Committess – “et hjerte for børn”

Committess -

Committess

BILD hjælper e.V., er en registreret forening, der er juridisk, organisatorisk og økonomisk uafhængig. Foreningen forfølger udelukkende og direkte velgørende og velvillige formål.

Foreningens styrende organer er mødet med medlemmer af direktionen og bestyrelsen. Alle medlemmer af direktionen og bestyrelsen fungerer som æresbevægelse.

Møde af medlemmer

BILD hjælper e.v.s ansvarsområder indbefatte eksekutivrådet og bestyrelsen samt direktionen for direktionen. Endvidere er det accept af medlemmer af thocociation og vedtagelse af beslutninger om ændring af chartret. Det ordinære medlemmermøde afholdes en gang om året.

Eksekutivråd

Eksekutivrådet vælges af medlemmermødet for en periode på tre år. Det administrerer den daglige forretning, planlægger foreningens strategiske orientering og på dens regelmæssige møder. Eksekutivrådet støttes af en fuldtids administrerende direktør og et team bestående af 11 medlemmer.

1. formand

Ulrike Zeitlinger-Haake

vicechefredaktør for BILD

2. formand

Ralf Hermanns

COO BILLEDE & WORLD Group

Andrea Deters

Willem Tell

Medlem af BILD-chefredaktion

Jörn Nikolay

Administrerende direktør og direktør DACH, General Atlantic

Bestyrelse

Bestyrelsen, der blev nedsat i 2013, rådgiver og overvåger eksekutivrådet. Det er ikke involveret i operationelle aktiviteter. Medlemmerne af bestyrelsen må ikke stå i en forening med foreningen eller med noget medlem af eksekutivrådet. Bestyrelsen består i øjeblikket af medlemmer og skal ifølge chartret mødes mindst tre gange i et regnskabsår. I modsætning til medlemmerne af eksekutivrådet behøver medlemmerne af bestyrelsen ikke at være medlemmer af denne samhørighed.

1. formand

Marion Horn

Chefredaktør for BILD am Sonntag

2. formand

Fred Springer

Næstformand for bestyrelsen

Peter Hahne

Journalist og programleder

Vladimir Klitschko

Bernd Oeltermann

Direktør for koncernrevision Axel Springer SE

"A Heart for Kids" Foundation

BILD hilft e.V. "Et hjerte for børn".

THE ONE HEART FOR CHILDREN Foundation, hvad der blev oprettet af BILD hjælper e.V.-foreningen i 2008 for at støtte og altid konsolidere BILD’s arbejde hjælper e.V. Det forfølger de samme mål og charterformål som foreningen. Med sin permanente struktur er fonden beregnet til at konsolidere arbejdet med "Et hjerte for børn" på lang sigt.

ONE HEART FOR CHILDREN Foundation er i øjeblikket ikke engageret i egne projekter. BILD hilft e.V. "Et hjerte for børn" på en bæredygtig basis.

Der er ingen overførsel af aktiver fra foreningen til A HJERTET TIL BØRNFUNDATION. 100.000 € i 2008 inden for rammerne af Fondens forretning, men som doneres til TV-gallaen eller af læserne.

Tilskud til aktiverne i A HEART FOR CHILDREN-stiftelsen kræver, at stifteren eller donoren skriftligt erklærer, at donationerne skal betales til fondens aktiver. SUNDHED TIL BØRNENS FUNDAMENTAL AF ÅRSRAGNSKABET AF DYRESUNDHEDSORGANEN FOR DET ÅRSREGNSKABSFORTEGNELSE I ANIMALSUNDHEDSORGANEN.

Overførsler til aktiverne i A HEART FOR CHILDREN-fonden i form af donationer eller arv, tager vi højde for det stigende behov blandt donorhjælp på lang sigt og efterlader noget vedvarende for eftertiden. Hvis du er interesseret i at bidrage, er du velkommen til at kontakte os på +49 40/347 23 789.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: