Obligatorisk bidragsperioder-grund-af-barn uddannelse

obligatorisk bidrag­gange på grund af børn­uddannelse

Børneopdragelsesperioder, som perioder i henhold til pensionsloven, er et udtryk og tak til samfundet for børns fødsel og opdragelse.
I løbet af denne periode var hovedsageligt mor ikke i stand til at tiltræde sit job. De kunne ikke betale nogen bidrag for den senere pension. Dette føltes generelt som urimeligt. For at lukke kløften indførte lovgiver perioder med opdragelse af børn som perioder i henhold til pensionslovgivningen gennem HEZG (Survivor’s Pension and Child Oppdragelseslov) fra 11. juli 1985 til 1. januar 1986.

Hurtigt spørgsmål om pensionering

Du spørger – pensioner­Bera­ter svar

– Stil spørgsmål til enhver tid uden åbningstider
– lille pris, kun 9,90 €
– Besvaret af lovligt godkendte pensionsrådgivere

Opdragelse af børn og fødsel før 1992

Før indførelsen af ​​socialsikringsnummer nr. 6 i 1992, gammel Forbundsstater angår pensionsloven de gamle Reichs forsikringsregler. I de nye forbundsstater gjaldt overgangslovgivningen for pensionsret fra 03.10.1990 indtil 31.12.1996. Midt imellem anvendte SGB VI, der blev indført den 1. januar 1992, også.
For børn født inden den 31. december 1985 bestemte den gamle Reichsversicherungsordnung (RVO), at disse tider var obligatoriske bidragsperioder af deres egen art (§§ 125a RVO, 28 a AVG).

Fra 01/01/1986 opdrages børn­tider med obligatoriske bidragstider, som vi kender dem i dag, § 1227a RVO.

I pensionsreformloven fra 1992 blev sondringen mellem forsikringsperioder af deres egen art og obligatoriske bidragsperioder fjernet. Børneopdragelsesperioder er strengt obligatoriske bidrag i henhold til føderal lov.
Indtil 31. december 1991 forældre, som fostringsperioden blev tildelt, 12 kalendermåneder med obligatoriske bidragstider.
Med pensionsreformen den 1. juli 2014 blev der givet endnu en børneopdragelsesperiode for denne mor eller far i yderligere 12 kalendermåneder (moderspension).

Beregn pension

Beregn pension korrekt og pålideligt!

– Beregn den aktuelle pension
– Beregn den fremtidige pension
– Bestem pensionsbeløb korrekt, undgå tab af pension

For fødsler af børn efter 1992 anerkendes nu 36 kalendermåneder med opdragelsesperioder i henhold til føderal lov for hvert barn, der er født.
Personer, der har fået tid til at opfostre børn, er obligatorisk forsikret i den tyske pensionsforsikring fra 1. januar 1992.

Indtil 31. maj 1999 blev der ikke betalt noget bidrag for opdragelsesperioder, indtil da blev de betragtet som betalte. Fra den 1. juni 1999 betaler den føderale regering faste bidrag til den tyske pensionsforsikringsfond, afdeling 177 SGB VI.

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: