Hjemmepleje af vores apotek

Hjemmepleje af vores apotek

Hjælp til pleje af patienter derhjemme

Hjemmepleje af Hohenzollern Apotek

Pleje af patienter derhjemme er kompleks. Hvad præcist betyder hjemmepleje, og hvordan kan hjemmepleje bidrage til at lindre byrden for patienten og pårørende?

Hvad er hjemmepleje?

Generelt refererer hjemmepleje til pleje af patienter med medicinske hjælpemidler, forbindinger og medicinske terapier såsom kunstig ernæring, smerter og antibiotikabehandlinger hjemme eller i plejehjem og aldershjem. Hjemmepleje ydes som led i en medicinsk poliklinisk terapi med det formål at opretholde kvaliteten af ​​plejen uden for et hospital eller ambulant behandling.

Hjemmepleje i modsætning til hjemmepleje

Hjemmepleje er ikke det samme som hjemmepleje. Hjemmepleje inkluderer behandling og grundlæggende pleje samt hjemmepleje af en patient. Homecare tilvejebringer også organiseringen af ​​en kompleks medicinsk behandling. En såkaldt "plejeansvarlig" af hjemmeplejeområdet koordinerer pleje af patienten og interagerer mellem læge, sygepleje, apotek og sundhedsforsikring.

For hvem er hjemmepleje relevant??

Hjemmepleje er vigtig for patienter, der har brug for løbende support eller pleje efter hospitalet. I hjemmearealet bør den initierede terapi fortsættes, og med personlig behandlingsterapi bør yderligere adgang til en klinik forhindres. Da patienter ofte overlades til egen hånd efter udskrivning fra hospitalet og af sygdomsrelaterede årsager ikke er i stand til at koordinere deres opfølgning, lukker plejechefen dette hul. Patienterne forsynes med produkter, rådgives og passer på. Derudover koordinerer plejelederen den ambulante behandling.

Af særlig betydning er den glatte overgang fra ambulant til ambulant pleje af kronisk syge patienter. Disse inkluderer patienter med behov for pleje, multimorbide og tumorpatienter, patienter med en kronisk inflammatorisk tarmsygdom, personer med skader eller personer, der har behov for særlig hjælp efter operationen.

Hvilke tjenester tilbyder Hohenzollern-apotek inden for hjemmepleje?

Vi leverer helhedspleje på dette område og specialiserer os i ambulant pleje af patienter i deres sygdomssituation. Dermed koordinerer vi kontakten med de behandlende læger, dvs. familielæger og klinikere samt de deltagende ambulante plejeydelser. Vi plejer patienterne overalt, et vigtigt grundlag af tillid kan opstå.

Kvalificerede fagfolk hjælper patienten og den plejepersonale og videregiver vigtige oplysninger, der er nødvendige for terapi om det kliniske billede og de mulige behandlingsmuligheder for hver involveret service. Vi guider patienter til selvhjælp eller træner sygepleje, der er involveret i den specielle behandlingsmulighed. Den punktlige levering af produkterne, koordinationen med den ambulante sygeplejetjeneste, sammenligningen med de hjemlige forhold med den enkelte patientbehov samt den løbende gennemgang af behandlingsplanen fra specialiseret personale på Hohenzollern-apoteket er en selvfølge..

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: