Sommerfestival skal finde sted igen

Fra venstre til højre: Simone Gasper, Ellen Fulgraff, Sandra Daub, Sarah Syri, Ute Hinkel, Imke Effertz, Eva Gyurowath, Martin Geilen og Frank Halbedel. Foto: privat

Bell. For nylig kom forældrene og børnehavsteamet til Regenbogenland børnehave for at vælge en ny forældrerådgivning. Dette blev efterfulgt af oprettelsen af ​​støtteforeningen for Beller børnehave. Efter en kort hilsen fra børnehøjlederen Ute Hinkel med læsning af det juridiske grundlag og en tak til det stadig fungerende forældreråd, kunne formanden for forældrenes rådgivende bestyrelse Sandra Daub rapportere om succes opsummer sommerferien med meget god deltagelse. Under alle omstændigheder bør dette medtages i den årlige kalender igen næste år. Dette blev efterfulgt af valget af det nye forælderådgivende udvalg med følgende resultat: Sandra Daub, Ellen Fulgraff, Sarah Syri, Simone Gasper og Imke Effertz blev alle enstemmigt valgt til det nye forælderådgivende udvalg og accepterede valget.

Ute Hinkel takkede alle for deres vilje til at deltage i børnehaven og gav ordet til Siena Schneider, der præsenterede de tilstedeværende med opgaverne, formålet og de mål, en sponsorforening havde til børnehave kan spore. Efterhånden som offentlige midler bliver stadig knappere, bør der gøres en indsats for at opbygge bæredygtig støtte, såsom køb af nyt legeredskab og andre projekter.

Martin Geilen leder bestyrelsen

Efter denne korte introduktion til emnet blev 14 af de tilstedeværende mennesker enige om at afholde det faktiske stiftelsesmøde. Den foreslåede statut blev enstemmigt godkendt, og stiftelsen af ​​foreningen blev forseglet ved underskrivelsen af ​​de stiftende medlemmer. Valget af bestyrelsen resulterede i følgende resultat: 1. formand Martin Geilen, 2. formand Eva Gyurowath og administrerende direktør Frank Halbedel. Melanie Berresheim og Diana Kolligs blev valgt som revisorer og Karin Wedekind og Simone Gasper som deres repræsentanter.

Formanden Martin Geilen takkede alle, der bidrog til projektets succes og understregede, at det valgte bestyrelse er meget interesseret i godt samarbejde med alle børnehaveudvalg. Efter at alle formaliteter var afsluttet, foreslog han at udveksle ideer på et fælles møde og derefter tackle projekterne sammen.

Foreningen håber på bred støtte fra Beller befolkning, for med et årligt bidrag på 12 euro kan børnehaven hjælpes bæredygtigt. Hvis du næppe kan vente, er medlemsansøgninger tilgængelige i børnehaven eller kan fås fra alle bestyrelsesmedlemmer.

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: