Lwl, integrationshjælpere

 • Hjem
 • Inkludering i skolen
 • Retsgrundlag
 • Konsulentfirmaer inklusion
 • Tjeklister inklusive træning
 • Fiberoptisk udstyr og finanspool
 • Understøttet kommunikation / hjælpesteknologier
 • Integrationshjælpere
 • Første barndomsfremmende / rådgivningscentre Finansiering af prioritetshøring og kommunikation
 • Centrer til fremme af tidlige barndom
 • Skoleudvikling Planlægning – "Interaktivt vestfalsk kort"
 • LWL-skolerne
 • Skolestyrelse LWL
 • skolebestyrelsen
 • Terapeutisk service
 • Sygeplejerske
 • Skole transport
 • Skole og arbejde
 • Adresser, downloads, tjenester og statistikker
 • arkiver
 • Integrationshjælpere

  Elever, der har brug for individuel støtte til at gå i skole, kan ledsages af en såkaldt integrationshjælper.

  opgave

  Ledsager eleven, når de går i skole og om nødvendigt på vej til skolen for at yde hjælp give eller for at kompensere for handicaprelaterede begrænsninger.

  krav

  Behovet for støtte fra en integrationsassistent bestemmes normalt af en officiel medicinsk eller skolemedicinsk rapport.

  Integrationshjælpere og integrationshjælpere kan være mennesker, der udfører den føderale frivilligtjeneste eller et frivilligt socialt år.

  Hvem skal jeg kontakte??
  Udgifter til integrationshjælpere til individuel pleje af en elev, der muliggør deltagelse i klasser i den almindelige skole, specialskolen eller skolen for syge, tæller ikke med omkostningerne for staten NRW eller skolemyndighederne Skoleomkostninger, fordi det ikke er deres pligt at give assistenter mulighed for at gå i skole først (se § 92, stk. 1, punktum 2 i skoleloven NRW).

  For børn og unge med (fysisk eller psykisk) handicap skal det derfor i individuelle tilfælde kontrolleres, om der er en omkostningsantagelse for den nødvendige indsættelse af en integrationshjælper som en del af integrationshjælpen i henhold til bestemmelserne i Social Code XII (§ 54, stk. 1, sætning 1 SGB XII sammenholdt med § 12 nr. 1 i Integrations Assistance Ordinance "Støtte til passende skoleundervisning") er muligt. Omkostningerne ved integrationsstøtte i skolen afholdes af det lokale socialsikringsbureau hvori der skal indgives en tilsvarende ansøgning. Integrationshjælp er generelt Skole og givet i specialskolen. I henhold til § 92, stk. 2, punkt 1 nr. 2 og punktum 2 SGB XII, tages hverken elevernes eller deres juridiske værgeres indkomst eller aktiver i betragtning, når der ydes integrationshjælp i skolen.

  • For børn og unge med mental handicap (f.eks. Autisme, ADHD) skal det kontrolleres, om det er muligt at påtage sig omkostningerne ved integrationshjælp i overensstemmelse med bestemmelserne i Social Code VIII (§ 35a, stk. 1) sammenholdt med (3) SGB VIII) , For denne gruppe af mennesker skal en tilsvarende ansøgning indgives til det lokale ungdomskontor.
  • Hvis elever har ret til behandlingspleje i henhold til § 37, stk. 2, i Social Security Code V i relation til deres (lovmæssige) sundhedsforsikring, gælder denne ret også for varigheden af ​​skolebesøget.
   (Dom af Federal Social Court af 21. november 2002,
   Ref .: B3 KR 6/02 R)
  • (Afgørelse truffet af Hessian State Social Court af 29. juni 2011, sagsnummer: L 6 SO 57/11 B ER (Kilde: Legal Service of Life Aid, nr. 2/12; juni 2012, s. 61/62)

  Kontaktperson i LWL State Youth Office-afdelingen, skoler, afhængighedskoordinationskontor:

  Relaterede emner

  Like this post? Please share to your friends:
  Christina Cherry
  Leave a Reply

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: