Dental Forsikring-Sammenlignende-dental forsikring

Hvad er et tandadditiv­forsikring?

En privat supplerende tandforsikring refunderer omkostningerne til tandbehandlinger, der ikke eller kun delvist dækkes af de lovpligtige sundhedsforsikringsselskaber. Som et resultat reducerer de deres egen andel af høje tandregninger.

Fordi især når tænder skal udskiftes, er det ofte rigtig dyrt. Proteser af høj kvalitet såsom et implantat koster hurtigt flere tusinde euro. Samtidig har sundhedsforsikringsselskaberne reduceret deres fordele markant i de senere år.

For at lukke disse præstationshuller og for at beskytte sig mod høje yderligere betalinger i tilfælde af en fælde, havde 16,01 millioner tyskere allerede tegnet en privat tandtilskudsforsikring i 2018 (kilde: PKV-foreningen).

Grundlæggende beskyttelse af lovpligtig sundhedsforsikring

Hvis en tand skal udskiftes, betaler sundhedsforsikringsfonden kun 50 procent af omkostningerne ved regelmæssig pleje. Dette er en simpel standardløsning, der er økonomisk og giver mening i henhold til den nuværende tandlæge. Hvis du regelmæssigt går til tandpleje og vedligeholder din bonusbog, modtager du et tilskud på ti efter ti år maksimalt 65 procent af disse omkostninger.

Sådan betaler lovpligtig sundhedsforsikring ved regelmæssig levering

* Andel af omkostningerne ved regelmæssig pleje

Fuldt vedligeholdt bonushæfte tilskud til sundhedsforsikring *
Omkostning keramisk krone € 800
sygesikring tilskud – € 157
Eget bidrag uden forsikring = 643 €
Eget bidrag med forsikring € 80
Omkostninger til tandimplantat € 2.500
sygesikring tilskud – € 363
Eget bidrag uden forsikring = € 2.137
Eget bidrag med forsikring € 250
Udfyldning af omkostninger € 100
sygesikring tilskud – € 41
Eget bidrag uden forsikring = 59 €
Eget bidrag med forsikring € 10

Omkostninger til tandrensning € 90
sygesikring tilskud – 0 €
Eget bidrag uden forsikring = 90 €
Eget bidrag med forsikring € 9

Supplerende fordele ved tandforsikring

Grundlæggende, privat tand­tilsætningsstof­Forsikringsselskaber refunderer omkostningerne for følgende serviceområder: Proteser, tandbehandlinger, profylakse (professionel tandrensning) og orthodontia. Taksterne er forskellige, i hvilke tjenesteområder der er forsikret, og i hvilket omfang fordelene refunderes. Når man vælger den rigtige told, er det derfor vigtigt at overveje, hvilke tjenester der er mest vigtige for den forsikrede.

Du skal være opmærksom på disse tjenester, når du vælger told

Voksne børn
tandproteser
tandbehandlinger
dental profylakse
orthodontia

tandproteser

Den vigtigste ydelse af et tandtilsætningsstof­Forsikring for voksne er godtgørelse af proteser. Kroner, broer, finer (tynde keramiske skaller), indlæg eller implantater er ofte dyre, og det faste tilskud fra sundhedsforsikringen dækker kun en lille del af omkostningerne. Undertiden betaler lovpligtig sundhedsforsikring mindre end tyve procent af de samlede udgifter til tandlæge, materialer og laboratorium.

Meget gode takster tilbyder en omkostningsgodtgørelse på mindst 85 procent for proteser – inklusive dyre implantater.

tandbehandlinger

Mange takster dækker også udgifterne til tandbehandling, som den lovpligtige sundhedsforsikring ikke betaler eller kun delvist betaler.

Så sundhedsforsikringsselskabet betaler en rodbehandling kun til en tand, der er værd at bevare. Hvis betingelserne herfor ikke er opfyldt, skal forsikrede selv betale hele omkostningerne. også Plomber Driften overtager kun for fortennene i det synlige område, en fissurforsegling normalt kun for de bageste jeksler hos børn.

En privat tandforsikring beskytter dig mod et højt eget bidrag i sådanne behandlinger. For eksempel koster en plastpåfyldning 100 euro – kasseapparater skulle selv betale næsten 60 euro.

Profylakse (tandrensning)

Eksperter anbefaler, at der udføres professionel tandrensning en eller to gange om året. Hård og blød plak fjernes. Betal god tandforsikring mindst en gang om året til professionel tandrensning. Refusionen er normalt begrænset til et bestemt maksimumsbeløb pr. År.

Profylakse fordele er ikke kritiske

Tandrensning koster omkring 100 euro afhængigt af regionen og tandlægen. Disse omkostninger er relativt lave og afholdes regelmæssigt. Vi anbefaler derfor at være mere opmærksomme på tandprotesetjenester, når du vælger en told, som let kan udgøre tusind euro eller mere.

orthodontia

Det er vigtigt for børn og unge, at privat tandtilskudsforsikring betaler for ortodontiske behandlinger. Fordi i næsten hver anden ungdom er en dyre tandkorrektion nødvendig.

Et besøg hos tandlæge kan også være nødvendigt hos voksne for at rette en eksisterende fejl.

God tandforsikring dækker en refusion på op til 100 procent af omkostningerne. Fordelene er mest for børn og unge op til 18 år betalt og afhænger af hvilken ortodontisk indikationsgruppe (KIG) er til stede. Imidlertid må en fejlbehandling ikke have været diagnosticeret, før kontrakten er indgået, så forsikringsselskabet refunderer omkostningerne.

Mindre forkert justering af tænderne klassificeres som KIG 1 eller 2, den lovpligtige sundhedsforsikring dækker ikke omkostninger her. Grupper KIG 3 til 5 er udtalt for ekstremt udtalt malposition. I disse tilfælde leverer sundhedsforsikringsselskaberne grundlæggende pleje. En god supplerende tandforsikring for børn bør først og fremmest godtgøre ekstraomkostningerne til behandlinger af høj kvalitet – for eksempel til parenteser, lingualholdere eller interne seler (sprogteknik).

Hvad koster en god tandtilskudsforsikring??

Tandtakster med gode fordele er allerede for en 30 år gammel fra 10 euro pr. måned at have. Der findes allerede toldsatser med et lavere omfang af tjenester fra fem euro pr. måned.

Ud over det ønskede omfang af forsikring er også omkostningerne ved forsikring afhængigt af personlige faktorer – som forsikringstagerens alder.

Klassificering af ydeevneniveauerne i henhold til kriterierne i CHECK24

effekttrinlavgodMeget god
tandproteser mindre end 70% mindst 70% mindst 85%
tandbehandling mindre end 75% mindst 75% mindst 90%
dental profylakse mindre end 60 € / år mindst € 60 / år mindst € 130 / år
bidrag fra 5 € pr. måned fra € 10 pr. måned fra € 18 pr. måned

Betal bidrag årligt

Du kan betale dine bidrag månedligt eller årligt. Mange forsikringsselskaber giver rabat for årlige betalinger.

Tariffer efter livsforsikringstype eller skadeforsikring

Tandtilskudsforsikring har to typer præmieberegning: efter livsforsikringstype eller type skadeforsikring.

Til følgende priser Slags liv­forsikring beregnes, aldringsbestemmelser gemmes. Disse bestemmelser er beregnet til at holde bidragene så stabile som muligt i alderdommen. Økonomiske stigninger i præmier på grund af øgede udgifter er stadig mulige.

Til følgende priser Type skade­forsikring beregnes, foretages ingen hensættelser. Derfor er bidraget som regel lavere i begyndelsen. For dette stiger det regelmæssigt – hvert år eller ved aldersgruppetariffer hvert femte til ti år, da risikoen for tandsygdomme stiger med alderen. De fleste tandforsikringspolitikker beregnes på denne måde.

Livsforsikringstarif giver kun mening på lang sigt

En told efter livstype­Forsikring giver kun mening, hvis du vil beholde forsikringen i lang tid. Hvis du ændrer forsikringsselskabet ved navn senere, eller hvis du annullerer kontrakten, vil de gemte aldringsbestemmelser gå tabt.

Supplerende tandforsikring uden at vente?

Som regel skal forsikrede personer vente i tre til otte måneder fra forsikringsstart, før de kan kræve fordele ved deres tandtilskudsforsikring.

Der er dog også Tariffer uden at vente, der betaler straks fra forsikringsstart. Sådanne takster har normalt tandskalaer – refusionens størrelse er derefter væsentligt begrænset i de første par år. Imidlertid er behandlinger, der blev påbegyndt inden forsikringen blev tegnet eller blev rådgivet af en tandlæge, udelukket.

Efter en ulykke foretages et tandtilskud­forsikring dog dog straks. I dette tilfælde gælder ventetiderne ikke for nødvendige behandlinger. Selv for en professionel tandrensning gælder normalt ingen ventetid. Som regel kan forsikrede personer straks udtømme det maksimale beløb for tandprofylakse.

I sammenligningen af ​​CHECK24-tandtilskud kan du gøre det søg specifikt efter tariffer uden at vente.

Præcise eksamener til tidlige behandlinger

I tilfælde af en told uden en ventetid undersøger forsikringsselskaberne normalt krav på ydelser nøjagtigt, når de indgås kort efter forsikringsstart. Derefter beder de ofte patientens fil fra tandlægen om at udelukke, at det er en behandling, der blev rådgivet inden afslutningen.

Hyppige spørgsmål om tandtilskudsforsikring

For hvem giver tandtilskudsforsikring mening??

En tandforsikring er nyttig for de forsikrede ved lov, der er interesseret beskytte mod høje tandlægeregninger kunne lide.

fordi Betal sygesikringsselskaber til medicinsk nødvendige behandlinger kun 50 procent til en enkel standardløsning. Derefter især til proteser Eget bidrag til flere tusinde euro er. Supplerende tandforsikring er derfor værd for alle aldersgrupper – fra børn og unge til ældre. Af denne grund valgte 16,01 millioner tyskere i 2018 en privat tandtilskudsforsikring.

Hvad betyder regelmæssig pleje?

Ved tandbehandling forstås regelmæssig pleje fordelene ved lovpligtig sundhedsforsikring (GKV). Dette er normalt den mest omkostningseffektive pleje, der giver medicinsk mening.

Udbydere af sundhedsforsikringer betaler kun et fast tilskud til proteser. Denne bevilling er så høj som den Halvdelen af ​​omkostningerne ved regelmæssig pleje. Hvis bonushæftet opbevares uden huller, stiger andelen op til 65 procent af standardplejen.

Resten af ​​omkostningerne skal betales af den forsikrede ud af deres egen lomme, hvis de ikke har tandforsikring. Dyre proteser, såsom et implantat, kan hurtigt koste 2.000 euro eller mere.

Skal jeg svare på sundhedsspørgsmål?

Før du tegner en tandforsikring, skal du normalt besvare sundhedsspørgsmål. Her skal du angive, om tænder mangler eller allerede er erstattet af proteser, såsom et implantat eller en krone.

Derudover spørger forsikringsselskaberne normalt, om du i øjeblikket behandles af en tandlæge eller tandlæge, eller om behandling er planlagt. Du behøver dog ikke at specificere regelmæssige check-ups.

Der er også sundhedsfrie planer, hvor du ikke behøver at besvare spørgsmål. Sådanne takster betaler imidlertid generelt ikke for udskiftning af tænder, der allerede mangler.

Sundhedsspørgsmål sandfærdig? svar

Besvar sundhedsspørgsmålene med en applikation så nøjagtigt og sandfærdigt som muligt. Ellers risikerer du din forsikringsdækning.

Kan jeg få et tænktilskud­skifte forsikring?

Ja, du kan ændre din private forsikring om tandtilskud.

I tilfælde af ændring skal du overvåge opsigelsesperioden for din tidligere forsikring. De er normalt tre måneder i slutningen af ​​et år. Der er normalt også en minimumsperiode på et eller to år. Du kan kun informere forsikringsselskabet, når denne periode er udløbet.

Du har også en særlig ret til at annullere, hvis din forsikring øger præmien. Når du har annonceret en forhøjelse af præmien, har du fire uger til at annullere kontrakten.

Annullér ikke din forsikring, før du har indgået en ny kontrakt, så du er forsikret uden afbrydelse.

Kontroller også, om du har en livsforsikringsplan med stabile præmier i alderdommen. Du ville miste akkumulerede aldringsbestemmelser, hvis du skiftede udbydere. Derfor er et skift af udbyder normalt ikke værd.

Kontroller først tilbud fra din forsikringsselskab

Hvis du vil ændre taksten, skal du først kontrollere tilbudene fra din nuværende forsikringsselskab. For når du skifter til et andet firma, går gemte aldringsbestemmelser tabt. Ventetider og tandrelæ starter derefter igen.

Ventetider kan fraviges for sammenlignelige tjenester

Hvis dit gamle forsikringsselskab tilbyder sammenlignelige tjenester med den nye takst, vil nogle virksomheder give afkald på den sædvanlige ventetid.

Er bidragene til et tandtilbehør­forsikringsskat fradragsberettiget?

Bidragene til tandtilskudsforsikring kan teoretisk anføres i selvangivelsen. I de fleste tilfælde har bidragene imidlertid ingen praktisk virkning.

Arbejdstagere og embedsmænd kan i øjeblikket betale op til 1.900 € om året omkostninger pensions- skattekrav, selvstændige og freelancere et beløb på 2.800 euro. Bidragene til privat tandtilskudsforsikring betaler også for dette.

Dog er det maksimale beløb normalt allerede gennem bidragene til lider- og sygepleje forsikring opbrugt. Skattekontoret tager højde for omkostningerne ved grundlæggende sundhedsforsikring. Derfor bidrager normalt ikke længere indkomstskatten.

Fra hvornår kan jeg starte tandtilskuddet­tegne forsikring?

Hvornår du kan begynde at bruge tjenester, afhænger af den respektive tarif.

Som regel leveres privat tandtilskudsforsikring først efter en ventetid. Det betyder, at fordelene først efter en bestemt periode – for eksempel seks måneder efter forsikringsstart krav kan tages. For en professionel tandrensning der er ingen ventetid på næsten alle takster.

Der er også mange takster uden at vente, som skal betales umiddelbart fra starten af ​​forsikringen. Imidlertid er behandlinger også her rådes, før kontrakten underskrives blev for det meste ekskluderet fra forsikringsdækning.

Der er normalt en til refusionens størrelse dental Season. Denne sæson bestemmer det maksimale antal fordele, der skal refunderes. Restitutioner er normalt begrænset i de første par år af kontrakten.

Sammenligningen af ​​CHECK24 giver disse fordele

Med CHECK24 finder du det rigtige tandtilsætningsstof hurtigt og nemt­forsikring. Vores sammenligning er gratis og uforpligtende og tages i betragtning som en helhed over 150 takster – inklusive tilbud fra kendte forsikringsselskaber som Allianz, ARAG, ERGO og SIGNAL IDUNA samt mange Testvinder af magasinet Finanztest fra Stiftung Warentest.

Du kan se fordelene og bidragene ved de individuelle takster med et øjeblik. I en detaljeret sammenligning kan du sammenligne op til tre takster og downloade toldbetingelserne med et museklik. Du kan anmode om et tilbud via e-mail eller post – mange takster kan også indgås direkte online.

Hvis du har spørgsmål, hjælper vores kunderådgivere dig gerne personligt og fortsætter med at hjælpe dig efter afslutningen – hvis du skal indsende fakturaer eller vil tjekke din forsikringsdækning.

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: