Integration, inkludering – migration – pædagogisk vejledning

I emneområdet Integration, integration & migration du har adgang til specialiserede artikler om førskoleundervisning om emnerne integration af flygtningebørn, børn og forældre med migrationsbaggrund, inkludering af handicappede børn i daginstitutioner, børnehave, dagpleje, dagbog og dagpleje.

Uddannelse, opdragelse & pleje

Oprettet af Anita Meyer 20/08/2019

Fattigdom påvirker os alle!

Fattigdom i dagpleje er et relevant emne for uddannelsesfolk. I denne artikel menes det – ganske vist – noget klodsede udtryk.

Uddannelse, opdragelse & pleje

Oprettet af Sahar El-Qasem 15/15/2019

Interkulturel kompetence – vær åben for andre synspunkter

Interkulturel kompetence er en nøglekvalifikation i dagens arbejdsmiljø. Dette gælder især for sociale erhverv, hvor.

Integration, integration & migration

Oprettet af Dr. Anke Buschmann & Sarah Kröber 22/22/2018

Stå overfor den udfordrende adfærd

Tantrums, slå eller bid andre børn, motorisk rastløshed og koncentrationsproblemer: denne type adfærd kræver pædagogiske specialister.

Integration, integration & migration

Oprettet af Miriam Nadimi Amin 30/07/2018

Hverdags racisme i dagpleje?

Når vi taler om racisme, lyder det dårligt for nogle. Mange af os finder dette udtryk meget negativt og fordømmende og spidst.

Oprettet af Miriam Morgan 18/18/2018

Integreret interkulturel læring i den daglige dagpleje

At forstå mangfoldighed som normalt: "Interkulturel læring" og "interkulturel kompetence" er vigtige uddannelsesmæssige mål i vores multikulturelle og globaliserede verden. Men hvad betyder disse udtryk egentlig? Og hvad kan man gøre i praksis for at fremme interkulturel læring?

Oprettet af Angela Löffler 4. juni 2018

Værdi og styrkelse af familiesproget

Sprog er lige så forskellige som verden, men sprogtilegnelse er altid den samme. Artiklen tydeliggør de grundlæggende mekanismer for erhvervelse af børnsprog, viser hvor vigtig familiefaktor er og giver tip til, hvordan pædagogisk personale kan støtte kultiveringen af ​​familiesproget.

Oprettet af Marlies Knoops 28. maj 2018

At tage sig af og pleje børn med flygtningeoplevelse – bare et spørgsmål om holdning?

At integrere børn fra familier med flygtningeoplevelse i dagplejen og sætte dem i stand til at deltage lige i uddannelse og opdragelse kræver et kvalificeret dagplejeteam, der er åbent. Hvad skal der til for at udruste specialister til dette udfordrende arbejde, så udfordringen kan blive en berigelse?

Oprettet af Stephan Sallat den 02/21/2018

Musik i dagligdagen: sjov eller opmuntring?

I forbundsstaternes uddannelsesplaner identificeres musikalsk uddannelse generelt og musik i særdeleshed som områder, der bør have særlig opmærksomhed. Derudover har der været adskillige fund fra neuro- og musikpsykologi såvel som fra musikpædagogik i de senere år, der viser overførselseffekten af ​​musik på forskellige områder af udvikling og forarbejdning. Men hvor er.

Oprettet af Sarah Dionisius 10-10-2018

Rainbow-familier – (nej) et emne til dagplejecentre?

Planteskoler spiller en nøglerolle i styrkelsen af børn fra regnbue familier også. I en heterocentrisk verden gør de det på det sociale grupper ofte oplevelser af mærkelighed. Specialister kan modvirke dette med information og påskønnelse og fremme børns modstandsdygtighed.

Oprettet af Andreas Guhl & Susanne Beucher 05.09.2017

Hvad har børn brug for, der har haft traumatiske oplevelser?

Hvis børn har oplevelser, der ryster deres fundament, og som de ikke kan forstå og klassificere, lider de ofte traumer. Dette fører ofte til symptomer og adfærd, som lægfolk har svært ved at forstå og klassificere. Hvis undervisere ved, hvad der er forbundet med traumer, kan de gøre meget for at stabilisere berørte piger og drenge.

Oprettet af Stephan Sallat 28/08/2017

Tværfaglig intervention til sprogudviklingsforstyrrelser

Sprogundervisning, sprogstøtte, taleterapi, sprogdiagnostik – disse discipliner er en fælles opgave for meget forskellige specialister og erhvervsgrupper. De kommer fra den pædagogiske, kurative og specialundervisning såvel som fra det medicinsk-terapeutiske område. Dette er forbundet med et vanskeligt at forstå og ikke ensartet reguleret ansvar.

Oprettet af Elke Schlösser 08.08.2017

I kontakt med forældre … gennem den gode samtale

Grundskolelærere holder et stort antal vigtige samtaler. De gør dette i de forskellige kontaktformer, som de samarbejder med forældrene. For at kunne bruge forbedret sikkerhed i brugen af ​​deres kommunikative kompetence er det nødvendigt at håndtere strategier for ikke-verbal og verbal kommunikation mellem voksne.

Oprettet af Anna Maria Hoffmann 26. april 2017

Børn med flygtninges oplevelse i daginstitutioner: hverdagen sammen

hver barn bringer sin egen personlighed og livshistorie med sig, når han besøger dagplejen. Børn med flygtninges erfaring er især formet af indtryk af deres tidligere liv og er belastet på mange måder. Det er derfor daginstitutionens opgave at give dem mulighed for at have en "normal" hverdag og styrke dem for deres fremtidige liv.

Oprettet af Claudia Nürnberg, Maria Schmidt 15/01/2017

Inkluderende tænkning og fordomsfuld opdragelse

Den inkluderende tilgang som uddannelsesmulighed. Lisa er to og et halvt år gammel og elsker at fortælle historier, Ahmed er fem år gammel og er lige flygtet fra Libanon med sin familie, han går i en børnehave for første gang og taler ikke tysk, Paul er fire år gammel og kan ikke gå, Jakob er seks år gammel, og hans forældre kan ikke betale biografafgiften. inklusive.

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: