Ergoterapi for børn med intellektuel handicap ved hjælp af eksemplet med trisomi 21 (downsyndrom), dr

Intellektuel handicap er en kollektiv betegnelse for forskellige manifestationer og grader af udtryk for intellektuelle begrænsninger. Børn med en mental handicap kan vise forskellige udviklingsniveauer i det motoriske, socioemotionelle og kognitive område. Med visse svækkelser er det muligt for dem at finde deres vej stort set uafhængigt i voksen alder uden ekstern hjælp. Med andre er det muligt, at de har brug for 24-timers pleje for at finde vej i hverdagen.

Downs syndrom, eller trisomi 21, er en kromosomafvigelse, der er den mest almindelige kromosomforstyrrelse med 1 ud af 650 fødsler. Det fører til en kognitiv retardering (= forsinket udvikling) af forskellige dimensioner og et antal fysiske egenskaber. Den afgørende faktor for Downs syndrom er kromosom 21, der er til stede i tre eksemplarer; hos normale børn kan dette kun ses i duplikat.

Hvordan kan ergoterapi for Downs syndrom finde sted??

Det er vigtigt at finde ud af, hvor barnet i øjeblikket befinder sig i udviklingsstadiet. Ergoterapi er baseret på de forskellige områder i et barns liv og deres færdigheder. Hvis barnet har svært ved at udtrykke sig selv rundt om i verden, er det vigtigt at sætte dette som et mål. Her kan begge forbedre det verbale som også nonverbal kommunikation bør være målet.

Hvis der er mere aggressive adfærdsmønstre, er det nyttigt at give de berørte en chance for at slappe af, f.eks. B. Snoezelen (se artikel: "Snozelen hos børn med mentale Handicap". Efter en sådan afslapningsfase er det ofte muligt for børnene at svare på spil, som de tidligere har nægtet og afvist. Dette gør det muligt at lære nye handlingsmønstre.

Det er vigtigt at tilpasse miljøet til barnet. Forskellige hjælpemidler kan bruges til at tilbyde støtte til barnet fra en spædbarns / småbørns alder for at tilegne sig selvhjælpsevner og udvikle sproglige eller motoriske færdigheder med støtte.

Børn med Downs syndrom viser også vanskeligheder i deres samlede udvikling, da det er meget langsommere end deres kammerater. I en behandling er det derfor især vigtigt at være opmærksom på barnets individuelle tempo for at undgå at blive overvældet.

I ergoterapi er det også vigtigt at involvere forældrene. Især kan fremgangsmåden til dagligdags handlinger trænes sammen med forældrene, så behandlingsmålene hurtigere kan overføres til hjemmemiljøet.

For at give disse børn mulighed for at udvikle sproget tilstrækkeligt kræves deltagelse af alle familiemedlemmer og hele det tættere sociale miljø, f.eks. forældrene, søskende, Lærere, børnehagelærere, der alle beskæftiger sig med barnets miljø.

Det langvarige mål med ergoterapi er at forfølge det maksimale udviklingsniveau. Fokus er på at muliggøre deltagelse i samfundet og tilbyde barnet størst mulig uafhængighed. Gennem målrettet træning af hverdagens handlinger og sociale interaktioner skal barnet stole både på sig selv og i miljøet.

Hvis du har spørgsmål eller forslag i denne forbindelse, så tøv ikke med at kontakte mig.

Med venlig hilsen | Priscilla Nkembo-Anza | Dr. frank & Partner München

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: