Bedømmelse: børnetilskud også for arbejdsløse EU-udlændinge

udstilling

EU-udlændinge har også ret til børnetilskud i tilfælde af arbejdsløshed. EU-Domstolens dom vil også påvirke debatten i Tyskland.

EU-Domstolen (ECJ) har styrket rettighederne for EU-udlændinge, der modtager børnetilskud for deres familiemedlemmer, der bor i udlandet. De, der har ret til familieydelser, sagde de luxembourgske dommere i en dom, der blev offentliggjort torsdag, også skal modtage dem i tilfælde af arbejdsløshed. Beskæftigelse er ikke en forudsætning for børnetilskud.

Konkret vedrørte sagen en rumæner, der blev nægtet børnetilskud af de irske sociale tjenester efter at have mistet sit job. Dommen vil også sandsynligvis have indflydelse Tysk debat om børnetilskud til udlandet i EU.

Rumæneren har boet i Irland siden 2003 og blev arbejdsløs i 2009. Derefter modtog han såkaldte bidragsydende arbejdsløshedsunderstøttelse og børnetilskud for sine to børn, der boede i Rumænien i et år. De irske myndigheder annullerede senere hans børnetilskud, men ikke arbejdsløshedsunderstøttelse. Dette krænkede EU-lovgivningen, argumenterede manden. Domstolen var nu enig med ham.

I afgørelsen gjorde EF-Domstolen det klart, at retten til familieydelser også gælder for børn, der ikke bor i det samme EU-land som deres forældre. EU-lovgivningen sondrer heller ikke efter, om forældrene, der bor i et andet EU-land, er beskæftigede eller arbejdsløse. Snarere anerkender den tilsvarende forordning om "koordinering af sociale sikringssystemer" i EU viljen til at "udvide retten til familieydelser til andre kategorier af mennesker end bare arbejdstagere" (AZ: C-322/17)

Debat i Tyskland

Dommen vedrører ikke eksplicit debatten om nedskæringer i børnetilskud for EU-udlændinge, der bor i Tyskland, men vil sandsynligvis påvirke den. I det forløbne år var der mange argumenter i Tyskland om børnetilskud for udlændinge. Der blev stillet krav om at tilpasse fordelene til leveomkostningerne i det land, hvor børnene bor.

Dette skyldtes de øgede betalinger i udlandet. I 2012 var de stadig 75 millioner euro, fem år senere på grund af indvandring af EU-udlændinge til Tyskland allerede til mere end 400 millioner euro. I alt 252.000 børn, der bor i andre EU-lande og Tyrkiet, modtog penge fra Tyskland. Den største gruppe bestod af børn i Polen.

EU griber ind mod Østrig

I modsætning til Tyskland har Østrig allerede gjort fremskridt med dette emne. Siden begyndelsen af ​​året har ungarere, polakker, rumænere og slovakker, der arbejder i Østrig, modtaget mindre penge fra staten, når deres børn bor derhjemme. Regeringen i Wien forventer at bruge omkring 100 millioner euro mindre hvert år.

Denne forordning mødes imidlertid hård modstand fra EU-Kommissionen. Bruxelles myndigheder har anlagt sag mod Østrig som kan ende ved EU-Domstolen. EU’s sociale kommissær Marianne Thyssen sagde for et par dage siden: "Der er ingen anden klasse børn i EU."

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: