Grundlæggende godtgørelse for Riester-pensionen i 2019

Basisgodtgørelsen er et af hovedinstrumenterne i Riester-pensionen, som staten fremmer privat pension for og gør den attraktiv. Forskellige betingelser skal være opfyldt for at modtage basisydelsen.

Hvad er Riester-grundlæggende godtgørelse?

Basisgodtgørelsen er en af ​​grundene til, at Riester-pensionen er grundlæggende attraktiv, fordi enhver Riester-sparere automatisk modtager basisydelsen fra staten og i øjeblikket er 175 euro (tidligere 154 euro).

Pengene overføres imidlertid ikke til sparerens kontrolkonto, men til en Riester-konto, som sparer oprindeligt ikke har adgang til. Først når spareren går op, modtager han grundlæggende godtgørelse og alle yderligere indskud fra Riester-kontoen.

Staten støtter Riester-pensionen på to måder:

  • gennem kvoter
  • gennem skattefordele

Der skal ansøges om basisgodtgørelse og tildeles kun kvalificerede personer. Du kan finde ud af, hvad disse er i afsnittet "Hvem får Riester-grundlæggende godtgørelse?" Længere nede på denne side.

Yderligere Riester-pension

Ud over grundlæggende godtgørelse er der to andre Riester-pensionsydelser:

  • Børnetilskud – Der er et for hvert barn født efter 2008 årligt et børnetilskud på 300 euro; til børn, Børn født inden 2008 har et børnetilskud på 185 euro.
  • Bonus på indgangsniveau – Medarbejdere på under niveau under 25 år modtager en engangsbonus på EUR 200.

Bemærk: Børnetilskuddet gives automatisk til den forælder, der også modtager børnetilskuddet. Medmindre andet er aftalt, er dette moderen.

Hvem får grundlæggende godtgørelse?

Grundlæggende godtgørelse for Riester-pension er tilgængelig for alle forsikrede, der hører til gruppen af ​​personer, der har ret til støtte. Kvalificerede er:

  • Medarbejdere, lærlinger, frivillige fra den føderale regering og studerende med et mini-job underlagt obligatorisk pensionsforsikring
  • Tjenestemænd, soldater og dommere
  • obligatorisk forsikret selvstændig
  • ALG II-modtagere eller sygedagpenge
  • deaktiveret, deaktiveret eller deaktiveret

De, der ikke er berettiget til finansiering, kan også indgå en Riester-kontrakt, men modtager ikke nogen statsfinansiering.

Sikker sammenligning af de nuværende Riester-takster fra 2019!

✔ Kvalitet kontrolleret ✔ Gratis ✔ Uafhængig

Standarden for Riester-pensionen er en grundlæggende godtgørelse på 175 euro pr. Person + 185 euro for hvert barn (født indtil 2007) + 300 euro for hvert barn (født fra 2008). Du får disse kvoter år efter år. Som familie med to børn (født efter 2008) er disse kvoter på 950 euro hvert år. Tarifsammenligningen er uforpligtende, gratis og sikker. Det bestemmes hurtigt og let, hvordan du gør det bedst ud Få dit Riester-produkt ud.

Hvordan får du den fulde grundlæggende godtgørelse?

I princippet skal kvoter anvendes hvert år. Der er dog også muligheden for at ansøge om en permanent godtgørelse, som sikrer, at der automatisk søges om kvoter. En årlig ansøgning er derfor ikke nødvendig.

Du kan finde oplysninger om at ansøge om en permanent godtgørelse længere nede på denne side i afsnittet "Hvordan kan du ansøge om grundlæggende godtgørelse?".

For at få den fulde grundlæggende godtgørelse skal spareren betale 4 procent af sin indkomst underlagt sociale sikringsbidrag til Riester-pensionen hvert år. Vurderingsgrundlaget er altid indtægterne fra det foregående år! Hvis der indbetales mindre, har spareren ikke ret til statsstøtte – det vil sige hverken kvoter eller skattefordele.

Lavtlønnede og arbejdsløse kan også modtage grundlæggende godtgørelse. (Arbejdsløs kun hvis de indirekte er berettigede, f.eks. Gennem en ægtefælle, der også har en Riester-kontrakt). I dette tilfælde skal sparerne dog i det mindste s. g. Betal grundbeløbet, der i øjeblikket er 60 euro om året.

Hvornår får ægtepar dobbelt grundlæggende godtgørelse??

Hvis begge ægtefæller er berettigede og modtager en Riester-kontrakt, modtager de dobbelt grundlæggende godtgørelse. Børnetilskuddet ydes derimod kun en gang om året for hvert par. Hvis kun en ægtefælle er berettiget, kan den anden stadig modtage godtgørelser. Til dette skal den anden ægtefælle også indgå en Riester-kontrakt og kun betale basisbeløbet på 60 euro pr. År (5 euro pr. Måned).

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: