Børnearbejde – når det at være barn svigter i hverdagen

AF JASCHA SCHULZ | 10/29/2015 18:44

Børnearbejde – Når det at være barn, svigter det i hverdagen

Antallet af arbejdende børn er faldet markant i de senere år. Imidlertid fortsætter utallige børn med at blive udnyttet i de fattige regioner i verden. Og selvom det lyder kynisk: Mange børn insisterer på at være i stand til at arbejde. De ved, at uden deres indtjening, ville deres familier sandsynligvis sulte. Mange hjælpeorganisationer er derfor på udkig efter måder at bringe familiens fattigdom til ophør og give børn passende uddannelse.

Børnearbejde er næsten i alle Betraktes dele af verden som en stor uretfærdighed. Differentiering er dog nødvendig for de forskellige former for børnearbejde. Der er forskelle mellem lovlig ungdomsbeskæftigelse og Udnyttelse af børn. I de fleste lande har unge mellem 13 og 15 år lov til at udføre let arbejde. Det nøjagtige antal timer, der kan arbejdes, reguleres nationalt. I henhold til artikel 32 i De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder har ethvert barn dog ret til at være beskyttet mod økonomisk udnyttelse og ikke at blive ansat i arbejde, der udgør en risiko. Børn har også ret til ikke at udføre noget arbejde, der kan hindre deres opdragelse og skade deres helbred, fysiske, mentale, mentale og sociale udvikling. Udnyttet børnearbejde krænker denne ret. Udnyttet børnearbejde inkluderer alle former for tvangsarbejde, børneprostitution og børnepornografi, brug af børn som soldater, ulovlige aktiviteter som narkotikasmugling og også alt arbejde, der bringer sundhed, sikkerhed eller moral, såsom arbejde i stenbrud på plantager eller i tekstilfabrikker. I disse er børn for det meste fuldt ansat, dårligt betalte og udfører monotont arbejde i et farligt arbejdsmiljø. Derudover har de ofte et uforholdsmæssigt stort ansvar, og ud over det fysiske lider de også alvorlig psykologisk skade. Denne type børnearbejde fordømmes enstemmigt internationalt. 175 ud af 185 medlemslande i Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) er enige om at bekæmpe de dårlige former for børnearbejde. Når alt kommer til alt har 163 stater forpligtet sig til at hæve den minimumsretlige arbejdsretlige alder til 15 år. ILO ønsker at have nået sine mål inden 2016.

Virkeligheden er dog stadig langt fra dette. Selvom antallet af børnearbejdere er faldet kraftigt siden 2000 (246 millioner), vurderer ILO, at der stadig er omkring 168 millioner børnearbejdere. 120 millioner af dem er yngre end 15 år gamle, 85 millioner lider under farlige eller udnyttende arbejdsforhold. Især i Asien (78 millioner) og i Afrika (59 millioner) bruges børn til arbejde. De fleste børn arbejder i landbruget (98 millioner) og som servicearbejdere (54 millioner). Det anslås, at 15 millioner børn arbejder i private husholdninger uden lovlig eller social beskyttelse. Især piger er næppe beskyttet mod voldelige eller seksuelle overgreb af deres arbejdsgivere.

"At føde et sultende barn koster 40 cent og et tryk på en knap"

Den mest almindelige årsag til børnearbejde er den materielle fattigdom hos familier. Børnenes ekstraindkomst – uanset hvor lav den er – sikrer mange familiers overlevelse. Dette har dog ofte alvorlige konsekvenser for de efterfølgende generationer. Arbejdende børn har normalt ikke mulighed for at gennemføre en læreplads på samme tid som arbejde og kan derfor ikke undslippe fattigdom som voksne. Af denne grund sender de også deres egne børn til arbejde. En ond cirkel opstår, hvorfra det er vanskeligt at undslippe. Mange børn er også født under slavelignende forhold, og har derfor ingen chance for et børnevenligt liv fra starten. Naturkatastrofer eller civile kriser, der forårsager social elendighed, kan også føre til øget børnearbejde. Et eksempel er den jordanske Za’atari-lejr for syriske flygtninge, hvor der er uholdbare humanitære forhold. Børnearbejde menes at være reglen snarere end undtagelsen.

Men hvad kan der gøres for at stoppe udnyttet børnearbejde? Hverken ILO eller FN har instrumenter til at sanktionere stater eller virksomheder, der ikke overholder internationale aftaler. Et andet stort problem er, at national retspraksis ofte ikke implementeres. I Indien, som klart forbyr børnearbejde, arbejder de fleste børn over hele verden, især i stenbrud.

Selv enkle forbud er ikke egnede til at imødegå børnearbejde. Disse medfører ofte endnu større lidelse. I 1992 forbød det amerikanske senat import af produkter fremstillet af børnearbejde. Industriembedsmænd i Bangladesh fyrede derefter 50.000 arbejdende børn, hvoraf de fleste endte i prostitution eller stenbrud. I mange lande er forbuddet mod børnearbejde simpelthen ikke foreneligt med den faktiske situation i mange familier. Barnet bliver ofte sendt til arbejde efter et forbud af eksistensårsager, men dette er nu ulovligt og finder derfor sted under langt dårligere forhold.

Hvor børnearbejde er forbudt, skal der først oprettes alternativer. For eksempel betaler den brasilianske regering forældre, der sender deres børn i skole. Ikke-statslige organisationer forfølger også adskillige foranstaltninger for at afslutte udnyttet børnearbejde. I de fleste tilfælde er deres hovedmål at sikre tilstrækkelig uddannelse for børn. ”Det mest effektive våben mod udnyttelse af børn er uddannelse. Hvem noget mod børnearbejde ønsker at gøre, bør støtte uddannelsesprojekter, ”sagde børnearbejdsekspert Pins Brown fra British Anti-Slavery International.

UNICEF, Terre des Hommes og andre almennyttige organisationer har derfor gjort skole gratis i mange fattige lande. En højere kvalitet af skoletilbud tilbydes også gennem etablering af skolestyringssystemer og gennem uddannelse i de fattige kvarterer. En anden vigtig opgave er reintegrering af arbejdende børn i uddannelsesfirmaet. I Burkina Faso har for eksempel ikke-statslige organisationer i samarbejde med regeringen oprettet uddannelseskurser for 15.000 børn, der arbejder i miner.

Andre strategier bruges til at forhindre børn fra fattige familier i at skulle arbejde. SOS Børnebyer tilbyder for eksempel mødre i sociale centre muligheden for at tage kurser og skræddersyning. På denne måde kan mødrene derefter samfinansiere familien, mens børnene kan koncentrere sig om deres skolegang.

For at modvirke børnearbejde er det også vigtigt at lægge et offentligt pres på virksomheder, der holder børn i udnyttet beskæftigelse. Dette kræver ikke kun ngo’er, men også regeringer, massemedier og forbrugere. Dette skal være opmærksom på produktionsbetingelserne for den pågældende virksomhed, når de køber produkter. På grund af det store antal leverandører og eksterne tjenesteudbydere er det imidlertid vanskeligt at identificere, hvilke produkter, der har gennemgået en fremstillingsproces, der inkluderer børnearbejde. I det mindste dog produkter, der har internationalt anerkendte sæler som TransFair, Gepa, Care&Fair, blomsteretikette, hånd i hånd eller rugmark kommer sandsynligvis fra en produktion, der ikke udnytter børnearbejde.

I nogen tid har der dannet sig såkaldte børnearbejdsorganisationer. Dette er fagforeninger, der består af arbejdende børn. De kræver, at deres arbejde overlades til dem. De kræver imidlertid også, at virksomheder værdsætter deres arbejde højere. ”Respekt i stedet for at overskride” er for eksempel mottoet for børnearbejderforbundet NATRAS i Nicaragua. Der blev vedtaget en lov i Bolivia i sommeren 2014, som undtagelsesvis giver arbejdstilladelse til ti-årige. Det blev stimuleret af den bolivianske børnearbejderorganisation. Børnene er simpelthen bange for, at de ikke kan overleve uden arbejde, eller at de vil gå i kriminalitet. På et møde i 1996 i Kundapur, Indien, formulerede børnearbejdere fra 33 lande deres bekymringer som følger: "Vi er imod udnyttelse af vores arbejde, vi ønsker at arbejde med værdighed og har tid til at lære, lege og hvile." Med andre ord: arbejde: ja. Men opgiv at være barn: Nej..

Børnearbejde er bestemt aldrig ønskeligt. Hvis retten til at udvikle sig på en børnevenlig måde overholdes, er dette et første, men vigtigt skridt.

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: