Aftryk – kontakt – sommer fernreisen – blog

Aftryk - kontakt - sommer fernreisen - blog

aftryk & kontakt

Har du spørgsmål om vores bidrag eller destinationer? Kontakt os så:

Sommer langdistanse rejse GmbH
Carnation Street 10
94094 Rotthalmuenster
Tlf. 08533-919161
E-mail: [email protected], [email protected]
internet: www.sommer-fern.de

aftryk

Oplysninger i henhold til § 5 TMG:
Sommer langdistanse rejse GmbH

Postadresse:
Carnation Street 10
94094 Rotthalmuenster

hjemmesider:

Repræsenteret af:
Fru Ute Kapp

Registreret på:
District Court Passau
HRB 660

Skat identifikationsnummer:
DE 130 960 557

Oplysninger om ophavsret:
Sommer langdistanse rejse GmbH

Ansvarlig for journalistisk redaktionelt indhold er:
Sommer langdistanse rejse GmbH

Tekster og fotos: Sommer Fernreisen GmbH, partnerbureauer og repræsentanter for landene
Ophavsretten til tekster, fotos og layout er SFR.

Ansvarsfraskrivelse for eksterne links:

På trods af omhyggelig indholdskontrol påtager vi os intet ansvar for indholdet af eksterne links. Indholdet af de linkede sider er det eneste ansvar for deres operatører.

Privacy Policy

Vi er meget glade for din interesse i vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig betydning for styringen af ​​Sommer Fernreisen GmbH. En brug af internetsiderne til Sommer Fernreisen GmbH er stort set mulig uden nogen indikation af personlige data. Hvis en registreret imidlertid ønsker at bruge vores virksomheds særlige tjenester via vores hjemmeside, kan behandling af personoplysninger være påkrævet. Hvis behandling af personoplysninger er påkrævet, og der ikke er noget retligt grundlag for sådan behandling, søger vi generelt den registreredes samtykke.

Behandlingen af ​​personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer til en registreret, er altid i overensstemmelse med den almindelige databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for Sommer Fernreisen GmbH. Gennem denne privatlivspolitik søger vores virksomhed at informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personlige oplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres registrerede om deres rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik.

Sommer Fernreisen GmbH, som controller, har implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger, der behandles via dette websted. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner generelt have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund er alle berørte personer frit at indsende personlige data til os på alternative måder, for eksempel via telefon.

1. Definitioner

Fortrolighedspolitikken for Sommer Fernreisen GmbH er baseret på de vilkår, der anvendes af de europæiske direktiv og regulerende myndigheder, når de vedtager den almindelige databeskyttelsesforordning (DS-GVO). Vores privatlivspolitik skal være let at læse og forstå, både for offentligheden og for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette, vil vi gerne på forhånd forklare den anvendte terminologi.

Vi bruger blandt andet følgende vilkår i denne privatlivspolitik:

a) personlige data

Med personlige data forstås enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt "den registrerede"). En fysisk person anses for at være identificerbar, som direkte eller indirekte, især ved tilknytning til en identifikator, såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller en eller flere specielle egenskaber, udtrykker de fysiske, fysiologiske, denne fysiske persons genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet kan identificeres.

b) den pågældende

Berørt person er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personlige data behandles af controlleren.

c) behandling

Behandling betyder enhver proces eller række operationer, der er relateret til personlige data, såsom indsamling, indfangning, organisering, organisering, lagring, tilpasning eller ændring, læsning, forespørgsel, brug af, med eller uden hjælp af automatiske procedurer; videregivelse gennem indsendelse, formidling eller anden form for bestemmelse, forsoning eller tilknytning, begrænsning, sletning eller ødelæggelse.

d) Begrænsning af behandlingen

Begrænsning af behandlingen er markering af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

e) profilering

Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der involverer brugen af ​​sådanne personlige oplysninger til at evaluere visse personlige aspekter, der vedrører en fysisk person, især aspekter, der vedrører jobpræstationer, økonomisk situation, sundhed, personlig At analysere eller forudsige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning af den fysiske person.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personlige data ikke længere kan tilskrives en bestemt registreret uden behov for yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger holdes adskilte og underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at de personlige data ikke tildelt en identificeret eller identificerbar fysisk person.

(g) controller eller controller

Den registeransvarlige eller den registeransvarlige er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, organ eller organ, der alene eller i samråd med andre beslutter sig om formålene og midlerne til behandling af personoplysninger. Når formålet og midlerne til en sådan behandling bestemmes af EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, kan den registeransvarlige eller de særlige kriterier for hans udpegning fastsættes i henhold til EU- eller national lovgivning.

h) processor

En processor er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, organ eller organ, der behandler personoplysninger på controllers vegne.

i) modtager

Modtager er en fysisk eller juridisk person, agentur, agentur eller anden enhed, som personoplysninger videregives til, uanset om det er en tredjepart. Myndigheder, der kan modtage personoplysninger i henhold til EU-lovgivning eller national lovgivning i forbindelse med en bestemt mission, betragtes dog ikke som modtagere.

j) tredjeparter

For det tredje er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, organ eller organ bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og de personer, der er autoriseret under det direkte ansvar fra den registeransvarlige eller processoren til at behandle personoplysninger.

k) Samtykke

Samtykke er ethvert udtryk for vilje frivilligt og utvetydigt fremsat af den registrerede i form af en erklæring eller anden entydig bekræftende handling, der udtrykker overfor den registrerede, at de samtykker til behandlingen af ​​de personlige oplysninger, der vedrører dem er.

2. Navn og adresse på controller

Den person, der er ansvarlig i henhold til den almindelige databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslove i Den Europæiske Unions medlemsstater og andre bestemmelser med databeskyttelseskarakter er:

Sommer langdistanse rejse GmbH

3. Cookies

Sommer Fernreisen GmbH internetsider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Mange websteder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. En cookie-id er en unik identifikation af cookien. Det består af en streng, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles den specifikke internetbrowser, som cookien blev gemt i. Dette tillader besøgt websteder og servere at skelne den enkeltes browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.

Ved at bruge cookies kan Sommer Fernreisen GmbH give brugere af dette websted mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være muligt uden indstilling af cookies.

Ved hjælp af en cookie kan informationerne og tilbudene på vores websted optimeres i brugerens forstand. Cookies tillader os, som allerede nævnt, at genkende brugerne af vores websted. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores websted. For eksempel behøver brugeren af ​​et websted, der bruger cookies, ikke indtaste deres legitimationsoplysninger, hver gang de besøger webstedet, fordi dette gøres af webstedet og cookien, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien i en indkøbskurv i online shop. Online-butikken husker de ting, som en kunde har placeret i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores websted ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed modsige permanent indstillingen af ​​cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes når som helst via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af ​​cookies i den anvendte internetbrowser, er det ikke sikkert, at alle funktioner på vores websted er fuldt anvendelige.

4. Indsamling af generelle data og oplysninger

Hjemmesiden til Sommer Fernreisen GmbH indsamler en række generelle data og oplysninger, hver gang webstedet åbnes af en berørt person eller et automatiseret system. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. (1) anvendte browsertyper og -versioner, (2) operativsystemet, der bruges af det adgangssystem, (3) det websted, hvorfra et adgangssystem får adgang til vores websted (såkaldte henvisere), (4) undervebbsiderne, som man kan få adgang til via (5) dato og klokkeslæt for adgang til webstedet, (6) en internetprotokol (IP) -adresse, (7) internetudbyder af adgangssystemet og (8) andre lignende data og oplysninger, der bruges i tilfælde af angreb på vores informationsteknologisystemer.

Når du bruger disse generelle data og oplysninger, drager Sommer Fernreisen GmbH ingen konklusioner om den pågældende. Tværtimod er denne information påkrævet for (1) korrekt at levere indholdet af vores websted, (2) for at optimere indholdet af vores websted og for at annoncere det, (3) for at sikre, at vores informationsteknologisystemer og teknologien på vores websted fungerer fortsat, og ( 4) at give de retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger til retsforfølgning i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og oplysninger evalueres derfor statistisk og yderligere evalueres af Sommer Fernreisen GmbH med det formål at øge databeskyttelse og datasikkerhed i vores virksomhed for i sidste ende at sikre det bedst mulige beskyttelsesniveau for de personoplysninger, der behandles af os. De anonyme data på serverlogfilerne gemmes separat fra alle personlige data leveret af en berørt person.

5. Abonnement på vores nyhedsbrev

På hjemmesiden til Sommer Fernreisen GmbH får brugerne mulighed for at abonnere på vores virksomheds nyhedsbrev. Hvilke personlige data, der transmitteres til databehandleren ved bestilling af nyhedsbrevets resultater fra den inputmaske, der bruges til dette formål.

Sommer Fernreisen GmbH informerer regelmæssigt sine kunder og forretningspartnere via et nyhedsbrev om virksomhedens tilbud. Vores virksomheds nyhedsbrev kan kun modtages af den registrerede, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mail-adresse og (2) den registrerede registrerer sig for nyhedsbrevet. Af juridiske grunde sendes en bekræftelses-e-mail til den e-mail-adresse, der er indtastet af en berørt person, for første gang til nyhedsbrev-post ved hjælp af dobbeltopt-in-proceduren. Denne bekræftelses-e-mail tjener til at kontrollere, om ejeren af ​​e-mail-adressen som den pågældende har godkendt modtagelsen af ​​nyhedsbrevet.

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, gemmer vi også IP-adressen på det computersystem, der bruges af den pågældende på tidspunktet for registreringen, samt datoen og tidspunktet for registreringen, som er tildelt af Internet Service Provider (ISP). Indsamling af disse data er nødvendig for at være i stand til at forstå (mulig) misbrug af den registreredes e-mail-adresse på et senere tidspunkt og giver derfor de juridiske sikkerhedsforanstaltninger for den registeransvarlige.

De personlige data, der er indsamlet i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet, vil udelukkende blive brugt til at sende vores nyhedsbrev. Derudover kan abonnenter på nyhedsbrevet blive underrettet via e-mail, hvis dette er nødvendigt for driften af ​​nyhedsbrevstjenesten eller -registreringen, som det kan være tilfældet i tilfælde af ændringer i nyhedsbrevets tilbud eller tekniske ændringer. Der overføres ikke de personlige data, der er indsamlet i forbindelse med nyhedsbrevtjenesten til tredjepart. Abonnement på vores nyhedsbrev kan afsluttes af den pågældende når som helst. Samtykke til lagring af personoplysninger, som den registrerede har givet os til nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Med henblik på tilbagekaldelse af samtykke er der et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Det er også muligt til enhver tid at afmelde sig nyhedsbrevet direkte på controllerens websted eller informere controller på en anden måde.

6. Sporing af nyhedsbrev

Nyhedsbreve fra Sommer Fernreisen GmbH indeholder såkaldte tællepixels. En tællepixel er en miniatyrgrafik, der er indlejret i de e-mails, der sendes i HTML-format for at muliggøre logfiloptagelse og logfilanalyse. Dette muliggør en statistisk evaluering af succes eller fiasko med online marketingkampagner. På baggrund af den indlejrede pixel kan Sommer Fernreisen GmbH genkende, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en registreret, og hvilke links i e-mailen blev kaldt af den pågældende person.

Sådanne personlige data, der indsamles via de tællepixel, der er indeholdt i nyhedsbreve, gemmes og evalueres af controlleren for at optimere leveringen af ​​nyhedsbrevet og bedre tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve til den registreredes interesser. Disse personlige data videregives ikke til tredjepart. Berørte personer har til enhver tid ret til at tilbagekalde den separate samtykkeerklæring, der er udstedt via dobbeltopt-in-proceduren. Efter tilbagekaldelse vil disse personlige data blive slettet af controlleren. Som en afregistrering fra modtagelsen af ​​nyhedsbrevet tolkes Sommer Fernreisen GmbH automatisk som en tilbagekaldelse.

7. Kontakt via hjemmesiden

På grund af lovbestemmelser indeholder Sommer Fernreisen GmbHs websted information, der muliggør hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed såvel som direkte kommunikation med os, som også inkluderer en generel adresse på den såkaldte elektroniske mail (e-mail-adresse). Hvis en berørt person kontakter datakontrollen via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, der leveres af den registrerede, automatisk. Sådanne personlige oplysninger, der leveres på frivillig basis af en registreret registreret, lagres med det formål at behandle eller kontakte den registrerede. Der videregives ingen personoplysninger til tredjepart.

8. Rutine sletning og blokering af personlige data

Controlleren behandler og gemmer personoplysninger om den registrerede kun i den periode, der er nødvendig for at nå formålet med lagringen, eller, hvis det kræves af de europæiske direktiver og forskrifter eller enhver anden lovgiver i love eller forskrifter, kontrollenhedens underlagt blev leveret.

Hvis lagringsformålet udelades, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i de europæiske direktiver og forskrifter eller anden relevant lovgiver, udløber, blokeres eller slettes personoplysninger rutinemæssigt i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

9. Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse

Hver registreret har ret til, som tildelt af den europæiske reguleringsmyndighed, at kræve, at den registeransvarlige bekræfter, om personoplysninger, der vedrører ham / hende, behandles. Hvis en berørt person ønsker at udøve denne bekræftelsesret, kan han til enhver tid kontakte en medarbejder hos controlleren.

b) Ret til information

Enhver person, der berøres af behandlingen af ​​personoplysninger, har til enhver tid ret tildelt af den europæiske lovgiver og lovgiver til at indhente gratis information fra den registeransvarlige om de personoplysninger, der er gemt om ham, og en kopi af disse oplysninger. Derudover har den europæiske lovgiver og regulator givet den registrerede følgende oplysninger:

 • behandlingsformål
 • kategorierne af personoplysninger, der behandles
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet videregivet til eller stadig videregives, især til modtagere i tredjelande eller til internationale organisationer
 • hvis det er muligt, den planlagte varighed, som de personlige data vil blive gemt for, eller, hvis det ikke er muligt, kriterierne for at bestemme den varighed
 • eksistensen af ​​en ret til berigtigelse eller sletning af de personlige oplysninger, der vedrører dem, eller til begrænsningen af ​​behandlingen af ​​den registeransvarlige eller en ret til at gøre indsigelse mod sådan behandling
 • eksistensen af ​​en ret til at klage til en tilsynsmyndighed
 • hvis de personlige data ikke indsamles fra den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om datas oprindelse
 • eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og – i det mindste i disse tilfælde – meningsfuld information om den involverede logik og omfanget og den tilsigtede indvirkning af sådan behandling på den registrerede

Desuden har den registrerede ret til adgang til, hvorvidt personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at få oplysninger om de passende garantier i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til information, kan han til enhver tid kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige.

c) Ret til korrektion

Enhver person, der berøres af behandlingen af ​​personoplysninger, har den ret, der er givet af den europæiske lovgiver til at kræve øjeblikkelig korrektion af unøjagtige personoplysninger om ham. Den registrerede har endvidere ret til at anmode om udfyldelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring under hensyntagen til formålet med behandlingen.

Hvis en berørt person ønsker at udøve denne rettelse, kan han til enhver tid kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige.

d) Ret til aflysning (ret til at blive glemt)

Enhver person, der berøres af behandlingen af ​​personoplysninger, skal have de europæiske direktiver og tilsynsmyndigheder tildelt ret til at kræve, at den registeransvarlige straks sletter de personoplysninger, der vedrører ham, forudsat at en af ​​følgende årsager er opfyldt, og behandlingen ikke er påkrævet:

 • Personoplysningerne er indsamlet til sådanne formål eller på anden måde behandlet, som de ikke længere er nødvendige for.
 • Den pågældende tilbagekalder det samtykke, som behandlingen var baseret på artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR og mangler noget andet retsgrundlag for behandlingen.
 • I henhold til artikel 21, stk. 1, DS-GVO, registrerer den registrerede behandlingen, og der er ingen legitime grunde til behandlingen, eller de registrerede objekter i henhold til artikel 21, stk. 2, DS-GVO behandling en.
 • Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.
 • Sletning af personoplysninger er nødvendigt for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU- eller national lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt.
 • Personoplysningerne blev indsamlet i relation til informationssamfundstjenester, der blev tilbudt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1 DS-GVO.

Hvis en af ​​ovenstående årsager er korrekt, og en berørt person ønsker at arrangere sletning af personlige data, der er gemt hos Sommer Fernreisen GmbH, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos controlleren. Medarbejderen hos Sommer Fernreisen GmbH sørger for, at anmodningen om slukning straks bliver opfyldt.

Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af Sommer Fernreisen GmbH, og hvis vores virksomhed er ansvarlig for at slette personoplysninger som den ansvarlige i henhold til artikel 17, stk. 1 DS-GVO, vil Sommer Fernreisen GmbH træffe passende foranstaltninger under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne også af teknisk art for at informere andre datakontrollører, der behandler de offentliggjorte personoplysninger, om, at den registrerede af disse andre datakontrollører har slettet alle links til sådanne personoplysninger eller kopier eller replikationer deraf personlige data, medmindre behandlingen er påkrævet. Medarbejderen i Sommer Fernreisen GmbH ordner det nødvendige i individuelle tilfælde.

e) Ret til begrænsning af behandlingen

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret tildelt af den europæiske direktiv og regulerende myndighed til at kræve, at den registeransvarlige begrænser behandlingen, hvis en af ​​følgende betingelser finder anvendelse:

 • Rigtigheden af ​​de personlige data bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den ansvarlige at verificere rigtigheden af ​​de personlige data.
 • Behandlingen er ulovlig, den registrerede nægter at slette de personlige data og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af ​​personoplysninger.
 • Controlleren har ikke længere brug for de personlige data til behandlingsformål, men den registrerede har brug for dem til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.
 • Den pågældende har indsigelse mod behandlingen iht. Artikel 21, stk. 1 DS-GVO, og det er endnu ikke klart, om den ansvarlige persons legitime grunde vejer tungere end den pågældende.

Hvis en af ​​de ovennævnte betingelser er opfyldt, og en berørt person ønsker at anmode om begrænsning af personoplysninger, der er gemt af Sommer Fernreisen GmbH, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos controlleren. Medarbejderen hos Sommer Fernreisen GmbH vil indlede begrænsningen af ​​behandlingen.

f) Overførbarhed af data

Enhver person, der berøres af behandlingen af ​​personoplysninger, skal have den ret, der er tildelt af den europæiske vejledende myndighed til at modtage de personoplysninger, der vedrører ham / hende, leveret til en registeransvarlig af den registrerede i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format. Det har også ret til at overføre disse data til en anden ansvarlig person uden hindring af den registeransvarlige, som personoplysningerne blev leveret til, forudsat at behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR eller artikel 9, stk. 2 (a) i GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR og behandling ved hjælp af automatiserede procedurer, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave af almen interesse eller i udøvelsen af ​​den officielle myndighed, der er tildelt den registeransvarlige.

Ved udøvelse af deres ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR, har den registrerede ret til at opnå, at personoplysningerne overføres direkte fra en controller til en anden, hvor det er teknisk muligt, og i bekræftende fald dette påvirker ikke andres rettigheder og friheder.

For at hævde retten til dataportabilitet kan den registrerede til enhver tid kontakte en medarbejder hos Sommer Fernreisen GmbH.

g) Ret til indsigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, skal til enhver tid af grunde, der opstår som følge af dens særlige situation, overdrages til behandling af personoplysninger, der er knyttet til dem i henhold til artikel 6, stk. 1, litra e) eller f DS-GVO gør indsigelse. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Sommer Fernreisen GmbH behandler ikke længere dine personlige data i tilfælde af indvendinger, medmindre vi kan bevise tvingende årsager til behandling, der er værd at beskytte, der opvejer den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener formålet med at hævde, udøve eller Forsvar af juridiske krav.

Hvis Sommer Fernreisen GmbH behandler personoplysninger for at betjene direkte mail, har den registrerede ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger med henblik på sådan reklame. Dette gælder også for profileringen, for så vidt det er forbundet med sådan direkte mail. Hvis den registrerede gør indsigelse mod Sommer Fernreisen GmbH med henblik på direkte markedsføring, behandler Sommer Fernreisen GmbH ikke længere personoplysningerne til disse formål.

Den registrerede har endvidere af grunde, der opstår som følge af deres særlige situation, ret til behandling af personoplysninger om dem, der udføres af Sommer Fernreisen GmbH til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, DS GMO’er skal gøre indsigelse, medmindre sådan behandling er nødvendig for at udføre en opgave af almen interesse.

For at udøve retten til indsigelse kan den pågældende direkte kontakte enhver medarbejder i Sommer Fernreisen GmbH eller en anden medarbejder. Den registrerede er også frit i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester uanset direktiv 2002/58 / EF til at udøve sin indsigelsesret ved hjælp af automatiserede procedurer ved hjælp af tekniske specifikationer.

h) Automatiske beslutninger i individuelle sager inklusive profilering

Enhver person, der beskæftiger sig med behandlingen af ​​personoplysninger, skal have den ret, der er givet af den europæiske direktiv og regulerende myndighed, til ikke at være underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som har en juridisk virkning på den eller på lignende måde væsentligt påvirker den; medmindre beslutningen (1) er nødvendig for indgåelse eller gennemførelse af en kontrakt mellem den registrerede og den registeransvarlige, eller (2), der er tilladt i henhold til EU-lovgivning eller medlemsstatens lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt, og at lovgivningen indeholder passende foranstaltninger at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser eller (3) med den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis afgørelsen (1) er påkrævet for indgåelse eller gennemførelse af en kontrakt mellem den pågældende og den ansvarlige, eller (2) den finder sted med den registrerede udtrykkeligt samtykke, skal Sommer Fernreisen GmbH træffe passende foranstaltninger til at beskytte rettighederne og frihederne samt den registreredes legitime interesser, herunder mindst retten til at få en persons indgriben fra den registeransvarlige, til at udtrykke sin egen holdning og til at bestride beslutningen.

Hvis den registrerede ønsker at stole på automatiserede beslutningsrettigheder, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos controlleren.

i) Ret til at tilbagekalde et samtykke til databeskyttelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har retten tildelt af den europæiske direktiv og tilsynsmyndighed til enhver tid at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger.

Hvis den registrerede ønsker at hævde deres ret til at tilbagekalde samtykke, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige.

10. Privatlivspolitik til brug og brug af Facebook

Controlleren har integreret komponenter af firmaet Facebook på dette websted. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et internetbaseret socialt mødested, et online samfund, der normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform til deling af synspunkter og oplevelser eller tillader internetfællesskabet at give personlige eller forretningsinformation. Facebook giver brugere af socialt netværk mulighed for at oprette private profiler, uploade fotos og socialisere via veneanmodninger.

Det opererende selskab i Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Den person, der er ansvarlig for behandlingen af ​​personoplysninger, hvis en berørt person bor uden for USA eller Canada, er Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hver gang en af ​​de individuelle sider på dette websted, der betjenes af controlleren, og som en Facebook-komponent (Facebook-plug-in) er integreret på, aktiveres internetbrowser på informationsteknologisystemet for den pågældende person automatisk af den respektive Facebook Komponent får en repræsentation af Facebook Facebook-komponenten til at downloade. En oversigt over alle Facebook-plug-ins kan findes på developer.facebook.com/docs/plugins/. Som en del af denne tekniske proces modtager Facebook information om, hvilken bestemt underside af vores websted besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende person samtidig er logget ind på Facebook, genkender Facebook ved hvert besøg på vores websted af den registrerede og i hele varigheden af ​​det respektive ophold på vores websted, hvilken specifikke underside af vores websted besøgte den pågældende person. Disse oplysninger indsamles via Facebook-komponenten og tildeles af Facebook til den respektive Facebook-konto for den registrerede. Hvis den pågældende aktiverer en af ​​de Facebook-knapper, der er integreret på vores websted, for eksempel knappen "Synes godt om", eller hvis den pågældende afgiver en kommentar, tildeler Facebook disse oplysninger til den pågældende persons personlige Facebook-brugerkonto og gemmer disse personlige data.

Facebook modtager altid information via Facebook-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores websted, hvis den registrerede samtidig er logget ind på Facebook på tidspunktet for adgang til vores websted; dette finder sted uanset om den pågældende klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til Facebook ikke er ønsket af den pågældende, kan det forhindre overførslen ved at logge ud af deres Facebook-konto, før du ringer til vores websted.

Datapolitikken offentliggjort af Facebook, som er tilgængelig på www.facebook.com/about/privacy/, indeholder information om indsamling, behandling og brug af personlige data fra Facebook. Det forklarer også, hvilke muligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover er forskellige applikationer tilgængelige, som gør det muligt at undertrykke dataoverførsel til Facebook. Sådanne applikationer kan bruges af den registrerede til at undertrykke transmission af data til Facebook.

11. Databeskyttelsesbestemmelser til brug og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Controlleren har integreret komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) på dette websted. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og analyse af data om besøgendees opførsel til websteder. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data om, hvilket websted en berørt person er kommet til et websted (såkaldte henvisere), hvilke undersider på webstedet der blev åbnet, eller hvor ofte og i hvor lang opholdstid en underside blev set. En webanalyse bruges hovedsageligt til at optimere et websted og omkostnings-fordel-analyse af internetannoncering.

Driftsselskabet for Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Controlleren bruger tilføjelsen "_gat._anonymizeIp" til webanalyse via Google Analytics. Dette tillæg vil forkorte og anonymisere IP-adressen på den registrerede til den pågældende, hvis Google åbner vores websted fra en EU-medlemsstat eller fra en anden statspart i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere besøgende strømmer på vores websted. Google bruger blandt andet de opnåede data og informationer til at evaluere brugen af ​​vores websted, til at udarbejde for os onlinerapporter, der viser aktiviteterne på vores websted, og til at levere andre tjenester i forbindelse med brugen af ​​vores websted.

Google Analytics bruger en cookie på informationsteknologisystemet for den pågældende person. Hvad cookies er, er allerede forklaret ovenfor. Ved at bruge denne cookie er Google aktiveret til at analysere brugen af ​​vores websted. Hver gang en af ​​siderne på dette websted åbnes af controlleren, og en Google Analytics-komponent er integreret i det, startes internetbrowser på informationsteknologisystemet for den pågældende person automatisk af den respektive Google Analytics-komponent At indsende data til Google med henblik på online analyse. Som en del af denne tekniske proces modtager Google oplysninger om personlige data, såsom IP-adressen for den pågældende, som Google bruger blandt andet til at spore besøgende og kliks oprindelse og derefter muliggøre kommissionsafviklinger.

Cookien gemmer personligt identificerbare oplysninger, såsom adgangstid, det sted, hvorfra der blev gjort adgang og hyppigheden af ​​webstedets besøg af den registrerede. Hver gang du besøger vores websted, overføres dine personlige oplysninger, inklusive IP-adressen på den internetforbindelse, der bruges af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre disse personlige data indsamlet gennem den tekniske proces til tredjepart.

Den berørte person kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores websted, som vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed modsige permanent indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser forhindrer også Google i at indstille en cookie på informationsteknologisystemet for den pågældende. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google Analytics, slettes når som helst via internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Den registrerede har endvidere mulighed for at gøre indsigelse mod og forhindre indsamling af de data, der er genereret af Google Analytics til brug af dette websted og behandling af disse data af Google. For at gøre dette skal personen downloade og installere en browser-tilføjelse på tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browserudvidelse informerer Google Analytics via JavaScript om, at ingen data og information om webstedbesøg må overføres til Google Analytics. Installationen af ​​browser-tilføjelsen betragtes af Google som en modsigelse. Hvis den registreredes informationsteknologisystem senere bliver slettet, formateret eller geninstalleret, skal den registrerede geninstallere browserudvidelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browser-tilføjelsen er afinstalleret eller deaktiveret af den registrerede eller en anden person, der er under deres kontrol, kan du geninstallere eller genaktivere browser-tilføjelsen.

Som et alternativ til browserudvidelsen eller inden for browsere på mobile enheder, skal du klikke her for at forhindre, at Google Analytics kommer ind på dette websted i fremtiden. En opt-out cookie gemmes på din enhed. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke på dette link igen.

Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik findes på www.google.com/intl/da/policies/privacy/ og på www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics forklares mere detaljeret under dette link www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Privatlivspolitik til brug og brug af Google AdWords

Controlleren har integreret Google AdWords på dette websted. Google AdWords er en internetreklametjeneste, der giver annoncører mulighed for at køre annoncer både på Googles søgemaskine og på Google-netværket. Google AdWords tillader en annoncør at præ-definere nøgleord, der kun viser en annonce i Googles resultater af søgemaskiner, når søgemaskinen henter et søgeordsrelateret søgeresultat. I Google-netværket distribueres annoncerne til emnerelevante websider ved hjælp af en automatiseret algoritme og i henhold til tidligere definerede nøgleord.

Driftsselskabet for Google AdWords Services er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er at markedsføre vores websted ved at vise interessebaseret annoncering på tredjepartswebsteder og i søgemaskinens resultater af Googles søgemaskine og ved at vise annoncer på vores websted.

Hvis en berørt person når vores websted via en Google-annonce, gemmes en såkaldt konverteringscookie på Googles informationsteknologisystem af Google. Hvad cookies er, er allerede forklaret ovenfor. En konvertering cookie mister sin gyldighed efter tredive dage og bruges ikke til at identificere den pågældende person. Om konverteringscookien, hvis cookien endnu ikke er udløbet, spores, om der var adgang til visse undersider, f.eks. Indkøbskurven fra et online-shop-system, på vores websted. Konverteringscookien giver både os og Google mulighed for at forstå, hvis en berørt person, der kom til vores websted gennem en AdWords-annonce, genererede indtægter, dvs. afsluttet eller annulleret et køb.

De data og oplysninger, der er indsamlet ved brug af konverteringscookien, bruges af Google til at oprette besøgendestatistikker til vores websted. Disse besøgsstatistikker bruges derefter af os til at bestemme det samlede antal brugere, der er sendt til os via AdWords-annoncer, til at bestemme succes eller fiasko for deres AdWords-annonce og til at optimere vores AdWords-annoncer i fremtiden , Hverken vores firma eller nogen anden Google AdWords-annoncør modtager nogen oplysninger fra Google, der kunne identificere den registrerede.

Konverteringscookien gemmer personligt identificerbare oplysninger, f.eks. Websider, der er besøgt af den berørte person. Hver gang du besøger vores websted, overføres dine personlige oplysninger, inklusive IP-adressen på den internetforbindelse, der bruges af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre disse personlige data indsamlet gennem den tekniske proces til tredjepart.

Den berørte person kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores websted, som vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed modsige permanent indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser forhindrer også Google i at indstille en konvertering cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google AdWords, slettes når som helst via internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google. For at gøre dette skal den pågældende have adgang til linket www.google.com/settings/ads fra hver af de internetbrowsere, de bruger, og foretage de ønskede indstillinger der.

Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik findes på www.google.com/intl/da/policies/privacy/.

13. Privatlivspolitik til brug og brug af Twitter

Controlleren har integreret Twitter-komponenter på dette websted. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikrobloggtjeneste, hvor brugere kan sende og distribuere tweets, der er begrænset til 280 tegn. Disse korte beskeder er tilgængelige for alle, inklusive abonnenter, der ikke er Twitter. Tweets vises også for de såkaldte tilhængere af den respektive bruger. Følgere er andre Twitter-brugere, der følger en brugers tweets. Twitter giver dig også mulighed for at henvende dig til et bredt publikum via hashtags, links eller retweets.

Driftsselskabet for Twitter er Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang en af ​​de individuelle sider på dette websted, der betjenes af controlleren, og som en Twitter-komponent (Twitter-knap) er integreret på, aktiveres internetbrowser på informationsteknologisystemet for den pågældende person automatisk af den respektive Twitter-komponent forårsager download af en præsentation af den tilsvarende Twitter-komponent på Twitter. Mere information om Twitter-knapperne findes på about.twitter.com/resources/knapper. Som en del af denne tekniske proces modtager Twitter information om, hvilken bestemt underside af vores websted besøges af den pågældende person. Formålet med integrationen af ​​Twitter-komponenten er at gøre det muligt for vores brugere at omfordele indholdet på dette websted, at gøre dette websted offentligt i den digitale verden og øge vores besøgende.

Hvis den registrerede samtidig er logget ind på Twitter, genkender Twitter ved hvert besøg på vores websted af den registrerede og i hele varigheden af ​​hvert ophold på vores websted, hvilken specifik bund på vores websted besøgte den pågældende person. Disse oplysninger indsamles via Twitter-komponenten og tildeles af Twitter til den berørte persons Twitter-konto. Hvis den pågældende aktiverer en af ​​de Twitter-knapper, der er integreret på vores websted, tildeles data og information, der overføres med den personlige Twitter-brugerkonto for den pågældende person og gemmes og behandles af Twitter.

Twitter modtager altid information via Twitter-komponenten om, at den pågældende person har besøgt vores websted, hvis den pågældende samtidig logger på Twitter på tidspunktet for adgang til vores websted; dette finder sted uanset om den berørte person klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til Twitter ikke er ønsket af den pågældende, kan det forhindre overførslen ved at logge ud af deres Twitter-konto, inden du ringer til vores websted.

Twitter’s gældende privatlivspolitik er tilgængelig på twitter.com/privacy.

14. Privatlivspolitik til brug og brug af YouTube

Controlleren har integreret YouTube-komponenter på dette websted. YouTube er en internetvideoportal, der giver videoudgivere mulighed for frit at se videoklip og andre brugere til gratis visning, vurdering og kommentering. YouTube tillader offentliggørelse af alle typer videoer, så både komplette film- og tv-udsendelser, men også musikvideoer, trailere eller brugerfremstillede videoer via internetportalen er tilgængelige.

YouTubes driftsselskab er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hvert besøg på en af ​​siderne på dette websted, der drives af controlleren og inkorporerer en YouTube-komponent (YouTube-video), får automatisk internetbrowseren på emnets informationsteknologisystem til at blive repræsenteret af den respektive YouTube-komponent for at downloade en illustration af den tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube. Mere information om YouTube kan findes på www.youtube.com/yt/about/en/. Som en del af denne tekniske proces vil YouTube og Google være opmærksom på, hvilken specifik bund på vores websted personen besøger.

Hvis personen er logget ind på YouTube på samme tid, genkender YouTube ved at ringe til en underside, der indeholder en YouTube-video, hvilken specifik bund på vores websted den berørte person besøger. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og tilknyttes den berørte persons YouTube-konto.

YouTube og Google vil altid modtage oplysninger gennem YouTube-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores websted, hvis den registrerede samtidig er logget ind på YouTube på tidspunktet for adgang til vores websted; dette sker uanset om personen klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis sådanne oplysninger ikke er beregnet til at blive videregivet til YouTube og Google af den pågældende, kan sidstnævnte forhindre, at transmissionen logger ud af deres YouTube-konto, inden vi ringer til vores websted.

YouTubes privatlivspolitik, tilgængelig på www.google.com/intl/da/policies/privacy/, identificerer indsamling, behandling og brug af personligt identificerbare oplysninger af YouTube og Google.

15. Retsgrundlag for behandling

Art. 6 I lit. En DS-GMO tjener vores virksomhed som det juridiske grundlag for behandling af operationer, hvor vi opnår samtykke til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, som f.eks. Tilfældet ved behandling af operationer, der er nødvendige for levering af varer eller levering af anden tjeneste eller vederlag, skal behandlingen baseres på Art. 6 I lit. b DS-GMO. Det samme gælder for forarbejdningsoperationer, der er nødvendige for at gennemføre forudgående kontraktforhold, for eksempel i tilfælde af forespørgsler om vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, der kræver behandling af personoplysninger, såsom opfyldelse af skattemæssige forpligtelser, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. c DS-GMO. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være påkrævet for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville f.eks. Være tilfældet, hvis en besøgende i vores lokaler blev skadet, og hans eller hendes navn, alder, sundhedsforsikring eller andre vigtige oplysninger skulle videregives til en læge, hospital eller anden tredjepart. Derefter ville behandlingen være baseret på artikel 6, som jeg tændte. d DS GMO’er er baseret. I sidste ende kunne forarbejdningsoperationer være baseret på artikel 6, som jeg tændte. f DS GMO’er er baseret. Behandling af operationer, der ikke er dækket af nogen af ​​ovennævnte retsgrundlag, er baseret på dette retsgrundlag, hvis behandling er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesser, medmindre interessen, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for den pågældende person er fremherskende. Sådanne forarbejdningsoperationer er især tilladte, fordi de specifikt er blevet nævnt af den europæiske lovgiver. I den forbindelse fandt den, at der kunne antages en legitim interesse, hvis den registrerede er kunde hos den registeransvarlige (betragtning 47, andet punktum, DS-BER).

16. Kvalificerede behandlingsinteresser, der forfølges af den registeransvarlige eller en tredjepart

Er behandlingen af ​​personoplysninger baseret på artikel 6, som jeg har talt. f DS-GMO er vores legitime interesse i at udføre vores forretning til fordel for alle vores ansatte og vores aktionærer.

17. Varighed, som de personlige data er gemt på

Kriteriet for varigheden af ​​lagring af personoplysninger er den respektive lovmæssige opbevaringsperiode. Efter fristen slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, hvis de ikke længere er forpligtet til at opfylde kontrakten eller indlede en kontrakt.

18. Juridiske eller kontraktmæssige bestemmelser til levering af personoplysninger; Nødvendighed for indgåelse af kontrakt; Den registreredes forpligtelse til at give personoplysninger; mulige konsekvenser af manglende levering

Vi præciserer, at tilvejebringelse af personlige oplysninger delvis er krævet i loven (f.eks. Skatteregler) eller kan være resultatet af kontraktlige arrangementer (som f.eks. Kontrahentoplysninger). Lejlighedsvis kan det være nødvendigt, at en kontrakt indgås, at en berørt person giver os personlige data, som derefter skal behandles af os. Den registrerede er for eksempel forpligtet til at give os personlige oplysninger, når vores firma indgår en kontrakt med hende. Manglende levering af personoplysninger ville betyde, at kontrakten med den pågældende ikke kunne lukkes. Inden personoplysninger leveres af den pågældende, skal den pågældende kontakte en af ​​vores medarbejdere. Vores medarbejder informerer den enkelte fra sag til sag, om levering af personoplysninger er påkrævet i henhold til lov eller kontrakt eller krævet til indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at give personoplysninger, og hvad ville have resulteret i manglende levering af personoplysninger.

19. eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning

Som et ansvarligt firma afholder vi os fra automatisk beslutningstagning eller profilering.

Dette mønster fortrolighedspolitik blev oprettet af det tyske databeskyttelsessamfunds generator for beskyttelse af personlige oplysninger i samarbejde med Medieradvokater WILDE BEUGER SOLMECKE | Advokater oprettet.

Related Posts

 • Aftryk, cirkel sten slot

  aftryk Indhold • Præsentation • Koncept Circle Steinburg – Distriktsadministrator Victoria Street 16-18 25524 Itzehoe Tlf. 04821/69 0 (hovedkvarter) Fax…

 • Privatlivspolitik – rejsearkiver

  Politik til beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelsen af ​​dine personlige data er meget vigtig for os. Derfor behandler vi dine data…

 • Kontakt – mifactori

  kontakt SKRIV +49 176 218 65 009 SEND ATOMS Mifactori | Lars Zimmermann Privacy Policy Denne fortrolighedspolitik tydeliggør arten, omfanget og formålet…

 • Mez gmbh – aftryk

  aftryk Udbyder af denne telemedia-tjeneste er MEZ GmbH Lichtensteinstrasse 150 72770 Reutlingen repræsenteret af administrerende direktør: dr. Bernd Mez…

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: