Servicecenteruddannelse efter sprog- og skriftstiftelsesspi

Uddannelse gennem sprog og skrift

Service Center Uddannelse efter sprog og skrivning

På grundlag af den viden, at konsolideret viden om det tyske sprog og skrift er et centralt kriterium for uddannelsesmæssig succes for børn og unge, det føderale ministerium for familieanliggender, ældre borgere, kvinder og unge (BMFSFJ), det føderale ministerium for uddannelse og forskning ( BMBF), den stående konference for uddannelsesministrene for delstaterne i Forbundsrepublikken Tyskland (KMK) og ungdoms– og familieministerkonferencen for delstaterne (JFMK) blev enige om det fælles initiativ "Uddannelse gennem sprog og skrift".

Inden for rammerne af dette syv-årige forsknings- og udviklingsprogram evalueres og videreudvikles foranstaltninger til sprogfremme, sprogdiagnostik og læsefremme. Med henblik herpå er der siden september 2013 mere end 600 institutioner fra næsten alle forbundsstater i førskole-, grundskole- og sekundærundervisning sammen for at danne i alt 104 foreninger, gennemføre koordinerede foranstaltninger til sprogundervisning og sprogfremme og udveksle deres erfaringer. I løbet af programmet evalueres nogle af de foretagne foranstaltninger for at finde ud af, hvilke koncepter der understøtter børn og unge især effektivt i deres sprogudvikling. Et ledsagende forskningsprogram undersøger spørgsmål af særlig presserende karakter og bidrager således til udvikling af nye værktøjer inden for diagnostik, forfremmelse og professionalisering. Programmet understøtter også den nødvendige uddannelse og videreuddannelse af de deltagende undervisere og lærere.

Servicecentret har til opgave at yde teknisk og administrativ rådgivning om evaluerings- og udviklingsprojekter i den elementære sektor.

Kontakt, åbningstider og kørselsvejledning

Foundation SPI
Service Center Uddannelse efter sprog og skrift (BiSS)
Alexander Street 1
10178 Berlin
Kontaktperson: Christoph Schwamborn, Dr. med. Sarah Meier

Mål og prioriteter

BiSS er et kombineret forsknings- og udviklingsprogram. Et udvalg af de trufne foranstaltninger evalueres i kvasi-eksperimentelle studier under processen. Formålet med disse evalueringer er at opnå forsvarlig videnskabelig bevis for kvaliteten af ​​implementeringen og om effektiviteten af ​​foranstaltningerne. I førskoleundervisningen evalueres projekter, der fokuserer på implementeringskvaliteten inden for hverdagens integreret sprogundervisning og optimering af sprogundervisning ved overgangen fra børnehave til grundskole. I førskoleundervisningen blev fire evalueringsprojekter, der varede i tre år, lanceret i 2015 og 2016 gennemført af videnskabelige forskningsinstitutter og universiteter i Tyskland. Undersøgelserne med en formativ og procesorienteret karakter sigter mod en udviklingsorienteret undersøgelse af implementeringskvaliteten af ​​forskellige sprogpromoveringsstrategier. Frem for alt er de beregnet til at give ledetråd til, om professionaliseringstiltag til sprogundervisning og forfremmelse ændrer undervisernes eller læreres adfærd, og om disse foranstaltninger er egnede til at fremme sproglig læring af børn og unge..

Netværkene, som ikke evalueres eksternt, er i stand til at ledsage videreuddannelse og evalueringskonsultationer ved hjælp af programledninger til at evaluere sig selv.

Derudover blev der lanceret et udviklingsprojekt i 2016, som er dedikeret til emnet "professionalisering af hverdagens integreret sprogundervisning hos børn med enspråklige og flersproget vækst". Formålet med udviklingsprojektet er at teste og videreudvikle foranstaltninger og programmer til dette emne, hvis effektivitet stadig er utilstrækkelige empiriske fund, men som anses for at være hensigtsmæssig, og hvor de kan bruges til praktisk anvendelse, hvis de er vellykkede.

struktur

Finansieret af
Forbundsministeriet for familieanliggender, ældre borgere, kvinder og unge

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: