Christina Cherry

Vedligeholdelse – bafög, dr

DR. JÖRG SCHRÖCK


BAföG & børnebidrag

State Training Aid vs. Uddannelsesfinansiering af forældrene

BAföG-Tjenester er vedligeholdelsesrelevante > Indkomst for barnet i uddannelse. BAföG fordele reducerer > Barnets behov og dermed retten til > Uddannelsesstøtte til forældrene . BAföG skal bruge barnet som en prioritet; selvom det kun er som studielån (BGH, dom af 19.06.1985 – IVb ZR 30/84). Hvis barnet ikke drager fordel af BAföG, dette fører til beregning af > den nominelle indkomst lig med den mulige BAföG krav (Jfr. OLG Schleswig-Holstein, Dom af 24.08.2005 – 15 UF 75/05). Hvis den studerende modtager et stipendium, er dette også som indkomst for den afhængige på > Redegør for vedligeholdelsesbehov.


forfatter
: Dr. Schrock – Advokatfirma for familieret


guidepost
til træning vedligeholdelse & BAföG

venstre & litteratur

Til hvilken uddannelse BAföG findes?

Så længe børn er i > generel uddannelse og bo sammen med en forælder, der er ingen ret til BAföG-fordele. Dybest set er der > BAföG kun til besøg af erhvervsskoler. En undtagelse fra dette findes i > § 2, stk. 1, nr. 1 BAföG. Således tildeling af BAföG en indikation af, at uddannelsen ikke finder sted på en almen uddannelsesskole i henhold til § 1603 Abs.2 S.2 BGB, men på en erhvervsskole. Hvem besøger en type skole, der er en Træningscenter i henhold til § 2 Abs.1 nr. 2 til nr. 6 BAföG er ikke i almen uddannelse. Forordninger vedrørende deltagelse i (gymnasium) grundskoler findes i §§ > 2, stk. 1, nr. 1 BAföG, 26 stk. 2 nr. 1 BSHG. I henhold til § 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 1 a BAföG, ydes der uddannelsesstøtte blandt andet til deltagelse i gymnasialskoler, hvis lærlingen ikke bor hos sine forældre og de øvrige krav i § 2 BAföG er opfyldt. BGB’s § 1603, stk. 2, andet punktum, indeholder derimod bestemmelse om det tilfælde, hvor det voksne, ugifte barn i almindelig uddannelse bor i husstanden for sine forældre eller en forælder. Med deltagelse i højere specialiserede skoler, akademier og universiteter er uddannelsesbistand nu kun som lån bevilget (§ 17 BAföG). Lånet efter BAföG ydes under meget gunstige betingelser. Manglen på interesse og i øvrigt de blide regler for tilbagebetaling får byrden for postgraduate med et højt træningsniveau til erhvervslivet tilsyneladende at være lav.
> mere

Kreditering af BAföG fordele ved træningens vedligeholdelse

(Citat) "I vedligeholdelsesloven kan det være op til skyldneren at tage et lån for at bevare hans kapacitet (Senatsurt. NJW 1982, 1050). Det samme gælder vedligeholdelseskreditoren. Han har mulighed for at låne for at undgå at have behov for vedligeholdelse. Denne forpligtelse til selvhjælp findes naturligvis kun i videst muligt omfang (Senatsurt., NJW 1982, 1641; BGH, FamRZ 1966, 28; OLG Hamburg, FamRZ 1980, 912; Mutschler, i: RGRK, 12. udg., § 1602, nr. 23, Palandt-Diederichsen, BGB, 44. udgave, § 1602 note 2 b; Soergel-Lange, BGB, 11. udgave, § 1602 § 3). En anden begrænsning gælder for mindreårige ugifte børn, der i henhold til § 1602, stk. II, BGB allerede > Stam af deres aktiver og kredit behøver i første omgang ikke bruges (se Göppinger-Wenz, UnterhaltsR, 4. udg., Nr. 1214). Kl. Er dog i alder. (…) Du (forældrene) anvender selv i henhold til systemet med indkomst- og aktivberegning i § 21 ff. Og § 26 ff. BAföG i det beløb, der kan kvalificeres som uddannelsesstøttelån beløb som ikke-obligatoriske (…).

(Princippet) Hvis det studerende barn ikke bruger rimelig brug af et BAföG-lån, fører dette til beregning af fiktiv indkomst i størrelsen på den mulige lånerettighed og reducerer dermed barnets behov for vedligeholdelse. (Nr. 36)

Der er ingen forpligtelse mod afslag BAföG-At indgive en appel

Er der et krav fra barnet? BAföG-Fordele, retten til forældremyndighed (> Træningsvedligeholdelse). Så vidt muligt bør denne spænding og tvisten om den rigtige måde at finansiere barnets uddannelse ikke udføres på børnenes ryg. Derfor er der BAföG i vejen for en > Procedure med forskud på betaling (§ 36, 37 BAföG), hvis praktikanten gør troværdig, at hans forældre ikke giver tilstrækkelig eller utilstrækkelig uddannelse og dermed bringer uddannelsen i fare – selv under hensyntagen til ægtefællens eller livspartnerens indkomst i godkendelsesperioden.

Beregning af BAföG-kravet

BAföG LOMMEREGNER on-line
Med BAföG LOMMEREGNER Du kan nemt bestemme hvilken Federal finansiel støtte det studerende kan forvente.

BAföG-reform 2019

Højere subsidier (især til boligomkostninger), højere kvoter: Forbundsrådet har endelig vedtaget BAföG-reformen. Den træder i kraft den 1. august 2019. En oversigt over, hvad der vil blive forbedret, findes på hjemmesiden til det føderale ministerium for uddannelse og forskning.
> mere

studiestipendiet i Østrig er – sammenlignet med BAföG i Tyskland – underordnet hele året vedligeholdelse. Mere om det -> HER . Retten til studiekrav kan derfor ikke bruges til at reducere barnets underholdsret.

Related Posts

Exit mobile version