vigtigste dokument. Han giver HR-lederen et overblik over de vigtigste nøgledata og kompetencer hos ansøgeren. De vigtigste oplysninger på CV’et inkluderer følgelig:

 • fuldtidsjob med relevant erfaring erhvervet til jobbet
 • Undersøgelser med grad og teoretisk viden
 • Praktikpladser og jobrelaterede deltidsstillinger samt sidelinjearbejde, der kræver specielle bløde færdigheder
 • skolekarrieren med eksamen og slutkarakter
 • Sprogfærdigheder, software og computerfærdigheder
 • yderligere færdigheder og hobbyer, der giver indsigt i bløde og hårde færdigheder, der er relevante for jobbet

Strukturen af ​​curriculum vitae er mere og mere orienteret om den engelske konstruktion. I henhold til de personlige data følger erhvervserfaring, videreuddannelse, træning / undersøgelse, praktikpladser, muligvis sekundære job – hver med oplysninger om virksomheden, position, placering, aktivitet og start og slutdato af aktiviteten; Resultater for gymnasium eller universitetsgrad i omvendt rækkefølge, d. h. de aktuelle begivenheder først. Følg derefter viden, anden og underskriften med datoen.

Længden bør under ingen omstændigheder overstige to sider. Strukturen skal være struktureret, så en menneskelig ressourcechef hurtigt kan forstå de vigtigste fakta.

Selvom det er absolut usædvanligt i engelsktalende lande at vedhæfte et ansøgningsfoto, i dette land forværres chancerne for at få et job, hvis dette mangler.

Forsidebrevet

Ved ansøgning gælder individualitet og troværdighed. Da WiWis normalt ikke ansøger om hjælpeaktiviteter, er den eksterne finjustering vigtig. Skriv aldrig et eksempel på en prøve, men skiller dig ud.

Dette begynder med den første sætning: "Jeg anvender herved …" eller "Jeg blev opmærksom på din annonce på internettet …" fører sandsynligvis til, at du ikke engang vil læse applikationen yderligere. Introduktionen skal være lidt mere original. Endelig vil du tiltrække opmærksomhed og nysgerrighed for at tilskynde personalet til at læse videre.

Derefter bruger du hovedparten af ​​applikationen til at overbevise chefen om, at du er en passende kandidat til virksomheden. Vær opmærksom på krav, der fremgår af jobannoncen uden at gentage for mange detaljer.

Dette efterfølges af en omtale af de relevante soft skills. Særligt egnet og positivt værdsat af HR-ledere er kommunikationsevner, teamwork, udholdenhed, modstandsdygtighed og empati. Fortæl os, hvor du kan erhverve og konsolidere dem.

Den valgfri del har plads til yderligere oplysninger såsom lønforventninger eller det eventuelle tidspunkt for justering. Hvis der anmodes om oplysninger i stillingsopslaget, skal du overholde dette.

I den sidste del finder den obligatoriske anmodning om en personlig samtale sted, inden du afslutter brevet med de bedste hilsener.

Den tredje side: Hvad motiverer dig?

Måske vil du lege sammen med følgebrev og genoptage endnu en trumf? Den tredje side, det såkaldte motivationsbrev, giver mening, især hvis konkurrencen om den annoncerede stilling er stor, kravene til jobbet ikke passer nøjagtigt til deres egen curriculum vitae eller mangler som en begynderkvalifikation. Motiveringsbrevet kan således tilbyde stor merværdi for ens egen applikation, især da det ikke kun tilbyder en andenhed sammenlignet med konkurrenterne, men også kan forklare huller i CV’et. Efter en overskrift, der vekker nysgerrighed, handler det om:

 • Færdigheder og kompetencer ud over følgebrevet (ingen gentagelser)
 • den personlige motivation
 • Forklaring af huller i CV’et
 • Lidenskab til aktiviteten / virksomheden
 • personlig forpligtelse
 • professionelle mål

Brevet har imidlertid også et stort potentiale for fejl, som hurtigt omdanner den gode intention til det modsatte. Dette er især tilfældet, når skrivningen er længere end en side, gentages i indhold, evner gives uden reference eller skrivningen efterlader et unaturligt indtryk.

Motiveringsbrevet, der er anvendt målrettet og omhyggeligt, er derfor et effektivt instrument til at forbedre din egen anvendelse.

Det personlige samvær

Virksomheden udtrykker interesse for dig og giver dig muligheden for at introducere dig selv – en ekstraordinær stress-situation, det pludselig kommer til alt. Nervøsitet opvejer hurtigt, så mange enheder i dialogen i snuble.

For at reducere stressfaktoren hjælper en målrettet forberedelse til interviewet. Med enhver forberedelse vil du dog altid være naturlig, kun åbne og venlige ansøgere har en reel chance. Husk flowcharten, og forbered dig på almindelige spørgsmål.

Typiske spørgsmål i interviewet

Nogle spørgsmål forekommer i hver jobsamtale. Så man kan tænke på disse på forhånd, et passende svar, så man ikke holder sig i tilfælde af tilfælde.

"Fortæl mig noget om dig selv."

Dette handler ikke om at videresælge din egen biografi siden fødslen. Det er tilstrækkeligt med vigtige punkter, der er vigtige for jobbet. Vær forberedt på spørgsmål, hvordan det kom til bestemte situationer.

"Hvorfor er vi den rigtige arbejdsgiver for dig?"

Informer dig selv på forhånd om virksomheden. Hvad kan du lide mest? Hvordan kan virksomhedsfilosofien knyttes til dine personlige styrker og interesser?

"Hvorfor vil du skifte arbejdsgiver?"

Spørgsmålet møder nytilkomne mindre. Når du skifter job, anbefales det imidlertid at give afkald på problemer og konflikter. Karriereorientering og den dertil knyttede udvidelse af horisonten gør det bedre.

"Hvor ser du dig selv om ti år?"

Hvad er din personlige plan? Når du tænker over dette svar, skal du huske, at virksomheden også planer og mål ikke bør være i konflikt. Når du er i tvivl, giver det mening at altid være åben for nye ideer.

"Hvorfor er du den rigtige rollebesætning til jobbet?"

Navngiv her individuelle kvalifikationer og personlige styrker uden overdrivelse. En henvisning til jobannoncen og virksomhedsfilosofien er også nyttig.

"Navngiv nogle personlige styrker og svagheder."

Her er det nødvendigt med en blanding af tilbageholdenhed og selvtillid. Et kort eksempel på, hvordan styrkerne udtrykker sig, skader heller ikke. Svagheder kan relativiseres godt ("undertiden", "lejlighedsvis") og svækkes af indlæringspotentiale. Derfor bedst navn svagheder, der kan reduceres ved træning osv..

"Hvad generer dig ved andre mennesker?"

Undgå politiske spørgsmål samt pinlige egenskaber (svedige mennesker, dårlig ånde, overvægt). I stedet er usofistiske punkter som "intolerance", "mangel på initiativ" eller "utålmodighed" mere passende. Samtidig er der efterspørgsel efter løsninger til din håndtering af dette.

"Hvilken løn forestiller du dig?"

Her kræves en ramme, ikke et absolut fast beløb, fordi dette forhindrer ethvert rum til forhandling. Vis dig selv klar til at forhandle og foreslå alternative tjenester såsom en firmabil, præstationsbonus eller lignende i tilfælde af afkald på den ønskede løn.

HR-cheferne er mindre interesseret i hvad du rent faktisk gør, men hvad hobbyen siger om din personlighed. Så hold dig klar. En holdsport er altid velegnet (holdspiller), rejser (interkulturelle oplevelser) også.

Stresstest jobsamtale

Samtalen følger normalt en fast procedure:

 • Spørgsmål om, hvordan du kommer dertil og finder din vej
 • Præsentation af dine kontaktpersoner
 • Spørgsmål om kvalifikation og karriere
 • Spørgsmål om din person
 • Opret venligst en arbejdseksempel / case study
 • Mulighed for dine spørgsmål til virksomheden
 • Virksomhedens ledelse
 • vedtagelse

Hvis HR-lederen stiller spørgsmål, der skal nå din grænse, tag en dyb indånding og prøv at besvare dem så fortroligt som muligt. Men bliv altid med sandheden. Disse spørgsmål inkluderer:

 • "Hvorfor studerede du så længe?"
 • "Hvorfor har du afsluttet flere praktikpladser og aldrig været videreført?"
 • "Hvorfor vil du ændre dit tidligere job igen?"
 • "Faktisk er du over- / underkvalificeret til jobbet. Hvorfor ansøgte du alligevel? "
 • "Hvordan vurderer du din præstation her hidtil?"

Nogle spørgsmål er også populære, men simpelthen afviselige. Her behøver du ikke at svare ærligt, men hverken benægte det eller imødegå med hurtigt spurgte tællerspørgsmål. Typiske spørgsmål inkluderer handicap, almindelig sygdom, religiøsitet, præ-straf, familiestatus eller økonomiske forhold. Forsigtig: Disse spørgsmål forklæder sig undertiden ved spørgsmål, der ikke i sig selv er afviselige, men har det samme mål.

Vis interesse

Husk altid, at jobsamtalen ikke kun er en check for at lære dig at kende, men omvendt: Det er din chance for at få et greb om virksomheden. Find ud af om virksomheden på forhånd og still spørgsmål – til jobbet, til det potentielle team og til virksomheden generelt. Det har altid en negativ effekt, hvis du bliver spurgt, hvad du stadig vil vide om virksomheden og ikke har nogen spørgsmål klar. Så tænk på fem spørgsmål på forhånd, for eksempel: B.:

 • Hvilken rolle spiller kroppen i virksomhedens mål??
 • Hvem er mine overordnede??
 • Hvilken udfordring bringer positionen i begyndelsen??
 • Hvordan fungerer træningen??
 • Hvilke karrieremuligheder tilbyder jobbet??
 • Hvor stort er det hold, jeg skal arbejde i??
 • Hvor er aktuelle problemer i arbejdet?
 • Hvilke udfordringer skal din virksomhed i øjeblikket have??
 • Hvad gør din virksomhed for sit sociale ansvar?
 • Hvilke træningsmuligheder er der?
 • Er der regelmæssige medarbejdervurderinger??

Dress code i interviewet

Du er i tide, venlig og interesseret i virksomheden – alt dette hjælper ikke, hvis du befinder dig i et upassende outfit. Det er ikke for ingenting, tøj får folk til. Især i interviewet tæller førsteindtrykket, uden tvivl kun tøjet. Men hvad der er passende for samtalen?

Grundlæggende er de brancher, hvor WiWis arbejder, mere konservative; h. Dragt og kostume er reglen snarere end det afslappede fritids look.

Dress code til mænd

Hos mænd inkluderer disse:

Farven på slips skal vælges i farven på dragt eller kontrastfarve på skjorte, dragt og skjorte har samme farve, vi anbefaler et diskret slips. For stribede bånd er mellemstore til brede striber, der matcher skjortens farve, passende. Længden når nøjagtigt til linningen. I det konservative miljø er lyseblå eller hvide skjorter stort set ikke forkert, det er nødvendigt med forsigtighed med sorte dragter. Disse er faktisk forbeholdt eksekutivgulvet. Skæg skal plejes godt, men i skift med en livlig kundekontakt kommer den barberede barbering normalt bedre.

Ansøgning outfit af kvinder

Kvinder bærer en buksedrakt eller kostume med en simpel bluse i dæmpede farver eller pastelfarver. Det afhænger af længde og bredde – tøjet bør ikke være for åbenbart, selv i midtsommer. Skoene på hælene er ikke højere end to fingre brede, ædle, enkle og helt lukkede. Valget af matchende strømpebukser er også en videnskab i sig selv: for mørke eller for skinnende strømpebukser er en no-go, sort strømpebukser er kun tilladt om vinteren – og kun hvis ærmerne dækker hele armene. For halve ærmer er de kødfarvede strømpebukser det bedre valg. Til frisyren anbefaler eksperter, i det mindste til jobsamtalen, at binde håret eller sætte det op. Dette virker mere selvsikker og mindre legent.

tilbehør

Tilbehør er også en del af tøjet. Reglen er: mindre er mere. Især med kvinder er for meget smykker tvivlsom. Mænd sørger for, at bælte, ur og manchetknapper harmonerer med hinanden. Parfume spænder fra en til to stænk – alt andet har en penetrerende effekt på miljøet.

Alt i alt skal man dog altid føle sig godt i sit tøj. Når alt kommer til alt skal du ikke se skjult ud, men udstråle ægthed.

Forberedelse til udvælgelsesprocessen

Jo højere antallet af ansøgere, og jo bedre er karrieremulighederne, jo mere intensivt vil virksomhederne sætte ansøgerne gennem deres tempo. For eksempel venter intensive konkurrencer på aspiranterne, især hos anerkendte virksomheder som Roland Berger. En tidlig forberedelse anbefales absolut. Nogle virksomheder leverer læsetips til forberedelse af invitationen direkte til samtalen. Hvem ikke beskæftiger sig intensivt med det, behøver ikke engang at begynde at tale.

Casestudier

Særligt populære udvælgelsesprocedurer er casestudier, der udarbejdes og præsenteres. Det handler ikke så meget om en rigtig eller forkert løsning, men om at levere en sporbar, struktureret løsning på et givet tidspunkt. Derudover er den personlige samtale obligatorisk. Kontaktpunkter for at forberede sig til konkurrencerne er:

 • Litteratur om casestudier
 • Eksempler på virksomhedens websted
 • Online-fora, hvor ansøgere rapporterer deres egne oplevelser
 • muligvis personlige kontakter med andre konsulenter

Assessment center

Traineeprogrammer er ofte forudgående af vurderingscentre. Hvert andet større firma tager fat på processen, som frygtes som ingen anden. Her sætter virksomheder undertiden kandidater på prøve i individuelle og gruppeopgaver i flere dage for at finde ud af, hvordan de klarer sig i stressede situationer, og hvordan de har det med teamarbejde og lederskab. De faglige kvalifikationer bestemmer ofte HR-afdelingerne gennem yderligere test, personlige samtaler giver information om ens egen motivation. Hvis du kan overbevise her, er du allerede et skridt foran dine konkurrenter.

Enhver, der har reel interesse i det job, der skal tildeles, kan ikke undgå en grundig forberedelse til proceduren. Ikke for intet er der nu adskillige guider om emnet. A og O ved AC:

 • For det første er der en grundig undersøgelse af virksomheden – ansøgere skal have de vigtigste kendsgerninger om historie, ledere og strategiske mål samt vækstområder, udenlandske markeder, mission statement og de vigtigste konkurrenter ved.
 • For testdagen gælder de samme regler som for normale samtaler.
 • Selvproponenter er lige så upopulære med personligheder som tilknyttede personligheder. Autenticitet er normalt meget bedre.

Kursus i vurderingscentret

Som regel er der otte til tolv ansøgere om en AC, der kan overvejes til flere ledige stillinger. På den anden side sidder folk fra HR-afdelingen og ledelsesniveauet i afdelingsstillinger. I sjældnere tilfælde modererer en ekstern coach diskussionen yderligere.

For at afgøre, i hvilket omfang ansøgerne er egnede til stillingen, er der opgaver, der svarer til arbejdssituationen i den senere arbejdsrutine. Derudover bestemmes ekspertisen – og naturligvis den observerede adfærd for at se, om ansøgeren også passer til virksomheden, hvor modstridende han er, og hvor stress-resistent. Gruppens opgaver viser, hvem der er en god holdspiller, hvem der er villig til at tage ansvar eller hvem der kan foretage en balanceringshandling.

Ansøgere testes ofte for deres service- eller kommunikationsevner og deres salgsstrategier, afhængigt af branchen. Hvad der virkelig bedømmes afhænger af fokus på jobbet og de involverede opgaver.

eksempel opgaver

Klassikere er for eksempel opgaver, hvor forskellige opgaver af privat og professionel karakter skal rangeres og prioriteres af kandidaterne.

Selv korte præsentationer om din egen person er populære. Alle, der fokuserer på jobrelevante oplevelser, adresserer deres egne styrker og afslører nogle overfladiskheder fra deres egen biografi, er på den sikre side. Af særlig betydning i denne sammenhæng er strukturering af indhold, ansigtsudtryk, gestus og retorik.

Rollespil handler om at mestre vanskelige situationer, der vil være på dagsordenen i dit senere professionelle liv. Disse behøver ikke nødvendigvis være direkte relateret til jobbet, men udfordrer ansøgerne bare ved overraskelseseffekten. Der er normalt lidt tid til at forberede sig på de individuelle roller.

I gruppediskussioner lærer HR-chefer meget om ansøgernes adfærd: hvem argumenterer logisk? Hvem lytter? Hvem agerer moderering og formidling? Hvad siger kropssprog? Hvem handler åbent, hvem er mere fjendtlig. Her er det fordelagtigt at involvere genert og temmelig forbeholdt ansøgere i diskussionerne uden at forsømme ens eget synspunkt.

Vigtigt: Der er ingen god eller dårlig rolle. Derfor hjælper det ikke at foregive og repræsentere en type, der slet ikke svarer til din egen natur. Alle, der har nået det til AC, er interessant for virksomheden. Nogle gange bestemmer bare den lille smule held over hop eller top. Og skulle det ikke fungere på den første AC: Det er bestemt en god oplevelse at gå meget mere afslappet i den anden.

spekulative ansøgning

Der er absolut ingen grund til at anmode om et initiativ fra et firma – trods alt reklameres et stort antal job ikke for offentligheden, men udfyldes internt eller til tider forbliver ledige. For at den uopfordrede applikation ikke ender i oversvømmelsen af ​​applikationsmapper, skal den imidlertid skille sig klart fra konkurrencen. Her er det meget vigtigt at efterlade et varigt indtryk og ansøge om et job, der i øjeblikket slet ikke er ledigt. Kun hvis du formår at forblive i din hukommelse, vil du huske dit brev med tiden.

Online applikationer

Alle ved det: hurtigt og uforsigtigt skrives og sendes e-mailen uden at læse denne korrektion. Forretningspartnere afviger fra almindelige DIN-standarder og bruger humørikoner og forkortelser i elektronisk korrespondance. Hvis dette undertiden tolereres i hverdagen, er det en absolut no-go for online-applikationen. Det kan ikke oprettes med mindre omhu end en traditionel papirapplikation. Disse inkluderer

 • en legitim e-mail-adresse og afsendernavnet vises
 • ingen forsendelse som html
 • Brug af en signatur
 • At navngive vedhæftede filer og begrænse størrelsen på det samme

Ud over at sende via e-mail er der andre muligheder for online-ansøgning: ansøgningsskemaet. Flere og flere virksomheder stiller et anmeldelsesbart område til rådighed for ansøgere, hvor ansøgningsprocessen er dokumenteret. Samtidig øges loyaliteten over for virksomheden ved gentagne gange at besøge hjemmesiden.

En garanteret iøjnefaldende form for online-applikation er brugen af ​​nye medier. For eksempel kan du oprette din egen ansøgers hjemmeside, som du bare kort henleder opmærksomheden på i dit følgebrev. Dette er naturligvis forbundet med en større indsats, men godt klaret, webstedet er et ægte blikfang. Afgørende her er motivationen for personalet til at besøge dit websted. Henvisningen til siden skal derfor vække nysgerrigheden – vær kreativ.

Ansættelsescertifikatet

Ved ophør af ansættelse, praktik eller uddannelse har hver medarbejder ret til et certifikat. Et godt vidnesbyrd fremmer bestemt en karriere – omvendt kan en negativ udtalelse blive en hindring.

I tilfælde af ændring på ledelsesniveau kan det være nyttigt at få et mellemliggende certifikat før begyndelsen af ​​forældreorlov eller i tilfælde af iværksætteromlægning. Imidlertid kræves forsigtighed, hvis certifikatet anmodes om uden sådan baggrund – dette vekker hurtigt mistillid fra topledelsen, uanset om du måske ønsker at ansøge andre steder.

Enkel vs. kvalificeret certifikat

Teoretisk er det tilstrækkeligt, hvis en arbejdsgiver udsteder en simpel liste over aktiviteter (bevis for aktivitet) – hvis medarbejderen ikke hævder et kvalificeret certifikat. Det er dog mere sædvanligt at have et kvalificeret certifikat med en vurdering af adfærd og resultater. Fuldstændighedens forrang gælder her: elementære punkter som evnen til at arbejde i et team eller social opførsel bør ikke mangle. Det kan være fornuftigt at overveje, hvor man skal gå på arbejde, og bede chefen om at fremhæve nogle relevante aktiviteter mere end andre.

Hvad er tilladt – og hvad er det ikke

Du har ret til at rette falske personoplysninger, forkert repræsentation af aktiviteter og stavefejl.

Det er ikke tilladt at bruge ordlyd, der indebærer en religiøs, partisk eller etnisk tilknytning. Aktiviteter for arbejdsrådet er normalt ikke tilladt mod medarbejderens vilje – medmindre aktiviteterne har bestemt det meste af arbejdstiden. Andet ulovligt indhold er:

 • Udenfor domstolens adfærd, hændelser fra privatlivet
 • Arbejdsrådets aktivitet (undtagelse: frigivelse i mere end et år)
 • Graviditet, moderskabsbeskyttelse
 • medlemskab union
 • medlemskab fest
 • Indtjening / løn
 • Misligholdelsestilfælde
 • advarsler
 • biaktivitet
 • Lav ydelse på grund af personlige ekstreme situationer
 • fravær
 • sygdomme
 • SHE ejendom
 • Sundhedstilstand (undtagelse: hvis der er alvorlig frygt for en akut fare for tredjepart, f.eks. Epilepsi)
 • Antal sygedagesdage (undtagelse: hvis fravær er betydelig i forhold til ansættelsesforholdets samlede varighed, fx over 50%)
 • Forseelser, hvis de ikke direkte påvirker ansættelsesforholdet
 • Mistænkte kriminelle handlinger
 • Strejke og lockout
 • klausuler konkurrence-

På grund af pligten til at formulere positive ord opstår dilemmaet, at mange udsagn formuleres på en kompliceret måde og giver passende plads til fortolkning.

Medarbejderen har ret til certifikatet kort efter at han forlader virksomheden. Hvis virksomheden nægter at gøre det, kan det juridisk modsættes. Der er tre hele år til dette, så udløber retten til kravet. Du kan også klage over et certifikat, som du ikke er tilfreds med. Hvis partituret er dårligere end "3", er virksomheden i bevisbyrden – omvendt, skal du være i stand til at forklare, hvorfor du tjente en "1" eller "2".

Den ydre form

Vigtig er ved siden af ​​indholdet også formen. Det må ikke konstrueres som et brev, men som et certifikat med over- og underskrift. Det bærer arbejdsgiverens fulde adresse, men kun medarbejderens navn. Det er skrevet på firmapapir, har en dato og er om muligt dateret til en begyndelse af måneden, da kursdata kan indikere en opsigelse uden varsel. Omfanget er 1-2 sider, og fremhævende, fed, understregning, kursiv, anførselstegn eller særlige farver frafaldes af arbejdsretlige grunde.

Indhold af et ansættelsescertifikat

 • Overskrift "certifikat" eller "ansættelsescertifikat"
 • Navn, titel, fødselsdato
 • Ansættelsesperiode
 • Jobbeskrivelse og ansvarsområde, videreuddannelse
 • Ydelse bedømmelse:
 • motivation
 • drift
 • succes
 • ekspertise
 • mulige lederegenskaber
 • resume af evaluering
 • Behavioral vurdering:
  • til overordnede
  • mod holdkammerater
  • over for kunder og andre ansatte
  • Sted, dato og personlig underskrift
  • Navner og funktion på underskriveren, en disciplinær overordnet
  • fri for stavefejl eller grammatiske fejl
  • Beskrivelse af din adfærd over for kunder, vejleder eller medarbejdere
  • Årsagen til afrejse nævnes – og om muligt beklager.
  • Tak udtrykkes.
  • Ønsker om din fremtidige karriere ledsager dig.
  • Betydning af ordlyden i arbejdscertifikatet

   Allerede rækkefølgen af ​​navngivning af hierarkiske strukturer er afgørende: vejleder – kolleger – kunder. Hvis for eksempel kolleger nævnes til deres overordnede, indikerer dette problemer. Yderligere negative formuleringer er z. B.:

   • "I begyndelsen" (dvs. kun i prøvetiden)
   • "Inden for deres midler" (færdighederne er helt utilstrækkelige)
   • "Hun / han prøvede …" (komplet overbelastning)
   • "Viste forståelse for sine opgaver …" (tæt på afslag på arbejde)
   • "I det hele / i alt" (ikke så)
   • "Hun / han havde ikke ubetydelige resultater …" (den ønskede succes forblev ikke)
   • "Uden skyld …" (ikke ros værd)
   • "Samvittighedsfuld medarbejder" (Han var der når det var nødvendigt, men ikke altid anvendeligt)
   • "Med hensyn til arbejdsstyrkens bekymringer demonstrerede han en omfattende empati." (Medarbejderen er homoseksuel.)
   • "Han udførte alt arbejde med stor omhu og interesse" (ivrig, men ikke effektiv)
   • "Gennem sin omgængighed bidrog han til forbedring af arbejdsmiljøet." (Overdreven forbrug af alkohol)
   • ”Han var effektiv og god til at sælge.” (Han er en ubehagelig medarbejder.)

   Vidnesbyrdet afsluttes med ønsker om fremtiden. Hvis du forlader virksomheden på din egen anmodning, skal dette også bemærkes.

   • ”Han forlader os på egen anmodning.” (Han efterlader intet hul.)
   • ”Han forlader os ved gensidig aftale.” (Han blev opsagt.)
   • ”Han forlader os på egen anmodning. Vi beklager meget hans afgang og ønsker ham alt godt for fremtiden. "(Virksomheden er tilbageholdende med at miste medarbejderen.)

   Yderligere formuleringer svarer i det væsentlige til karaktererne 1-6:

   Meget god

   • … har altid udført de opgaver, der er tildelt os til vores fulde tilfredshed.
   • … var ekstremt tilfredse med ydeevnen i enhver henseende.
   • … opfyldte forventningerne på alle måder og på den bedst mulige måde.
   • … opnåede fremragende arbejdsresultater
   • … viste ekstraordinært engagement
   • … var meget pålidelig
   • … blev altid værdsat af kolleger, vejleder og kunder som en venlig og hårdtarbejdende medarbejder.
   • … har altid udført de opgaver, der er tildelt os til vores fulde tilfredshed.
   • … udførte opgaverne med den største omhu og nøjagtighed.
   • … opfyldte forventningerne på enhver måde og bedst måde.
   • … altid viste kvaliteten over arbejdet
   • … viste altid initiativ, flid og ambition
   • … var altid venlig og udadvendt
   • … forholdet til overordnede, ansatte og kunder var upåklageligt

   tilfredsstillende

   • … udførte de opgaver, der blev tildelt ham til vores fulde tilfredshed.
   • … var altid tilfredse med tjenesterne.
   • … opfyldte forventningerne på alle måder.
   • … kvaliteten af ​​arbejdet var over gennemsnittet
   • … opførslen over for medarbejdere og vejleder var eksemplarisk.
   • … viste engagement og initiativ

   nok

   • … udførte de opgaver, der blev tildelt ham til vores tilfredshed.
   • … var tilfredse med præstationen.
   • … har udført alt arbejde med omhu og nøjagtighed.
   • … opfyldte vores forventninger.
   • … opførsel over for medarbejdere var eksemplarisk.
   • … adfærd over for overordnede var upåklagelig.
   • … arbejdsresultaterne opfyldte kravene.

   mangelfuld

   • … har udført de fleste af de opgaver, der er tildelt ham til vores tilfredshed.
   • … har udført alle opgaver med omhu og nøjagtighed.
   • … har opfyldt vores forventninger så vidt muligt.
   • … har gjort alt for at gøre det muligt.
   • … generelt opfyldte kravene
   • … den personlige adfærd var overordnet perfekt.

   utilstrækkelig

   • … har bestræbt sig på at udføre de opgaver, der er tildelt os til vores tilfredshed.
   • … opfyldte vores forventninger.
   • … har forsøgt at leve op til vores forventninger.
   • … prøvede at arbejde pålideligt.
   • … prøvede altid at klare den sædvanlige arbejdsbyrde.

   Karriere som økonom

   Industrierne med de bedste karrieremuligheder

   Vi leder efter næsten alle brancher. Aktivitetsfelterne er tilsvarende brede – og også indtjeningspotentiale.

   • medicinalindustrien
   • Aerospace Industry
   • Finansielle tjenester (bank, forsikring, genforsikring, investering, fintech)
   • Automotive Industry
   • Informations- og telekommunikationsindustri
   • Kemisk industri
   • industri forbrugsgoder
   • Medier (direkte markedsføring, markedsundersøgelser, udvikling af nye forretningsmodeller)
   • Fødevareindustri (f.eks. Udvikling og miljøøkonomi, kontrol, markedsundersøgelse)
   • Offentlig service (uddannelse, forskning, sundhed, miljø, boliger, familie og ungdom, arbejdsmarkedspolitik, kommunikation)
   • logistik
   • energi
   • Handel (kategoristyring, kontrol, rådgivning, ejendomsadministration, salg osv.)
   • Tekstil- og modebranchen
   • Rådgivning vedrørende personale og ledelse
   • turisme
   • Skatterådgivning og revision

   En detaljeret beskrivelse af brancherne findes i Riedel, Hergen / Pohl, Elke (2016). Karriereindrejse for økonomer. 2. udgave. Wiesbaden: Gabler Springer.

   De mest populære virksomheder for økonomer

   Selvom små virksomheder tegner sig for det meste af jobmarkedet, er store virksomheder populære drop-in centre for kandidater. Nedenfor har vi samlet nogle oversigter over de mest populære arbejdsgivere i Tyskland, Europa og verden.

   Top 15 arbejdsgivere i Tyskland

   WiWis’erne er især populære efter at have undersøgt bilproducenterne. Men også konsulentfirmaer er stærkt repræsenteret. I 2015/16 var de mest populære arbejdsgivere for økonomer:

   De mest populære virksomheder blandt økonomer

   ‘> Kilde: trendence Graduate Barometer 2016 – German Business Edition
   selskab Andel af omtaler, i%
   BMW 13.6
   AUDI 11
   Daimler / Mercedes 8.6
   Porsche 8.4
   Google 7.3
   Bosch Group / Lufthansa 6.5
   adidas 6.4
   PwC 5.3
   æble 5.1
   Volkswagen 4.8
   alvorligt & Unge 4.5
   McKinsey 4.3
   Udenrigskontor / Siemens 3.7
   KPMG 3.6
   BASF 3.2

   De mest attraktive brancher for WiWis

   Kilde: trendence Institute via statista
   virksomhed Attraktivitet som potentiel arbejdsgiver i%
   fabrikanter forbrugsvarer 43,9
   automobil 19.2
   Medier / Annoncering 12.4
   IT-tjenester / rådgivning 5.8
   handel 4.9
   Transport / logistik / turisme 4.6
   Elektroteknik / elektronik 3.7
   Rådgivning / rådgivning 3,5
   Banker / finansielle tjenester 1.8
   Kemi / farmaceutiske produkter 1.5

   De kære penge

   Startlønnen spiller ofte en rolle i valg af virksomhed. Ikke hver kandidat er villig til at give afkald på et par hundrede euro på grund af det prestigefyldte navn på et firma. Dog er lønningerne i de enkelte virksomheder undertiden enorme. Som tommelfingerregel:

   • Jo større virksomheden er, jo højere er lønnen.
   • Jo højere grad, jo højere løn.
   • Bank-, forbrugsvarer, logistik og konsulent / revisionssektorer betaler mere end handel, turisme eller medierne.
   • Funktionerne er forskning og udvikling inden køb, salg, finansiering og kontrol.

   Ser vi på alle virksomheder sammen, er WiWi i top 10 sammenlignet med andre universitetsgrader når alt kommer til alt:

   Gennemsnitligt indgangsgebyr fra WiWis efter studieretning

   ‘> Kilde: statista
   undersøgelse gennemsnitligt indgangsgebyr (median) i euro
   Jura (ph.d.) 59000
   Computer Science (PhD) 54000
   engineering 52000
   Industrial Engineering 52000
   medicin 50000
   lov 49500
   datalogi 49500
   Økonomi 46000
   Apotek, madkemi 42000
   Sprogvidenskab og kulturstudier 41000

   Lønniveau WiWis på arbejdet

   ‘> Kilde: Staufenbiel JobTrends Tyskland 2016
   Tjen kandidater. . i procent af de undersøgte virksomheder
   mindre end 30.000 euro 5
   30.000 – 34.999 € 8
   35.000 – 39.999 € 24
   40.000 – 44.999 € 32
   45.000 – 49.999 € 18
   50.000 – 54.999 € 7
   55.000 – 59.999 € 2
   mere end 60.000 € 4

   Frem for alt er niveauet for startlønnen en indikator for, hvor meget virksomheder leder efter passende ansøgere – jo mere villige de er til at betale, desto mere desperate er de efter at finde passende ansatte.

   Startlønninger efter eksamen

   Mest værdifuld kandidatgrad for regnskabsfolk og analytikere:

   ‘> Kilde: WiWi-kandidater: Hvad begynder fortjener – manager magazin

   felt Bachelor mester
   Styring 37250 +1400
   revision 35.712 +8968
   regnskab 41268 +1286
   skatter 42.581 +4182
   analyse 44.738 +7241

   Startlønninger i henhold til funktion

   ‘> Kilde: GEHALT.de via Staufenbiel
   funktion Nederste kvartil i € Median i € Øvre kvartil i €
   Assistent GF 36.876 +5379 +10967
   Styring 40.245 +4555 +13642
   købe 35242 +7137 +14099
   Finansiering og regnskab 35.523 +5533 +12910
   HR / personale (højttaler) 38771 +3361 +9293
   markedsføring 32.079 +5196 +12032
   salgssupport 32750 +4134 +11497
   (Nøgle) Kontostyring 38.380 +6621 +14857
   PR / Kommunikation 33.734 +6693 +11550
   revision 43222 +2543 +15233
   ledelsesrådgivning 44799 +5601 +12410
   Materialer Management / Logistik 36.715 +8415 +14527
   salgsstyrke 36112 +6688 +11857
   organisation 30076 +6305 +11686

   Lønanalyse af staten blandt ledere

   Kilde: GEHALT.de
   stat Løn i €
   Hesse 105.122
   Bayern 98247
   Baden-Wurttemberg 98204
   Nordrhein-Westfalen 96.584
   Rheinland-Pfalz 95.899
   Saarland 88.849
   Niedersachsen 88207
   Schleswig-Holstein 86.149
   Thüringen 80.650
   Mecklenburg-Vorpommern 80.288
   Sachsen 79117
   Sachsen-Anhalt 77.419
   Brandenburg 77054

   Startløn efter arbejdserfaring

   Interessant: Hvem studerer skat, har først en lav startløn, men tjener senere mest.

   ‘> Kilde: Staufenbiel

   omfanget af opgaver Op til 2 års erfaring 3-5 års erhvervserfaring 6-10 års erhvervserfaring
   Investeringsrådgivning, investeringsrådgivning 49500 +14375 +17500
   Styring 47.825 +5689 +14413
   analyse 50885 +8969 +13944
   skatter 36.837 +17092 +28922
   regnskab 31.462 +15956 +20735
   Wirtschaftsinformatiker 43.120 +5313 +23.840
   BWL 37.992 +8492 +32195

   Konklusion

   Branchen er i øjeblikket under en betydelig ændring på grund af digitalisering. Big data bruges også i stigende grad i virksomheder og vil blive controllers arbejde fremover & Co. bestemme. Sammen med omvæltningerne er der også behov for specialister og ledere på markedet, der er dedikerede til at planlægge og gennemføre ændringer i virksomheder.

   På samme tid som denne efterspørgsel fortsætter, gør antallet af kandidater det også. Især generalister vil derfor have det stadig sværere at få fat i et job umiddelbart efter eksamen. I denne sammenhæng kan mesters betydning også øges på andre områder end tidligere.

   Hvis du vælger et WiWi-studie, alt i alt, har du dog en god chance for en karriere inden for området. Hvis der ikke er noget job lige efter endt uddannelse, vil WiWi stadig være selvstændig – det skal trods alt ikke mislykkes på den beregningsmæssige del. Nogle forskere foreslår dog, at du først får nogle års praktisk erfaring, inden du tager skridt i selvstændigt arbejde. Dette udvider ikke kun den grundlæggende viden, men også viden om udvælgelse af personale, forhandling og ved, hvilke omkostninger der kan forventes i en virksomhed. Der er mange måder at blive selvstændige. Det behøver kun en ekstraordinær idé, et koncept og tilstrækkelig startkapital, du kan starte. Hvis ideen er mindre usædvanlig, er der stadig aktivitetsområder som uafhængig revisor eller salgskonsulent.

   Related Posts

   • Novatec, karriere

    Oplev den perfekte strøm! Vil du selv promovere banebrydende emner? Ønsker du maksimal udviklingsfrihed og deltagelse i en moderne virksomhed? Vil du…

   • Lær fremmedsprog på få uger med sprogrejser! (Guide)

    Lær fremmedsprog på kun få uger med sprogkurser – komplet trin-for-trin-guide Under en sprogrejse vil du ikke kun lære det fremmede sprog at kende, men…

   • Hanoi – de bedste tip til din rejse

    Hanoi: Tips til din rejse Mange Vietnam-besøgende drages mod hotspots i syd. Men den nordlige del af landet har meget at tilbyde. Og en omkørsel til den…

   • Hamburg-området job & beskæftigelse

    Site: www.englishpages.de A til Z OM OSS APPEL ART BUSINESS KIRKER rubrikannoncer KLUBBER KONCERTER KONTAKT LANDSKAB DAG TRIPS DESIGN DRIKKE UDDANNELSE…

   Like this post? Please share to your friends:
   Christina Cherry
   Leave a Reply

   ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: