Udnævnelses- og forsyningslov


Hurtigere aftaler, flere åbningstider, bedre tilbud til lovligt forsikrede

Lov om udnævnelsestjeneste og forsyning (TSVG)

Patienter bør modtage medicinske aftaler hurtigere, sundhedsforsikringsydelser og pleje forbedres. Dette er målene i "Lov om hurtigere frister og bedre pleje" (lov om tjeneste og forsyning, TSVG), der træder i kraft den 11. maj 2019.

”Lovpligtige forsikrede venter for ofte for længe på medicinske aftaler. Vi vil ændre det. Og sammen med lægerne. Derfor bør dem, der hjælper med at forbedre plejen, få bedre aflønning. Derefter er det også værd for læger at give patienter en rettidig aftale. Forsyningen skal være bedre, hurtigere og mere digital.

Den føderale sundhedsminister Jens Spahn

Kernen i loven er udvidelsen af ​​udnævnelsestjenestepunkter. De skal blive centrale kontaktpunkter for patienter og kan nås 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Samtidig øges det mindste antal konsultationstimer, der tilbydes af kontraktlæger. I underserverede områder skal foreningerne til lovbestemte sundhedsforsikringslæger fremover åbne deres egen praksis eller tilbyde alternativ pleje.

Derudover vil omfanget af fordelene ved den lovpligtige sundhedsforsikring blive udvidet med yderligere tilbud. Sundhedsforsikringerne er forpligtet til at tilbyde elektroniske patientfiler til deres forsikrede senest i 2021.

Advarsel:

Til V >Browser aktiveret.

5 spørgsmål

Hvad du bør vide om loven om terminaltjeneste

Får jeg en lægeudnævnelse hurtigere som en lovligt forsikret person? Betaler fonden flere fordele i henhold til den nye lov? Den føderale sundhedsminister Jens Spahn besvarer de fem hyppigst stillede spørgsmål om udnævnelsestjeneste og plejelov.

Reglerne i detaljer:

Patienter skal få aftaler hurtigere

Ansættelsesservicepunkter vil blive videreudviklet til servicecentre for ambulant pleje og nødsituationer inden 1.1.2020:

Også udnævnelsesmægling til familielæger og børnelæger og støtte i søgningen efter permanent pleje af hus-, børn- og ungdomslæger;

4-ugers periode gælder også placering af tidsplanundersøgelser til børnepasning (U-undersøgelser);

Kan nås via landsdækkende ensartede alarmtjeneste-nummer (116117) senest den 1. januar 2020 24 timer i døgnet, syv dage om ugen (24/7);

I akutte tilfælde vil patienter blive henvist til lægekontorer eller ambulante ambulante klinikker eller hospitaler så sent som 1. januar 2020 i kontortiden;

Venter på en psykoterapeutisk akut behandling kan maksimalt være 2 uger;

Online tilbud til servicepunkter for aftaler (så aftaler kan arrangeres ikke kun via telefon, men også online eller via app);

Den nationale sammenslutning af lovbestemte sundhedsforsikringslæger regulerer detaljerne om ensartet implementering af Kassenärztlichen-foreningerne.

Læger bør tilbyde flere kontortid fremover

Det mindste antal konsultationstimer, der tilbydes af praktiserende læger, udvides til at omfatte:

Mindst 25 timer om ugen (hjemmebesøg tages med i betragtning);

Kassenärztliche-foreningerne informerer på Internettet om kontraktslægeres konsultationstider;

Specialistgrupper inden for primærpleje og lokal pleje (såsom konservative øjenlæger, gynækologer, ØNH-specialister) skal tilbyde mindst 5 timer om ugen som en åben konsultation (uden forudgående aftale); Bundesmantelvertragspartner accepterer detaljerne den 31. august 2019;

Sammenslutningerne af lovbestemte sundhedsforsikringslæger vil overvåge overholdelsen af ​​forsyningskontrakterne, herunder mindstekonsultationstider, landsdækkende.

Læger betales bedre for ekstra tilbud

Ekstra budgetkompensation, tillæg, frigørelse eller bedre støtte til:

Vellykket placering af en presserende specialistaftale af en familielæge (tillæg på mindst 10 euro fra den 1. september 2019)

(Akutte) fordele for patienter, der er formidlet af aftale-tjenesten (ekstrabudgetær kompensation for alle tjenester i tilfælde af behandling og i kvartalet, samt forskudte tillæg efter 1. september 2019 efter at have ventet på behandlingen);

Fordele for nye patienter i praksis (ekstra-budgettet godtgørelse af alle fordele i behandlingssagen og i kvartalet);

Fordele, der ydes i åbne konsultationstider (ekstra-budgetteret kompensation for al behandling og kvartalsvise tjenester);

Fordele for overførte patienter efter aftale med en familielæge (ekstra-budgetmæssigt vederlag for alle tjenester i behandlingssagen og i kvartalet).

Medicinsk pleje på landet forbedres

obligatorisk regionale tillæg for læger i landet;

strukturfonde KV’er gøres obligatoriske og fordobles til op til 0,2 procent af den samlede kompensation; Anvendelser (f.eks. Også til investeringsomkostninger i tilfælde af overtagelse osv.);

CBs er forpligtet til at give deres egen praksis i underbeskyttede områder (Egne faciliteter) eller at tilbyde alternativer til pleje af mobil og telemedicin, når der er for få læger;

Lande kan bestemme, om de findes godkendelse Block kan udelades til etablering i landdistrikter eller mindre udviklede områder.

Flere tjenester og bedre pleje

Bud på bistand (f.eks. inkontinens og gåhjælpemidler) afskaffes. Dette sikrer, at der ikke er noget kompromis med kvaliteten i forsyningen af ​​hjælpemidler.

Ved Heilmittelerbringern Priserne for terapeutens tjenester justeres til det højeste niveau landsdækkende 1. juli 2019. Gebyrudviklingen kobles fra grundlønregningen og giver mulighed for højere gebyrforhøjelser end før. Derudover bør der være landsdækkende ensartede kontrakter, terapeutens adgangsbetingelser til plejen forbedres, og terapeuterne kan beslutte mere uafhængigt af behandlingen af ​​patienter (såkaldt "blank regulering"). Sådanne kontrakter skal indgås inden den 15. november 2020.

For unge voksne, der har kræft, koster omkostningerne til nedfrysning overtaget af den lovpligtige sundhedsforsikring. Ved at bevare kimcellevæv, æg og sæd kan denne gruppe af patienter stadig få børn efter kræftbehandling.

Forsyningen med vacciner vil blive forbedret. Muligheden for eksklusive kontrakter med individuelle fabrikanter for sæsonbestemte influenzavacciner fjernes, og apotekskompensationen for disse vacciner vil blive omorganiseret.

reine Sygepleje tjenester (med hjælp til husholdning og hjemmepleje, såsom afholdelse af interviews, hukommelsesforbedrende beskæftigelse, akkompagnement under vandreture osv.) er tilladt til at yde naturalydelser i ambulant pleje. Dette forbedrer plejen derhjemme, fordi flere erhvervsgrupper er tilgængelige til pleje.

Forsyningen med jordemødre vil blive forbedret. GKV-Spitzenverband har til opgave at give forsikrede personer et søgekatalog for kontaktoplysninger og udbuddet af tjenester, som jordemødre tilbyder på Internettet (og via en app). Tidligere jordemødre og fødende sygeplejersker vil være lettet over at vende tilbage til arbejde. Hospitaler modtager støtte til at tilbyde deres jordemødre passende børnepasning.

den Fast tilskud til proteser øges fra 50% til 60% af udgifterne til regelmæssig pleje fra 1. oktober 2020. Som et resultat er de forsikrede, der er afhængige af en levering af proteser, økonomisk lettet.

Mere digitalisering i udbuddet

Patienter ønsker let, sikker og hurtig adgang til deres behandlingsdata. Til det skal musten elektronisk patientfil Bliv hverdag. Det forbedrer også medicinsk behandling. Derfor forpligter vi sundhedsforsikringsselskaberne til at tilbyde sådanne dokumenter til deres forsikrede indtil 2021. Alle, der vil, også uden brug af det elektroniske sundhedskort med smartphone eller tablet for at få adgang til medicinske data.

I tilfælde af sygdom er de fleste forsikrede personer kendt med den "gule regning" i mange år. dette Arbejde handicap certifikater bør kun overføres fra 2021 af de behandlende læger til sundhedsforsikringen digitalt.

Apps kan hjælpe kronisk syge patienter med at organisere deres daglige liv. Derfor tillader vi sundhedsforsikringer at drage fordel af de strukturerede behandlingsprogrammer for kronisk syge (DMP ) til at bruge digitale applikationer.

Beslutninger om selvstyre fremskyndes

Beslutningstagning i Gesellschaft für Telematik (Gematik) vil være mere effektiv til at fremskynde udrullingen af ​​andre e-sundhedsapplikationer og telematikinfrastrukturapplikationer. Det føderale sundhedsministerium overtager 51 procent af Gematiks aktier.

den Krav Planlægning Politik bør tilpasses hurtigt af Det Blandede Forbundsudvalg (G-BA). Med henblik herpå er fristen for G-BA’s gennemgang sat til 1. juli 2019. Derudover vil kompetencerne i G-BA blive videreudviklet, så de eksisterende forsyningsbehov kan repræsenteres bedre.

Forenklede procedurer på G-BA for Test af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder: Producenter af medicinsk udstyr får mulighed for at foretage den videnskabelige overvågning og evaluering af en prøve. Hvis du beslutter imod det, eller hvis du tillader den frist, der er fastsat af G-BA at udløbe, fortsætter G-BA med at tildele kontrakten efter en udbudsprocedure.

Mere gennemsigtighed i pleje og selvadministration

Forsikrede personer skal vide, hvad deres bidrag er brugt på. Vi forbedrer derfor gennemsigtigheden i offentliggørelsen af CEO kompensation sundhedsforsikringsfonde, lægebehandling af sundhedsforsikringer (MDK) og sammenslutninger af lovbestemte sundhedsforsikringslæger og deres førende organisationer skaber mere konkrete juridiske krav til vurdering af tilsynsmyndighedernes hensigtsmæssighed med vederlag og begrænser fremtidige stigninger i vederlag for de øverste organisationer på føderalt niveau.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: