Agb – Meiers verdensrejser, Meiers verdensrejser

Agb - Meiers verdensrejser, Meiers verdensrejser

Generelle vilkår og betingelser

Rejsebetingelser for DER Touristik Deutschland GmbH

(Fra: oktober 2019)

Følgende bestemmelser er, så vidt aftalt effektivt, indholdet af pakkerejskontrakten mellem dig og os (i det følgende benævnt "rejsekontrakt"). De supplerer lovbestemmelserne i §§ 651a – y BGB (Civil Code) og artikel 250 og 252 i EGBGB (introduktionsloven til BGB) og udfylder disse.

Afvigelser i den respektive rejseannonce såvel som individuelle aftaler har forrang for disse rejsevilkår.

1. Indgåelse af rejsekontrakten / forpligtelsen for medrejsende

1.1. For alle reservationsmetoder (for eksempel i rejsebureauet, direkte hos arrangøren, telefonisk, online osv.):

a) Grundlaget for dette tilbud er vores rejsetilbud og vores yderligere oplysninger til den respektive rejse, for så vidt de er tilgængelige på reservationstidspunktet. Rejsebureauer og tjenesteudbydere (f.eks. Hoteller, transportfirmaer) er ikke autoriserede til at indgå aftaler, give information eller forsikre sig om, at ændre det aftalte indhold i rejsekontrakten, går ud over de kontraktmæssigt aftalte tjenester eller er i konflikt med rejseannoncen. Brochurer til websteder og hotel, som ikke er offentliggjort af os, er ikke bindende for vores forpligtelse til at udføre, for så vidt de ikke er foretaget ved aftale med dig om indholdet af rejsekontrakten.

b) Du er ansvarlig for alle kontraktlige forpligtelser for rejsende, som du foretager reservationen for, som for din egen, for så vidt du har påtaget dig denne forpligtelse ved en eksplicit og separat erklæring.

c) Hvis indholdet af vores rejsebekræftelse adskiller sig fra indholdet af reservationen, er der et nyt tilbud, som vi er bundet til i en periode på ti dage. Kontrakten indgås på grundlag af dette nye tilbud, for så vidt vi har henvist til ændringen vedrørende det nye tilbud og opfyldt vores forudgående kontraktlige informationsforpligtelser, og du erklærer os accept inden for den bindende periode ved udtrykkelig erklæring eller udbetaling.

d) De prækontraktuelle oplysninger, som vi leverer om væsentlige funktioner i rejsetjenester, rejseprisen og alle yderligere omkostninger, betalingsbetingelser, minimumsantal deltagere og afbestillingsomkostninger (i henhold til artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 til 5 og 7 EGBGB) er ikke en del af rejsekontrakten hvis udtrykkeligt aftalt mellem parterne.

1.2. For reservationen, der foretages mundtligt, telefonisk, skriftligt, via e-mail, SMS eller pr. Fax, gælder følgende:

a) Med reservationen (rejseregistrering) tilbyder du os indgåelsen af ​​rejsekontrakten bindende.

b) Kontrakten indgås efter modtagelse af vores rejsebekræftelse. Efter eller umiddelbart efter kontraktens indgåelse sender vi dig en bekræftelse af rejsen på et holdbart medium (som giver dig mulighed for at holde erklæringen uændret eller gemme den på rimelig tid, f.eks. På papir eller via e-mail). medmindre du har ret til en skriftlig bekræftelse af rejsen i henhold til artikel 250 § 6, stk. 1, punktum 2 EGBGB, fordi indgåelsen af ​​kontrakten fandt sted i både fysisk tilstedeværelse af begge parter eller uden for forretningslokaler.

1.3. For bookinger i elektronisk handel (f.eks. Internet, App, Telemedia) gælder følgende for indgåelse af kontrakten:

a) Processen med elektronisk reservation vil blive forklaret til dig i den tilsvarende ansøgning.

b) For at rette dine poster, for at slette eller nulstille hele reservationsformularen har du en passende korrektionsindstilling tilgængelig, hvis brug forklares.

c) Kontraktsprog, der tilbydes til den elektroniske booking, er angivet.

d) Så vidt vi gemmer kontraktteksten, vil du blive informeret om den og om muligheden for at hente kontraktteksten senere.

e) Ved at trykke på knappen (knappen) "bog med et gebyr "eller med sammenlignelig ordlyd, du tilbyder os indgåelsen af ​​rejsekontrakten bindende.

f) Vi bekræfter modtagelsen af ​​din rejseregistrering straks elektronisk (bekræftelse af modtagelsen).

g) Overførsel af rejseregistrering ved at trykke på knappen berettiger ikke dit krav til indgåelse af en kontrakt.

h) Kontrakten indgås, så snart du har modtaget vores rejsebekræftelse på et holdbart medium. Hvis rejsebekræftelsen finder sted umiddelbart efter at du har trykket på knappen "betalbar bog "ved passende øjeblikkelig præsentation af rejsebekræftelsen på skærmen, derefter kommer rejsekontrakten med præsentation af denne rejsebekræftelse til betingelser. I dette tilfælde kræves ingen foreløbig anmeldelse ved modtagelse af reservationen i overensstemmelse med bogstav f) ovenfor, for så vidt du får mulighed for at opbevare den på et holdbart medium og udskrive rejsebekræftelsen. Rejsekontraktens bindende karakter afhænger dog ikke af, at du rent faktisk bruger disse muligheder for opbevaring eller udtryk.

1.4 Bemærk, at i henhold til lovbestemmelserne i §§ 312 ff. BGB (tysk civilret) for de tilbudte rejsetjenester, der blev afsluttet på afstand (især breve, telefonopkald, faxer, e-mails, SMS samt telemedia og online-tjenester), er der ingen ret til tilbagekaldelse men kun de lovbestemte ret til tilbagetrækning og opsigelse, navnlig retten til tilbagetrækning i henhold til § 651h BGB. Der findes dog en ret til tilbagekaldelse, hvis kontrakten om rejsetjenester i henhold til § 651a BGB er indgået uden for forretningslokaler, medmindre den mundtlige forhandling, som kontraktens indgåelse bygger på, er blevet gennemført efter forudgående ordre fra forbrugeren; i sidstnævnte tilfælde er der ingen ret til tilbagetrækning.

2. Betaling / rejsedokumenter

2.1 Betalinger af rejseprisen inden afslutningen af ​​rejsen, kan vi og rejsebureauer kun kræve eller acceptere, hvis der findes en effektiv kundepengesikkerhedsaftale, og du har sikkerhedscertifikatet med navn og kontaktoplysninger om kundens penge sparer på en klar, forståelig og fremhævet måde. Når kontrakten er indgået, skal der betales en forskud på 20% af rejseprisen ved levering af sikkerhedscertifikatet. Den endelige betaling forfalder 28 dage før afrejse, forudsat at sikkerhedscertifikatet er udleveret, og vores ret til tilbagetrækning ikke længere kan udøves af den i afsnit 7 anførte grund. Rejseannonceringen kan resultere i tidligere forfaldsdatoer for visse rejsetjenester (f.eks. For nogle specielle flypriser).

2.2 Hvis du betaler med kreditkort, debiteres din konto automatisk på de respektive datoer.

2.3 Hvis du foretager udbetalingen og / eller den endelige betaling i henhold til den aftalte forfaldne betaling, selvom vi er villige og i stand til at levere de kontraktlige tjenester korrekt, har opfyldt vores lovbestemte informationsforpligtelser, og der er ingen juridisk eller kontraktmæssig ret til at opbevare til din fordel, er vi berettiget til at trække sig ud af rejsekontrakten efter en påmindelse med en frist og til at opkræve dig afbestillingsgebyr i henhold til afsnit 4.2, punkt 2 til 4.5.

2.4 Rejsedokumenter oprettes generelt ca. 21 dage før rejsen starter, for kortvarige bookinger om nødvendigt inden for 24 timer. Forsendelse af rejsedokumenter finder normalt sted via e-mail eller i trykt form til dit rejsebureau, gennem hvilket du har booket rejsetjenesterne, eller efter aftale direkte til dig.

Ved kortvarige flyreservationer kan der aftales et depositum af rejsedokumenter i den reserverede afgang lufthavn i enkelte tilfælde. Disse udleveres efter betaling i lufthavnen. For den resulterende yderligere indsats opkræves et behandlingsgebyr på EUR 15 pr. Transaktion.

3. Ændringer i service inden afgang

3.1 Afvigelser fra væsentlige egenskaber ved rejsetjenester fra det aftalte indhold i rejsekontrakten, som bliver nødvendige efter indgåelse af kontrakten, og som vi ikke har forårsaget i god tro, er tilladt for os inden afrejse, for så vidt afvigelserne er ubetydelige og ikke påvirker den samlede udformning af turen.

3.2. Vi er forpligtet til at informere dig klart og forståeligt og på en fremtrædende måde om ændringer i tjenesten umiddelbart efter at vi bliver opmærksomme på årsagen til ændringen på et holdbart medium (for eksempel via e-mail, SMS eller stemmemeddelelse).

3.3 I tilfælde af væsentlig ændring i væsentlige træk ved en rejsetjeneste eller afvigelse fra dine specifikke vilkår og betingelser, der er blevet en del af rejsekontrakten, har du ret til inden for en rimelig frist, der er fastsat af os, til at underrette ændringen

• enten acceptere ændringen

• eller fratrække rejsekontrakten gratis

• eller beder om at deltage i en erstatningstur, hvis vi har tilbudt en sådan tur.

Du har valget mellem at svare på vores meddelelse eller ej.

Hvis vi ikke har noget eller ikke rettidigt svar, vil den anmeldte ændring blive betragtet som accepteret. Vi henviser til dette i udsagnet i afsnit 3.2.

Ellers kan du enten acceptere kontraktændringen, anmode om deltagelse i en udskiftningstur, forudsat at sådan blev tilbudt dig, eller trække dig gratis fra kontrakten.

3.4. Eventuelle garantikrav forbliver upåvirket, for så vidt som de ændrede tjenester er mangelfulde. Hvis vi havde lavere omkostninger til implementering af den ændrede rejse eller udskiftningstur af tilsvarende kvalitet, skal forskellen godtgøres i henhold til § 651m stk. 2 BGB.

4. Afbestilling af kunden inden afrejse / afbestillingsomkostninger

4.1 Du kan trække dig ud af rejsekontrakten når som helst før afrejse. Fratræden skal forklares for os. Hvis turen blev booket gennem et rejsebureau, kan fratræden også forklares med dette. Vi anbefaler, at du erklærer din tilbagetrækning på et holdbart medium.

4.2 Hvis du afbestiller inden rejsen starter, eller hvis du ikke starter rejsen, mister vi retten til rejseprisen. I stedet kan vi kræve en rimelig kompensation, medmindre aflysningen er vores ansvar eller ekstraordinære omstændigheder forekommer på eller i nærheden af ​​destinationen, som væsentligt påvirker udførelsen af ​​rejsen eller transporten af ​​personer til destinationen; Omstændigheder er uundgåelige og ekstraordinære, hvis de ikke er under vores kontrol, og deres konsekvenser ikke ville være blevet undgået, selvom alle rimelige forholdsregler var blevet truffet.

4.3 Vi har et fast beløb på kompensationen under hensyntagen til perioden mellem fratrædelseserklæringen og rejsens start, under hensyntagen til de forventede besparelser i udgifter og det forventede køb gennem anden anvendelse af rejsetjenester. De faste kompensationssatser findes i afsnit 18 i disse rejsevilkår.

4.4 Under alle omstændigheder vil du være i stand til at bevise, at den passende kompensation, som vi har ret til, er væsentligt lavere end det krævede kompensationsgebyr.

4.5 Vi forbeholder os retten til at kræve en højere, individuelt beregnet kompensation i stedet for den førnævnte kompensations-faste sats, så vidt vi kan bevise, at vi har afholdt væsentligt højere udgifter end den respektive gældende kompensations-faste sats. I dette tilfælde er vi forpligtet til at kvantificere og retfærdiggøre den krævede kompensation under hensyntagen til de sparede udgifter såvel som hvad vi får ved anden brug af rejsetjenesterne.

4.6 Hvis vi er forpligtet til at tilbagebetale rejseprisen som følge af en aflysning, leverer vi den straks, men under alle omstændigheder inden for 14 dage efter modtagelse af annulleringsmeddelelsen.

5. Overførsler / erstatningsdeltagere

5.1 Efter kontraktens indgåelse er du ikke berettiget til ændringer, navnlig med hensyn til din rejsedato, destination, afgangssted, indkvartering eller transporttype (ombooking). Hvis du vil ændre din reservation – hvis det er muligt – vil vi normalt opkræve dig de samme omkostninger som når du fratræder. Vi er derfor nødt til at debitere dig det samme beløb, som du ville have modtaget på tidspunktet for ombooking for en tilbagetrækning. For andre mindre ændringer opkræver vi dog kun et behandlingsgebyr på 30 EUR. I denne henseende vil du være i stand til at bevise, at den kompensation, der skyldes os, er væsentligt lavere end det krævede behandlingsgebyr.

Dette gælder ikke, hvis overførslen er nødvendig, fordi vi ikke havde givet dig nogen, utilstrækkelig eller ukorrekt førkontraktuel information i overensstemmelse med artikel 250 § 3 EGBGB; I dette tilfælde er overførslen mulig gratis.

5.2 Din lovbestemte ret i henhold til § 651e BGB til at kræve, at vi kommunikerer på et varigt medium, at en tredjepart indgår rettigheder og forpligtelser i rejsekontrakten i stedet for dig forbliver upåvirket af ovenstående betingelser. En sådan erklæring er under alle omstændigheder rettidig, hvis den når os 7 dage før afrejse.

6. Ubrugt service

Hvis du ikke drager fordel af individuelle rejsetjenester, som vi var i stand til og villige til at levere i henhold til kontrakten, af grunde, der kan henføres til dig, har du ikke ret til en pro-rata refusion af rejseprisen. Dette gælder ikke, hvis sådanne grunde ville have retfærdiggjort dig i henhold til de lovbestemmelser for fri fratræden eller for opsigelsen af ​​rejsekontrakten. Vi vil bestræbe os på at godtgøre de udgifter, der er sparet af tjenesteudbyderne. Denne forpligtelse gælder ikke, hvis udgifterne er ubetydelige.

7. Ophævelse på grund af manglende opnåelse af det mindste antal deltagere

7.1. Vi kan trække sig ud af rejsekontrakten op til 28 dage før afrejse, hvis der ikke er nået et annonceret eller officielt fastsat minimumsantal deltagere, hvis minimumantallet af deltagere i rejseannoncen er angivet, og dette nummer og den førnævnte tid, indtil du har modtaget meddelelsen om tilbagetrækning inden den kontraktmæssigt aftalte rejsestart rejsebekræftelsen. Under alle omstændigheder er vi forpligtet til at underrette dig straks efter forudsætningen for, at rejsen ikke udføres, og at give dig annulleringsmeddelelsen så hurtigt som muligt. Skulle det være tydeligt tidligere, at det mindste antal deltagere ikke kan nås, vil vi informere dig.

7.2. Hvis turen ikke gennemføres af denne grund, refunderer vi dine betalinger til rejseprisen øjeblikkeligt, men under alle omstændigheder inden for 14 dage efter modtagelse af tilbagekaldelseserklæringen.

8. Opsigelse af adfærdsmæssige årsager

Vi kan annullere rejsekontrakten eller opsige rejsekontrakten uden varsel, hvis du forstyrrer udførelsen af ​​rejsen, uanset vores advarsel eller opfører os i strid med kontrakten i en sådan grad, at den øjeblikkelige annullering af kontrakten er berettiget. Dette gælder ikke, hvis den adfærd, der strider mod kontrakten, er baseret på en krænkelse af vores egne informationsforpligtelser. Hvis vi afbestiller, forbeholder vi os ret til rejseprisen; dog skal vi anerkende værdien af ​​de sparede udgifter og eventuelle fordele, som vi får ved enhver anden brug af de tjenester, der ikke bruges, inklusive beløb, der tilbagebetales af tjenesteudbyderne.

9. Annullering af rejsekontrakten på grund af uundgåelige, ekstraordinære omstændigheder

I den forbindelse henvises der – i uddrag til den lovbestemmelse i civilretten, der lyder som følger:

"§ 651h fratræden før afgang

(1) Før afrejse kan den rejsende til enhver tid trække sig ud af kontrakten. Hvis den rejsende trækker sig fra kontrakten, mister rejsearrangøren kravet på den aftalte rejsepris. Turoperatøren kan dog anmode om rimelig kompensation.

3. Uanset stk. 1, første punktum, kan rejsearrangøren ikke kræve erstatning for uundgåelige, ekstraordinære omstændigheder på bestemmelsesstedet eller i dens umiddelbare nærhed, der væsentligt påvirker driften af ​​pakken eller transport af personer til bestemmelsesstedet.

Omstændigheder er uundgåelige og ekstraordinære i denne forstand, hvis de ikke er under kontrol af den part, der er afhængig af dem, og deres konsekvenser heller ikke kunne undgås, hvis alle rimelige forholdsregler var truffet.

(4) Turoperatøren kan trække sig ud af kontrakten inden afrejse i følgende tilfælde:

2. rejsearrangøren forhindres i at opfylde kontrakten på grund af uundgåelige, ekstraordinære omstændigheder; i dette tilfælde skal han erklære fratræden umiddelbart efter kendskab til grunden til fratræden.

Hvis rejsearrangøren trækker sig fra kontrakten, mister han kravet til den aftalte rejsepris.

(5) Hvis rejsearrangøren er forpligtet til at tilbagebetale rejseprisen som følge af en aflysning, skal han straks og under alle omstændigheder inden for 14 dage efter aflysningen. "

10. Den rejsendes pligt til at samarbejde

Venligst informer os eller rejsebureauet om, hvem du har booket rejsetjenesterne i god tid, hvis du ikke har modtaget de krævede rejsedokumenter inden for de fremsendte frister.

10.2 Underretning om mangler / anmodning om afhjælpning

Hvis turen ikke er fri for rejsemangler, kan du bede om et middel. Dette kræver – uden at dette berører vores primære forpligtelse til at udføre – din deltagelse. Derfor er du forpligtet til at gøre alt, hvad du kan for at hjælpe med at afhjælpe forstyrrelserne og minimere enhver mulig skade eller helt undgå.

I det omfang vi ikke var i stand til at afhjælpe dette som følge af en skyldig undladelse af fejlmeddelelsen, har du ikke ret til nogen nedsættelse af krav i henhold til § 651m BGB eller erstatningskrav i henhold til § 651n BGB.

Du er forpligtet til straks at underrette vores lokale repræsentant om din klage. Hvis en lokal agent ikke er til stede og ikke skyldes kontraktmæssigt, skal eventuelle rejsemangler rapporteres til os på kontaktoplysningerne eller det kontaktpunkt, der er angivet nedenfor; Tilgængeligheden af ​​vores lokale repræsentant eller lokale kontaktpunkt vil blive angivet i rejsebekræftelsen og / eller rejsedokumenter.

Under alle omstændigheder skal du angive rejse / rejsenummer, destination og rejsedatoer, der er angivet i rejsedokumenterne.

Du kan dog også meddele din manglende meddelelse til din rejsebureau, gennem hvilken du har booket rejsetjenesterne.

Vores lokale repræsentant har til opgave at levere retsmidler, hvor det er muligt. Han er dog ikke autoriseret til at anerkende krav.

10.3 Frist inden opsigelse

Hvis du ønsker at opsige rejsekontrakten på grund af en manglende rejse af den type, der er beskrevet i § 651i Abs. 2 BGB, hvis den er betydelig, i henhold til § 651l BGB, skal du sætte os inden en rimelig frist for afhjælpningen. Dette gælder kun, hvis vi afviser retsmidlet, eller hvis et øjeblikkeligt middel er nødvendigt.

10.4 Bagageskader og forsinket bagage under flyrejser; særlige regler og frister for afhjælpning

(a) Vi påpeger, at tab af bagage, skader og forsinkelser i forbindelse med flyrejser i overensstemmelse med luftfartsbestemmelserne skal rapporteres af dig straks på stedet ved hjælp af anmeldelse af skader ("P.I.R.") til det ansvarlige luftfartsselskab. Flyselskaber og rejsearrangører kan afvise refusion i henhold til internationale konventioner, hvis kravet ikke er afsluttet. Skadesrapporten refunderes inden for 7 dage i tilfælde af skade på bagagen, hvis den er forsinket inden for 21 dage efter levering.

(b) Derudover skal tab, skade eller forkert omdirigering af bagage straks rapporteres til os, vores lokale agent eller vores kontaktpunkt eller rejsebureauet.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: