Situationsorienteret tilgang, børnehave

Børnehaver er ikke kun krisecentre for små børn, men pædagogiske institutioner med en passende støtte tilgang. Karakteristisk for børnehaveuddannelse er det faktum, at pleje og støtte fra børnehavebørn går hånd i hånd.

Gennem besøget af dagpleje bør de komme i kontakt med deres kammerater og også få den bedst mulige støtte i deres udvikling. For at nå disse mål er børnehaverne ofte afhængige af særlige koncepter. Dette inkluderer blandt andet den situationorienterede tilgang, der især er baseret på indtryk og udtryk fra børnene.

Indtryk og udtryk i børnehaven med en situationorienteret tilgang

Barnets nuværende udtryk, der blandt andet vises i hans bevægelser, drømme, spil og anden adfærd, betragtes i sammenhæng med den situationorienterede tilgang som et resultat af indtryk indsamlet i fortiden. Det kan forenkles strøm Forklar et barns adfærd gennem deres oplevelser og oplevelser. Liveworlds of børn derfor bragt i fokus, så det ellers end synet på voksne er underordnet andre pædagogiske begreber. I stedet igangsætter børnehaver med en situationorienteret tilgang regelmæssigt projekter, der beskæftiger sig med de emner, der så at sige brænder under børnenes negle.

Forskellige parallelle projekter bestemmer hverdagens børnehaveliv og arbejder med børnenes spørgsmål. Det handler ikke så meget om at nå uddannelsesmæssige mål, men snarere om at gøre retfærdighed til børnenes interesser og møde dem på øjenhøjde.

Grundlaget for den situationorienterede tilgang

Erfarne situationer fra nuet tages op i løbet af den situationorienterede tilgang, så børnene kan behandle det, de har oplevet bedre. Dette skulle derefter resultere i den bedst mulige udvikling, der primært modvirker den næsten permanente overstimulering af nutiden. Den situationorienterede tilgang er yderst videnskabelig og trækker sin baggrund fra følgende discipliner:

  Pædagogisk forskningsbilag Forskning Hjerneforskning

Samlet set er den situationorienterede tilgang tildelt de humanistiske begreber i børnehavepædagogik, fordi den erklærer det humanistiske verdenssyn som grundlag. Værdier som taknemmelighed og hjælpsomhed spiller også vigtige roller og har altid en rolle i det praktiske arbejde efter den situationorienterede tilgang. Selvuddannelse, åbenhed og sociale færdigheder er væsentlige fundamenter og bør fremmes aktivt for at give børnene en positiv udvikling og størst mulig liv i livet.

Situationsorienteret tilgang og situationstilgang i sammenligning

Så du skal vide, at den situationorienterede tilgang i modsætning til situationens tilgang ikke har noget didaktisk fokus. I stedet er fokuset på børnenes indtryk, så at det at handle med fortiden er kernen i dette koncept. I modsætning hertil handler situationstilgangen mere om at forberede børnene på fremtiden.

Historien om den situationorienterede tilgang

Selvom den situationsorienterede tilgang har visse paralleller til situationens tilgang og ikke sjældent forveksles med den, er det et uafhængigt pædagogisk begreb. Dens historie går tilbage til 1980’erne. I 1990’erne blev den situationorienterede tilgang inden for børnehavepædagogik mere og mere vigtig og var i stand til at etablere sig som en af ​​de mange forskellige elementer i elementær pædagogik.

Mange undervisere ser dette ikke kun som et koncept fra fortiden, men også som en banebrydende tilgang til fremtiden for børnehaveuddannelse. Professionalisme, videnskab og den særlige overvejelse af børnenes behov er centrale søjler i den situationorienterede tilgang, som derfor har en høj fremtidsorientering. Der er ingen tvivl om, at dette fortsætter med at udvikle sig og ikke forbliver på niveau med 1980’erne eller 1990’erne.

Relaterede emner

 • Børnehave stille-rechtsbach

  Unge familier såvel som enlige mødre og fædre fra Schweigen-Rechtenbach-samfundet i Südliche Weinstraße-distriktet rejser før eller siden…

 • Bevægelse børnehave, børnehave

  Børn nyder naturligvis motion og bør derfor altid have mulighed for at slukke damp i børnehaven. I bevægelsen børnehave…

 • Åben børnehave, børnehave

  Den åbne børnehave undgår i vid udstrækning strenge regler og tilbyder børnene meget på denne måde…

 • Integreret børnehave, børnehave

  En integrerende børnehave er primært kendetegnet ved dens integrerende grupper, hvor børn med og uden handicap deler…

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: