Betingelser for brug, – siden til fædre

Betingelser for brug, - siden til fædre

Betingelser for brug

Betingelser for brug på webstedet www.vaterfreuden.de

1. Omfang

Hjemmesiden www.vaterfreuden.de (i det følgende "websted") er genstand for følgende generelle brugsbetingelser i forholdet mellem brugeren (i det følgende "Bruger") og FatherFreuden GmbH, Titurelstrasse 9, 81925 München, (i det følgende) "Faderskab") – som udbyder af webstedet – er bindende aftalte med hvert opkald på webstedet.

2. Indholdet af fars glæder på hjemmesiden

2.1 Webstedet indeholder data og oplysninger, der er lovligt beskyttet, især ophavsret og / eller varemærkerettigheder, til fordel for fars glæde eller til fordel for tredjepart. Enhver download, kopiering, ændring, distribution, opbevaring, visning, udsendelse, udlejning, udlån eller anden brug af hjemmesiden helt eller delvist på webstedet, især tekster, dele af tekster, billeder, bevægelige billeder og / eller lyddata, er uden forudgående skriftlig Forbud mod fars glæde forbudt. Brugeren har kun tilladelse til at gengive til tekniske formål med henblik på browsing (adgang til webstedet og præsentation af webstedet og dets indhold), i det omfang denne handling ikke tjener økonomiske formål samt permanent duplikering til eget brug.

2.2 Faderlige fædre kan til enhver tid og uden varsel ændre, supplere eller fjerne eller indstille de individuelle data og oplysninger, der er leveret på webstedet eller webstedet som helhed, og er ikke forpligtet til at fremsætte et specifikt tilbud.

2.3 På trods af regelmæssig og samvittighedsfuld undersøgelse påtager Vaterfreuden intet ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af ​​dataene og informationerne på webstedet. Ligeledes påtager Vaterfreuden sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader som følge af brugen af ​​data og information på webstedet.

2.4 Webstedet giver kun erfaringer, rapporter og udtalelser. Intet på webstedet er at betragte som en juridisk tjeneste (især i henhold til loven om juridiske tjenester) eller som en finansiel tjeneste eller anden bindende rådgivning. Vi beder vores brugere om nødvendigt kontakte de relevante eksperter.

3. Registrering

3.1 Registrering forudsætter, at brugeren 1. transmitterer de anmodede data i registreringsformularen og 2. har ubegrænset juridisk kapacitet. Der er ingen juridisk ret til registrering. Far Joy er berettiget til at nægte registreringen uden at begrunde. Brugeren er forpligtet til at kommunikere eventuelle efterfølgende ændringer af hans data anmodet om i registreringsformularen.

3.2 Registreringen meddeles brugeren på den tilsvarende bekræftelsesside. Efter registrering er brugeren berettiget til at drage fordel af alle tilbud i det område, som han har tilmeldt sig. Dette gælder også for tilbud som fora, kommentarer, oprettelse af en personlig profil osv…

3.3 Brugeren garanterer, at alle data, som han leverer under registreringen, er sandt og komplet. Navnlig garanterer brugeren kun at bruge ikke-vildledende information i sin personlige profil og sin kommunikation med andre brugere og frem for alt ikke at bruge nogen pseudonymer eller pseudonymer, medmindre dette ikke er tilfældet. B. i valg og brug af brugernavn – er udtrykkeligt tilladt. Hver bruger må kun registrere én gang og oprette kun en brugerprofil.

3.4 Uanset punkt 3.3 kan Father Delights ikke garantere, at brugerens faktiske identitet stemmer overens med de data, der er leveret af brugeren.

4. Individuel adgangskode

4.1 Ved at registrere hver bruger vælger man et brugernavn og en individuel adgangskode. Adgang til platformens beskyttede områder er kun mulig med dette brugernavn og adgangskode. Brugeren må ikke videregive adgangskoden til tredjepart og skal opbevare den på et sikkert sted for at forhindre misbrug.

4.2 Brugeren er forpligtet til straks at informere Father Joy, hvis adgangskoden er gået tabt, eller hvis han bliver opmærksom på, at tredjepart, der ikke er autoriseret af ham, har fået kendskab til adgangskoden. Medmindre brugeren fremlægger bevis for, at en tredjepart har brugt adgang til platformen uden hans samtykke, tilskrives alle erklæringer fremsat via adgangen til brugeren. Brugeren er ansvarlig for misbrug fra tredjepart, medmindre han beviser, at han ikke er skyld her.

5. Opsigelse (tilbagekaldelse) af registreringen

5.1 Brugeren har ret til når som helst at afslutte registreringen uden at give grund. Hvis han fratræder, nulstiller fars glæde registreringen umiddelbart efter modtagelse af erklæringen. Opsigelse skal sendes skriftligt til Vaterfreuden GmbH, Titurelstrasse 9, 81925 München eller via e-mail til: [email protected]

5.2 Far Joy har ret til at trække registreringen til enhver tid tilbage uden at begrunde. Dette eliminerer brugerens ret til at bruge platformens tilbud. Opsigelsen ved fars glæde finder sted skriftligt, pr. Fax eller e-mail.

5.3 Uanset dette kan farlige fornøjelser trække registreringen tilbage, især hvis der er fremlagt falske oplysninger under registreringen, registreringskrav udelades, de generelle brugsbetingelser overtrædes, eller hvis der er alvorlige indikationer på ulovlige handlinger fra brugeren.

6. Brugernes indhold på webstedet (især diskussionsfora og kommentarer)

6.1 For så vidt angår farlige fornøjelser på webstedets diskussionsfora eller -chats (i det følgende) "Fora") tilbydes, indholdet, der udveksles i disse fora, er ikke underlagt kontrol af fars glæder. Derfor påtager Vaterfreuden intet ansvar for indholdet, der er lagt ud på foraene. Brugeren af ​​fora forpligter sig til ikke at begrænse eller forbyde fri adgang for andre brugere. Desuden forpligter brugeren sig til at kontrollere og garantere for farlige anbringender, at det indhold, der er uploadet af ham, hverken er lovlige forbud, heller ikke de gode skikke eller rettigheder for tredjepart (især men ikke udelukkende navn, personlighed, copyright, privatliv og varemærkerettigheder) ondt. Navnlig forpligter brugeren sig til ikke at uploade indhold til den platform der

 • pornografisk, voldsforherligende eller tilskyndende eller skadelig for mindreåriges indhold,
 • at kræve forbrydelser eller give instruktioner til at gøre det,
 • Relateret til politiske aktiviteter, især til partimøder, demonstrationer, folder eller underskriftkampagner og indhold, der afspejler politiske symboler,
 • fornærme, baktale, chikanere eller på anden måde skade andre brugere eller andre personer eller præsentere dem for en aggressiv eller provoserende holdning til dem,
 • ellers ulovlig, uanstændig, vulgær, forstyrrende andres privatliv, ærekrænkende eller fornærmende, eller indeholder urigtige påstande om faktum eller mistillid,
 • Indeholde softwarevirus eller lignende computerkoder, filer eller programmer designet til at forstyrre, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af ​​computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr,
 • manipuleret for at skjule deres oprindelse,
 • Forretnings- eller forretningshemmeligheder for fysiske eller juridiske personer eller andet indhold, som videresendelse, som brugeren ikke har ret til, for eksempel på grund af tavshedspligt,
 • Annoncering til køb eller salg af produkter eller brug eller levering af tjenester,
 • som efter deres art eller art (f.eks. vira), størrelse eller duplikering (f.eks. spamming) sandsynligvis vil bringe eksistensen eller driften af ​​tjenesterne og datanetværket på www.vaterfreuden.de i fare,
 • Indeholde links eller andre links til indhold, der er uacceptabelt i henhold til ovennævnte kriterier, og / eller
 • at anmode om krænkelser af ovennævnte forbudte indhold.

6.2 Father Joy tillader brugeren at bruge webstedet i overensstemmelse med loven og betingelserne i disse almindelige brugsbetingelser til at gemme, offentliggøre, overføre og dele indhold med andre brugere. Father Joy overvåger ikke brugeren og fraskriver sig alt ansvar for sådant indhold.

6.3 Når brugeren tilbyder fars glæde, giver brugeren far glæder i overensstemmelse med bestemmelserne i disse generelle brugsbetingelser med opbevaring og offentlig tilgængelighed af dets indhold i forbindelse med hjemmesiden i deres respektive design.

6.4 Brugeren garanterer overfor far glæder at brugeren har alle de nødvendige rettigheder i forhold til det indhold, som brugeren bruger webstedet til opbevaring, offentliggørelse og / eller transmission, og at brugeren således ikke har tredjeparts rettigheder, af nogen art, ingen lovlig Forordninger og heller ikke reglerne for disse generelle brugsbetingelser (især punkt 6.1). Hvis brugeren ikke er ejer af rettighederne til indhold, der indtastes af brugeren, garanterer brugeren, at han effektivt har opnået alle nødvendige lovlige overførsler, licenser, tilladelser, samtykke og lignende. I tilfælde af at brugeren overtræder disse garantier (pkt. 6.4 i disse almindelige brugsbetingelser), skal faderen skadesløsholde og holde uskadeligt ethvert og ethvert ansvar over for tredjepart (inklusive offentlige / offentlige institutioner) – på første anmodning – og fuldt ud nyde fars fornøjelser harmløse. Undtagelsen gælder også omkostningerne ved et muligt juridisk forsvar.

6.5 Vaterfreuden er berettiget til at gemme indhold og videregive det til tredjepart, især i det omfang, det kræves i loven eller efter behørigt skøn, der er nødvendigt og lovligt tilladt

 • lovbestemte eller retslige eller regulatoriske kendelser,
 • at håndhæve disse brugsbetingelser,
 • at reagere på påstanden om en overtrædelse fra tredjepart eller
 • for at beskytte rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed for fædre, deres brugere eller offentligheden.

6.6 Father Joy forbeholder sig retten til (men er ikke forpligtet) til at beslutte, om indhold opfylder kravene i disse vilkår og betingelser (især i dette afsnit 6 i de almindelige brugsbetingelser) og ellers kræver fars glæder være. Father Joy kan når som helst uden forudgående varsel og efter eget skøn og uden begrundelse fjerne alt indhold, der krænker disse vilkår (herunder, men ikke begrænset til, reglerne i afsnit 6 i disse brugsbetingelser).

6.7 Brugeren er enig i, at farlige fornøjelser bruger det indhold, der er leveret af brugeren af ​​webstedet, det vil sige, offentliggøre indholdet, gemme det på webstedet, gøre dem offentligt tilgængelige, gengive dem på efterspørgsel fra andre brugere af webstedet, ændre indholdet, suppleret, redigeret, delvist brugt, fjernet og integreret i andet indhold på webstedet samt indholdet i forbindelse med webstedet i andre anvendte medier. Brugeren giver Vaterfreunden en rumlig, midlertidigt og indholdsmæssig ubegrænset såvel som en uigenkaldelig brugsret med hensyn til alt kendt – og så vidt det er lovligt muligt – ukendte typer brug på alt indhold, der er offentliggjort på webstedet.

7. Hyperlinks

7.1 Father Joy giver brugeren adgang til andre udbyders websteder via links og hyperlinks. Imidlertid betyder linking eller hyperlinking til tredjepartswebsteder ikke, at farlige fornøjelser påvirker og / eller gør brug af indholdet bag henvisningen eller hyperlinket. Vaterfreuden adskiller sig udtrykkeligt fra alt indhold på alle websteder hos andre udbydere, som brugeren kan få adgang til via links og hyperlinks på hjemmesiden. Dette indhold udgør ikke et ansvar for fars glæde, medmindre Father Joy har kendskab til indholdet, og det er teknisk muligt og rimeligt at forhindre brugen af ​​links og hyperlinks i tilfælde af ulovligt indhold. Vaterfreuden er ikke ansvarlig for ulovligt, forkert eller ufuldstændigt indhold og for skader forårsaget af brugen af ​​et indhold placeret bag linket eller hyperlinket.

7.2 Father Joy opfordrer sine brugere til at være opmærksomme, når de forlader webstedet og læse omhyggeligt de (generelle) brugsbetingelser og privatlivspolitikker eller erklæringer på ethvert andet websted, de besøger.

8. Father Joy Shop

Så vidt far glæder sig over webstedet i et butiksområde (i det følgende) "butik") er en bruger, der via webstedet, især gennem webstedets butik og / eller via et link eller hyperlink til en anden hjemmeside, som kunde hos en udbyder af varer og / eller tjenester (i det følgende "produkter") er den eneste kunde hos leverandøren af ​​produkterne. Der er kun et retligt forhold mellem kunden og leverandøren af ​​produkterne, så krav kun i forbindelse med køb af et produkt kun findes med hensyn til den respektive leverandør af produktet. Father Joy er hverken en repræsentant eller en stedfortræder agent for den respektive leverandør af produkterne eller på anden måde involveret i køb af et produkt. For al information, information, illustrationer og lignende til produkterne er det kun den respektive udbyder af produkterne, der er ansvarlige. Især repræsenterer disse ikke købsanbefalinger fra fars glæder.

9. Privatlivspolitik

9.1 Father glæder bruger kun de indsamlede, behandlede og lagrede data fra brugeren i registreringen og brugen af ​​webstedet kun i det omfang, den respektive brug af et udtrykkeligt samtykke fra brugeren og ikke videregiver disse data til tredjepart, medmindre dette er lovligt, officielt og / eller en retslig forpligtelse eller videregivelse til bevisformål.

9.2 Ved opsigelse af brugskontrakten af ​​Vaterfreuden eller brugeren trækkes registreringen af ​​brugeren øjeblikkeligt tilbage. Alle data, der er gemt om brugeren, vil blive slettet inden for en måned efter modtagelse af meddelelsen om fars glæde, hvis lagringen ikke er nødvendig for at opfylde og afslutte det eksisterende juridiske forhold eller til bevisformål.

9.3 fars glæde garanterer ikke datasikkerheden (fora, nyheder, anmeldelser osv.).

9.4 Webstedet bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google Inc. (i det følgende) "Google"). Google Analytics bruger såkaldte "småkager", Tekstfiler, der er gemt på din computer, og som tillader en analyse af brugen af ​​hjemmesiden af ​​dig. Oplysningerne, der genereres af cookien om din brug af dette websted (inklusive din IP-adresse) overføres til og gemmes af Google på servere i USA. Google vil bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet for webstedsoperatører og til at levere andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug. Google vil også overføre disse oplysninger til tredjepart, hvis loven kræver det, eller hvis tredjeparter behandler disse data på vegne af Google. Google knytter aldrig din IP-adresse til andre Google-data. Du kan forhindre installation af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed; Vær dog opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge denne hjemmesides fulde funktionalitet. Ved at bruge dette websted accepterer du behandling af data om dig af Google på den måde og til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Du har muligheden for at forhindre, at cookien gemmes på din enhed ved at foretage de relevante indstillinger i din browser. Der er ingen garanti for, at du kan få adgang til alle funktioner på dette websted uden begrænsninger, hvis din browser ikke tillader cookies.

Desuden kan du bruge et browser-plug-in til at forhindre, at de oplysninger, der er indsamlet af cookies (inklusive din IP-adresse), sendes til Google Inc. og bruges af Google Inc. Følgende link fører dig til det tilsvarende plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativt ved at klikke på dette link forhindrer du Google Analytics i at indsamle data om dig på dette websted. Ved at klikke på linket ovenfor downloader du en "opt-out cookie". Din browser skal derfor i princippet tillade lagring af cookies. Hvis du sletter dine cookies regelmæssigt, skal du klikke på linket, hver gang du besøger dette websted.

Her er mere information om dataanvendelse fra Google Inc: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da

På dette websted indsamler og gemmer Criteo SA’s teknologi information om surfeadfærd hos besøgende på websitet til markedsføringsformål i anonym form (målretning / retargeting). Disse data indsamles ved hjælp af såkaldte. "cookie"-Tekstfiler, der er gemt på din computer. Ved hjælp af en algoritme analyserer Criteo surfingens adfærd og kan derefter vise målrettede produktanbefalinger som personaliserede reklamebannere på andre websteder (såkaldte udgivere). I intet tilfælde kan disse data bruges til personligt at identificere besøgende på dette websted. De indsamlede data bruges kun til at forbedre tilbudet. Der er ingen anden brug eller videregivelse til tredjepart. For mere information om Criteo-teknologi, se Criteo’s privatlivspolitik (http://www.criteo.com/da-DK/ privatlivspolitik). Der vil du også finde en måde at modsige den fuldstændigt anonyme analyse af din surfeadfærd på.
Bemærk, at hvis du vælger ikke at vise personlige annoncer fra Criteo og andre tilknyttede virksomheder, vil du stadig modtage annoncer, der er mindre skræddersyet til dine interesser / surfbehov.

9.5 Webstedet bruger sociale plugins ("plugins") af forskellige sociale netværk (i det følgende benævnt "netværk"), f.eks. B "facebook.com" eller "twitter.com". Plugins er altid markeret med et logo fra operatøren på det respektive netværk. Når brugeren besøger webstedet, opretter brugerens browser en direkte forbindelse med netværkets servere. Indholdet af plugin overføres af netværket direkte til brugerens browser og inkorporeres af brugeren på webstedet. Ved at integrere plugins modtager netværket de oplysninger, som brugeren har adgang til webstedet. Hvis brugeren er "logget ind" på netværket, kan netværket knytte besøget til brugerens netværkskonto. Hvis brugeren interagerer med plugins, f.eks "Jeg kan godt lide det" Knappen trykkes på eller efterlad en kommentar, de tilsvarende oplysninger overføres fra brugerens browser direkte til netværket og gemmes der.
Vaterfreuden beder brugerne af webstedet, formålet og omfanget af dataindsamlingen og den videre behandling og brug af dataene fra netværket samt de tilhørende rettigheder og indstillingsmuligheder til at beskytte privatlivets fred for netværkets privatlivspolitik. Hvis en bruger ikke ønsker, at netværket skal indsamle data om ham gennem webstedet med farsfædre, skal han logge ud af netværket, før han besøger webstedet..

10. Undtagelse af garanti

10.1 Bestemmelserne i disse almindelige brugsbetingelser berører ikke de lovbestemte rettigheder, som hver forbruger har ret til, og som ikke kan ændres eller tilbagekaldes ved kontrakt.

10.2 Tjenesterne leveres "som de er", og Father’s Fathers giver ingen garanti eller garanti med hensyn til dem.

10.3 Father Joy garanterer eller garanterer ikke, at:

 • brugen af ​​hjemmesiden opfylder brugernes forventninger,
 • brugen af ​​hjemmesiden er ikke afbrudt, rettidig, sikker og fri for fejl, alle oplysninger, som brugeren modtager som følge af brugen af ​​webstedet og især deres tjenester, er nøjagtige eller pålidelige, og at fejl i drift og / eller funktionalitet al software, som brugeren modtager som en del af hjemmesiden og især dets tjenester.

10.4 Andre vilkår, betingelser, garantier eller andre bestemmelser, der findes på webstedet, giver ikke anledning til andre og især yderligere garantier end specificeret i disse almindelige brugsbetingelser (og især i dette afsnit 10).

11. Ansvarsbegrænsning

11.1 Bestemmelserne i disse brugsbetingelser udelukker eller begrænser ikke ansvaret for fars glæde, som i henhold til gældende lov ikke lovligt kan udelukkes eller begrænses.

11.2 Erstatningskrav mod fars fornøjelser er udelukket uanset de juridiske grunde, medmindre fargleder eller deres juridiske repræsentanter, direktører eller stedfortrædere har handlet forsætligt eller gennem grov uagtsomhed. Vaterfreuden er kun ansvarlig for svag uagtsomhed, hvis en kontraktmæssig forpligtelse, der er afgørende for opfyldelsen af ​​formålet med kontrakten, er blevet overtrådt af fars glæder eller af juridiske repræsentanter, eksekutivansatte eller stedfortrædere for fars glæder.

11.3 Den førnævnte ansvarsbegrænsning finder ikke anvendelse på erstatningskrav som følge af skade på liv, lemmer, helbred eller antagelse af en garanti for kvalitet eller svigagtig skjul af mangler ved fars glæde.

11.4 I det omfang Father Joy er ansvarlig for svag uagtsomhed i henhold til afsnit 11.2, skal erstatningskravet begrænses til den forventede, kontrakt-typiske skade.

11.5 Erstatningskrav mod fars glæde udløber efter 12 måneder siden deres oprettelse, medmindre de er baseret på en uautoriseret eller forsætlig handling. Denne forældelsesbestemmelse finder ikke anvendelse på erstatningskrav som følge af skade på liv, lemmer, helbred eller antagelse af en garanti for kvalitet eller svigagtig skjul af mangler ved fars glæde.

11.6 I det omfang ansvaret for fars glæder er udelukket, gælder dette også for virksomheder, der er forbundet med farlige fornøjelser, såvel som personligt ansvar for ansatte, ansatte, ansatte, repræsentanter, partnere og vicarious agenter for fars glæder og / eller farrelaterede virksomheder.

12. Generelle bestemmelser

12.1 Brug af Internettet sker på brugerens egen risiko. Vaterfreuden er ikke ansvarlig for den tekniske fejl på Internettet eller adgang til Internettet.

12.2 Jurisdiktion er så vidt lovligt tilladt München. Enhver brug af webstedet som helhed og / eller af individuelt indhold på webstedet, især af tekster, tekstdele, billeder, bevægelige billeder og / eller lyddata, samt enhver handling, tolerance eller undladelse i forbindelse med sådan brug er udelukkende underlagt tysk lovgivning. FNs salgslov er udelukket.

12.3 Brugeren er enig i, at fars glæde kan sende beskeder til brugeren via e-mail, almindelig mail eller postinger på Father Joy’s websted.

12.4 Brugeren accepterer, at manglende udøvelse eller håndhævelse af rettigheder eller retsmidler, der er givet til Father Delights i henhold til betingelserne i disse Brugsbetingelser eller Faderens glæde i henhold til enhver gældende lov, ikke udgør en formel afkald på nogen fars rettigheder og rettigheder Retsmidler Fader fornøjelser skyldes fortsat.

12.5 Father Joy forbeholder sig retten til at ændre disse brugsbetingelser fra tid til anden og tilpasse dem til teknisk og juridisk udvikling.

12.6 I tilfælde af ineffektivitet i individuelle regler i denne brugeraftale forbliver effektiviteten af ​​de resterende regler ikke påvirket. I stedet for den ugyldige bestemmelse kommer en bestemmelse tættest på det økonomiske formål med den ineffektive bestemmelse. Det samme gælder for tilstedeværelsen af ​​et hul i disse generelle brugsbetingelser.

12.7 Verbale sikkerhedsaftaler findes ikke. Ændringer af kontraktbetingelserne kræver tekstformularen. Dette gælder også for annullering eller ændring af denne tekstformklausul.

Related Posts

 • Betingelser for brug, din forsigtighed

  Betingelser for brug Af hensyn til læsbarheden undgår man samtidig brug af mandlige og kvindelige former. Generelle brugsbetingelser Ansvar for indhold…

 • Betingelser for brug, fokus-sundheds-søgning

  Betingelser for brug FOKUS HELSE læge søgning FOCUS Line Extensions GmbH Arabella Street 21 81925 München Administrerende direktør: Burkhard Graßmann…

 • Betingelser for brug

  Betingelser for brug på dream-spa.de Betingelser for brug Hvad skal overvejes, når du besøger vores websteder? Betingelser for brug Indledende bemærkning…

 • Generelle vilkår og betingelser for medizinio gmbh

  Generelle vilkår og betingelser 1. Ansøgning 1.1 Disse vilkår og betingelser gælder for kontraktforholdet mellem firmaet Medizinio GmbH, Schwarzer Bär 2,…

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: