Generelle vilkår og betingelser for relexa-hoteller

Generelle vilkår og betingelser for relexa-hoteller

GENERELLE VILKÅR

Den tyske version af vores betingelser & Betingelserne har forrang for den tyske version. I tvivlstilfælde den tyske version.

GGENEREL FORRETNING TERMS OG CLÆGNINGER TIL RELEXA BOTEL GMBH Enccommodation Cftaler (GFH 8,0)

1 ANVENDELSESOMRÅDE

1.1 Disse generelle forretningsbetingelser og betingelser gælder for kunden for logi og alle andre tjenester og leveres til kunden af ​​hotellet i den forbindelse (Hotel Indkvarteringskontrakt). Udtrykket "Hotelindkvarteringskontrakt" omfatter og erstatter følgende vilkår: logi, gæstebolig, hotel og hotelværelseskontrakt.

1.2 Underudlejning og genudlejning af værelser til rådighed til dette formål og det andet end hotellet i tekstform, ob afsnit 540 (1) punktum 2 German Civil Kode (BGB) er udelukket, for så vidt kunden ikke er en forbruger som defineret i afsnit 13 BGB.

1.3 på forhånd i tekstform.

2 KONKLUSION AF KONTRAKTEN, KONTRAKTSPARTER, BEGRUNDELSE

2.1 Hotellet og kunden er parterne i kontrakten. Kontrakten er lavet af kunden. Hotellet kan bekræfte reservationen i tekstform efter eget skøn.

2.2 Alle krav mod hotellet skal principielt være lovpligtigt et år efter påbegyndelse af den lovbestemte forældelsesperiode. Dette gælder ikke for krav eller andre krav.

3 TJENESTER, PRISER, BETALING, OFF-SET

3.1 Hotellet leveres af kunden og leverer de aftalte tjenester.

3.2 Kunden er ansvarlig for levering af tjenesten. Dette gælder for tjenester, der bestilles af kunden og / eller på forhånd af hotellet.

3.3 Priserne er inklusive skatter og lokale skatter. De inkluderer ikke lokale skatter som en lokal besøgsafgift [turistskat], som gæsten skylder sig selv i henhold til lokalsamfundsloven.

Kontrakten skal betragtes som merværdiafgiften. I tilfælde af kontrakter med forbrugere gælder dette kun, hvis den periode, der går mellem kontrakten og datoen for kontraktens gennemførelse, er mere end fire måneder.

3.4 Hotellet giver sit samtykke til anmodningen fra hotellet eller kunden andre tjenester på hotellet.

3.5 Hotelfakturaerne forfalder og skal betales umiddelbart efter modtagelse uden at der er foretaget nogen fradrag. Hvis aftale med faktura er aftalt, foretages betaling senest ti dage efter modtagelse af faktura.

3.6 Når kontrakten indgås, har hotellet ret til at anmode om en rimelig forskud eller sikkerhed fra kunden. Forudbetalingsbeløbet og tidsforbruget i kontrakten forbliver upåvirket. Bestemmelserne i statutten gælder i tilfælde af forsinket betaling af kunden.

3.7 I berettigede tilfælde, for eksempel hvis kunden har restancer i betaling eller omfanget af kontrakten forlænges, har hotellet ret til at kræve, også efter at kontrakten er afsluttet betaling eller sikkerhed som anført i afsnit 3.6 ovenfor eller ved forhøjelse af forskudsbeløbet.

3.8 Endvidere har hotellet ret til i begyndelsen og i løbet af kundens ophold at anmode om en rimelig forskud eller sikkerhed i henhold til afsnit 3.6 ovenfor for eksisterende og fremtidige krav i henhold til kontrakten, for så vidt som ingen sådan betaling eller der er allerede stillet sikkerhed i henhold til afsnit 3.6 og / eller 3.7 ovenfor.

3.9 Kunden må kun modregne eller udlignet et ubestridt krav eller krav ved en endelig og absolut retsafgørelse mod et krav fra hotellet.

3.10 Kunden er enig med fakturaen.

4 UDVIKLING AF KUNDEN (LAND, ANNULLERING) / intet show

Hvis der er en tilbagekaldelsesret i kontrakten, hvis der er en lovpligtig tilbagekaldelsesret, eller hvis hotellet samtykker til aflysning af kontrakten.

4.2 Hvis kunden accepterer en frist for tilbagekaldelse af kontrakten gratis, kan kunden tilbagekalde kontrakten.

4.3 Hvis der ikke er godkendt nogen tilbagekaldelse, bevarer hotellet sin ret til det aftalte vederlag selvom tjenesten ikke blev brugt. Ellers vil hotellet reservere indtægterne og ellers. Hvis værelserne ikke er tilgængelige, kan hotellet ansøge om de gemte udgifter. 70% for halvpension og 60% for fuldpension. I dette tilfælde debiteres kunden 90% for den kontraktmæssigt aftalte pris. Kunden er fri til at demonstrere, at kravet ikke er opstået.

5 UDLEJNING AF HOTELLET

5.1 I så fald kan kunden tilbagekalde kontrakten i en bestemt periode, så har hotellet på sin side ret til at tilbagekalde kontrakten reserverede værelser og / eller hotellet har ikke sin tilbagekaldelse efter, at der er foretaget en forespørgsel, og hotellet fastlægger en rimelig periode. Dette skal

efter at kunden har foretaget en forespørgsel og angivet en passende tidsperiode.

5.2 Hotellet har således ret til at tilbagekalde kontrakten, hvis det er i overensstemmelse med punkt 3.6 og / eller punkt 3.7.

5.3 Endvidere har hotellet ret til af en objektivt legitim grund at ophæve kontrakten af ​​ekstraordinære grunde, især i tilfælde af

 • force majeure eller andre forhold, som hotellet ikke er ansvarlig for;
 • værelser er forbeholdt ved henvisning til skyldige oplysninger, der er forkert eller vildledende eller ved ikke at give materielle fakta; i denne sammenhæng kan udtrykket materiale betyde kundens identitet, kundens betalingsevne eller bopælens formål;
 • bringe den gnidningsløse drift af virksomheden, hotellets sikkerhed eller det offentlige omdømme i fare uden at kunne henføres til hotellets ansvarsområde eller organisering af hotellet;
 • formålet med opholdet – overtrædelse af afsnit 1.2.

5.4 Tilbagekaldelse fra hotellet giver ikke kunden ret til at kræve erstatning.

6 TILGÆNGELSE AF VÆRELSET TILGÆNGELIGE, HANDOVER OG RETURN

6.1 Kunden erhverver ikke retten til levering af detaljerne.

6.2 Det reserverede værelse vil være tilgængeligt til brug for kunden med virkning fra kl. 15.00 på den aftalte ankomstdato. Kunden har ingen ret til en tidlig tilgængelighed.

6.3 Værelset fraflyttes og er tilgængeligt for hotellet senest 12:00 på den aftalte afrejsedato. Hotellet ligger i byens centrum, hotellet ligger i centrum 90% efter 18:00 timer (pris pr. Prisliste). Dette giver ikke anledning til kundens kontraktmæssige rettigheder. Kunden er fri til at kræve kravet ikke erhvervet et erstatningskrav.

7 ANSVAR FOR HOTELLET

7.1 Hotellet er ansvarlig for skader, som det er i stand til at tage ansvar for skade på liv, krop eller helbred. Det er også ansvarlig for anden skade [kontraktmæssigt typiske forpligtelser]. Pligter udfører typisk kontraktens opgaver og udførelse. Opfyldelsen af ​​kravet er en pligtbrud. I tilfælde af forstyrrelser eller mangler i hotellets tjenester skal hotellet bestræbe sig på at afhjælpe dette, hvis det har kendskab til det eller ved en klage lavet uden unødig forsinkelse af kunden. Forstyrrelser og minimer mulig skade.

7.2 Hotellet er i overensstemmelse med kunden i overensstemmelse med bestemmelserne i statutten for varer medbragt med kunden. Hotellet anbefaler brug af hotellet eller værelsets pengeskab. Euro 3.500, en separat sikkerhedsaftale skal indgås med hotellet.

7.3 Hvis det drejer sig om en parkeringsplads, selvom dette er til betaling, indgås en forældremyndighedskontrakt ikke som et resultat. I tilfælde af at blive sigtet eller såret, er hotellet kun ansvarligt i henhold til punkt 1 til 4 i punkt 7.1 ovenfor.

7.4 Vækning foretages med stor omhu af hotellet.

Meddelelser til kunder behandles med omhu. Efter forudgående aftale med kunden kan hotellet acceptere, opbevare og – hvis det ønskes – sende for en debiteringspost og forsendelser af varer. I denne forbindelse er sætningen korrekt.

8 ENDELIGE KOMMISSIONER

8.1 Ændringer og tillæg til kontrakten, der skal vedtages i form af tekst. Ensidige ændringer eller tillæg er ineffektive.

8.2 Udførelsesstedet og betalingen [indsæt venligst stedet, enten placeringen af ​​hotellet eller dets driftsselskabs hjemsted] og domstolene i … [indsæt venligst stedet, enten placeringen af ​​hotellet eller dets driftsselskabs hjemsted] skal have eksklusiv jurisdiktion over kommercielle transaktioner – således over tvister til kontrol og veksler. Hvis kunden opfylder betingelsen i § 38, stk. 2, tysk kodeks for civil retspleje (ZPO) og ikke har et generelt jurisdiktionsted i Tyskland, har domstolene i …

[indsæt venligst stedet, enten placeringen af ​​hotellet eller dets driftsselskabs hjemsted] skal have jurisdiktion og mødested.

8.3 Tysk lov finder anvendelse. Anvendelsen af ​​FN-konventionen om internationalt salg af varer er udelukket.

Related Posts

 • Generelle vilkår og betingelser

  Generelle vilkår og betingelser for MDH AG 1. Følgende vilkår og betingelser gælder for alle nuværende og fremtidige forretningsforbindelser med kunder,…

 • Generelle vilkår – sundhedsoplysninger

  Betingelser og vilkår til tjenester i dbp-koncernen, især dbp Kommunikation GmbH Co. KG, dbp sundt af Germany GmbH Co KG og dbp kommunikationsart GmbH…

 • Agb – Meiers verdensrejser, Meiers verdensrejser

  Generelle vilkår og betingelser Rejsebetingelser for DER Touristik Deutschland GmbH (Fra: oktober 2019) Følgende bestemmelser er, så vidt aftalt…

 • Generelle vilkår og betingelser

  Betingelser og vilkår Kære kunde, Du er gæst på AltaMediNet GmbH-webstedet. Vores mål er at give faktuelt korrekte og ajourførte oplysninger om naturlig…

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: