Krav til børnetilskud for EU-borgere i Tyskland?

Børnepasningsret fra en plejer fra EU

Åbne grænser og et frit arbejdsmarked – dette er EU’s resultater. Men hvornår er der børnepenge for EU-borgere, der arbejder i Tyskland??

Børnetilskud for EU-borgere?

Set fra et skattemæssigt perspektiv er emnet reguleret i indkomstskatteretten: Enhver, der er bosiddende eller har sædvanlig opholdssted i Tyskland, har ret til børnetilskud. Fordi det er forudsætningen for det såkaldte ubegrænsede skattepligt. Så bor børnene dog ikke i Tyskland inden EU, kan der i princippet være børnetilskud for EU-borgere.

Imidlertid har denne forordning åbenlyst sine faldgruber. Finanzgericht Münster (dom af 19.09.2019, Az 5 K 3345/17) aftalte med familiefonden og nægtede børnebidrag til en polsk plejepersonale, skønt hun arbejdede regelmæssigt og over lange perioder i Tyskland.

Den besluttede sag: børnetilskud til EU-borgere

Moren, en polsk sygeplejerske, arbejdede i Tyskland i flere år. Hun passede forskellige ægtepar og også individer. I de fleste tilfælde blev hun også hjemme direkte hos klienterne, så hun boede i samme husstand. Foruden et separat rum og badeværelse blev køkkenet også delt.

Mors barn var endnu ikke i lovlig alder i den relevante periode. Den boede dog i Polen sammen med sin far. Familiens fælles livscentrum var der stadig.

Moderen arbejdede kontinuerligt i flere år. Hun arbejdede kontinuerligt i Tyskland i cirka tre måneder og vendte derefter tilbage til sin familie i Polen i to måneder. Derefter fortsatte hun sit arbejde i Tyskland. Da hun uden tvivl var i Tyskland i en lang periode og også arbejdede, anmodede hun om tysk børnetilskud til barnet, der bor i Polen på det ansvarlige kontor.

Hvem har ret til børnetilskud?

Krav til børnepenge

Grundlæggende har enhver, der har bopæl eller sædvanlig bopæl i Tyskland, ifølge § 62 indkomstskattelov (EStG) ret til børnetilskud. Som et resultat er du automatisk pålagt ubegrænset indkomstskat i henhold til §1 EStG.

At barnet i Polen liv, er ikke et udelukkelseskriterium. For ifølge § 63 EStG kan du stadig få børnepenge i Tyskland under de ovennævnte betingelser for børn, der bor i EU.

Årsagen til domstolens negative beslutning i denne sag var ikke barnets nationalitet eller opholdssted. Tværtimod var børnetjenestekontoret af den opfattelse, at moderen ikke havde ophold eller almindelig bopæl i Tyskland.

Hvornår bor jeg i Tyskland??

I henhold til afsnit 8 i skatteloven (AO) har nogen et opholdssted, hvor han eller hun kan have en lejlighed, der angiver, at han vil beholde og bruge lejligheden. Retten afgør, hvad det betyder på baggrund af to betingelser.

Objektivt og subjektivt egnet til at leve

På den ene side skal lokalerne ifølge de finansielle dommere være objektivt egnede til langtidsophold. Omstændighederne skal indikere, at lejligheden vedligeholdes og bruges. På den anden side skal det også være subjektivt muligt at kunne bruge lejligheden til enhver tid.

Og ud fra disse to aspekter nægtede domstolen ophold i den forstand, der er skatteret. Selv om plejeren brugte lokalerne, var hun ikke ejeren af ​​lejligheden. "Lejligheden" var ikke tilgængelig, især ikke under hendes regelmæssige og længere rejser hjem til sin familie i Polen. For i løbet af denne periode boede en anden sygeplejerske i lokalerne.

Derfor dømte finansdommerne: Der var ingen bopæl, fordi værelserne ikke var tilgængelige efter ønske.

Hvad betyder almindeligt ophold??

Ud over ”bopæl” anerkender tysk skattelovgivning også ”sædvanligt opholdssted” i overensstemmelse med afsnit 9 i skatteloven (AO). Det specielle ved denne regulering er, at du ikke behøver at vedligeholde din egen lejlighed. Det er tilstrækkeligt, hvis du faktisk bliver i Tyskland i en bestemt periode.

For det første kan det givet være, hvis omstændighederne ved opholdet indikerer, at man ikke kun midlertidigt befinder sig et sted, § 9, punkt 1 AO. Samtidig definerer AO, at dette altid er tilfældet, hvis du tilbringer mere end seks måneder sammen i Tyskland, § 9, punkt 2 AO.

Ved ophold af rent private grunde, ferie eller medicinsk behandling er et år grænsen.

Da plejepersonalet arbejdede i Tyskland flere gange om året, hver i cirka tre på hinanden følgende måneder, kunne der være en almindelig bopæl. I alt var det mere end seks måneder om året.

Finanzgericht benægtede dette. De regelmæssige pauser til familieture hjem til Polen ville altid have afbrudt perioden på seks måneder. Derudover ville hjemmerejser med cirka to måneder hver ikke kun være kortvarige pauser.

Ud over perioden kan personlige og familieforhold også være relevant, især hvis perioden på seks måneder kun er lidt overskredet eller mangler.

Men også her var dommerne sikre: Familien var klart centreret om familien i Polen. Opholdene i Tyskland var kun til professionelle formål. Et ubegrænset skattepligt på grund af sædvanlig opholdssted måtte nægtes.

Resultatet:

Som et resultat kom domstolen til den konklusion, at der hverken var en forudsætning for en skattemæssig "bopæl" eller et ubegrænset skattepligt på grund af den "sædvanlige bopæl". Udtalelsen fra familiefonden blev derfor bekræftet som en juridisk konsekvens, og retten til børnetilskud for EU-borgere blev nægtet i denne sag.

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: