Hjemmeside tandlæge dr

Hjemmeside tandlæge dr

10. Lov og skatter

10. 1 i behandlingen af ​​finansielle institutioner

Konsulentprotokoller: Fra 1. januar 2010 skal banken altid udarbejde en rapport efter hver investeringskonsultation. Den skal angive: varighed og årsag til klientens rådgivning, personlige situation og investeringsmål og de givne anbefalinger fra banken.
Der skal ikke oprettes nogen log, hvis
a) ingen konsultation, men kun et mæglingsmøde finder sted, så kunden køber uden forudgående konsultation
b) der sælges produkter, der ikke er omfattet af værdipapirhandelloven, f.eks Daglige kvoter og tidsindskud.

Produktinformationsarket:
siden: 01.07.2011
til: obligationer, aktier, certifikater, føderale værdipapirer og Pfandbriefe
Omfang: højst 2 Din A4 sider
Indhold: det finansielle produkts art og funktion, risici, omkostninger

Salgskompensation / tilbagekøb / provisioner / lageromkostninger / administrationsgebyrer / aktiekommissioner Dette og lignende er fordelene ved banker ved salg af investeringer-
kaldte produkter.
For dette er der en klar retspraksis fra BGH om, at bankerne er forpligtet til at videregive disse provisioner til kunden. Dette gælder for enhver form for provision, hvor en del flyder tilbage til banken med forsiden nedad.
BGH reference XI ZR 308/09, dom af 29.6.2010 og
BGH "XI ZR 191/10, dom af 9.3.2011
Hvis denne afsløring ikke sker, er det en alvorlig rådgivende fejl. Denne retspraksis er til gavn for kunder, der af helt forskellige grunde ønsker at vende en værdipapirtransaktion, f.eks. fordi planten er floppet helt. Hvis afsløringen af ​​provisioner mangler, har de meget gode chancer for retten.
Undtagelse: Denne forpligtelse til at informere gælder kun for banker, ikke for freelance-konsulenter.

(Kilde: Zahnärztl. Messungen vom 16.7.2011 S. 64-66)

sædvanlige provisioner: (i%)
Obligationsfonde: 3 – 5
Aktiefonde: 4 – 6,5
Certifikater: 0,5 – 5
Kapitallivsforsikring: / livrenteforsikring: 1 – 5.5
lukkede ejendomsmidler: 6 – 10
Skibsmidler: 8 – 15 (Kilde: "Investering til hårdtarbejdende, s. 12)

Omkostninger spiller en vigtig rolle i livsforsikring, livrenter, forvaltede midler.
De spiser ofte det samlede afkast af disse produkter og skubber dem endda ind i tabszonen.

Et typisk eksempel var på KZVs økonomiske seminar den 21.5.14, taler Davor Horvat,
præsenteret. En fondbundet pensionsforsikring analyseres. AXA.
Antaget / forventet afkast p.a. gennemsnit over sigt: 6%
Luknings- og distributionsomkostninger (4% på 5 år, fordelt over løbetid) – 0,5
løbende administrationsudgifter – 0,6
Investeringsomkostninger – 0,1
Administrationsgebyr og transaktionsomkostninger for midler – 3.5
resterende afkast (faktiske omkostninger er ofte endnu højere) 1,7%
– før skat og inflation –
Konklusion: Det er bedre at undlade liv og livrente / forvaltede midler:
omkostningerne spiser afkastet. Man skal snarere handle med sig selv end andre ”lade styre, så læg penge regelmæssigt og invester i obligationer og aktier.

klager:
1.Bundesverband Deutscher Banken, postboks 040307, ​​10062 Berlin
(gratis voldgift med ombudsmænd) www.bankenombudsmann.de
2.BAFIN (Federal Tilsynsmyndighed for Finanstilsynstilsyn)
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
Yderligere adresser på midler og forsikringer under mægling og ombudsmand i den finansielle mappe.

Voldgiftsproceduren med ombudsmanden er gratis og afbryder vedtægterne.
Voldgiftskendelsen er bindende for banken op til et krav på 5000 €. For større beløb kan det insistere på en juridisk afklaring. Kunden er altid fri til at anmode om en retsafgørelse. (Mere i ZM-artiklen om ombudsmænd)

Indskudsforsikringen vedrører såkaldte efterspørgselsindskud (kontrolkonti, overnatningspenge, fast indbetaling, sparekonto, opsparingsbrev)..
Værdipapirindskud er ikke afdækket, men dette er ikke nødvendigt, fordi banken kun administrerer dem. Imidlertid er indholdet af WP-porteføljen underlagt udstederrisiko. Hvis udstederen går konkurs, bliver sikkerheden værdiløs.
Heller ikke afdækket er indehaveren obligationer (obligationer, certifikater.), Som banken selv har udstedt.

Sikringsmængde: (pr.: 2012)
1. (lovlig regulering, eksigibel)
Kompensationsplan for tyske banker (EDB): 100.000 Ђ pr. Kunde til 100%
(Europa-dækkende regulering) ægtefælles fælles konto: op til 200.000 Ђ sikret
Hvem der er i det lærer du under
Betaling af kredit i insolvensbehandling senest 20 dage, recept efter 5 år.
Ny EU-lovgivning (i Tyskland gælder fra 3.7.15, kun EU-dækkende fra 2024): Betaling efter 7 arbejdsdage senest, begrænsningsbestemmelse efter 10 år.
Yderligere forbedringer: Automatisk refusion (tidligere på anmodning),
og: garantiudvidelse til midlertidigt højere kreditværdi op til 500.000Ђ, for eksempel fra et hussalg.
I dette tilfælde skal der dog stadig indgives en ansøgning.

2. (frivillig, ikke eksigibel)
Indskudsgarantifond for forbundsforeningen for tyske banker
30 procent af bankens ansvarlige kapital (i hvert tilfælde pr. Kunde), det er meget (flere millioner euro, mindst Mio 1,5 millioner), hvem der er i det, du lærer under
Den såkaldte regeringsgaranti (Merkel / Steinbrück af 5. oktober 2008) kan ikke håndhæves, men kun en politisk hensigtserklæring.

Denne regulering fortsætter indtil 2015, hvorefter beskyttelsen gradvist reduceres til 8,75% af den ansvarlige kapital inden 2025.

Commerzbank annoncerer følgende:
indtil 31.12.2014 30% 8.576.813.000
fra 1.1.2015 20% 5.717.875.333
fra 1.1.2020 15% 4.288.406.500
fra 1.1.2025 8,75% 2,501,570,488

Sparebanker og Volksbanks har hver deres sikkerhedssystemer i henhold til solidaritetsprincippet (institutionelt ansvar). I deres tidligere form var disse ubegrænsede. –
Hvis en sparekasse eller Volksbank går dårligt, springer alle de andre ind.
Dette institutionelle ansvar skal nu ændres i henhold til den nye EU-lovgivning. Så gælder også grænsen på 100.000 euro pr. Kunde og bank.

Ny tilgang til bankredning:
På højden af ​​finanskrisen i 2008 havde A.Merkel lovet, at "alle synforekomster ville være sikre. Skatteyderne hjalp bankerne. Hverken ejere (aktionærer) eller kreditorer (indehavere af obligationer) eller sparere (som stort set også er kreditorer) blev taget til ansvar.
Dette skulle ændre sig i fremtiden. Forbundsfinansminister Schäuble har sat sig målet: "I fremtiden skal banker kunne håndteres på samme måde som andre virksomheder (se Die Welt, 15.4.2013)..
Den nye tilgang er delvist testet i Cyperns redning. For første gang måtte sparere med indskud på mere end 100.000Ђ opgive en betydelig del af deres penge. Dette satte præcedens den 26. marts 2013: Opsparingsindskud er ikke længere sikre. Adgangsordren ifølge kommissær Michel Barnier (Handelsblatt 15.4.13):

Ejer (= aktionærer)
Kreditorer (= obligationsejere)
Besparere med indskud på over 100.000
Hjemstat for bankobligationer
ESM (europæisk redningspakke) med egenandel i hjemlandet

Konklusion: Sikringsindskud (kontrolkonti, opsparingskonti, daglige og faste indskud) er ikke længere sikre eller kun så sikre som kreditvurderingen i det land, hvor banken har sit hovedkvarter. Da 100.000 euro-Kleinsparergrenze pr. Institut gælder, bør man fordele sin formue over flere banker.
Indskud med obligationer og aktier er sikrere, fordi: Indskud ligner indholdet af et skab som et rent depot. Indholdet er specielle aktiver. Kreditorers deltagelse fungerer ikke her. (se artikel "Cypern i den finansielle mappe). Selvfølgelig er det måske ikke kun en bankes aktier og obligationer i konkurs.

For skeptikere en vittighed på kanten: "Den eneste indskudsforsikring, der fungerer, er klæbesvingene til Always Ultra
. Og hvis vi har gjort alt det rigtige med investeringen og tjener penge, så kommer statskassen og kræver fradragsskat.

10.3 Nøglepunkter i international arveret

Center for Life (ny EU-forordning fra 2015)
Hvem der bor i udlandet eller ofte opholder sig der, skal kende følgende:
Fra afskæringsdatoen 17.08.2015, i princippet, i. medmindre andet er fastsat i testamentet, loven i det land, hvor den afdøde sidst havde sin sædvanlige bopæl.
Dette opholdsprincip har til formål at gøre arvinger i Europa enklere og mere ensartede. Testatorens nationalitet er irrelevant, ligesom aktiverne, opsparingskonti, indskud, fast ejendom osv. Ikke er det. Afgørende er
Testatorens levevilkår, opholdets varighed og regelmæssighed i udlandet.

Valg af lovbestemmelse: Afviger fra dette kan afdøde dog indsætte et valg af lovbestemmelse i testamentet. Her kan han vælge arveloven for den stat, han er statsborger i. Som tysker i den tyske arvelov, bl.a. er bedre informeret og har også bedre adgang til rådgivningstilbud, det er m.E. at anbefale den tyske arvelov.

10.4 Kildeskat (KeSt = kapitalgevinstskat)

Den endelige kildeskat på renter og kapitalgevinster er opkrævet i Tyskland siden 1.1.2009.
Det er en kildeskat, dvs. Det trækkes direkte fra kilden, dvs. banker, sparebanker og fondsselskaber.
Kildeskat er generelt 25%.
I tilfælde af at man hører til et religiøst samfund, men det sænkes til 24,51%.
Ud over den betalte skat:
5,5% solidaritet på skatten, ikke a.d. indkomst investering
8% kirkeskat (i Bayern + Baden-Württemberg, ellers 9%) "" "" "
Maksimal skattetryk summa sum 27,98%.

Den endelige kildeskat er "gunstig, fordi den foretrækker indkomst fra kapitalaktiver mod arbejdsindkomst. Skattesatserne på indtjent indkomst er højere (øverste skattesats i øjeblikket 45%). – Hvis bopælen er i udlandet, er der ingen fast skat.

Kildeskatten kan imidlertid være en forældet model.
Årsagen hertil er en aftale fra 2014 om den internationale skatteoplysningsudveksling, hvortil mere end 60 stater tilsluttede sig 2015, skatteparadiser som Schweiz, Liechenstein og Singapore. Præferencen for indkomst fra kapitalaktiver vil næppe være berettiget fra 2017, hvor aftalen træder i kraft. I ministeriet for Wolfgang Schäuble er der derefter overvejelser om at vende tilbage til beskatning på grundlag af den individuelle skattesats.

Tab krukker:
Hvis du har øremærkede tab, der kan modregnes mod overskud, sparer du skatter.
Hvis tab realiseres, kommer de i en såkaldt tabspotte. Der er kun to:
Tabspot 1: Tab fra (individuelle) aktier:
Enkelte aktiegevinster kan kun modregnes mod tab på individuelle aktier.
Tabspot 2: andre tab
Disse tab kan modregnes på alle andre gevinster (dvs. renter, overskud fra fonde, certifikater osv.).

Husk:
Det er fordelagtigt, hvis der opstår tab, fordi de ikke er i gryden " enkelte bestande" , men i potten ”andet" kommer, fordi her er faktureringsmulighederne mere forskellige.
Nogle gange kan du påvirke på dette tidspunkt. Eksempler:

Lad os antage, at et aktielån tæt på forfald kan forventes at medføre tab. Nu er der to muligheder:
a) sælge i forvejen
Oprettelse af tab på "andet, da det er en obligation
dette er den billigere mulighed
b) hold til modenhed
Aktier indløses, fordi barrieren falder under det underliggende
var. Tabene bogføres i puljen "enkeltlager.
Dette er den mindre gunstige variant, fordi der senere kun modregnes med overskud fra enkeltaktier
er muligt.
Tab fremført:
Indholdet af tabtepotterne overføres automatisk af banken til det følgende kalenderår.
Men du kan indtil 15.Dec. ansøg om et tabscertifikat fra banken.
Dette fjerner tabene fra den automatiske overførselsproces.
De kan derefter aktiveres som en del af selvangivelsen, f.eks. til modregning af overskud i andre banker eller andre udenlandske banker.

Omkostninger ved investering:
Forvaringsgebyrer, rejseudgifter til den ordinære generalforsamling osv..
kompenseres med det engangsbeløb (801 Ђ eller for gift 1602 Ђ).

Juridisk meddelelse om den endelige kildeskat: (Kilde: € aS nr. 10/2015, side 12 og 59)
Fysisk guld (guldguld, mønter, smykker) har et skatteprivilegium. Hvem der sælger efter en 1-årig spekulationstid, indsamler overskuddet skattefrit. Dette privilegium blev oprettet for at forhindre migration af guldhandel til udlandet.
ETC’er, guldobligationer og guldcertifikater (såsom det populære Xetra-guld), som attesterer retten til kontanter til fysisk guld, er skatteækvivalenter med fysisk guld. Der er nu tre identiske domme. Skatkammeret har anket, sagen ligger i BFH’s endelige beslutning (ref. VIII R 19/14 og VIII R 35/14).

Afskaffelse af værdipapirer med aktiemarkedsværdi nul
Værdipapirer kan nå nul markedsværdi, især aktier i tilfælde af selskabets insolvens eller warrants, hvis det underliggende udvikler sig anderledes end forventet. Banker har derefter den tvivlsomme praksis med blot at satse WP’en som værdiløs, som om alle kunne gå til bankfilialen og tage angiveligt værdiløse varer med sig.
Skatkammeret ser et sådant obligatorisk køb ikke noget salg til salg og anerkender ikke tabene, hvorfor bankerne ikke bogfører dem i tabletterne. Finanzgericht Rheinland-Pfalz fastslog, at den tvungne konfiskation involverede tab, der skal tages i betragtning. Også her ligger den endelige beslutning hos BFH (Az. IX R 57/13).

Internationale aspekter: (se artikel i € .a.S. 30.5.15 s.76-79, i investeringsmappen under fremmede lande / kapitalgevinster)
I Tyskland gælder det såkaldte verdensindkomstprincip, hvilket betyder: hvem der bor her betaler også her
Skatter på alle dets investeringer, selvom indkomsten kommer fra udenlandske aktier eller obligationer.
Værdipapirindkomst fra et indenlandsk depositum debiteres automatisk af banken med den endelige kildeskat; Indkomst fra et udenlandsk depositum skal dog afregnes via selvangivelsen. Indtægter konverteres til euro ved hjælp af kursen på udløbsdatoen. Konflikter opstår, når kildeskat allerede tilbageholdes i udlandet.

Op til max. 15% krediteres den udenlandske kildeskat automatisk af den tyske depotbank til den tyske kildeskat. Derudover skal betalt skat gentages med initiativ på en bureaukratisk måde.
Denne måde er relativt let for landene: USA, GB, Schweiz;
besværligt for Italien, Spanien, Frankrig.

USA: Amerikanerne holder kun den reducerede sats på 15% ,
de resterende 10% betales i Tyskland
Forudsætning: depotbanken har status "kvalificeret formidler
GB: Siden 1973 er ​​der ingen kildeskat for udlændinge
det er simpelthen den tyske kildeskat, der forfalder
CH: 35% kildeskat tilbageholdes af schweizerne
15% af det vil være i Tyskland. Straks talt
de resterende 20% skal du vende tilbage efter formular
Yderligere detaljer om de enkelte lande i f.eks. artiklen.

Fra rigdommen af ​​investeringsmuligheder vil jeg gerne fremhæve som særlig skifte:

1.
Efterstillede obligationer med god kreditvurdering (se 2.2)
2.
Fondspareplaner (omkostningsgennemsnit-effekt) (se 3.3)
3.
Ekspresscertifikater (se 6.1)
4.
Inline warrants (se 8.1)

Med disse produkter har de fleste år været stort set pålidelige afkast
5 og 15% om året opnåeligt.

Lad os se på den brasilianske Real.

Medio 2011: 1 euro = ca. 2,25 reelle
Midt i 2015. 1 euro = ca. 3,50 real
Juli 2015 1 euro = ca. 3,70 real

Med andre ord har realen på 4 år lidt over 50% afskrivninger over for euroen.
I løbet af de sidste 4 år ville en brasiliansk investor, der investerer i euro, have
alene opnåede valutagevinster på over 50% eller over 10% om året. Alle renteforhøjelser fra den brasilianske centralbank har ikke ændret det. Selv den ulmende græske krise i Europa påvirkede ikke euroen væsentligt. Da det reelle generelt er svagt, er det derfor meget interessant at investere i euro for brasilianske investorer. Og: Enhver, der bor i Brasilien, betaler ingen kildeskat i Tyskland.

For den brasilianske investor er kapitalinvesteringen i Europa som følger:
I de senere år var det muligt at opnå i Europa.
5 – 15% af investeringerne med moderat risiko
10% fra valutakursgevinster BRL – Euro
Naturligvis er afkastene ikke garanteret for fremtiden, fordi de afhænger af valutamarkederne og aktiemarkedsudviklingen. – Men der er interessante muligheder i Europa.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: