Fachschaftswahlordnungen – asta the carl af ossietzky universitetet oldenburg

Fachschaftswahlordnungen - asta the carl af ossietzky universitetet oldenburg

Student Rådets forordning valg

Afsnit 3 (Valg til studentrådene)

§ 21 Valg til studentrådet

(1) Du kan vælge og vælge, hvem der tilhører det respektive studenteråd i henhold til statutten.

(2) Inden for de første 24 dage af vintersemesteret vælger Fachschaftsvollversammlung (FVV) Fachschaftsrat fra medlemmerne af Fachschaft, medmindre andet er bestemt af Fachschaftsordnung. Valget forberedes af det fratrædende studenteråd og vises for valgkomitéen og Fachschaftsreferat. Valgsmeddelelsen skal sendes tolv dage før valgdagen til de kontorer, der er udpeget til indkaldelse af Fachschaftsvollversammlung.

(3) Det vælges i fri, lige og efter anmodning ved hemmelig afstemning i overensstemmelse med principperne for listevalget forbundet med valg af personer, medmindre andet er bestemt i de særlige udvalgsbestemmelser. Antallet og mandatet af medlemmerne af det studenterråd, der skal vælges, vil blive fastlagt af Fachschaftsvollversammlung før valget. For at arrangere valget udnævner Fachschaftsvollversammlung (FVV) en valglokal. Hver kandidat forelægger valgudvalget en skriftlig nominering, der opfylder kravene i § 12, stk. 2 og 3.

(4) Punkt 19, stk. 1, punktum 2-6 og (2) finder tilsvarende anvendelse på bestemmelsen af ​​valgresultatet. Studentrådet meddeler omgående offentligt meddelelse om resultatet til de organer, der er udpeget til offentliggørelse af undervisningsorganernes afgørelser, samt Fachschaftsreferat og på anmodning valgudvalget.

§ 22 fakultetskonferencer

Hvert studentråd sender mindst et medlem til fakultetskonferencen blandt sine medlemmer.

§ 23 FachschaftsvertreterInnenvollversammlung (F3V)

Hvert studentråd sender mindst et medlem til bestyrelsen af ​​repræsentanter blandt dets medlemmer.

§ 24 Valg af de kvindelige studerendes rådgivere i AStA

(1) Talerne for Fachschaftenreferats vælges af F3V. Antallet og mandatet for de talere, der skal vælges, vil blive fastlagt af F3V før valget. I Fachschaftenreferat skal mindst lige så mange kvinder som mænd være repræsenteret. Valget skal meddeles to uger før og af F3V.

(2) Hver studerende, der er tilmeldt CarlvonOssietzky University, kan vælge at stemme. Kandidaten skal arbejde aktivt i studentrådet.

(3) Kandidaternes forslag og præsentation finder sted på en F3V eller Fachschaftenvollversammlung (F2V). Der skal være et studenterrådsmøde mellem udnævnelsen og kandidaternes præsentation.

(4) Der skal være et studenterrådsmøde mellem præsentationen af ​​kandidaterne og valget.

(5) Hver studerende har en stemme for hver kandidat; dette kan gives som ja – nej – hverken / eller (F3V-procedure).

(6) Det vælges hvem:
a) mere ja end ingen stemmer.
b) Hvis antallet af kandidater overstiger antallet af de talere, der skal vælges, vælges de, hvis forskel mellem ja og nej stemmer er størst.
c) Hvis der er et uafgjort, er der en afstemning.

(7) Ansøgninger om tilbagetrækning skal indsendes af mindst et studenteråd på F3V. En annulleringsanmodning skal indsendes til F3V to uger før afvælgelsen.

(8) Hvis der ikke er noget valg, forbliver dommeren midlertidigt i embedet, hvis der ikke har været nyt valg.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: