Betingelser for brug

Betingelser for brug

Betingelser for brug på dream-spa.de

Betingelser for brug

Hvad skal overvejes, når du besøger vores websteder?

Betingelser for brug

Indledende bemærkning

Gennem sine fora, blogs og andre SPANESS-værktøjer tilbyder SPANESS alle brugere muligheden for at få adgang til tilbudets indhold gratis og uden forpligtelse. Brugere har også muligheden for at offentliggøre deres egne indlæg (f.eks. Kommentarer) gratis og kommunikere med andre brugere.

For hver brug af tilbuddet gælder noterne under I. selvom der henvises til brugen af ​​tjenester i forbindelse med tilbuddet igen til disse brugsbetingelser.

I. Juridiske oplysninger til brug

1. gyldighed

For brugere gælder disse vilkår og betingelser i den aktuelle version, når brugen udføres.

2. Bestemmelse

SPANESS bestræber sig konstant på at sikre, at tilbudet fungerer korrekt, men er ikke ansvarligt for tilbudets uafbrudte brugervenlighed eller tilgængelighed, og er navnlig ikke ansvarlig for tekniske forsinkelser, afbrydelser eller fejl.

3. Ansvar

a. Eget indhold

SPANESS er en tjenesteudbyder i.S.d. § 7 Abs.1 TMG og for eget indhold, der kan hentes i forbindelse med tilbuddet, i henhold til de generelle love, der er ansvarlige. SPANESS har oprettet dette indhold efter bedste kendskab, men garanterer ikke dets nøjagtighed, fuldstændighed eller aktualitet eller dets lovlighed. SPANESS har overhovedet ingen indflydelse på design og / eller indhold på linkede eksterne websteder og er hverken forpligtet eller i stand til løbende at kontrollere dem.

b. Udenlandsk indhold

SPANESS er ikke forpligtet i henhold til lovbestemmelserne i §§ 8 til 10 TMG og er heller ikke i stand til at undersøge og / eller overvåge lovligheden af ​​det indhold, der er uploadet eller offentliggjort af brugere, samt undersøge forhold, der er relateret til ulovlig aktivitet punkt. Dette gælder også for hyperlinks. SPANESS vedtager ikke dette indhold som sit eget.

c. Kendskab til krænkelser

Hvis SPANESS bliver gjort opmærksom på overtrædelser af loven og / eller overtrædelser, fjernes indholdet straks under forbehold af fuld gennemgang. Til dette formål forbeholder SPANESS sig retten til at blokere og / eller permanent fjerne indhold, der er gjort tilgængelige af læsere, inklusive links. I passende tilfælde leverer SPANESS en funktion, ved hjælp af hvilken påståede overtrædelser kan rapporteres.

4. Ophavsret

Indholdet, der offentliggøres i forbindelse med tilbudet (især tekster og billeder) er beskyttet af ophavsret. Gengivelse eller anden brug eller udnyttelse af ophavsretligt beskyttet indhold er ikke tilladt uden samtykke fra den respektive ophavsretindehaver. Imidlertid er personlig, ikke-kommerciel brug inden for formålet med tilbuddet tilladt. Brugere kan derfor få adgang til, gemme og udskrive indholdet til privat brug, forudsat at dette hverken direkte eller indirekte tjener til profitformål.

5. Ændring eller opsigelse af tilbuddet

SPANESS forbeholder sig retten til at ændre dele af tilbuddet eller tilbuddet som helhed uden forudgående varsel eller ophøre med offentliggørelse midlertidigt eller permanent. Krav påløber ikke brugere herfra.

6. Privatliv

Fortrolighedspolitikken gælder, som du kan få adgang til her.

II Regler for brug

1. Generelt

Reglerne for god og respektfuld interaktion med andre læsere og brugere gælder. Ingen læser må krænke lovlige forbud eller moral med oplysninger, der gør dem tilgængelige for andre i deres selvbillede, i fora, chats eller på andre måder eller krænker tredjeparts rettigheder (navn, varemærke, ophavsret, privatlivets rettigheder osv.) , Især er det forbudt for brugere at direkte eller indirekte distribuere pornografisk, teenagers, voldeligt eller racistisk indhold, til at kræve kriminelle handlinger eller give instruktioner eller til at krænke politiske, ideologiske eller religiøse synspunkter fra tredjepart. For brugere er brugen af ​​tjenesterne underlagt beslutningerne og kravene fra SPANESS og dets agenter, der beslutter hvilket indhold, der krænker de angivne principper. I foraene om SPANESS- og partnerwebsteder gælder de samme gode og respektfulde opførelsesregler som i "normalt liv". Her er et par grundlæggende regler for håndtering af hinanden og brug af SPANESS- og partnersitesider ("Netikette"):

  • Vær høflige over for hinanden og tolerér andre meninger, overbevisninger og religioner. Må ikke fornærme, true eller chikanere nogen.
  • Overtræd ikke lovlige forbud eller god moral. Distribuer ikke pornografisk, ungdomsnedsættende, voldeligt eller racistisk indhold.
  • Vær opmærksom på bidrag (tekster, fotos, musik, videoer) til copyright. Dette betyder: Bidragene skal komme fra dig personligt, eller alle rettigheder for de berørte skal opnås.
  • Accepter andres privatliv.
  • Personlige skænderier har ikke mistet noget i fora, kommentarer eller andre funktioner.
  • SPANESS- og partnerwebsteder garanterer bevarelse af din anonymitet i artiklen kommentarer. Brug ikke dette til at provokere, miskreditere eller misbruge andre brugere.
  • Hver deltager accepterer ikke at bebrejde eller skade andre brugere.

Hvis de grundlæggende regler overtrædes, forbeholder SPANESS sig retten til at slette indlæg, at udelukke brugere og til at tage retssager i tilfælde af lovovertrædelse.

2. Ingen skadelig software

Ingen bruger må sende eller gemme data på en databærer af SPANESS, som er egnet til deres type eller tilstand, størrelse eller antal, for at forringe funktionen af ​​computersystemer hos SPANESS eller af tredjepart eller krænke tredjeparts rettigheder (f.eks. Vira , Spam e-mails osv.).

3. Ingen reklame fra medlemmerne

Brugere har ikke tilladelse til at indsende reklamer i nogen form til andre brugere eller tredjepart, der bruger tilbuddet. Dette gælder også indstillingen af ​​tilsvarende links, f.eks. i fora, og især til reklamekædelæg, gavecirkler, undersøgelser, pyramideskemaer og pyramideskemaer og til køb af værdipapirer.

4. Sletning af indhold

For eksempel For at slette posterede kommentarer eller indhold skal brugeren kontakte SPANESS for sletning.

III. Ophavsret og beslægtede rettigheder

1. Tildelte rettigheder

Ved at lægge fotos, videoer eller tekster tildeler brugeren SPANESS den overførbare ret til at opbevare materialerne på ubestemt tid, gøre dem offentligt tilgængelige, tilbyde dem til brugerne af tilbuddet til opbevaring og udskrivning og til at præsentere dem i online, trykte og andre former Medier til at fremme tilbudet om at bruge. Inden for tilbuddet kan indhold også fremhæves og bedømmes redaktionelt. Ud over det er især kommerciel udnyttelse af fotos tilladt i henhold til loven kun med godkendelse af forfatteren og muligvis den afbildede person.

2. Brugernes ansvar

Det er hver enkelt brugers ansvar at erhverve de nødvendige rettigheder til at sende fotos, videoer eller tekster og deres anvendelse i SPANESS-tilbudet. Som regel har brugeren kun de nødvendige rettigheder, hvis han eller hun har foretaget det pågældende indhold eller får tredjeparts rettigheder, hvis billederne ikke er leveret af brugerne selv, og hvis de også har samtykke fra nogen afbildede personer. Også på afbildede genstande (for eksempel kunstværker) kan tredjeparts rettigheder eksistere, så en aftale fra forfatteren er nødvendig. Afklaring af mulige undtagelser fra disse samtykkekrav er brugerens ansvar.

IV Konsekvenser af overtrædelser

1. eksamen

SPANESS har ingen forpligtelse eller evne til fuldt ud at gennemgå og / eller overvåge lovligheden af ​​det indhold, der er uploadet eller offentliggjort af brugere, og til at undersøge forhold, der indikerer ulovlig aktivitet. SPANESS udfører imidlertid tilfældige kontroller og forbeholder sig retten til at kontrollere under alle omstændigheder.

2. sanktioner

I tilfælde af overtrædelse af disse brugsbetingelser kan SPANESS midlertidigt eller permanent udelukke den relevante bruger fra tilbuddet. I tilfælde af strafbar overtrædelse er brugeren ansvarlig over for SPANESS for erstatning for alle direkte og indirekte skader, inklusive økonomiske tab. I tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i stk. 2.b., 3. og 4. skal brugeren skadesløsholde SPANESS for ethvert krav fra tredjepart, der er fremsat mod SPANESS, dets juridiske repræsentanter og / eller vicarious agenter som følge af denne overtrædelse. Alle andre krav er forbeholdt.

V. Deltagelse i konkurrencer

1. Afhængig af arten af ​​konkurrencerne, kan der gælde yderligere bestemmelser ud over disse generelle betingelser. De særlige betingelser for deltagelse i den respektive konkurrence skal overvejes; i tilfælde af konflikt handler de i overensstemmelse med disse generelle betingelser.

2. Overtrædelse af de generelle eller særlige konkurrencevilkår, indflydelse af lige muligheder ved teknisk manipulation, videregivelse af falske personoplysninger eller en lignende alvorlig overtrædelse fører til – muligvis efterfølgende – udelukkelse fra deltagelse.

3. Juridisk anvendelse er udelukket. Alle priser er blevet leveret til os gratis og kan ikke betales kontant. Medarbejdere på SPANESS og / eller partnerwebsteder er udelukket fra at deltage i konkurrencer. Det samme gælder medarbejderne i de virksomheder, der har leveret priser.

VI. ansvar

1. Generel ansvarsbegrænsning

SPANESS er kun ansvarlig for skader ved forsætlig eller grovt uagtsom handling.

2. Misbrug af data

I princippet kan brugerne selv bestemme (ved at foretage de relevante indstillinger), hvilket indhold og information de lægger. Disse er synlige for andre brugere. SPANESS er ikke ansvarlig for misbrug af dette indhold og information fra andre brugere eller andre tredjeparter.

VII Tilbud

1. Ændring og annullering af tilbuddet

SPANESS kan til enhver tid beslutte at afbryde individuelle tjenester eller tilbuddet som helhed i fremtiden kun for at betjene eller ændre det mod et gebyr. I dette tilfælde er der ingen krav om erstatning af brugeren. Især ikke på grund af en sletning af de uploadede fotos og videoer. Brugeren er snarere forpligtet til at tage sig af den nødvendige sikkerhedskopiering af data.

VIII Afsluttende bestemmelser

1. Det eksklusive kompetencested for alle tvister, der opstår som følge af denne kontrakt, er virksomhedens nuværende placering.

2. For de kontrakter, der er indgået af SPANESS på grundlag af disse almindelige betingelser og for eventuelle efterfølgende krav af enhver art, gælder Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning udelukkende med undtagelse af FN’s salgskonvention og den tyske internationale private lov.

3. Hvis bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser er eller bliver ugyldige helt eller delvist, forbliver de resterende bestemmelser upåvirket. I stedet for hver ineffektiv bestemmelse ville en erstatningsbestemmelse, der svarer til formålet med aftalen eller i det mindste tilnærmelsesvis, som parterne har aftalt at opnå det oprindelige resultat, hvis de havde vidst, at bestemmelsen var ineffektiv. Det samme gælder for ufuldstændighed.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: