Faq og information til tyske borgere til brexit – udenlandsk kontor

Faq og information til tyske borgere til brexit - udenlandsk kontor

Velkommen til Udenrigskontorets hjemmeside

1. Hvilke ændringer i EU-borgeres status i Storbritannien gennem Brexit?

Resultatet af folkeafstemningen "Brexit" ændrede ikke nationalitet, ophold og social status for tyskere og andre EU-borgere i Storbritannien.

Derudover afhænger det imidlertid afgørende af, om Storbritannien med eller uden exit-aftaler forlader EU.

I tilfælde af reguleret Brexit er der i det væsentlige meget lille ændring for tyske borgere indtil udgangen af ​​overgangsperioden den 31.12.2020.

I tilfælde af ureguleret Brexit er det anderledes.

2. Hvilken indvirkning har Brexit på indrejse og ophold i Det Forenede Kongerige??

I tilfælde af en reguleret Brexit fortsætter bevægelsesfriheden med at gælde indtil 31.12.2020.

2a. Som EU-borger kan jeg stadig indtaste Storbritannien med mit ID-kort og pas efter Brexit?

3. Hvilken ret har EU-borgere efter Brexit??

Den 30.3.2019 er ansøgningsprocessen i henhold til EU-afviklingsordningen officielt startet. Identitetskort eller pas skal dog sendes med posten til hjemmekontoret. Derfor rådgiver hjemmekontoret og ambassaden at bruge den elektroniske procedure så meget som muligt. Senest den 31.12.2020 skal alle EU-borgere have ansøgt om en ny opholdsstatus. Hvis tilbagetrækningsaftalen bekræftes, kan ansøgningen indgives indtil 30.06.2021.

Selvom udgangsaftalen ikke er ratificeret af begge sider, og Det Forenede Kongerige forlader EU uden nogen forordninger, agter den britiske regering at anvende den såkaldte "EU Settlement Scheme" i en ændret form.

Ansøgningsprocessen er nu gratis. Gebyrer, der betales under retssagen, refunderes.

4. Hvilke rettigheder har jeg, hvis jeg har "Afregnet status"??

Hvis du gerne vil vide nøjagtigt, hvilke familiemedlemmer der kan sammensættes, og under hvilke betingelser, bedes du informere dig selv på hjemmekontorets hjemmeside, ved at ringe til hjemmekontorets hotline eller ved at kontakte en specialiseret advokat for fremmed lov.

4a. Kan jeg miste min "afviklede status"??

Ja, hvis du tilbringer mere end 5 år i udlandet eller begår alvorlige forbrydelser. Du skal hurtigst muligt være sikker på at rejse mindst en dag tilbage til England og opbevare bevis for denne rejse inden udløbet af 5 år.

4b. Hvilke rettigheder har jeg, hvis jeg har modtaget "Forudafregnet status"??

Meget vigtigt: Der er ingen automatisk konvertering fra "Forud afregnet status" til "Afregnet status". Inden udløbet af 5 år, skal du have aktivt anmodet om "Afregnet status", ellers udløber din status.

5. Sundhedsforsikring

Besøgende / turister i England

I tilfælde af reguleret Brexit gælder den tyske lovpligtige sundhedsforsikring fortsat i Det Forenede Kongerige, dvs. det europæiske sundhedsforsikringskort EHIC bliver fortsat anerkendt. Kontakt din forsikringsselskab for privat sundhedsforsikring.

I tilfælde af ureguleret Brexit er den tyske lovbestemte sundhedsforsikring ikke længere gyldig i Det Forenede Kongerige. Vi anbefaler kraftigt at tegne en rejsesundhedsforsikring.

Permanent bopæl i Storbritannien

Britere i Tyskland

I tilfælde af reguleret Brexit kan forsikrede personer i Tyskland med et EHIC-kort i princippet benytte sig af behandlingen indtil 31.12.2020.

I tilfælde af ureguleret Brexit er det britiske NHS-medlemskab eller EHIC-kortet ikke længere gyldigt i Tyskland. Vi anbefaler indgåelse af en rejsesundhedsforsikring eller uafhængig sundhedsforsikring for permanent ophold i Tyskland.

6. anbefaler ambassaden at erhverve britisk statsborgerskab?

Ambassaden kan ikke fremsætte en generel henstilling om, hvorvidt britisk statsborgerskab bør erhverves. Accept af en fremmed nationalitet er en individuel beslutning, der afhænger af personlige (livs) omstændigheder og er betinget i hver stat.

For spørgsmål vedrørende dobbelt nationalitet / tilbageholdelsestilladelse, se nedenfor punkt 13 – 18.

7. Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få britisk statsborgerskab??

Kravene, der skal opfyldes for at erhverve britisk statsborgerskab, reguleres af Det Forenede Kongeriges lov. For mere information, besøg det britiske hjemmekontors websted.

8. henstiller til ambassaden at ansøge om "Permanent opholdskort"?

For mere information, besøg det britiske hjemmekontors websted.

9. Jeg har ingen adgang til elektroniske medier og kan derfor ikke ansøge om "Afregnet status" eller "Forudafregnet status" online. Hvad skal jeg gøre?

Den britiske regering har nedsat et antal stillinger, hvor – om nødvendigt. mod betaling – kan scanne sit pas.

10. Hvilken hjælp yder den tyske ambassade med at ansøge om den bosatte status, den forudfastsatte status, det faste opholdskort og det britiske statsborgerskab??

11. Jeg er tysk, men mine børn har ikke tysk pas. Kan jeg ansøge om tysk statsborgerskab for mine børn??

Tyskt statsborgerskab undervises grundlæggende ved afstamning. Dette betyder, at dit barn automatisk får tysk statsborgerskab ved fødslen, hvis en forælder har tysk statsborgerskab. Hvis barnet ikke fødes maritalt, og kun faderen er tysk, er en anerkendelse af faderskab nødvendig i henhold til tyske love. Du kan finde yderligere oplysninger om erhvervelse af tysk statsborgerskab på vores hjemmeside.

Hvis dit barn har erhvervet tysk statsborgerskab ved fødslen, kan du normalt ansøge om et tysk pas eller identitetskort direkte til dit barn. Der kræves ingen forudgående ansøgning om tysk statsborgerskab. Yderligere information om pasansøgningen kan findes på vores hjemmeside.

Før du booker en passdato, skal du dog kontrollere, om dit barn først skal angive en navneerklæring. Alle oplysninger kan findes på vores hjemmeside under "navnerettigheder".

Registrering af dit barns fødsel eller ansøgning om tysk fødselsattest er kun påkrævet, hvis du blev født i udlandet som tysk forælder, selv efter den 31.12.1999. Yderligere information er blevet offentliggjort på vores hjemmeside.

I henhold til den nuværende tyske lovgivning har det ingen indflydelse på dit barns tyske nationalitet, hvis barnet automatisk erhverver yderligere nationaliteter gennem fødslen.

12. Skal jeg informere de tyske myndigheder om erhvervelsen af ​​britisk statsborgerskab??

I henhold til § 15, stk. 4, pasloven og § 27, stk. 1, nr. 4, i den tyske identitetskortslov, er indehaveren af ​​et tysk pas eller ID-kort påkrævet af pasmyndigheden / identitetskortmyndigheden (normalt opholder sig i Det Forenede Kongerige ved ambassaden i London eller GK i Edinburgh) meddeler omgående erhvervelsen af ​​en fremmed nationalitet.

Når du ansøger om et nyt tysk pas eller identitetskort over hele verden, og når en tysk myndighed beder dig om statsborgerskab, skal du erklære din erhvervelse af britisk statsborgerskab. Medbring dit britiske naturalisationsattest (eller bevis for ansøgning i henhold til afsnit 17) på pasdatoen ved Ambassaden / Generalkonsulatet.

I individuelle tilfælde kan der være andre underretningsforpligtelser over for indenlandske tyske myndigheder, som ikke alle kan registreres her. Spørg venligst til den respektive myndighed.

13. Hvad vil der ske, hvis Storbritannien forlader EU med hensyn til eksisterende statsborgerskab? Skal du beslutte dig som en dobbeltstat for en nationalitet?

14. Mister jeg tysk statsborgerskab ved at erhverve britisk statsborgerskab??

15. Har jeg brug for en tilbageholdelsestilladelse for mit tyske statsborgerskab??

I tilfælde af en ureguleret tilbagetrækning vedtages "Lov om overgangsbestemmelser inden for området beskæftigelse, uddannelse, sundhed, sociale anliggender og statsborgerskab den 21.02.2019 efter afgang af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland" i artikel 3, stk. 2 at tyskere, der har ansøgt om naturalisering i Det Forenede Kongerige inden datoen for tilbagetrækning, ikke mister deres tyske statsborgerskab i henhold til § 25, stk. 1, første punktum, i statsborgerskabsloven, selvom erhvervelsen af ​​britisk statsborgerskab med den sværvende ceremoni kun finder sted efter at have forladt landet , Lovens ordlyd findes her.

I disse tilfælde med ansøgning inden Brexit eller inden overgangsperiodens udløb kræves der derfor ingen vedligeholdelsestilladelse. Det er vigtigt, at et dateret dokument om den indsendte naturaliseringsansøgning opbevares som bevis.

16. Hvordan kan jeg bevise, at jeg ansøgte om britisk statsborgerskab inden Brexit-datoen?

Hvis du ansøger om et nyt tysk pas, skal du erklære, at du har erhvervet britisk statsborgerskab efter ansøgning, og du skal bevise, at du har indsendt ansøgningen inden Brexit-datoen og det tyske statsborgerskab på grund af overgangsordningerne tabte derfor ikke.

Dette bevis kan tages på tre måder:

  • Enten, hvis du ansøger om britisk statsborgerskab online ved at udskrive den modtagne og daterede kvittering for den krævede online betaling;
  • eller, hvis du undtagelsesvis ansøger om britisk statsborgerskab i papirform, ved at udskrive det daterede bekræftelsesbrev for den ansøgning, der er sendt til dig fra hjemmekontoret;
  • eller, hvis du ansøger med en meget kort varsel forud for Brexit-datoen, blev ansøgningen modtaget af hjemmekontoret før Brexit-datoen, men datoen for bekræftelsesbrevet er efter Brexit-datoen, en skriftlig bekræftelse fra hjemmekontoret om, at din ansøgning er modtaget før Brexit-datoen Brexit-dato modtaget der. Udstedelse af denne bekræftelse skal anmodes om separat fra hjemmekontoret.

17. Kan jeg ansøge om en tilbageholdelsestilladelse som en forsigtighedsforanstaltning??

18. Jeg har fået britisk statsborgerskab og vil gerne ansøge om et britisk pas, men mit tyske pas bærer ikke det navn, som jeg har i Det Forenede Kongerige. Derfor nægtes jeg udstedelse af et britisk pas. Hvordan kan mit navn ændres??

19. Jeg er tysk og bor i England. Kan min mand / kone, der ikke er tysk statsborger, få tysk statsborgerskab på grund af vores ægteskab?

Ægtefælles ægtefæller kan normalt ikke naturaliseres, hvis familien bor i udlandet. Den kompetente nationalitetsmyndighed, Forbundsadministrationskontoret i Köln, har bekræftet, at ægteskab (selv i mange år) med en tysker og ønsket om at have en ensartet nationalitet i familien alene ikke er tilstrækkelig grund til naturalisering.

Baggrunden er, at ifølge den gældende tyske statsborgerskabslovgivning er naturalisering i udlandet kun muligt i ekstraordinære tilfælde. Ud over de generelle forudsætninger for naturalisering (såsom meget god kendskab til tysk og nære bånd til Tyskland), skal i så tilfælde den såkaldte skønsmæssige naturalisering have en særlig offentlig interesse i naturalisering. Forbundsadministrationskontoret vil undersøge, om det ifølge generelle politiske, økonomiske og / eller kulturelle aspekter er fordelagtigt at Tyskland undtagelsesvis immigrerer sin ægtefælle trods hendes bopæl i udlandet.

20. opholdsstatus for statsborgere i Storbritannien og deres tredjelandsstatsborgere

Ingen britisk statsborger skal forlade Tyskland i tilfælde af en ureguleret Brexit. Forbundsregeringen planlægger en overgangsperiode på oprindeligt tre måneder. I løbet af denne periode kan britiske statsborgere, der er berettigede til fri bevægelighed og deres tredjelands familiemedlemmer, fortsætte med at bo og arbejde i Tyskland uden opholdstilladelse. Dette gælder også for britiske statsborgere, der flytter inden for denne overgangsperiode.

For det videre ophold bliver alle berørte dog bedt om at indsende en ansøgning om deres efterfølgende opholdstilladelse til det kompetente indvandringskontor inden udgangen af ​​overgangsperioden og, hvis de endnu ikke har gjort det, til at registrere sig hos det registreringskontor, der er ansvarligt for deres bopæl. Det yderligere ophold i tiden mellem ansøgningen indtil udlænningsmyndighedens afgørelse betragtes som tilladt. I tilfælde af en ureguleret Brexit skal britiske borgere og deres familiemedlemmer, der er berettiget til fri bevægelighed, få en bosættelsestilladelse, hvis de har været permanent bosiddende i Tyskland i fem år. For et ophold på mindre end fem år skal der udstedes en opholdstilladelse.

Det føderale indenrigsministerium har samlet omfattende information på sit websted, der fremhæver alle mulige scenarier.

Den britiske ambassade informerer også regelmæssigt sine statsborgere.

21. Briter i Tyskland: Social Security

Bemærk, at uordent Brexit også kan påvirke din sociale sikringsstatus (især pension og sundhedsforsikring), især hvis du er forsikret i Storbritannien, men bor i Tyskland. Informer dig derfor i god tid på den socialforsikringsinstitution, der er ansvarlig for dig.

Yderligere information kan findes her.

22. Må jeg køre til Brexit med mit tyske kørekort i England og mit britiske kørekort i Tyskland?

1. I England: Skal jeg bytte mit tyske eller europæiske kørekort mod et britisk kørekort??

Det tyske kørekort anerkendes stadig i England – både i et reguleret og i tilfælde af ureguleret Brexit. Udveksling er ikke nødvendig før 70 år (lastbil 45 år).

2. I Tyskland: Vil jeg være i stand til at køre i Tyskland med et britisk kørekort?

I tilfælde af midlertidig adgang til trafikken kan britiske kørekortindehavere bruge deres kørekort, der er udstedt i Storbritannien i Tyskland (i henhold til en vejtrafikaftale af 8. november 1968), forudsat at de har et kørekort. Ellers har de brug for et internationalt kørekort i henhold til nævnte konvention.

Der kan ansøges om internationale kørekort i Storbritannien for £ 5,50 i postkontoret og tages med det samme. Mere information om det internationale kørekort

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: