Enslige børn – uafhængigt tag

Mere end halvdelen af ​​alle flygtninge over hele verden er børn. Der er mange grunde til, at de forlader deres hjemland.

Nogle er adskilt fra deres forældre på flugt. Imidlertid er mange nødt til at håndtere de farlige flugtveje fra starten.

Børn på flugt er ikke kun et væld af farer udsat, men skal også mestre de vanskeligheder, som asylprocedurerne i ankomstlandene udgør.

Flygtningebørn udsættes ikke kun for en række farer, de er også nødt til at mestre de vanskeligheder, som asylprocedurer udgør i ankomstlandene.

UNHCR offentliggjorde retningslinjer for asylansøgninger fra børn i 2009, og retningslinjer for håndtering af dem blev også udviklet på europæisk niveau. men trods af disse garantier er der stadig adskillige huller i beskyttelsen. Udviklingen inden for børns rettigheder tages ofte ikke tilstrækkeligt med i asylproceduren.

UNHCR’s primære mål er at skabe opmærksomhed blandt aktørerne i asylsystemet for disse børns og unges særlige behov. Flygtningebørn og unge har ikke kun behov for at blive behandlet på en børnevenlig måde i asylproceduren, de har også brug for børnevenlig indkvartering og pleje samt ideel grundlæggende og avanceret træning.

Det er ofte særligt vanskeligt for børn og unge at finde vej i asylproceduren. UNHCR Østrig har udviklet en brochure og et websted for at gøre det lettere for dem at komme igennem proceduren. Selv det østrigske skolesystem er ikke let at forstå ved første øjekast. Her tilbyder UNHCR hjælp med en pædagogisk guide.

Størstedelen af ​​uledsagede mindreårige asylansøgere i Østrig kommer fra Afghanistan, efterfulgt af børn fra Syrien, Irak eller Somalia. Antallet af asylansøgninger er faldet markant i de senere år. Mens næsten 4.000 uledsagede mindreårige ansøgte om asyl i Østrig i 2016, var det det 2018 næsten 500.

"Din asylprocedure i Østrig"

Oplysninger om asylproceduren for børn og unge, der er flygtet til Østrig alene. Fås på flere sprog [Download engelsk] [Download arabisk] [Download Dari] [Download Paschtu] [Download Somali]

Forslag til pleje af uledsagede børn og unge

UNHCR-papiret giver en oversigt over det eksisterende plejesystem for uledsagede børn og unge i Østrig, introducerer eksisterende god praksis og udfordringer og fremsætter forslag til mulige forbedringer.

Rapport om juridisk repræsentation af uledsagede mindreårige

Rapporten præsenterer 50 standarder for lovlig repræsentation af uledsagede børn og unge i asylproceduren og den aktuelle situation i Østrig.

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: