Hvad sker der med Riester-pension efter skilsmisse, let forklaret

Riester-pensionsproblemer opstår ikke altid, når et par skiller sig.

Der er ingen problemer, hvis …

… et barnløst par adskiller sig, og begge parter drager fordel af reguleringen af ​​kæmpesystemet. Intet ændrer sig selv efter en skilsmisse.

Det er anderledes med børn sammen.

Børnetilskud efter skilsmisse

Der er et børnetilskud subsidieret af staten for hvert barn. Modtageren af ​​denne godtgørelse er altid den forælder, der fordel barn modtager. Hvis der ændres noget for skilsmissebørnene efter skilsmissen, skal dette også meddeles det relevante tillægskontor.

Moderen modtager normalt staten børnetilskud. Faderen har kun ret til børnetilskuddet, hvis begge forældre indgiver en ansøgning. Imidlertid er gyldigheden af ​​ansøgningen begrænset til et år – også efter skilsmissen. Derfor skal forældrene indsende ansøgningen igen næste år. Tilbagekaldelse inden for godkendelsesperioden er ikke mulig.

Uenighed om børnetilskud

I tilfælde af en såkaldt kravskonkurrence krediteres godtgørelsen den person, i hvis hjem det fraskilte barn også bor. Hvis der sker en ændring i boligsituationen for skilsmissebørn, modtager den, der modtager den første børnetilskud, godtgørelserne. Der er dog ingen dobbelt betaling for fraskilte børn.

Hvad sker der, hvornår .

… ægtefællen var indirekte kvalificeret inden skilsmissen?

Riester-pensionen taler mellem indirekte og direkte støtteberettigelse. Indirekte støtteberettigede modtagere får en indirekte ret til direkte modtagere, der har underskrevet en Riester-kontrakt. Dette indirekte krav gælder ikke efter en skilsmisse. I et sådant tilfælde er det dog tilladt for alle tid modtagne kvoter tilbageholdes. Din egen kontrakt skal dog laves gratis efter en skilsmisse. Opsigelse anbefales ikke.

… begge ægtefæller modtog et børnetilskud inden skilsmissen?

Både moren og faderen aftalte under ægteskabet at modtage et børnetilskud til deres to børn. Efter skilsmissen flytter skilsmissebørn imidlertid til far eller mor. I dette tilfælde skal kvoterne anvendes igen. De tilskud, som børnene også er registreret til, modtager nu tilskudene.

Versorgungsausgleich

I princippet finder en pensionsudligning sted under en skilsmisse. De fordringer, der er erhvervet inden for ægteskabet, er således opdelt mod hinanden. Så også med Riester-pensionen. Den grundlæggende idé med pensionsudligningen er, at den respektive ægtefælle var ansvarlig for opdragelsen og plejen af ​​børnene og ikke kunne nå deres egne krav.

Der er ingen kompensation, hvis …

  • ægteskabet skulle have varet mindre end tre år, eller
  • der er aftalt en udelukkelse af pensionsudligningen (notarisering).

En af de berørte har imidlertid muligheden for at ansøge om erstatning. Dette gælder dog kun det nævnte første punkt (ægteskab under tre år). Med en Ekskludering er lidt mere kompliceret. Hvis der ikke er nogen notarized certificering, kan aftalen dog også annulleres i dette tilfælde.

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: