Sammenligning af privatansvar ✓

Sammenligning af privatansvar ✓

Sammenligning af privatansvarsforsikring

Hvorfor er det under alle omstændigheder værd for dig at sammenligne den private ansvarsforsikring?

Grundlæggende skal den juridiske regulering, at enhver, der bevidst eller ved en fejltagelse skader en anden person eller forårsager skade, være ansvarlig for dette med hele hans aktiver. Og dette ikke kun med de aktiver, der blev udviklet op til erstatningsskaden, men med alle de aktiver, der vil blive udviklet i en levetid.

Derfor er det værd at tegne en privatansvarsforsikring

Det tager den enkle bevisbyrde, hvilket betyder, at den skadelidte skal bevise for den skyldige, at sidstnævnte har skyldes ham skade. Hvis dette lykkes, er skadevolderen ansvarlig for alt, hvad han har og nogensinde vil have!

Det er overraskende, at en privatansvarsforsikring er en frivillig politik og ikke en lovpligtig obligatorisk forsikring. Det er desto vigtigere for dig at passe på din egen personlige ansvarsforsikring og sammenligne alle tilbud i henhold til dine personlige behov og levevilkår og vælge den bedste individuelle ansvarsbeskyttelse. Vi hjælper gerne!

Tjenester af privatansvarsforsikring

Fordelene er de samme for alle forsikringstilbud, som du kan se i følgende oversigt:

  • Undersøgelse af skadelidtes krav (passiv retlig beskyttelse), undersøgelse af erstatningsspørgsmålet
  • Forsvar mod uberettigede erstatningskrav
  • Service for berettigede erstatningskrav

Refusion af personligt, ejendomsmæssigt og økonomisk tap i den private sektor inden for rammerne af din valgte dækning. Dette kaldes fritagelse for legitime erstatningskrav.

Denne skade regulerer din private ansvarsforsikring

Du kan gennemgå livet så omhyggeligt og årvågen, men det kan aldrig forhindres fuldstændigt på grund af en skødesløshed for at forårsage lidt eller større skade. For skader, der skal reguleres af en ansvarsforsikring, skelner vi mellem:

skader på ejendom

personskade

økonomiske tab

Hvad er forskellene mellem disse tab i størrelsesordenen og skaderne i ansvarsforsikringen??

• Skade på ejendom

Ejendomsskade i ansvarsforsikring er altid tilfældet, hvis det skyldes din skyld objekter, de andre mennesker hører hjemme beskadiget eller ødelagt. Din private ansvarsforsikring står for Omkostninger ved en reparation eller endda ny indkøb af den beskadigede genstand. En særlig funktion, der kan inkluderes i deres individuelle ansvarsbeskyttelse ved en klausul, er skader på en lejelejlighed, hvor de bor.

Ejendomsskade kan resultere i små eller store summer. For eksempel, hvis du vælter din svigeres blomstervase, betaler din private ansvarsforsikring for den skade, du har forårsaget, såvel som dine børns fikler og brænder en bygning. Dette er også en ejendomsskade, som du skal være ansvarlig for, omend i en meget større dimension.

• personskade

På grund af deres alvorlige virkninger er denne form for skader en af ​​grundene til, at vi ser privatansvarsforsikring som en pligt snarere end en anbefaling. Hvis du ved din opførsel en skade, skade eller endda dræbe en anden person, de er også ansvarlige for de deraf følgende skader og følgevirkninger.

Det er tilstrækkeligt, hvis de ved et uheld nærmer sig et barn med deres cykel, som styrter så ulykkeligt, at det får permanent skade, og ved denne nedsættelse af terapimetoder, kompensation for smerter og i værste tilfælde livstidspension på grund af a handicap afholdes. Helt bortset fra den månedlige omkostninger pleje, som også skal betales af dem og deres indtjente indkomst.

• økonomisk tab

En sådan skade gives altid, når en person handler gennem deres handlinger økonomisk skade lider. Her er stadig mellem reelle økonomiske tab og urealistiske økonomiske tab skelnes. Et reelt økonomisk tab vedrører udelukkende aktiverne, og det har ikke gået forud for nogen person- eller ejendomsskade. Falske økonomiske tab er kun forårsaget af en tidligere person eller væsentlig skade. Hvis du for eksempel pådrages dig et erhvervshandicap, skal du betale lønnen som uretmæssigt økonomisk tab.

Sådan svarer du på spørgsmålet om dækningsbeløbet

Hvilket dækningsbeløb skal jeg vælge??

Det centrale spørgsmål, som du selv skal svare på, er dækningsbeløbet. Jo højere dækningsbeløbet er valgt, jo dyrere er naturligvis erstatningsafgiften. Hvis du vælger for lavt dækningsbeløb, har du hurtigt gemt i den forkerte ende og skal betale fra det øjeblik, dette beløb er nået, de yderligere skader følger af lommen. Dette kan være tilfældet i tilfælde af personskade meget hurtigt, så vi anbefaler altid et generøst valg af ansvarsdækning.

Dækningsbeløb kan variere fra € 1 million til € 60 millioner. Vi anbefaler bestemt en Dækningsbeløb fra 10 millioner € komplet. Da dette beløb er det maksimale beløb, der overtager deres ansvarsforsikring i tilfælde af skade, er de desuden ansvarlige for alle betalinger i sig selv.

Eksempler på skader, der hjælper dig med bedre at vurdere meningsfuld dækning.

Hvordan man sammenligner din private ansvarsforsikring

Så høj tid at tage sig af en ansvarsforsikring, skulle du ikke have nogen. I vores sammenligningskalkulator kan du vælge mellem over 200 priser og straks se de billigste tilbud, som du derefter nemt kan gennemføre online.

Følgende parametre skal tages med i sammenligningen af ​​ansvarsforsikringen:

• antal forsikrede

• Hvis ansvarsforsikringen kun gælder for dig, individuel forsikring / singletrack

• Har du en familie, og skal ansvarsforsikringen gælde for alle familiemedlemmer, der bor i din husstand?> Familieansvarsforsikring

• Er der særlige risici, som du vil beskytte med ansvarsforsikringen? (De ejer dyr, en hund, en kat eller en hest.) De bor i en lejet lejlighed, er ambitiøse cyklister ….)

På dette tidspunkt en kort note om ansvarsforsikring med kort bilansvar.

Al skade, det være sig materielle skader eller personskade, du som bilist er ikke tjenester med privatansvarsforsikring, men for det er det lovligt krævet ansvarsforsikring af motorkøretøjer ansvarlig!

Sammenligning af privatansvarsforsikring

Du kan nemt finde den rigtige pris for dig i vores forsikringssammenligning. Vi har sammenfattet alle oplysninger til dig i en oversigt og inkluderet også anmeldelser fra Finanztest. Uden en privatansvarsforsikring kan selv et lille uheld betyde livslang økonomisk ruin. Vi taler ikke om det lille uheld som et brændt hul i gulvtæppet eller rødvinbejset på sofaen, der stadig skulle bære og komme over.

En blomsterpotte, der rammer forbipasserende under vindueskarmen, kan have langt værre konsekvenser og forårsage alvorlige skader, som du skal stå økonomisk i hele livet.

God ansvarsbeskyttelse behøver ikke at være dyrt, da du hurtigt finder det klart i vores sammenligningsberegner. Du kan indtaste følgende parametre i henhold til dine individuelle forhold:

• Hvem skal være den private ansvarsforsikring?

• Et individ, et individ med et barn, en familie, en familie med børn?

• Til hvilken gruppe mennesker tæller de??

Ansvarsforsikringssatserne skelner mellem personer, der arbejder i embedsforvaltningen, og de øvrige ansatte.

• Hvor gammel er du??

Særlige ansvarsforsikringssatser tilbydes for visse aldersgrupper

• Vil du installere en fejldæksel??

Hvis du som offer møder en person, der ikke er forsikret for erstatningsansvar og ikke kan betale for skaden på dig, dækker din egen ansvarsforsikring dækningen og regulerer skaden.

• Bør handicappede børn være forsikrede?

Fra fødsel til syvende fødselsdag er børn ikke i stand til at torturere. at de kan ikke holdes ansvarlige for deres handlinger i henhold til loven. På den ene side god, på den anden side, ønsker de sandsynligvis ikke, at deres naboer skal forblive på bekostning af den rude, der blev smidt ind, fordi deres søn, der ikke var i stand til at udføre skaderne, forårsagede skaden. Du kan desuden forsikre denne risiko, og så behøver du ikke leve med et ødelagt naboskabsforhold i de kommende år.

• Er der husdyr, der skal forsikres??

Katte, hunde eller heste kan forårsage stor skade på dyr, som du skal godtgøre som ejer.

Andre parametre, der er nødvendige for at beregne din ansvarspris:

Du bliver spurgt, hvilket udtryk du vil vælge til din ansvarsforsikring. Tarifferne er naturligvis billigere, jo længere denne periode varer. Hvis du har en ansvarlig takst i mere end tre år, kan du forvente op til 10% rabat på den årlige told.

Endelig er der spørgsmålet om, hvorvidt der har været forforsikring i de sidste fem år. Dette spørgsmål stilles for at indsnævre, om din told bliver billigere, fordi du ikke havde nogen skade i denne forforsikring. Hvis disse år ikke var fri for skader, er der stadig det sidste spørgsmål om skaden i de sidste fem år.

Således beregnes taksterne for den private ansvarsforsikring

Oplysninger om bidragsberegningen i ansvarsforsikringen

Størrelsen på dit bidrag svarer til de dækningssummer, du har valgt, og antallet af yderligere garanterede fordele. Jo højere dækningen er, jo højere er bidraget.

Følgende Rabatmuligheder kommer til at tænke:

> Aftale om en egenandel

> Aftale for en længere kontraktperiode

> Et medlem af den offentlige service

> Betaling månedligt, kvartalsmæssigt, halvårligt eller årligt (5% rabat)

Vil du have en overskud omfatte?

Alle satser med fradragsberettigelse er billigere end de ansvarlige satser uden en egenandel. Vi anbefaler tilbud uden en fradragsberettigelse, fordi de i tilfælde af sag ellers er nødt til at betale betydelige skader, der koster aktier ud af lommen.

Efter alle disse kriterier er den ansvarsforsikringssats, der tilbydes dig i vores ansvarsforsikringssammenligning.

Hvis du på trods af vores anbefalinger er usikker på, hvilken dækning eller hvilke yderligere fordele du skal vælge i din private ansvarsforsikring, vil vi med glæde rådgive dig personligt. Kom i kontakt med forsikringsmæglere for München.de

Disse yderligere fordele kan inkluderes i din ansvarsforsikring

Afhængigt af dine personlige behov kan du medtage følgende yderligere fordele i din private ansvarsforsikring:

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: