Lov om databeskyttelse: det burde jurister vide

Det er hvad advokater skal vide om databeskyttelsesloven

Billede: "Safe" af Rob Pongsajapan. Licens: CC BY 2.0

Retsgrundlag

Databeskyttelsen er reguleret i den føderale databeskyttelseslovgivning (BDSG) såvel som landenes databeskyttelseslovgivning. Der er desuden prioriterede, da mere specifikke regler f.eks. i §§ 91 ff. TKG, §§ 11 ff. TMG, § 47 RStV.

Formål med databeskyttelse

Grundlaget for databeskyttelsesloven er den almindelige personlighedsret i artikel 2 I i.V.m. 1 I GG i udtrykket af Ret til informativ selvbestemmelse. I overensstemmelse hermed kan ethvert menneske selv bestemme, hvad der foregår uden for hvad der angår sig selv, og hvad der sker med deres data.

§ 1 I BDSG har følgende ordlyd:

Formålet med denne lov er at beskytte den enkelte mod at blive forringet i hans personlige rettigheder ved håndtering af hans personlige data.

begreber

Centralt er begrebet "personoplysninger", som er lovligt defineret i § 3 I BDSG:

Personoplysninger er individuelle oplysninger om personlige eller faktuelle forhold fra en bestemt eller identificerbar fysisk person (berørt person).

Juridiske personer er derfor ikke omfattet af bestemmelserne i BDSG, men falder ind under de tilsvarende bestemmelser i telekommunikationsloven (§§ 91 ff. TKG).

Fra BDSG-debitor er det "ansvarlige organ", dvs. perle. § 3 VII BDSG enhver person eller organ, der indsamler, behandler eller bruger personlige data til sig selv eller har gjort dette af andre på vegne af.

Dette er en opdeling i Føderationens offentlige agenturer, for hvilke bestemmelserne i Afsnit 2 finder anvendelse (§§ 12-26 BDSG) og ikke-offentlige organer samt offentligretlige konkurrencedygtige virksomheder, som bestemmelserne i Afsnit 3 finder anvendelse på (§§ 27-38a BDSG).

Et overblik over de vigtigste regler

§ 4 I BDSG

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger er kun tilladt, hvis BDSG eller en anden lovlig bestemmelse tillader eller ordrer denne, eller den pågældende har samtykket. Så der er en tilladelsesreservation i databeskyttelsesloven.

§ 4f BDSG

Offentlige og ikke-offentlige organer, der behandler personoplysninger automatisk, skal bestille deres egen databeskyttelsesansvarlige skriftligt, hvis mindst 10 personer konstant er involveret i den automatiserede behandling af personoplysninger.

I tilfælde af ikke-automatiseret databehandling udpeges en databeskyttelsesansvarlig kun, hvis mindst 20 personer er involveret i behandlingen af ​​disse data eller har adgang til disse data.

Det betyder ikke noget, om de er på heltid eller deltid.

§ 3a BDSG

Personlige data skal indsamles, behandles eller bruges så lidt som muligt. Navnlig skal personoplysninger anonymiseres eller pseudonymiseres i det omfang, dette er muligt i henhold til den tilsigtede brug og ikke kræver uforholdsmæssig stor indsats i forhold til det tilsigtede beskyttelsesformål. Dette omtales som principperne for datafværgelse og dataøkonomi.

§§ 13, 14 BDSG

Indsamling, opbevaring og brug af personoplysninger er kun tilladt, hvis deres viden er nødvendig for udførelsen af ​​det ansvarlige organs opgaver. Man taler om nødvendighedsprincippet. Hvis formålet med lageret udelades, skal de tilsvarende data slettes eller blokeres i overensstemmelse med. §§ 35 II Nr. 3, III BDSG.

§ 13 IV nr. 3 TMG

Udbydere af telemedietjenester (f.eks. Internetudbydere) skal gennem tekniske og organisatoriske forholdsregler sikre beskyttelsen af ​​personoplysninger mod tredjeparts opmærksomhed.

§ 13 IV nr. 4 TMG

Tjenesteudbyderne skal altid adskille de personlige data om brugen af ​​forskellige telemedia af den samme bruger (separationsprincip). Sådanne data kan kun kombineres, hvis dette er nødvendigt til faktureringsformål. § 15 II TMG.

§ 13 VII i.V.m. § 34 BDSG

Den registrerede eller bruger har et krav mod de ansvarlige myndigheder eller tjenesteudbyderen for oplysninger om de data, der er gemt om hans person eller hans pseudonym.

§§ 14, 15 TMG

Der sondres mellem eksisterende data i henhold til § 14 TMG, derfor er data, der er nødvendige for etablering, indhold eller ændring af et kontraktmæssigt forhold mellem tjenesteudbyderen og brugeren om brugen af ​​telemedia (navn, adresse, e-mail-adresse, bankoplysninger) og brugsdata , dvs. data, der kræves for at aktivere og fakturere brugen af ​​telemedia (start og slutning af brug, anvendelsesomfang, anvendte telemedia-tjenester) i henhold til § 15 TMG.

§ 41 I BDSG

Pressen nyder det såkaldte "medieprivilegium". Dette betyder, at pressesektoren er fri for ekstern databeskyttelseskontrol. Dette gælder dog kun for journalistisk redaktionelt datanvendelse og ikke til dataanvendelse til kommercielle eller faktureringsmæssige formål.

§ 47 RStV

For så vidt angår begivenheden og distributionen af ​​den private radioperle. RStV indsamler, behandler eller bruger personoplysninger, bestemmelserne i §§ 11 ff. TMG gælder i overensstemmelse hermed.

Den ultimative forberedelse til statsretten eksamen

Denne gratis e-bog giver dig et overblik over mulighederne for at forberede dig til din Jura-eksamen:

✔ Hvordan fungerede den perfekte eksamensforberedelse??

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: