Berettigelse til børnetilskud til arbejdsløshed, uddannelse og studier – udbetalingsdatoer for børnetilskud

Op til barnets 18-årsdag har forældre, der bor med deres barn eller har deres sædvanlige opholdssted i Tyskland, en generel børnetilskud, uden yderligere betingelser skal være opfyldt. Men selv efter barnets 18-års fødselsdag kan forældre stadig have ret til børnetilskud. Hvorvidt og hvor længe barnetrygden udbetales for børn i fuld alder afhænger af, om et af kravene i § 32, stk. 4, EStG er opfyldt. I det følgende vil vi forklare dig, hvilke krav der skal opfyldes, så forældre kan fortsætte med at modtage børnetilskud til voksne. Kvalificeringskravene kontrolleres af familiefonden. Børnetilskuddet udbetales normalt månedligt. For at modtage børnetilskud i hele måneden er det tilstrækkeligt, hvis kravene til støtteberettigelse er opfyldt en dag i måneden.

Berettigelse til børnetilskud i tilfælde af arbejdsløshed

En børnetilskud kan fortsat eksistere ud over 18 år, hvis barnet er ledigt. Et krav om børnetilskud i tilfælde af arbejdsløshed er imidlertid, at det voksne barn også er registreret som en jobsøgende hos det føderale arbejdsformidlingsagentur. En registrering som arbejdssøgende er også obligatorisk for børnetilskud i tilfælde af arbejdsløshed, selvom barnet ikke er i stand til at arbejde på grund af en sygdom. Dette fremgår af en nuværende dom fra Cologne Financial Court (FG Köln, dom af 10. marts 2016, Az. 1 K 560/14). Imidlertid ophører børnetilskudsberettigelsen i tilfælde af arbejdsløshed under alle omstændigheder, når barnet er fyldt 21 år.

Ret til børnefradrag til træning og studier

Børnetilskud kan kræves for en grad eller uddannelse endnu længere end arbejdsløshed. For børn, der stadig er i læreplads eller studerer, kan retten til børnetilskud endda forlænges indtil 25 år. Der er også en ret til børnetilskud ud over 18 år, hvis barnet i øjeblikket leder efter et studiested eller en læreplads. Også i dette tilfælde er der en øvre grænse på 25 år. Det er afgørende for den yderligere udbetaling af børnetilskuddet, at barnet også gør en seriøs indsats for at finde et studiested eller en læreplads. Ellers kan familiefondene stoppe udbetalingen af ​​børnetilskud som en aktuel dom fra Federal Finance Court (BFH, dom af 26. august 2014, XI R 14/12) viser. Som et resultat havde familiefonden ret til at afbryde udbetalingen af ​​børnetilskud, efter at sagsøgerens datter nægtede et studiested der blev tilbudt hende. Derudover udbetales børnetilskud til forældre, hvis barnet er under 25 år og i øjeblikket er i et frivilligt socialt år eller anden anerkendt frivillig tjeneste.

Børnetilskud til sekundær uddannelse eller studie

Ret til børnetilskud i tilfælde af læreplads eller studiekurs kan også eksistere ud over 18 år op til højst 25 år. Dog skal der stadig sondres mellem en første grad eller første grad og en anden grad eller anden grad. I henhold til den nye juridiske situation forlænges retten til børnetilskud til grundlæggende studier eller grunduddannelse, uanset om den studerende også er beskæftiget. Situationen er forskellig med en anden grad eller et andet kursus. I tilfælde af en anden uddannelse eller en anden grad udløber forældrenes ret til børnetilskud, hvis det voksne barn også arbejder mere end 20 timer om ugen. Det betyder ikke noget, om det er en selvstændig eller en selvstændig virksomhed. En undtagelse gælder kun for marginale ansættelser såvel som aktiviteter i forbindelse med en læreplads.

Ret til børnepenge til børn med handicap

For børn med handicap kan børnetilskuddet ikke kun fortsætte ud over 18 år, men også ud over 25 år. Dette skal dog være et permanent handicap, som et resultat af, at barnet ikke er i stand til at tjene til livets ophold. Handicapet skal bevises med en alvorligt handicappet pas. Børn med handicap har kun ret til børnetilskud, hvis handicappet opstod inden barnet fyldte 25 år.

Hvem har ret til børnetilskud?

En udbredt fejl er, at børnene har selv ret til børnetilskud. Dette er normalt ikke tilfældet. Retten til børnetilskud er normalt hos forældrene. Foruden de biologiske forældre kan fosterforældre, stedforældre, adoptivforældre eller bedsteforældre også have ret til børnetilskud, hvis de har medtaget det barn, som der anvendes børnefradrag i deres husstand. En undtagelse gælder kun, hvis barnet er en forældreløs eller ikke ved forældrenes opholdssted. I dette tilfælde har barnet ret til børnetilskud i henhold til § 1, stk. 2, i den føderale lov om børnetilskud (BKGG).

Det er også meget muligt, at ikke kun en person, men flere mennesker kan have krav på børnetilskud på samme tid. Dette er f.eks. Tilfældet med forældre, der bor separat. Ikke desto mindre kan kun en forælder nogensinde modtage børnetilskud get. For så vidt angår forældre, der bor separat, bestemmer den føderale lov om børnetilskud, at den forælder, som barnet bor med, udbetales barnetydelsen. Hvis barnet ikke længere bor hos en af ​​forældrene, modtager den forælder, der modtager den højere kontantstøtte til barnet, barnetrygde.

Ansøgning om afledning af børnetilskud

Børnetilskuddet skal faktisk være til gavn for børnene. Forældre har dog normalt ret til børnetilskud. Hvis forældrene imidlertid ikke overholder deres forpligtelser til underhold af børn, kan barnet anmode om, at barnetydelsen udbetales til dem og ikke til en af ​​forældrene. For at gøre dette skal der indgives en ansøgning til familiefonden om at aflede børnetilskud i henhold til indkomstskattelovens § 74.

Hvornår udløber barnetrygden?

Børnetilskudskravet bliver forældelsesforældet efter fire år efter § 45 SGB I. Dette betyder, at forældre kan ansøge om børnetilskud i op til fire år i eftertid. For at sikre børnetilskudskravene er det tilstrækkeligt at indsende børnetilskudsansøgningen inden for denne fireårsperiode, da forældelsesperioden hæmmes af børnetilskudsansøgningen. Børnetilskuddet udbetales derefter stadig efter de fire år.

Indsend ansøgning om børnetilskud – hvordan det fungerer

Selv hvis retten til børnetilskud automatisk opstår, når barnet fødes, udbetales ikke barnetrygden automatisk til forældrene. Som regel skal børnebidrag anmodes om fra familieforholdskontoret. En undtagelsesregel gælder kun embedsmænd og embedsmænd. I disse erhvervsmæssige grupper er det ikke familiefonden, men vederlags- eller lønkontoret, der er ansvarlig for behandlingen af ​​børnetilskudsansøgningen. Ansøgningen om børnetilskud skal altid indsendes skriftligt. Du kan få den nødvendige ansøgningsskema for børnetilskudsansøgningen fra familiefonden eller downloade den fra websitet for det føderale beskæftigelsesagentur. Når der ansøges om børnetilskud for første gang, skal familiefonden også fremlægges barnets fødselsattest. For børn i lovlig alder skal familiefonden fremlægge bevis for, at kravene til børnetilskud fortsat er opfyldt ved at fremlægge passende certifikater, såsom et studiebevis eller et træningsbevis.

Børnetilskud som et alternativ til at betale børnetilskud

Som et alternativ til den månedlige betaling af børnetilskud findes der også børnetilskud i henhold til § 32, stk. 6, EStG. Hvis der er ret til børnetilskud, kan forældrene alternativt drage fordel af børnetilskud. De to arbejder ikke sammen. For forældre betyder det, at de enten kan modtage børnetilskud hver måned eller drage fordel af børnetilskud til at betale mindre skat. Desværre er det ikke muligt at sige, hvilket af disse to alternativer der giver mere økonomisk mening. Det afhænger altid af den enkelte sag. Men rol ikke, skattekontoret foretager automatisk en gunstig kontrol for at afgøre, om børnetilskud eller børnetilskuddet er det bedre valg for den respektive skatteyder. I 2019 er børnetilskuddet EUR 7.620 pr. Barn pr. Barn for begge forældre. Dette beløb udgøres som følger:

  • 2.640 euro til behov for børnepasning, uddannelse og træning
  • 4.980 euro for barnets ydre livsniveau

Hvis forældrene bor separat, anvendes halvdelen af ​​børnetilskuddet til begge forældre.

Relaterede emner

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: