Seksuelt misbrug af børn på handicappede

Berlin, 06/7 november 2018. Den uafhængige kommission til behandling af seksuelt misbrug af børn talte med eksperter om misbrug af handicappede som led i sin sjette workshop-workshop.

Diskussionerne fokuserede på erfaringer fra mennesker med handicap med (seksualiseret) vold. Indtil videre har meget få handicappede draget fordel af Kommissionens fortrolige konsultation. Kommissionen vil gerne se nærmere på mennesker med handicap, der er berørt af seksuelt misbrug i fremtiden. At renovere i denne sammenhæng med misbrug er særlig vanskeligt, og supporttjenester når ofte ikke mennesker med handicap. I workshopdiskussionerne blev det klart, at de berørte mennesker sjældent har et sprog for det, de har oplevet, eller at de ofte ikke får mulighed for at tale om seksuel vold. De bliver heller ikke troet af dem omkring dem. Under samtalerne var fokus især på adgang og tilgængelighed.

Forskning om oplevelser af seksuel vold i specialskoler

Dr. Dr. Sabine Maschke og Prof. Dr. Ludwig Stecher præsenterede resultaterne af udvidelsesundersøgelsen Speak! I hovedundersøgelsen Tal! I 2016 blev mere end 2.700 elever i 9. og 10. klasse af alle almindelige skoletyper i delstaten Hesse spurgt om deres oplevelser med grænseovertrædelser og seksuel vold. I forlængelsesundersøgelsen i 2017 fokuserede de uddannelsesmæssige forskere på studerende, der går på specialskoler.

Resultaterne viser, at skolebørn med særlige behov er mere påvirket af fysisk seksuel vold end skolebørn i almindelige skoler. Skam og målløshed omkring fysisk og seksualiseret vold, men også uvidenhed om seksualitet og ens egne rettigheder betyder, at oplevelser ofte ikke kan formidles. Ifølge undersøgelsen er der en særlig stor risiko blandt unge med fokus på at høre og se.

fra venstre: Prof. Dr. Sabine Maschke, professor Dr. Ludwig Stecher
© UKASK

For at kunne nå så mange studerende som muligt med fokus på finansiering blev undersøgelsesmetoderne tilpasset de unges behov. Ikke desto mindre, til trods for at undersøgelsesinstrumenterne var så barrierefri som muligt og specielt uddannet personale blev brugt til undersøgelserne under undersøgelsen grænserne en standardiseret repræsentativ procedure. Fordi de unge med fokus på finansiering must forbered dig på spørgsmål om vold og seksuelt misbrug af børn på en helt anden måde end jævnaldrende uden særligt fokus. Derudover skal der oprettes særlige krav til tale for denne målgruppe.

”Vi har fundet ud af, at der kræves en helt anden ramme og en anden forberedelse for at øge opmærksomheden på disse spørgsmål. Og for de unge selvfølgelig at finde ord ”, forklarede Dr. Dr. Sabine Maschke.

Renoveringsprojekt til handicapfaciliteten i Mosbach

Dr. Dr. Cornelia Helfferich, leder af Social Science Women’s Research Institute (SoFFi F.) rapporterede om arbejdet i Johannes Diakonie Mosbach. Hverdagen og volden i 1950’erne og 1960’erne blev undersøgt. Foruden beboere vedrørte den historiske gennemgang også ansatte. Den rækkefølge, som befolkningen i Mosbach boede og arbejdede på, blev organiseret efter mønsteret af en religiøs familieforening med hovedet som hoved, medarbejderne som hjælp til pårørende og handicappede som børn med et tilsvarende hierarki. Behandlingen foregik under vanskelige forhold:

”Vi havde en række vanskeligheder. For eksempel havde vi de største problemer med at interviewe mennesker med [kognitiv] handicap og begrænsede kommunikationsmuligheder ”, ifølge professor Dr. Cornelia Helfferich.

Selvom z. F.eks. Blev der tilbudt dokumenter på simpelt sprog, og tilstedeværelsen af ​​betroede personer blev sikret, men både sprog- og hukommelsesfærdigheder var en vigtig hindring for mennesker med handicap Der var overhovedet ikke noget udtryk og intet sprog for seksuelt misbrug.

Dr. Dr. Cornelia Helfferich
© UKASK

Der er sket meget i Mosbach, siden revurderingsrapporten blev offentliggjort: Johannes Diakonie har efterfølgende udviklet en model med voldsforebyggelse. Der er z. B. principperne for samarbejde, ledelse og virksomhedskultur og se disse u. a. tættere samarbejde med et specialiseret rådgivningscenter.

Udveksling med Mutstelle Berlin og en kvindelig repræsentant

Den kvalificerede psykolog Pia Witthöft og kvindernes repræsentant Franziska Keil gav information om deres daglige arbejde med mennesker med handicap og deres engagement i emnet seksuel vold. Pia Witthöft leder Mutstelle, en ombudsmand mod seksuel vold mod mennesker med handicap. Mutstelle tilbyder dem med kognitiv svækkelse og deres pårørende rådgivning, information og support samt hjælp til mægling og koordinering. Mutstelle er et projekt af Aktion Mensch og Lebenshilfe Berlin.

Hvis mennesker med handicap har oplevet eller oplever vold eller seksuelt misbrug, kræves en kultur for håndtering og opmærksomhed. Sådan kan du opbygge tillid og tilskynde folk til at tale om deres oplevelser, rapporterede Pia Witthöft. Det meste af tiden rapporterer de berørte heller ikke til modkontoret selv.

”Det sker næsten ikke. […] Selvfordrængere er nødvendige i de institutioner, der ved, hvad der foregår. Det også ligesom det er førstehjælp. De ved, at der er MUTSTELLE, og så opretter de denne forbindelse ", rapporterede Pia Witthöft.

fra venstre: Pia Witthöft, Franziska Keil
© UKASK

For at nå personer med handicap og informere dem om kommissionens arbejde er personlig kontakt og tillid afgørende. Derudover kræves også samarbejde med multiplikatorer som forældre, plejepersonale, ansatte i institutionerne og andre betroede personer.

Empowerment mod uvidenhed

Efter afslutningen af ​​workshopdiskussionerne præsenterede Bernd Eberhardt, Martin Helmer og Ralf Specht BeSt-projektet – rådgivende & Styrker før. Det landsdækkende modelprojekt sigter mod bæredygtigt at forbedre beskyttelsen af ​​piger og drenge med handicap mod seksuel vold i institutionerne. Det er rettet mod børn, unge og unge voksne med fysisk, psykisk, hørsels- og multiple handicap samt (delvist) ambulante faciliteter til handicappede, hvor piger og drenge bor og ledsages. BeSt-projektet er sponsoreret af DGfPI e. V. (Det tyske samfund til forebyggelse og intervention i overgreb mod børn, forsømmelse og seksuel vold) og finansieret af BMFSFJ.

fra venstre: Ralf Specht, Martin Helmer, Bernd Eberhardt
© UKASK

I princippet er de fleste mennesker med handicap ikke opmærksomme på, at de også har visse rettigheder, og at krænkende adfærd og ignorering af deres eget privatliv på ingen måde skal være normale.

”Retten til ikke at blive berørt på bryster eller andre dele af kroppen er stadig ukendt for mange mennesker med handicap. I årtier handlede institutionerne efter sådanne ideer, institutionernes uddannelseskultur og praksis er formet af det ”, Ralf Specht klarede.

Frem for alt ønsker BeSt-projektet at ændre kulturen i institutionerne. Faciliteter skulle tages i hånden såvel som for at blive sørget for at forbedre forholdene for beboerne. Det handler om en positiv og deltagende læringsproces, der viser dine egne klager og en vej ind i oparbejdningen og skaber bedre forebyggelse. Da der imidlertid er mange spørgsmål, der skal overvejes, tager en sådan proces tid.

”En oplevelse er, at hvis vi lægger for mange ændringsprocesser i institutioner, er et sådant system nødt til at lukke ned, ellers overlever det ikke”, siger Bernd Eberhardt.

Når forhandlingerne er afsluttet, vil Kommissionen gerne øge fokuset på mennesker med handicap yderligere. Med henblik herpå bør tanken om "opsøgende kommission" for grupper af mennesker, der er vanskeligere at nå, gennemgås nærmere. De indledende overvejelser inkluderer en pilotfase med fortrolige høringer for mennesker med handicap. Det barrierefrie tilbud, der er specialiseret for denne gruppe af berørte personer, skal afprøves og forbedres om nødvendigt.

Når forhandlingerne er afsluttet, vil Kommissionen gerne øge fokuset på mennesker med handicap yderligere. Med henblik herpå bør tanken om "opsøgende kommission" for grupper af mennesker, der er vanskeligere at nå, gennemgås nærmere. De indledende overvejelser inkluderer en pilotfase med fortrolige høringer for mennesker med handicap. Det barrierefrie tilbud, der er specialiseret for denne gruppe af berørte personer, skal afprøves og forbedres om nødvendigt.

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: