Investeringsretningslinjer – bocholt Evangelical Community Foundation

Stiftelsen er underlagt grundlæggelsesloven fra Den Evangeliske Kirke i Westfalen. derfor kan Fondsmidler kan kun investeres under meget specielle betingelser. Fundamentet er underlagt investeringsretningslinjerne for finansielle aktiver i Den Evangeliske Kirke i Westfalen. Det handler om en ansvarlig, bæredygtig og etisk begrundet investeringspolitik.

Følgende investeringsretningslinjer gælder for investering af donationer til Evangelical Community Foundation Bocholt:

Bæredygtige aspekter for værdipapirer

1. Investeringen af ​​finansielle aktiver må ikke være i modstrid med kirkens mandat.

2. I princippet bør investeringer i virksomheder ikke foretages,
a) fremstille bevæbningen,
b) dem til Overtrædelse af en af ​​de fem grundlæggende arbejdsstandarder (børnearbejde, tvangsarbejde, diskrimination, foreningsfrihed og retten til kollektiv forhandling) i den internationale arbejdsorganisation ILO (International Labour Organization),
c) overtræder miljølovgivning eller generelt anerkendte minimumsøkologiske standarder i væsentlig grad (især afskovning af primær skov),
d) er producenter af kernekraft og fremstiller kernekomponenter i kernekraftværker,
e) er producenter af genetisk modificerede planter og dyr,
f) fremstille de vanedannende stoffer,
g) er producenter af pornografi og udbydere af sexturisme,
h) påviseligt udføre forskning på det humane embryo eller embryonale celler.

3. I princippet bør investeringer i statslige værdipapirer ikke foretages,
a) systematisk krænker menneskerettigheder (f.eks. dødsstraf, tortur, politisk vilkårlighed, bevægelsesfrihed, religionsfrihed, børnearbejde),
b) hvor der er et højt niveau af korruption,
c) der ikke har ratificeret Kyoto-protokollen,
d) der ikke har ratificeret aftalen om international handel med truede dyre- og plantearter,
e) de har et uforholdsmæssigt stort våbenbudget,
(f) kvinder får betydeligt færre muligheder for social og økonomisk udvikling end mænd,
g) der er ansvarlige for ekstrem økonomisk og social ulighed.

4. Når man investerer i fonde og kapitalforvaltning, skal det sikres, at der anvendes en investeringsmetode, der ikke er i modstrid med kravene i 1 til 3.

restriktioner investeringer
Beregningen af ​​investeringsbegrænsningen er opdelt i de tre faser, der er beskrevet nedenfor:

1. Rammebetingelser
Grundlæggende forfølger sognene, kirkekredse samt kirkeforeningerne i Den Evangeliske Kirke i Westfalen og den regionale kirke en defensiv investeringsstrategi for alle finansielle aktiver. Dette betyder, at investeringerne følger kravet "sikkerhed før indkomst". Det er vigtigt at sikre en afbalanceret spredning af risiciene. Basisvalutaen er euro, den udenlandske valutakomponent kan maksimalt udgøre 10% af de samlede finansielle aktiver. Det siges, at denne del er valutasikret.

2. Maksimal værdi for investering af samlede finansielle aktiver Følgende maksimale værdier for samlede finansielle aktiver er indstillet:

  • Likviditet – kortvarige investeringer (f.eks. Løbende konto, indskud til dag til dag, pengemarkedsfond, tidsindskud) op til 100%
  • Indtjeningsværdier – mellem- og langsigtede investeringer (f.eks. Vækstbesparelser, årlige penge, opsparingsobligationer, fastforrentede værdipapirer op til 100%
  • Stofværdier – deltagelse i et selskabs substans (f.eks. Aktier, aktiefonde, aktier i blandede investeringer udgør op til 25%
  • Reelle aktiver (f.eks. Åbne ejendomsfonde) op til 10%
  • Råvarer (f.eks. Råvarefonde) op til 5%

3. Risikoklasser I den finansielle verden vurderes investeringens risikoindhold ved hjælp af risikoklasser. Investeringen skal være baseret på disse risikoklasser. Klassificeringsklassifikationerne fra internationalt anerkendte ratingbureauer skal overholdes.

Brug af grundlæggende oplysninger:

Ratificeringen af ​​de obligationer, der er indeholdt, skal kontrolleres regelmæssigt (mindst årligt). Hvis vurderingen falder under et minimum, skal denne obligation være inden for 6 måneder sælges fra porteføljen (vær opmærksom på markedets likviditet, tag økonomiske hensyn i betragtning).

Kriterier for finansielle institutioner

Kirkens finansielle aktiver bør forvaltes af finansielle institutioner, der hører til en indskudsgarantifond, og som troværdig overholder kriterierne for bæredygtighed. De finansielle institutioner skal være parate til at aftale kriterier for investering i kirkens finansielle aktiver og regelmæssig rapportering. "

Du kan se hele teksten til investeringsretningslinjerne her: Investeringsretningslinjer med _forord

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: