Tunesien: bekæmpelse af børnearbejde – afrikanews hjem

Tunisie: lutte contre le travail des enfants

Tunesien ønsker at bekæmpe børnearbejde
17/04/2017 11:00 p.m. – AFP
Tunesien lancerede et projekt mod børnearbejde mandag, hvis betydning og omfang for nylig er vokset, ifølge socialminister Minister Mohamed Trabelsi. Landet har underskrevet den internationale aftale om emnet, "men hvad vi mangler er (…) det er arbejde på terrænet," sagde Ms. Trabelsi ved projektlanceringen af ​​"Together Against Child Labour in Tunisia" i Hammamet, syd for Tunis, mod AFP …..
LÆS MERE I TYSK (NOGEN FORBEDRET AF GOOGLE) UNDER FRZ. ORIGINAL

La Tunisie veut lutter contre le travail des enfants
04/17/2017 kl. 23:00 – AFP
La Tunisie er en præsenteret lund og projet contre le travail des enfants, med en retfærdighed pris de l’ampleur selon le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi. Le pays est signataire des conventions internationales קרובere à cette spørgsmål “mais ce qui nous manque, (…) c’est le travail sur le terrain”, en forklaring på l’AFP M. Trabelsi lors du lansion du projet “Ensemble contre le travail des enfants en Tunisie ”à Hammamet, au sud de Tunis.

Mindreårige arbejder på et marked i Tunis – FOTO afp.com af FETHI BELAID

Bien que des statistiques exactes ne soient pas encore disponibles sur le travail des enfants, “ce phénomène a pris ces dernières années une certaine dimension quand même, surtout avec la situation actuelle en Tunisie, une situation de overgang”, en dette ministre og allusion à la revolution de 2011, qui a balayé og en dictature de plusieurs décennies.
Finansieringsmuligheder på 3 millioner dollars pr. Etats-Unis, et program, der arbejder for at bidrage til rejsen des enfants og et développé par le Bureau international du travail (BIT) og samarbejde om ministere des Affaires sociales et doit se dérouler sur trois ans (2017-2020).
Selon Naïma Zaghdoudi, koordinatrice nationale du projet pour l’Organisation internationale du travail (OIT), “aujourd’hui på ne peut pas dire qu’il y ait un phénomène du travail des enfants en Tunisie, parce qu’il n’y a pas réellement de données et de chiffres ”.
Majs, bekræfter-t-elle, autoriteterne “une réelle volonté” de cerner les données.
C’est pourquoi l’Institut national de la statistique (INS) va effectuer, normalement en mai, une étude auprès de 15.000 foyere dont les résultats devraient être connus en septembre, selon Mme Zaghdoudi.
Mais il apparaît déjà que “les secteurs les plus touchés par le travail des enfants en Tunisie sont l’agriculture, au niveau des fermes familiales, les petits ateliers de menuiserie, les garages (de mécaniciens), les coiffeurs og également le travail domestique pour les petites filles ”.
“På en 100.000 enfants qui quittent l’école (chaque année) d’une façon prématurée pour une raison ou pour une autre, surtout dans les régions rurales og ça touche principement les filles, les jeunes filles”, bekræfter le ministre Trabelsi.
Il s’agit donc de “mettre en place les politiques adéquates (…) pour assurer la scolarisation des enfants au moins jusqu’à 16 ans comme le stipule la loi tunisienne”, pour “protéger ces enfants de la rue mais également les protéger de toute variety d’exploitation, y compris l’exploitation par les idées fanatiques ”, at-il conclu.
© 2017 AFP

Tunesien ønsker at bekæmpe børnearbejde
17/04/2017 11:00 p.m. – AFP
Tunesien lancerede et projekt mod børnearbejde mandag, hvis betydning og omfang for nylig er vokset, ifølge socialminister Mohamed Trabelsi. Landet har underskrevet den internationale aftale om dette tema, ”Men hvad vi mangler er (…) det er arbejde i terrænet,” sagde Ms. Trabelsi til AFP i starten af ​​projektet ”Sammen mod børnearbejde i Tunesien” i Hammamet syd for Tunis.
Selv om der endnu ikke foreligger nøjagtige statistikker om børnearbejde, "har fænomenet fået en bestemt dimension i de senere år, især med den nuværende situation i Tunesien, en overgangssituation," sagde ministeren om revolutionen i 2011, som har været et diktatur i årtier havde fejet væk.
Finansieret af De Forenede Stater for $ 3 millioner, programmet til programmet kamp mod børnearbejde udviklet af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) i samarbejde med det tunesiske ministerium sociale Anliggender og bør gennemføres inden for tre år (2017-2020).
Ifølge Naïma Zaghdoudi, national projektkoordinator for Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), ”kan vi i dag ikke sige, at der er et fænomen med børnearbejde i Tunesien, fordi der ikke er reelle fakta og tal. "
Men, siger hun, myndighederne har "reel vilje" til at identificere dataene.

Annonce af Afrikanews arkiv:

Af denne grund vil National Statistics Institute (INS) sandsynligvis foretage en undersøgelse af 15.000 husstande i maj, hvis resultater forventes i september, sagde Ms. Zaghdoudi.
Men det er allerede klart, ”De mest berørte sektorer af børnearbejde i Tunesien er familiebrug, små håndværksvirksomheder, garager (mekanik), frisører og også husarbejde til små piger. "
"Vi har 100.000 børn, der forlader skolen tidligt (hvert år) af en eller anden grund, især i landdistrikterne, og det påvirker hovedsageligt piger, små piger," sagde Ms. Trabelsi.
Det er derfor nødvendigt at "træffe passende foranstaltninger (…) for at sikre skolegang for børn op til 16 år, som krævet i tunesisk lovgivning", for at "beskytte disse børn fra gaden, men også mod enhver form for udnyttelse, herunder udnyttelse gennem fanatiske ideer, ”konkluderede hun.
© 2017 AFP

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: