Pensionist sundhedsforsikring, hvad man skal være opmærksom på

Pensionist sundhedsforsikring, hvad man skal være opmærksom på

pensionist sygesikring

oplysninger

1. Fordele ved privat sundhedsforsikring

Tjenesterne svarer til de valgte tariffer. Når de erhvervede fordele bevares.

2. Bidrag til privat sundhedsforsikring

Bidragene er også i pensionstilstand, som for den aktive periode, helt uafhængig af indkomst. Således forbliver det på det tidligere bidragsniveau, med undtagelse af, at ved dagpension elimineres den daglige sygeforsikringsforsikring / indtægtstab og dermed reduceres bidraget. Det kan også være nyttigt at ansøge om en toldændring hos forsikringsselskabet. Her er der ofte andre til tider billigere tilbud. Aftalen om en egenandel giver ofte mening. Billetter og billetpriser, der synes overflødige for dig, kan opsiges alene.

3. Den private forsikrede modtager også et bidragstilskud

Den private sundhedsforsikring, der modtager en lovpligtig pension, modtager et tilskud til sin private sundhedsforsikring såvel som den forsikrede i den lovpligtige sundhedsforsikring. Dette beregnes i 2014 med 7% fra pensionsbeløbet. Eksempel: Med en månedlig pension på 2.000 Euro modtager han et månedligt tilskud på 140,00 Euro.

4. Ved pensionsalderen grundrenten ?

Den forsikrede PKV er ændringen i "basispris" åben for hans forsikringsselskab. Denne tarif leverer dybest set tjenester såsom GKV og er den samme for alle udbydere. Med hensyn til ydeevne kan det derfor ikke sammenlignes med de normale takster. Da bidrag altid er det maksimale bidrag, som GKV forfalder. Dette beløb er lovkrav (garantibidrag).

5. Kredit af PKV-pensionsbestemmelser

Når man skifter fra den normale sats til basissatsen, krediteres den forsikrede med de akkumulerede pensionsbestemmelser. Jo længere kontraktforholdet med det private selskab har eksisteret, desto større er kredit. Dette reducerer derefter det månedlige betalingsbeløb.

6. Fordele ved den lovpligtige sundhedsforsikring

Den lovpligtige pensionistens sundhedsforsikring betaler alle de fordele, den betaler til de andre modtagere / forsikrede. Sygedagpenge er fritaget.

7. Bidrag til den lovpligtige sundhedsforsikring for frivilligt forsikrede pensionister

At bestemme bidraget vil være i den viste rækkefølge

– det lovpligtige pensionsbeløb,
– Pensioner såsom erhvervspension, tillægspension,
– en tjenestepension
– og anden arbejdsindkomst

se §238 SGB V §238 SGB V
Sundhedsforsikringsbidragene fra den lovpligtige pension betales halvdelen af ​​pensionisten og pensionsforsikringsinstitutionen. Fra al anden indkomst skal pensionisten kun betale det fulde bidrag.

8. Det maksimale bidrag

Bidragsvurderingsgrænsen, 2016 50.850,00 Euro, repræsenterer det maksimale beløb, hvorfra bidragene beregnes. Det maksimale bidrag for 2016 er 618,68 Euro

9. Mindste bidrag

beregnes ud fra minimumsindkomstgrænsen, som er i 2016, Euro 968,33. Minimumsbidraget udgør 14,6% af Euro 968,33 = 141,38 Euro. Dette beløb betales derfor altid, selvom pensionen er lavere.

10. Mindre indkomst / optjent indkomst

bruges ikke til at bestemme præmier. Hvis indtægterne 1/20 af mtl. Referencebeløb 2016 overstiger Euro 2.905,00 (§ 18 SGB IV), dette svarer til Euro 145,25 i 2016, der betales ikke yderligere bidrag herfra.

11. Post "for økonomisk effektivitet"

Det bidrag, der skal betales for frivilligt forsikrede pensionister, er ikke kun baseret på din egen pension eller yderligere indkomst. Det bruges også:

– Indkomst ved leje
– Indkomst ved leasing
– renteindtægter
– og ægtefællens indtjening *

* Hvis ægtefællen tjener mere end den forsikrede og ikke selv kan forsikres, er dette rigtigt – Federal Social Court – 28-09-2011 – Az. 12 KR 9/10 R

Bemærk vedtægterne for din lovpligtige sundhedsforsikring. Her skal medtages, at kasseapparatet efter "familieretlig deltagelse krav" bevæger sig. I så fald har du stadig muligheden for at ændre kasseapparatet for at blive bedre.

12. Ændringen fra en lovpligtig fond til en anden

er tilladt til enhver tid. Gør brug af din ret til opsigelse og skift.

13. Forsikring med langtidspleje

er en obligatorisk forsikring. Pensionisten skal også betale for det. Bidragssatsen er 2,35 procent (barnløs straffes og betaler 2,6%). Der er ikke noget tilskud til bidraget, bidraget bæres alene.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: