Dimensionering af flugt- og redningsveje, brandbeskyttelse, flugt

Dimensionering af flugt- og redningsveje

Flugt- og redningsveje skal gøre det muligt for mennesker uafhængigt at nå sikre områder (trappeopgang, offentlig trafikområder) eller blive reddet via dem. De er derfor begrænset i længden. Derudover skal de være så brede, at de opfylder kravene på grund af brugernes fysiske sammensætning bare vil.

Galleri

Mindst en udgang fra hvert punkt i en lounge skal føre ind i et nødvendigt trappeopgang eller ind i det åbne inden for højst 35 meter

Billede: Baunetz (yk), Berlin

Nødbelysning til flugtveje

Billede: Baunetz (yk), Berlin

Billede: Baunetz (yk), Berlin

Billede: Baunetz (bo), Berlin

bredde
I henhold til Model Building Regulations (MBO) § 34, stk. 5, skal brugbar bredde af trapper og trapper af nødvendige trapper være tilstrækkelig til, at den største trafik, der kan forventes. Dette gælder også for de nødvendige korridorer. Den mindste bredde af bygningsinspektions flugtveje (trapper) for bygninger, der ikke er specielle bygninger, f.eks. Boligbygninger, bygninger med kontor eller administrativ brug, kan i henhold til tabel 1 DIN 18065 bygningstrapper – vilkår, måleregler, hovedmål (Teknisk bygningsforordning – ETB). Den anvendelige trappebredde er den klare færdige dimension, der måles vandret mellem overfladerne på afgrænsningskomponenterne eller gelændernes indvendige kanter. Den brugbare bredde af nødvendige korridorer bør vælges lidt bredere, f.eks. ≥ 1,25 m for at muliggøre åbninger i området med døre med en strukturel dimension på 1,01 m (klar dimension ca. 95 cm).

Begræns dimensioner i henhold til DIN 18065 bygningstrapper

længde
"Mindst en udgang til en nødvendig trappe eller udvendig skal være tilgængelig fra hvert punkt i et fælles rum og en kælder maksimalt 35 meter væk" (§ 35, stk. 2, MBO). MBO har en begrænsning på den tilladte for den første bygningsredningsrute længde fra ethvert punkt i en lounge til ≤ 35 meter. Længden af ​​flugtvejen er også indstillet til 35 meter i de fleste statslige bygningsregler (LBO). Afstanden er normalt i en lige linje, men ikke målt ved komponenter. Når det gælder mødesteder er 30,00 m derimod mål for længden af ​​stien til sikker udgang / sikkerhedstrappe, og for salgspunkter 25,00 m fra hvert punkt i et salgsrum. Afhængig af typen og brugen af ​​specielle bygninger eller arbejdspladser kan det være nødvendigt med kortere flugt- og redningsveje, eller det kan være tilladt længere. Du kan finde de relevante oplysninger i kapitlet Specielle bygninger, f.eks. ved højhuse eller indkvarteringsfaciliteter (se nedenfor > Om emnet).

Ekspertise om emnet

Bygningsregler for standardbygninger

Den brandbeskyttelse, der kræves til strukturelle systemer (bygninger osv.), Er stort set hierarkisk i den offentlige bygningslovgivning.

Ifølge MBO skal der være mindst to uafhængige flugtveje til brugsenheder med mindst et fælles rum på hver etage

Billede: Brucker / brandvæsen Aalen

Definition af flugt- og redningsveje

Flugtveje er ruter, f.eks. Korridorer, trapper og udgange til ydersiden, via hvilke mennesker og dyr i tilfælde af fare (i tilfælde af brand).

I højhuse skal den klare bredde af hver del af flugtveje være mindst 1,20 m

Billede: Baunetz (kt), Berlin

Dimensionering af flugt- og redningsveje til specielle bygninger

Afhængig af typen og brugen af ​​specielle bygninger eller arbejdspladser kan eller kan det være nødvendigt med kortere flugt- og redningsveje.

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: