Privatlivspolitik, tandlægehal

Privatlivspolitik, tandlægehal

Privacy Policy

Vi vedligeholder vores websteder i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet nedenfor: Vi er forpligtet til at overholde lovene om databeskyttelse og stræber efter at altid overholde principperne om dataforebyggelse og minimering af data.

1. Navn og adresse på den ansvarlige

Den person, der er ansvarlig i henhold til den almindelige databeskyttelsesforordning og andre nationale databeskyttelseslove i EU’s medlemslande samt andre databeskyttelsesforskrifter er:

Dental praksis
Roger Barz
Spirit Street 32
06108 Halle (Saale)
Telefon +49 (0) 345 13 17 365
Fax +49 (0) 345 13 17 366
E-mail [email protected]

2. Definitioner

Vi har designet vores privatlivspolitik i overensstemmelse med principperne om klarhed og gennemsigtighed. Hvis der imidlertid er uklarheder omkring brugen af ​​forskellige udtryk, kan de relevante definitioner findes her.

3. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personlige data såsom dit navn og fornavn, din e-mail-adresse og IP-adresse osv. Kun hvis der er et juridisk grundlag for dette. I henhold til den almindelige databeskyttelsesforordning er især tre forordninger mulige her:

 1. Du har givet os dit samtykke til behandlingen af ​​dine personlige data til et eller flere formål, artikel 6, stk. 1, punktum 1 lit. en GDPR. I denne sammenhæng vil du blive informeret af os i detaljer om formålet eller formålet med behandlingen, og dit udtrykkelige samtykke vil blive dokumenteret med os.
 2. Behandlingen af ​​dine personoplysninger er påkrævet for at opfylde en kontrakt eller for at gennemføre prækontraktuelle foranstaltninger med dig, artikel 6, stk. 1, punktum 1 lit. b DSGVO.
 3. Behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig for at beskytte vores legitime interesser, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder er fremherskende, artikel 6, stk. 1 punktum 1 lit. f DSGVO.

Vi vil dog altid påpege dig på de respektive steder, på hvilket retsgrundlag behandlingen af ​​dine personlige data finder sted.

4. Videregivelse af personoplysninger

En overførsel af dine personlige data til tredjepart til andre formål end dem, der er anført nedenfor, finder ikke sted. Vi deler kun dine personlige oplysninger med tredjepart, hvis:

 1. Du accepterer udtrykkeligt artikel 6, stk. 1, punktum 1 lit. en DSGVO,
 2. videregivelse i henhold til artikel 6, stk. 1, punktum 1, litra f DSGVO er forpligtet til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav, og der er ingen grund til at antage, at du har en overvejende legitim interesse i ikke at videregive dine data,
 3. til overførsel efter artikel 6, stk. 1, punktum 1, litra c DSGVO er der en juridisk forpligtelse
 4. dette er lovligt tilladt og i henhold til artikel 6, stk. 1, punktum 1 lit. b DSGVO er påkrævet for afvikling af kontraktforhold med dig.

5. Opbevaringsvarighed og sletning

Vi opbevarer alle personlige oplysninger, du giver os, kun så længe som det er nødvendigt for at opfylde de formål, som sådanne oplysninger blev overført til, eller som krævet i loven. Når opfyldelsen af ​​formålet og / eller udløbet af de lovlige lagringsperioder, vil dataene blive slettet eller blokeret af os.

6. SSL-kryptering

Dette websted bruger af sikkerhedsmæssige årsager og til at beskytte transmission af fortroligt indhold, f.eks den anmodning, du sender til os som en webstedsoperatør, en SSL-kryptering. En krypteret forbindelse er indikeret af browserens adresselinje, der skifter fra "http: //" til "https: //" og låseikonet i din browserbjælke.

Hvis SSL-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjepart.

7. Indsamling og opbevaring af personoplysninger og deres art og formål med brugen

Når du besøger hjemmesiden

Når du besøger vores websted, sender browseren, der bruges på din enhed, automatisk information til serveren på vores websted. Disse oplysninger gemmes midlertidigt i en såkaldt logfil. Følgende information indsamles uden din intervention og gemmes, indtil automatisk sletning:

 • IP-adresse på den anmodende computer
 • Dato og tidspunkt for adgang
 • Navn og URL på den hentede fil
 • brugt browser og, hvis relevant, operativsystemet på din computer såvel som navnet på din adgangsudbyder

De nævnte data behandles af os til følgende formål:

 • Evaluering af systemsikkerhed og stabilitet
 • til yderligere administrative formål

Data, der tillader en konklusion om din person, f.eks. IP-adressen, slettes senest 7 dage. Hvis vi gemmer dataene ud over dette tidsrum, bliver disse data pseudonymiseret, så en opgave til dig ikke længere er mulig.

Retsgrundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1, punktum 1 lit. f DSGVO. Vores legitime interesse følger af de dataindsamlingsformål, der er anført ovenfor. Under ingen omstændigheder bruger vi de indsamlede data med det formål at drage konklusioner om dig.

Kontaktformular / E-mail-kontakt

Vi giver dig en formular på vores hjemmeside, så du har mulighed for at kontakte os når som helst. For at bruge kontaktformularen skal du angive et personligt adresse navn og en gyldig e-mail-adresse for at kontakte os, så vi ved, hvem anmodningen kom fra og kan håndtere det.

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, dine oplysninger fra henvendelsesformularen, inklusive de kontaktoplysninger, du har givet der, samt din IP-adresse i overensstemmelse med. Artikel 6, stk. 1 lit. b og f DSGVO til udførelse af prækontraktuelle foranstaltninger, der udføres på din anmodning eller med det formål at udøve vores legitime interesse, nemlig at udføre vores forretningsaktiviteter.

Du er også velkommen til at sende os en e-mail ved hjælp af den e-mail-adresse, der findes på vores hjemmeside. I dette tilfælde lagrer og behandler vi din e-mail-adresse såvel som de oplysninger, du har givet i e-mailen i henhold til artikel 6, stk. 1 lit. b og f DSGVO for at behandle din meddelelse.

Anmodningerne og de tilknyttede data slettes senest 3 måneder efter modtagelsen, medmindre de er nødvendige for et yderligere kontraktforhold.

8. Cookies

Vi bruger ikke cookies på vores hjemmeside.

9. Analyse- og sporingsværktøjer

Vi bruger ikke nogen analyse- og sporingsværktøjer på vores hjemmeside.

10. Den berørte persons rettigheder

Du har følgende rettigheder:

oplysninger

I henhold til artikel 15 GDPR har du ret til at anmode om oplysninger om dine personlige data behandlet af os. Denne ret til information inkluderer information om

 • behandlingsformål
 • kategorierne af personoplysninger
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, som dine data er blevet eller vil blive udsat for
 • den planlagte opbevaringsvarighed eller i det mindste kriterierne for bestemmelse af opbevaringsvarigheden
 • retten til berigtigelse, aflysning, begrænsning af behandling eller indsigelse
 • eksistensen af ​​en ret til at klage til en tilsynsmyndighed
 • oprindelsen af ​​dine personlige data, hvis disse ikke blev indsamlet fra os
 • eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering og i givet fald meningsfuld information om deres detaljer

korrektion

I henhold til artikel 16 GDPR har du ret til øjeblikkelig korrektion af forkerte eller ufuldstændige lagrede personlige data hos os.

sletning

I henhold til artikel 17 GDPR har du ret til at kræve øjeblikkelig sletning af dine personlige data fra os, for så vidt den videre behandling ikke er nødvendig af en af ​​følgende årsager:

 • at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed
 • at opfylde en juridisk forpligtelse, der kræves i lovgivningen i Den Europæiske Union eller i de medlemsstater, som den registeransvarlige er underlagt, eller til at udføre en opgave af almen interesse eller i udøvelsen af ​​en officiel myndighed delegeret til den registeransvarlige
 • af grunde af almen interesse inden for folkesundhed i henhold til artikel 9, stk. h og i og artikel 9, stk. 3, GDPR
 • til arkiveringsformål af almen interesse, videnskabelig eller historisk forskningsformål eller til statistiske formål jf. Artikel 89, stk. 1, GDPR, i det omfang den lov, der er nævnt i litra a), sandsynligvis vil være umulig eller alvorligt skader opfyldelsen af ​​målsætningerne for denne behandling
 • at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav

Begrænsning af behandlingen

I overensstemmelse med artikel 18 GDPR kan du anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personlige data af en af ​​følgende årsager:

 • Du benægter nøjagtigheden af ​​dine personlige oplysninger.
 • Behandlingen er ulovlig, og du nægter at slette dine personlige data.
 • Vi har ikke længere brug for dine personlige oplysninger til behandlingsformål, men du har brug for dem for at håndhæve, udøve eller forsvare dine rettigheder.
 • Du indgiver en indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, GDPR.

informere

Hvis du har anmodet om korrektion eller sletning af dine personlige data eller en begrænsning af behandlingen i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1, og artikel 18 GDPR, vil vi informere alle modtagere, der er blevet videregivet dine personlige data fordi dette viser sig at være umuligt eller er forbundet med en uforholdsmæssig indsats. Du kan kræve, at vi giver dig besked om disse modtagere.

transmission

Du har ret til at modtage dine personlige oplysninger, der leveres til os i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.
Du har også ret til at anmode om overførsel af disse data til en tredjepart, forudsat at behandlingen blev udført ved hjælp af automatiske procedurer og er baseret på et samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, punktum 1 lit. a eller artikel 9, stk. 2 lit. a eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, punktum 1 lit. b DSGVO er baseret.

tilbagekaldelse

I henhold til artikel 7, stk. 3, GDPR, har de ret til når som helst at tilbagekalde deres samtykke til os. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af ​​den behandling, der udføres på grundlag af samtykket, indtil tilbagekaldelsen. I fremtiden kan vi ikke længere fortsætte den databehandling, der var baseret på dit tilbagekaldte samtykke.

klage

I henhold til artikel 77 GDPR har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at behandlingen af ​​dine personlige data er i strid med GDPR.

opposition

Hvis dine personlige data er baseret på legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. f DSGVO behandles, har du ret til at indgive en indsigelse mod behandlingen af ​​dine personlige data i overensstemmelse med artikel 21 DSGVO, forudsat at der er grunde til dette, der skyldes din særlige situation, eller indsigelsen rettes mod direkte mail. I sidstnævnte tilfælde har du en generel ret til indsigelse, som implementeres af os uden at angive den særlige situation. Hvis du vil udøve din ret til tilbagekaldelse eller indsigelse, så send en e-mail til [email protected].

Automatisk beslutning fra sag til sag, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive udsat for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling – inklusive profilering – som vil have retsvirkning eller på lignende måde påvirke dig på en lignende måde. Dette gælder ikke, hvis beslutningen

 1. nødvendigt for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem dig og os
 2. er lovlig i henhold til lovgivningen i Den Europæiske Union eller de medlemsstater, som vi er underlagt, og at denne lovgivning indeholder rimelige foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og friheder og dine legitime interesser
 3. med dit udtrykkelige samtykke

Imidlertid er disse beslutninger muligvis ikke baseret på særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1, GDPR, medmindre artikel 9, stk. a eller g DSGVO anvender, og der er truffet rimelige forholdsregler for at beskytte rettigheder og friheder samt dine legitime interesser.

Med hensyn til de tilfælde, der er nævnt i (i) og (iii), skal vi tage rimelige skridt til at beskytte rettighederne og frihederne og dine legitime interesser, herunder i det mindste retten til at opnå en persons indgriben fra vores side, til at udtrykke ens egen holdning og til at klage Beslutning høres.

11. Ændring af privatlivspolitik

Hvis vi ændrer fortrolighedspolitikken, vil dette blive angivet på webstedet, og de registrerede kunder vil blive informeret via e-mail.

Hvis du gerne vil vide mere om påvirkningen af ​​databeskyttelsesforordningen på hverdagen i en tandlægepraksis, vil vi gerne anbefale dig at læse denne artikel. Hvis du også vil vide, hvordan du får bedre information i din nyhedsfeed på Facebook, anbefaler vi denne artikel her.

Related Posts

 • Profylakse praksis, tandlægehal

  profylakse praksis En tandlægepraksis i Halle er stærk for din tandhelse Her forbliver dine tænder sunde og smukke Vi er den praktiske tandhygiejnehal….

 • Turboinduktion, tandlægehal

  Turbo induktion Sådan bruges en flashhypnose til tandlægen Tandt ekstremt? Drej dit hoved frem og tilbage et par gange. Hold kæft nu! Så tangen kommer,…

 • Privatlivspolitik, cirkel wesel

  Wesel Unternavigation Hjem Privacy Policy Privacy Policy Distriktet Wesel er tilfreds med dit besøg på dette websted. Hvis du besøger www.kreis-wesel.de,…

 • Rengøring af tænder, tandlægehal

  tandrensning Hvordan forbliver mine tænder smukke og sunde?? Tandlæge Roger Barz fra Halle an der Saale giver dig tip Bevidstheden om sunde og smukke…

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: