Hvem er deltagerne på verdens klimakonference, oroverde

I forbindelse med forhandlingerne om klimaændringer har UNFCCC opdelt sine medlemmer i to hovedgrupper. Klassificeringen er hovedsageligt baseret på niveauet for økonomisk udvikling og dermed de forpligtelser, et land har med hensyn til klimaændringer. Derudover er der dannet mange løse grupper af lande med fælles interesser.

Klassificering af rammekonventionen om klimaændringer (UNFCCC)

Fra UNFCCC’s side er dens medlemmer opdelt i to hovedgrupper. Gruppen "Bilag I" består af de lande, der er fuldt industrialiserede (f.eks. EU’s lande) og landene i det tidligere Sovjetunionen og Østeuropa, hvis økonomiske system i øjeblikket er under en ændring (overgangsøkonomier eller EIT-lande). Undergruppen "Bilag II" består af landene i bilag I-gruppen, der tilhører Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) (alle undtagen EIT-landene). Det særlige ved denne undergruppe er, at den støtter udviklingslande økonomisk med klimabeskyttelse og tilpasning og ETI-lande hjælp med introduktionen af ​​miljøvenlige teknologier.

"Ikke-bilag I" -landene er hovedsageligt udviklingslande. Det siges, at de især hjælpes af andre lande. De inkluderer også mindst udviklede lande (mindst udviklede lande), som har ringe mulighed for selv at reagere på klimaændringer, og som hjælpes med økonomiske midler og teknologioverførsler.

Ikke-statslige organisationer (NGO’er)

Demonstrationer finder ofte sted på sidelinjen for klimakonferencer, som her den 04.11.2017 i Bonn mod kulminedrift.

Foruden medlemsstaterne deltager observatører også på klimakonferencerne. Denne gruppe, kendt som "Observer" på engelsk er fra over 2.000 ngo’er (ikke-statslige organisationer, tæt. ngo’er; f.eks. OroVerde) og 100 mellemstatslige organisationer (tæt IGO’er, f.eks. Verdenssundhedsorganisationen WHO). Du har ikke stemmeretten, men det gør du også alligevel opmærksom på deres synspunkter gennem information og handlinger. Der er alle mulige meninger her – alt fra tilhængere af nuklearindustrien til oprindelige folk til miljøaktivister og menneskerettighedsforkæmpere er repræsenteret.

Internationale grupper

I løbet af mange års klimaforhandlinger uafhængigt af UNFCCC-klassificeringen (bilag I & II) yderligere grupper dannet. Deres mål er at forfølge visse interesser sammen, fordi du som gruppe er stærkere end når de enkelte lande kæmper alene.

Disse grupper er imidlertid løst sammensat og ikke bundet af en kontrakt; nogle er også medlemmer af flere grupper på samme tid. Derudover ændrer landenes holdninger til klimapolitikken afhængigt af deres nationale situation. På denne måde kommer nye grupper ind og andre opløses, afhængigt af det aktuelle fokus på forhandlingerne.

De vigtigste præsenteres nedenfor:

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: