Agb – rosetravel

Agb - rosetravel

Generelle vilkår og betingelser for RTC Rose Travel Consulting GmbH&Co. KG

Kære kunde hos RTC Rose Travel Consulting GmbH&Co. KG, vær opmærksom på vores detaljerede rejseforhold. Alle bookinger foretages udelukkende på grundlag af følgende generelle vilkår og betingelser for RTC Rose Travel Consulting GmbH&Co. KG (i det følgende benævnt RTC), som derfor er indholdet i pakkerejskontrakten mellem dig og RTC (i det følgende benævnt rejsekontrakten) og supplerer de lovbestemmelser i §§ 651 a BGB og artikel 250 og 252 i EGBGB fylde. I nogle tilfælde fungerer RTC som formidler af rejsetjenester. I disse tilfælde vil kunden blive informeret på forhånd og anvende betingelserne og betingelserne for den respektive tjenesteudbyder.

Vigtig information på forhånd: Fortrydelsesretten i henhold til §§ 312 ff. BGB gælder ikke for rejsekontrakter. Der findes dog en ret til tilbagekaldelse, hvis kontrakten om rejsetjenester i henhold til § 651a BGB er indgået uden for forretningslokaler, medmindre den mundtlige forhandling, som kontraktens indgåelse bygger på, er blevet gennemført efter forudgående ordre fra forbrugeren; i sidstnævnte tilfælde er der ingen ret til tilbagetrækning. Således gælder de lovbestemte afbestillingsregler. Afsnit 5 af disse betingelser.

For alle bookinger accepterer rejsedeltageren eller kunden (i det følgende benævnt kunden) udtrykkeligt disse generelle vilkår og betingelser.

Du kan også downloade vores vilkår og betingelser som en PDF.

1. Registrering og rejsebekræftelse

 1. Ved en skriftlig eller telefonisk rejsebestilling tilbyder kunden indgåelsen af ​​rejsekontraktens RTC-binding.
 2. Kunden registrerer også for alle deltagere, der er anført i registreringen, for hvis kontraktmæssige forpligtelse kunden er ansvarlig såvel som for sine egne forpligtelser, for så vidt han har accepteret en tilsvarende separat forpligtelse gennem en eksplicit og separat erklæring.
 3. Rejsekontrakten indgås med den skriftlige rejsebekræftelse fra RTC.
  Hvis indholdet af rejsebekræftelsen fra RTC afviger fra kundens tilbud, er der et nyt tilbud. RTC er bundet til dette tilbud i en periode på 10 dage. En ny rejsekontrakt indgås, når kunden erklærer accept af tilbuddet inden for de ti dage; ellers er der ingen rejsekontrakt (se også afsnit 2.2).

2. Betaling, rejsedokumenter

 1. Efter indgåelse af rejsekontrakten i medfør af stk. 1 og opfyldelse af pligten til beskyttelse iht. Para. 2.2 af rejsearrangøren er et depositum på i.d.R. 20% af den betalte rejsepris. For særligt markerede ture kan indbetalingsbeløbet være højere.
  Den resterende betaling skal foretages 21 dage før rejsen starter, forudsat at sikkerhedscertifikatet er overdraget, og rejsearrangørens ret til tilbagetrækning ikke længere kan udøves af den i afsnit 8 anførte grund. Udbetalingen og betalingen af ​​den resterende købspris skal ske kontant, ved bankoverførsel til RTC-kontoen eller med de sædvanlige kreditkort.
  Den rejsende skal under rejseregistreringen oplyse, om han ønsker at betale rejseprisen med et kreditkort. Ellers er betaling med kreditkort ikke mulig.
  Ved betaling med kreditkort skal det respektive kreditkort fremlægges for rejsebureauet ved booking hos rejsebureauet eller direkte til RTC, hvis det bookes der. Rejsebureauet eller RTC kræver desuden den rejsendes adresse og aftalen om at debitere kreditkortet. Ved betaling opkræves et transaktionsgebyr på 1% af rejseprisen, forudsat at det er et firmakreditkort eller et forbrugerkreditkort, der er udstedt uden for EØS. Der betales ikke betaling for betalinger med forbrugerkreditkort, der er udstedt i EØS.
 2. RTC er kun berettiget til at kræve eller acceptere betaling fra kunden for rejseprisen inden pakningens afslutning, hvis der er en effektiv kundepenge-sikkerhedskontrakt, og kunden har givet kunden navn og kontaktoplysninger om kundens pengesparer på en klar, forståelig og fremhævet måde.
 3. Afbestillingsgebyrer, behandlings- og ombookingsgebyrer forfalder øjeblikkeligt.
 4. Ændringer i den aftalte betalingsmetode (bankoverførsel eller betaling med kreditkort) kan kun foretages op til 28 dage før afrejse.
 5. Hvis forfaldne betalinger ikke er eller ikke er fuldt betalt, og kunden ikke betaler selv efter en påmindelse med en afdragsfri periode, kan RTC trække sig ud af rejse- eller forsikringskontrakten, medmindre der allerede på dette tidspunkt foreligger en betydelig mangel på rejse. I tilfælde af tilbagetrækning fra rejsekontrakten i henhold til den foregående sætning, kan RTC kræve erstatning for aflysning i henhold til afsnit 5.5. Hvis kunden ikke foretager betalinger på trods af forfaldsdatoen, forbeholder RTC sig ret til at opkræve et påmindelsesgebyr på € 10 for den anden påmindelse. Beviset for ikke-afholdte eller væsentligt lavere omkostninger forbliver kundens ansvar.
 6. 14 dage før afrejse vil kunden modtage rejsedokumenterne gennem RTC. Kunden er forpligtet til straks at kontrollere de modtagne rejsedokumenter for deres korrekthed (navn, rejsedatoer, rejsedestination osv.) Og straks at rapportere eventuelle fejl til RTC.
  I det omfang RTC annoncerer flyvetider til kunden, før de sender flybilletter, er dette underlagt flyselskabets ændring. Kunder, der ikke bruger RTCs rejseguide på destinationen, er derfor forpligtet til at informere den lokale rejseguide eller flyselskabet om det nøjagtige tidspunkt for returflyvningen og til at bekræfte returflyvningen, før de vender hjem.

3. Tjenester leveret af RTC / eksterne tjenester

 1. Omfanget af de kontraktlige tjenester er resultatet af forretningsbetingelserne i tilbud fra RTC, flyers eller informationen på vores websteder www.rosetravel.de, www.sultanatoman.de eller www.emiratespalace.de (hvorved websteder med tjenesteudbydere som f.eks. Hoteller ikke RTC er bindende) såvel som oplysningerne i rejsebekræftelsen.
 2. Driftsselskab / fællesskabsliste
  Siden 16.07.2006 er RTC i henhold til forordningen (EC) 2111/2005 af 14.12.2005 forpligtet til at informere kunden på tidspunktet for bestillingen om identiteten af ​​det eller de opererende luftfartsselskaber. Hvis et operativt luftfartsselskab endnu ikke er kendt ved reservationen, skal du først informeres om identiteten af ​​det sandsynlige opererende luftfartsselskab. Når identiteten endelig er bestemt, informeres kunden herom. I tilfælde af ændring af det opererende luftfartsselskab efter reservationen skal kunden informeres om ændringen så hurtigt som muligt. Listen over luftfartsselskaber, der er omfattet af et driftsforbud i EU ("Fællesskabsliste"), kan du se på Federal Aviation Office.
 3. Ændringer og afvigelser fra individuelle rejsetjenester fra det aftalte indhold i rejsekontrakten, som bliver nødvendige efter indgåelse af kontrakten, og som ikke er forårsaget af RTC i god tro, er kun tilladt, hvis de ikke er væsentlige og ikke påvirker den samlede layout af den bookede rejse. Flyvetider leveres som angivet på billetten. U. a. På grund af den midlertidige overbelastning af det internationale luftrum kan forsinkelser eller forsinkelser i flyvninger samt ændringer af ruten ikke udelukkes i individuelle tilfælde. Eventuelle garantikrav forbliver upåvirket, især i det omfang de ændrede tjenester er underlagt mangler.
 4. RTC er forpligtet til at underrette kunden om enhver ændring i ydelsen umiddelbart efter at have kendt årsagen til ændringen på et holdbart medium (f.eks. Via e-mail, SMS eller stemmemeddelelse) på en klar, forståelig og fremhævet måde.
 5. I tilfælde af en væsentlig ændring i et væsentligt træk ved en rejsetjeneste eller afvigelse fra specifikke kundekrav, der er blevet en del af pakkerejskontrakten, er kunden berettiget til inden for en rimelig tid, der er fastsat af rejsearrangøren, at underrette om ændringen
  • enten acceptere ændringen
  • at trække sig fri fra pakkerejskontrakten
  • eller anmode om en udskiftningstur, hvis RTC har tilbudt en sådan rejse.
  Kunden har mulighed for at svare på meddelelsen fra RTC eller ej. Hvis kunden reagerer på RTC, kan han enten acceptere kontraktændringen, anmode om deltagelse i en udskiftningstur, hvis den tilbydes ham, eller trække sig fri fra kontrakten.
  Hvis kunden ikke reagerer på RTC eller ikke svarer inden for den fastsatte frist, betragtes den anmeldte ændring som accepteret. Kunden skal informeres på en klar, forståelig og fremhævet måde i erklæringen i overensstemmelse med punkt 3.4.
 6. Eventuelle garantikrav forbliver upåvirket, for så vidt som de ændrede tjenester er mangelfulde. Hvis RTC havde lavere omkostninger til udførelse af den ændrede rejse eller alternativ tur af tilsvarende kvalitet, skal kunden godtgøres for forskellen i henhold til § 651m stk. 2 BGB.

I tilfælde af krydstogter træffes beslutninger om nødvendige ændringer i rejsetiden og / eller ruter, for eksempel af sikkerheds- eller vejrgrunde, kun kaptajnen.

Bemærk, at rejsebureauer i princippet ikke er autoriseret af RTC til at indgå aftaler, der afviger fra servicebeskrivelser eller til at acceptere særlige anmodninger bindende.

4. Prisstigninger

 1. RTC forbeholder sig ret til at ændre den pris, der er aftalt i rejsekontrakten i tilfælde af en forhøjelse af transportomkostninger eller gebyrer for visse tjenester, såsom turistafgifter, havn og lufthavnsafgifter, samt en ændring i valutakurserne, der gælder for den pågældende rejse, selv efter indgåelsen af ​​rejsekontrakten.

Hvis transportomkostningerne afholdt på det tidspunkt, rejsekontrakten indgås, især brændstofomkostningerne, kan RTC hæve rejseprisen i overensstemmelse med følgende beregning:
a) I tilfælde af sædebaseret stigning kan RTC kræve, at kunden øger beløbet.
b) I andre tilfælde skal de yderligere transportomkostninger, som transportvirksomheden kræver pr. transportmiddel, divideres med antallet af sæder på det aftalte transportmiddel. RTC kan anmode kunden om at betale for det inkrementelle beløb for det enkelte sæde.

 • Hvis eventuelle afgifter på tidspunktet for indgåelsen af ​​rejsekontrakten, såsom havn eller lufthavnsafgift, forhøjes til RTC, kan RTC hæve rejseprisen med det passende forholdsmæssige beløb.
 • Hvis valutakursen ændres efter indgåelsen af ​​rejsekontrakten, kan rejseprisen hæves i det omfang den er steget for RTC.
 • En stigning i henhold til ovennævnte numre 4.1 – 4.3 er kun tilladt, hvis der er mere end 20 dage mellem kontraktens indgåelse og starten af ​​rejsen, og omstændighederne, der førte til stigningen, ikke fandt sted før kontraktens indgåelse eller var forventede for RTC.
 • 4.5 I tilfælde af en efterfølgende stigning i rejseprisen vil RTC informere kunden straks, dog senest 21 dage før afrejse, om et holdbart medium. Prisforhøjelser fra den 20. dag før afrejse er ikke tilladt. For prisstigninger på mere end 8% af den samlede rejsepris er dette et tilbud fra RTC til kunden om en tilsvarende kontraktændring. RTC kan i dette tilfælde kræve, at kunden kræver, at kunden inden for en rimelig periode, uden gebyrer fra rejsekontrakten, deltager i en mindst ækvivalent rejse, forudsat at RTC er i stand til at foretage en sådan rejse uden ekstra gebyr for kunden fra hans Tilbyd eller accepter tilbuddet om at ændre kontrakten. Efter fristen betragtes tilbuddet om at ændre kontrakten som accepteret. De gensidige rettigheder og forpligtelser, der er nævnt i dette stykke, gælder også i tilfælde af en tilladt ændring af en betydelig rejsetjeneste.
 • Kunden skal hævde disse rettigheder umiddelbart efter erklæringen fra RTC vedrørende prisstigningen eller ændringen af ​​rejseservicen RTC.
 • Kunden kan kræve af RTC under overvejelse af forordningen i 4.5, punkt 1, en nedsættelse af rejseprisen, hvis og i det omfang ind. 4.1 omkostninger, skatter og afgifter eller valutakurser er ændret efter kontraktens indgåelse og inden afgang, og dette fører til lavere omkostninger for arrangøren.
 • 5. Ophævelse og ombooking af kunden inden afrejse, erstatningsperson

  1. Kunden kan trække sig tilbage fra turen når som helst inden afrejsen. RTC anbefaler, at du erklærer din tilbagetrækning på et holdbart medium.
  2. Hvis kunden trækker sig fra kontrakten, har RTC ret til en engangskompensation for rejsearrangementer og udgifter, forudsat at fratræden ikke er hans skyld, eller hvis der opstår ekstraordinære omstændigheder på bestemmelsesstedet eller i umiddelbar nærhed Implementering af pakken eller transport af personer til bestemmelsesstedet; Omstændigheder er uundgåelige og ekstraordinære, hvis de ikke er under kontrol af rejsearrangøren, og deres konsekvenser ikke kunne have været undgået, selvom alle rimelige forholdsregler var truffet. Beregningen foretages i henhold til stk. 5.4 og i stk. 5,5 faste satser. Disse satser tager normalt højde for sparede udgifter og eventuel anden anvendelse af rejsetjenester.
  3. Erstatning skal også betales, hvis kunden ikke ankommer til lufthavnen eller afgangsstedet i tide for de tidspunkter, der er angivet i rejsedokumenterne, eller hvis rejsen annulleres på grund af fraværet af rejsedokumenter, såsom dem, som RTC ikke er ansvarlig for. Pas eller nødvendigt visum startes ikke.
  4. Kunden kan frit bevise, at omkostningerne er lavere eller ikke afholdt i forbindelse med aflysning eller manglende påbegyndelse af rejsen. Den faste kompensation beregnes efter rejseprisen. For flere tjenester er summen af ​​de enkelte tjenester rejseprisen.
  5. Følgende faste kompensation i% af rejseprisen gælder i tilfælde af aflysning pr. Person:
   • indtil den 31. dag før afrejse 25% af turen prisen,
   • indtil den 22. dag før afrejse 35% af turen prisen,
   • 55% af turnéprisen indtil den 15. dag før afrejse,
   • 70% af turnéprisen indtil den 8. dag før afrejse,
   • indtil en dag før afrejse 90% af rejseprisen
   • 95% af rejseprisen skal betales på rejsedagen, eller hvis rejsen ikke er startet.
   • RTC anbefaler derfor presserende indgåelse af en rejseafbestillingsforsikring.

   Den faste kompensation er underlagt andre individuelle kontraktlige aftaler, de særlige eller forskellige afbestillingsbetingelser kaldes.

  6. Hvis kunden ikke bruger individuelle rejsetjenester som et resultat af for tidlig rejse eller af andre tvingende årsager, skal den fulde rejsepris altid betales. RTC vil imidlertid søge refusion af sine sparede udgifter fra tjenesteudbydere. Denne forpligtelse gælder ikke, hvis tjenesterne er helt ubetydelige, eller hvis en refusion er i strid med lovmæssige eller lovgivningsmæssige krav.
  7. RTC forbeholder sig retten til at kræve en højere, individuelt beregnet kompensation i stedet for ovennævnte kompensations-fast sats, for så vidt RTC beviser, at det har afholdt væsentligt højere udgifter end den respektive gældende kompensations-faste sats. I dette tilfælde er RTC forpligtet til at kvantificere og retfærdiggøre den påkrævede kompensation under hensyntagen til de opsparte udgifter og mindre hvad RTC erhverver ved at bruge rejsetjenesterne andetsteds.
  8. Kunden kan bestille en erstatning op til 10 dage før rejsen starter. De resulterende yderligere omkostninger, der skal demonstreres af RTC til tjenesteudbydere (såsom flyselskaber), betales af kunden til RTC. RTC forbeholder sig retten til at gøre indsigelse mod stedfortræderens udnævnelse, hvis der er gode grunde (særlige krav til rejsen, lovbestemt forbud, officiel ordre). Hvis en erstatningsperson indgår rejsekontrakten, er kunden og udskiftningsdeltageren solidarisk ansvarlige for rejseprisen og de ekstra omkostninger, der er forårsaget af erstatningspersonens indrejse. Den oprindelige kunde skal være forsynet med bevis for mængden af ​​ekstra omkostninger, der er afholdt som følge af erstatningens indrejse. Yderligere omkostninger kan kun kræves i passende omfang, og RTC skal faktisk være opstået.
  9. Hvis der foretages ændringer i datoen for rejsen, destinationen, afgangsstedet, transporttypen eller indkvartering på anmodning fra kunden inden afgang, vil RTC generelt pådrage sig de samme omkostninger som en kundes tilbagetrækning. RTC er derfor berettiget til at give kunden kunden 5,5 beregnet erstatning. For andre mindre ændringer opkræver RTC et behandlingsgebyr på € 50, -. Dette gælder ikke, hvis ombookingen er nødvendig, fordi rejsearrangøren ikke har givet nogen, utilstrækkelig eller falsk prækontraktuel information i henhold til artikel 250 § 3 EGBGB til den rejsende; I dette tilfælde er overførslen mulig gratis.
  10. 6. Ophør og ophør af RTC

   1. RTC kan opsige rejsekontrakten uden varsel, hvis udførelsen af ​​rejsen forstyrres af kunden på trods af en tilsvarende advarsel fra RTC. Det samme gælder, hvis en kunde opfører sig i modstrid med kontrakten i en sådan grad, at den øjeblikkelige annullering af kontrakten er berettiget. Hvis den adfærd, der er i strid med kontrakten, skyldes en krænkelse af RTCs forpligtelse til at give information, gælder dette ikke. RTC forbeholder sig dog retten til rejseprisen. muligvis RTC skal dog krediteres værdien af ​​gemte udgifter såvel som de fordele, der opnås ved enhver anden brug af tjenester, der ikke anvendes, herunder eventuelle refusioner fra tjenesteudbydere.
   2. RTC kan trække sig ud af rejsekontrakten op til 4 uger før afrejse, hvis der ikke er nået et annonceret eller officielt fastsat minimumsantal deltagere, hvis minimumantallet af deltagere i rejseannoncen er angivet, og dette nummer og den førnævnte tid, indtil du har modtaget erklæringen om tilbagetrækning inden den kontraktligt aftalte rejsestart rejsebekræftelsen.

   En aflysning skal forklares til kunden senest på dagen, hvilket blev angivet til kunden i de førkontrakterede oplysninger og rejsebekræftelsen. Hvis det på et tidligere tidspunkt fremgår, at det mindste antal deltagere ikke kan nås, skal RTC straks udøve sin tilbagetrækningsret.

  11. Hvis turen ikke gennemføres af denne grund, skal RTC straks, men under alle omstændigheder inden for 14 dage efter modtagelse af fratræden, tilbagebetale kundens betalinger på rejseprisen.
  12. 7. Fratræden på grund af uundgåelige, ekstraordinære omstændigheder

   I denne forbindelse henvises til § 651h, stk. 4, nr. 2 BGB.

   8. Kundens forpligtelse til at samarbejde & garanti

   1. rejsedokumenter
    Kunden skal underrette RTC eller dets rejsebureau om, hvilken han har bestilt pakken, hvis han ikke modtager de nødvendige rejsedokumenter (f.eks. Flybillet, hotelkupon) inden for den frist, der er meddelt af RTC.
   2. Underretning om mangel / anmodning om afhjælpning
    Hvis turen ikke leveres fri for rejsemangler, så kan den rejsende bede om afhjælpning.
    Så vidt RTC ikke kunne afhjælpe resultatet af en skyldig undladelse af meddelelsen om mangler, kan kunden hverken kræve reduktionskrav i henhold til § 651m BGB eller krav på erstatning i henhold til § 651n BGB.
    Kunden er forpligtet til straks at meddele sin fejlmeddelelse til RTC’s repræsentant. Hvis en repræsentant for RTC ikke er til stede på stedet og ikke er kontraktligt skyldt, skal rejsefejl omgående rapporteres til RTC på RTCs bemærkede kontaktpunkt; Tilgængeligheden af ​​repræsentanten for RTC eller dets kontaktpunkt på stedet vil blive angivet i bekræftelsen af ​​rejsen. Kunden kan imidlertid også bringe fejlmeddelelsen til RTC direkte under den kendte adresse.
    Som en sikkerhedsforanstaltning:
    telefon +49 – (0) 8022 – 66250
    fax +49 – (0) 8022 – 662525
    emalje [email protected]

    Repræsentanten for RTC har mandat til at levere retsmidler, hvor det er muligt. Han er dog ikke autoriseret til at anerkende krav.

   3. Frist inden opsigelse
    Hvis en kunde ønsker at opsige pakkerejskontrakten på grund af en rejsemangel af den type, der er angivet i § 651i Abs. 2 BGB, hvis den er væsentlig, i henhold til § 651l BGB, skal han sætte en rimelig frist for afhjælpning. Dette gælder kun, hvis RTC’s retsmidler nægtes, eller hvis der kræves øjeblikkelig afhjælpende handling.
   4. Bagageskader og forsinket bagage under flyrejser; særlige regler og frister for afhjælpning
    Kunden informeres om, at bagagetabet, skader og forsinkelser i forbindelse med flyrejser i overensstemmelse med den rejsendes luftfartsbestemmelser straks på stedet ved hjælp af besked om skade ("P.I.R.") rapporteres til det ansvarlige luftfartsselskab. Flyselskaber og rejsearrangører kan afvise refusion i henhold til internationale konventioner, hvis kravet ikke er afsluttet. Skadesrapporten refunderes inden for 7 dage i tilfælde af skade på bagagen, hvis den er forsinket inden for 21 dage efter levering.

   Derudover skal tab, skade eller fejlinformation af bagage rapporteres til RTC, dets agent eller kontaktpunkt eller rejsebureauet omgående. Dette frigiver ikke kunden fra at tilbagebetale kravet til luftfartsselskabet i henhold til litra a) inden for ovennævnte frister.

   9. Ansvar fra RTC’s side

   1. I tilfælde af en mangel kan kunden kræve erstatning for skader uden at dette berører nedsættelsen af ​​rejseprisen (reduktion) eller aflysningen, medmindre rejsens mangel skyldes en situation, som RTC ikke er ansvarlig for. Han kan også kræve erstatning for ubrugelig ferietid, hvis turen er blevet afværget eller markant forringet.
   2. Kontraktmæssige erstatningskrav
    I det omfang skader på kunden hverken forsætligt eller groft uagtsomt er forårsaget af RTC eller for så vidt RTC er ansvarlig for den skade, der er forårsaget af rejsende alene på grund af en tjenesteudbyders fejl, er det kontraktmæssige ansvar for skader, der ikke er personskade, begrænset til tre gange rejseprisen.
   3. Deliktive erstatningskrav
    Den i nr. 9.2 reguleret begrænsning af ansvaret for den tredobbelte rejsepris gælder også for erstatningskrav for materielle skader som følge af erstatning, som ikke er baseret på forsæt eller grov uagtsomhed.
   4. RTC er ikke ansvarlig for forestillingsforstyrrelser, personskade eller materielle skader i forbindelse med tjenester, der kun leveres som eksterne tjenester (f.eks. Udflugter, sportsbegivenheder, teaterbesøg, udstillinger, transporttjenester til og fra det annoncerede start- og slutsted), hvis disse tjenester er inkluderet i rejseannoncen og Bestillingsbekræftelse udtrykkeligt og under specifikation af den mæglerfirma, som tredjeparts tjenester er markeret, så de kan genkendes for kunden, som ikke er en del af RTCs rejsetjenester. For information fra hotelbrochurer, som kunden har anskaffet fra tredjepart, påtager RTC sig intet ansvar.

   ved "Rail & Fly" det er ikke en service, der skal leveres af RTC, men en formidlet service, der leveres gratis eller mod et gebyr af flyselskaberne i samarbejde med Deutsche Bahn. Tjenesten skal forstås som et tilbud til den rejsende at bruge de billetter, der udstedes af Deutsche Bahn, og at gøre brug af muligheden for at rejse til lufthavnen med tog. For offentlig transport kan forsinkelser og aflysninger aldrig udelukkes fuldstændigt og kan ikke påvirkes af RTC. Den rejsende er ansvarlig for den rettidige ankomst til lufthavnen.

  13. Et erstatningskrav mod RTC skal begrænses eller udelukkes i det omfang på grund af internationale konventioner eller på grund af lovbestemmelser (baseret på dem), som skal anvendes på de tjenester, der skal leveres af en tjenesteudbyder, et krav om erstatning mod tjenesteudbyderen kun under visse betingelser eller Begrænsninger kan påberåbes eller udelukkes under visse betingelser.
  14. Hvis RTC overtager positionen som et kontraktligt luftfartsselskab, vil ansvaret være underlagt bestemmelserne i luftfartsloven i forbindelse med de internationale aftaler i Warszawa, Haag, Guadalajara og Montreal-konventionen (kun fly fra USA og Canada). Disse aftaler begrænser generelt Carrier-ansvaret for død eller personskade samt tab og skade på bagage. Hvis RTC er en tjenesteudbyder i andre tilfælde, er det ansvarligt i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.
  15. 10. Statut for begrænsninger

   1. Den rejsendes krav i henhold til § 651i (3) nr. 2-7 BGB for liv, krop eller helbred, der er baseret på en uagtsom eller forsætlig pligtbrud fra RTC eller en af ​​en juridisk repræsentant eller stedfortræder agent for RTC, bliver tidsbegrænset om to år. Dette gælder også krav til erstatning af andre skader, der er baseret på en forsætlig eller grovt uagtsom pligtbrud fra RTC eller på en forsætlig eller grovt uagtsom pligtbrud fra en juridisk repræsentant eller vicarious agent for RTC.
   2. Forældelsesfristen i henhold til pkt. 10.1 begynder med den dag, hvor turen skal afsluttes i henhold til den kontraktlige aftale.

   11. Pas / Visa / sundhedsforskrifter

   1. RTC vil informere kunden om generelle pas- og visumkrav samt sundhedsformaliteter i bestemmelseslandet inklusive de omtrentlige frister for at få nødvendige visa før kontraktens indgåelse og eventuelle ændringer, der kan forekomme før afgang. Hvis der er specielle funktioner hos kunden, f.eks. Dobbelt nationalitet, det er op til kunden at informere sig selv i tide. Dette gælder også tilgængeligheden af ​​medicin på destinationen og importbestemmelser for medicin, som du muligvis har brug for.
   2. RTC er ansvarlig for at anskaffe og bære de nødvendige officielle rejsedokumenter, alle nødvendige vaccinationer og overholdelse af told- og valutaregler. Ulemper, der skyldes manglende overholdelse af disse regler, f.eks. betaling af afbestillingsgebyrer opkræves til kunden / rejsende. Dette gælder ikke, hvis RTC ikke har informeret, utilstrækkeligt eller forkert informeret.
   3. Rejsearrangøren er ikke ansvarlig for rettidig udstedelse og adgang til nødvendige visa af den respektive diplomatiske repræsentation, hvis kunden har overdraget ham indkøb, medmindre rejsearrangøren har overtrådt sine egne forpligtelser.

   12. Ugyldighed af individuelle bestemmelser

   Ineffektiviteten af ​​individuelle bestemmelser i rejsekontrakten eller disse generelle rejsevilkår resulterer ikke i ugyldigheden af ​​hele rejsekontrakten eller hele rejsebetingelserne.

   Related Posts

   Like this post? Please share to your friends:
   Christina Cherry
   Leave a Reply

   ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: