Uddannelsesgodtgørelse for undervisere

I modsætning til mange andre praktikanter gennemfører potentielle undervisere ikke dobbelt erhvervsuddannelse og skal i stedet gå til et specialakademi, teknisk skole eller gå på et erhvervsakademi. Der er naturligvis ingen uddannelsestillæg i forbindelse med en sådan skolebaseret uddannelse, så de økonomiske situation for potentielle undervisere er ret kritisk.

Mange unge voksne er heldige nok til stadig at bo hos deres forældre og undertiden modtage lommepenge. For dem opstår der da ikke spørgsmålet om, hvordan man kan sikre deres igangværende levebrød under skoleundervisningen. Ikke desto mindre er manglen på uddannelsestillæg en mangel, for efter skoletid ønsker du endelig at blive uafhængig og tjene dine egne penge.

De, der lægger særlig vægt på dette, er derfor tilbøjelige til at gå en anden vej og afholde sig fra at uddanne sig som undervisere. At uddannelsesvederlaget til undervisere er et følsomt emne, realiseres ikke.

Diskussion af læreruddannelsen i samtale

Denne skoleuddannelse følger med uden vederlag og ofte i stedet omkostninger Årsag, fordi skolegebyrer blandt andet skyldes ikke kan nægtes og sætter potentielle undervisere i en usikker situation. Nogle gange kommer de til den konklusion, at de ikke har råd til læreruddannelsen og i stedet træffer et bedre valg med dobbeltuddannelse. Manglen på kvalificerede arbejdstagere i uddannelsen skyldes i det mindste delvist manglen på vederlag til praktikanter.

I øjeblikket sker der imidlertid noget inden for uddannelsesløn til fremtidige undervisere. Man kan i øjeblikket se fra medierne, at den føderale minister for familieanliggender Franziska Giffey har talt for fordel for vederlag for uddannelse af undervisere.

Ministeren bragte således uddannelsesgodtgørelsen for undervisere tilbage til diskussion. På en ministerkonference for ungdom og familier i Weimar opfordrede Giffey på den ene side til uddannelsestillæg og afskaffelse af skolepenge på den anden. På denne måde den håbefulde læreres økonomiske situation massiv forbedre, hvilket igen også skal modvirke manglen på faglærte arbejdstagere på uddannelsesområdet.

Hvornår kan håbefulde undervisere modtage et uddannelsestillæg i dag??

Efterspørgslen efter en landsdækkende uddannelsesgodtgørelse inden for rammerne af læreruddannelse er yderst prisværdig, men i bedste fald er det en drøm om fremtiden. Det er mere end tvivlsomt, om og i hvilken form der vil blive indført et omfattende vederlag til undervisere.

Imidlertid bør potentielle undervisere også vide, at de ikke nødvendigvis skal gå tomhendt i dag. Den praksisintegrerede træning bliver mere og mere populær og giver blandt andet fordelen ved, at praktikanterne ikke kun får praktisk erfaring i dagplejen, men også betales. De får mindst et lavt uddannelsestillæg fra børnehaven.

Med dette kan potentielle undervisere have råd til noget og også opleve en påskønnelse af deres engagement. Udvidelsen af ​​PIA-modellen inden for underviseruddannelse bør derfor sikre, at vederlaget til potentielle undervisere fortsætter med at sejre.

Hvilken økonomisk hjælp er der under underviseruddannelsen??

Uanset om du modtager en uddannelsesgodtgørelse eller ej, skal du som fremtidig underviser nøjes med lidt penge. Den igangværende levebrød såvel som selve uddannelsen er centrale omkostningsfaktorer, der skal tages i betragtning.

Økonomisk støtte fra forældre er meget velkommen, men ikke altid mulig. Andre tilskud, såsom studerende baffles, sikrer stadig, at undervisere ikke behøver at mislykkes på grund af pengene. Om nødvendigt kan du også blive omskolet og regne økonomisk på arbejdsformidlingskontoret eller pensionsforsikringen.

Uddannelsesgodtgørelse for undervisere er et meget diskuteret emne, der ofte opfattes som delikat. I betragtning af den akutte mangel på kvalificerede medarbejdere i børnehaver og andre uddannelsesinstitutioner er der behov for nye tilgange for at øge attraktiviteten for læreruddannelse. Dette er den eneste måde at få flere mennesker begejstrede for jobbet på lang sigt.

Relaterede emner

 • Forældrearbejde for undervisere

  Det pædagogiske personale passer primært efter børn, så forholdet mellem pedagog og barn åbenlyst er i fokus. Det handler om,…

 • Er der dobbeltuddannelse som underviser

  Uddannelse som underviser er reguleret af statslovgivningen i Tyskland og tager normalt form af en skole på en teknisk skole,…

 • Undervisningsuddannelse

  Deltidsuddannelse som underviser er muligt på nogle tekniske skoler, og ud over den klassiske skoleuddannelse er den fuldtids…

 • Interkulturelle undervisere

  Interview med Dr. Eleonore Hartl-Grötsch Dr. Eleonore Hartl-Grötsch er chef for den daglige drift af byen München med over 4.000…

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: