Bafög tilbagebetaling – tilbagebetaling>

Bafög tilbagebetaling - tilbagebetaling>

BAföG tilbagebetaling eller tilbagebetaling – tilbagebetaling

(2019/03/05) Lærlinger ved universiteter, højere tekniske colleges og akademier modtager halvdelen af ​​de månedlige BAföG-finansieringsbeløb som ikke-rentebærende statslån og i nogle få fx. For eksempel i tilfælde af gradueringshjælp, fuldt ud som rentebærende banklån. Begge lån skal tilbagebetales senere. Der er et par større forskelle.

Tilbagebetaling af det statslån

Påbegyndelse af indløsning (§ 18, stk. 3, BAföG)

Tilbagebetaling af det statslån begynder 5 år efter afslutningen af ​​den maksimale finansieringsperiode eller den uddannelsesperiode, der er omhandlet i uddannelses- og eksamensbestemmelserne. Hver træningsafdeling betragtes separat. Så du skal tilbagebetale det statslån, du har modtaget til en bachelorgrad, selv 5 år efter afslutningen af ​​den maksimale finansieringsperiode for dette studie, når du derefter afslutter en kandidatgrad.

Hvis du har ændret dit emne i løbet af din bachelorgrad, er den maksimale finansieringsvarighed til det nye (sidste) bachelorprogram afgørende.

Bekendtgørelse om fastsættelse og tilbagebetaling (§ 18, stk. 5a BAföG, § 10 Låneforordning)

Seks måneder før udløbsdatoen (dvs. ca. 4,5 år efter udløbet af den maksimale finansieringsperiode, se ovenfor), sender Forbundsstyrelseskontoret dig en såkaldt "Feststellungs-und Rückzahlungsbescheid". I vurderingsbeslutningen angiver den lånegælden og angiver den maksimale finansieringsperiode. Tilbagebetalingsordren indeholder tilbagebetalingsplanen og tilbagebetalingsstart. Derudover vil kontoret informere dig om muligheden for hurtig tilbagebetaling med den højest mulige rabat for dig.

Hvis du mener, at lånebeløbet er forkert, eller rapporten indeholder andre falske erklæringer, kan du forsvare dig selv ved at indgive en klage inden for en måned efter meddelelsen om beslutningen.

vigtigt: Hvis Forbundsstyrelseskontoret først skal finde ud af din adresse for at være i stand til at sende dig underretningen, pådrager du dig yderligere omkostninger. Det tilrådes derfor at give ham besked, når din adresse eller navn ændres. Gennemsnittet er også muligt online.

Tilbagebetalingsmetoder (§ 18 BAföG)

 • De månedlige rater er mindst 105 euro.
 • Raterne skal betales i hvert tilfælde i 3 måneder til et beløb.
 • Tilbagebetaling skal ske inden for 20 år.
 • Det samlede tilbagebetalingsbeløb er maksimalt 10.000 euro. For Bachelor-Master-kombinationer gælder dette for begge kurser samlet.
 • Der påløber ikke renter, medmindre du har forfalt mere end 45 dage med at tilbagebetale en afdrag på lånet. Eventuel misligholdelsesrente skyldes hele lånets (resterende) gæld, ikke kun den enkelte rate!
 • For lave indkomster kan du være fritaget for tilbagebetalingsforpligtelsen i et år.
 • Ved tidlig tilbagebetaling tildeles du en rabat på lånets (resterende) gæld.
 • Hvis du har afsluttet dine studier inden 1. januar 2013, kan du ansøge om en delvis afkald på gode akademiske resultater eller hurtig undersøgelse inden for en måned efter meddelelsen om meddelelsen om inddrivelse og tilbagebetaling.

Fritagelse fra tilbagebetalingsforpligtelsen (§ 18a BAföG)

Tilbagebetalingen af ​​det statslån er indkomstafhængig. Det betyder, at hvis din indkomst ikke er tilstrækkelig til at afbetale raterne, kan du fritages for tilbagebetalingsforpligtelsen i et år ad gangen. Det generer dig ikke, men du kan betale tilbage de udestående rater senere. En undtagelse er mulig, hvis din nettoindkomst i anvendelsesmåneden ikke overstiger godtgørelsen eller summen af ​​de fradrag, der er relevante for dig i nedenstående tabel.

godtgørelser
For dig som Låntager (i) 1.145 euro
For din Ægtefælle / partner, hvis han ikke er i træning, der kan finansieres med BAföG eller SGB III 570 euro
Beløbet reduceres med indkomst for ægtefælle / livspartner.
til hvert barn, der bor i din husstand *, hvis det ikke er i træning, der kan finansieres med BAföG eller SGB III 520 euro
Beløbet reduceres med barnets indkomst.
ved Handicappede og enlige forældre I henhold til punkt 18a, stk. 1, punktum 6 BAföG, kan der ses bort fra yderligere beløb.

* For detaljer, se afsnit 25 (5) BAföG, hvortil § 18a, stk. 1, punkt 4 BAföG henviser til.

Fritagelsen fra tilbagebetalingsforpligtelsen er kun mulig på anmodning. Med tilbagevirkende kraft finder den sted i højst 4 måneder før påføringsmåneden.

Forbundsstyrelseskontoret antager, at du har den samme indkomst i hver måned i fritagelsesperioden som i ansøgningsmåneden. Hvis din indkomst øges, er du forpligtet til at informere kontoret. Det samme gælder i tilfælde af, at der forekommer andre ændringer, der er relevante for fritagelsen.

Advarsel: Hvis du gerne vil fortsætte med at blive frigivet efter fritagelsesperioden, skal du indsende en efterfølgende ansøgning i god tid. Ellers forfalder den næste rate.

Nedsættelse af tidlig tilbagebetaling (§ 18, stk. 5b BAföG)

Du kan også tilbagebetale det statslån fuldt ud, før den første kvartalslige afdrag forfalder. Fordelen er, at du i dette tilfælde får en rabat på lånegælden. Afventer med henblik herpå bestemmelses- og tilbagebetalingsmeddelelse fra Forbundsstyrelseskontoret, hvor du vil blive informeret om det højest mulige bo. En (stadig) tidligere tilbagebetaling giver dig ingen yderligere fordele. Alternativt kan du begynde at tilbagebetale raterne og afvikle den resterende lånegæld fuldt ud på et senere tidspunkt. Reglen er, at jo højere lånet (resterende), der endnu ikke forfalder, desto højere er rabatten. Detaljer kan findes i følgende tabeller:

Tilbagebetalingsbeløb for lånet indtil (i €) ejendom betaling beløb
500 8,0% 460 €
1000 9,0% 910 €
1500 10,0% 1.350 €
2000 11,5% 1.770 €
2500 12,5% € 2.188
3000 13,5% 2.595 €
3500 15,0% 2.975 €
4000 16,0% 3.360 €
4500 17,0% 3.735 €
5000 18,5% 4.075 €
5500 19,5% 4.428 €
6000 20,5% 4.770 €
6500 21,5% 5.103 €
7000 22,5% € 5.425
7500 23,5% 5.738 €
8000 24,5% 6.040 €
8500 25,5% 6.333 €
9000 26,5% 6.615 €
9500 27,5% 6.888 €
10.000 28,5% 7.150 €
10.500 29,5% 7.403 €
11.000 30,0% 7.700 €
11.500 31,0% 7.935 €
12.000 32,0% 8.160 €
12.500 33,0% 8.375 €
13.000 33,5% 8.645 €
13.500 34,5% 8.843 €
14.000 35,5% 9.030 €
14.500 36,0% 9.280 €
15.000 37,0% 9.450 €
15.500 37,5% 9688 €
16.000 38,5% 9.840 euro
16.500 39,0% 10.065 €
17.000 40,0% 10.200 €
17.500 40,5% 10.413 €
18.000 41,5% 10.530 €
18.500 42,0% 10.730 €
19.000 43,0% 10.830 €
19.500 43,5% 11.018 €
20.000 44,0% 11.200 €
20.500 45,0% 11.275 €
21.000 45,5% 11.445 €
21.500 46,0% 11.610 €
22.000 47,0% 11.660 euro
22.500 48,0% 11.700 €
23.000 49,0% 11.730 €
23.500 50,0% 11.750 €
24.000 (og mere) 50,5% 11.880 €

Delvis dekret (først ved uddannelsens afslutning inden 1.1.2013, § 18b BAföG)

Tidligere var der flere måder at få en del af lånegælden frafaldet på. Disse er alle blevet afskaffet i mellemtiden. Kun lånemodtagere, der har afsluttet deres træning inden den 1. januar 2013, får fordel af den delvise undtagelse for god præstation og hurtig undersøgelse.

den Delvis dekret for gode tjenester antager, at du hører til de øverste 30 procent af din kandidatklasse og har afsluttet din træning senest 12 måneder efter udløbet af den maksimale støtteperiode i Tyskland.
Du bliver frigivet

 • 25 procent af lånegælden, hvis du har afsluttet din grad inden for den maksimale finansieringsperiode;
 • 20 procent af lånegælden, hvis du er udeksamineret inden for 6 måneder efter udgangen af ​​den maksimale finansieringsperiode;
 • 15% af lånegælden, hvis du er udeksamineret inden for 12 måneder efter udgangen af ​​den maksimale finansieringsperiode.

For lærlinger ved akademier og højere tekniske skoler udgør den delvise remission altid 20 procent uanset tidspunktet for eksamen.

Forudsætning for Delvis dekret til hurtig undersøgelse er, at du afsluttede dine studier på forhånd. Hvis du ikke kommer til den ordinære støtteperiode på 4 måneder, frafaldes du 2.560 € og 1.025 € af den samlede lånegæld, hvis den almindelige støtteperiode på 2 måneder.

Hvis du ønsker at kræve delvis frafald, skal du ansøge til Forbundsstyrelseskontoret inden for en måned efter modtagelsen af ​​meddelelsen om inddrivelse og refusion (uformel).

Tilbagebetaling af banklånet

I nogle få tilfælde modtager lærlinger ved universiteter, gymnasier og akademier kun BAföG-finansiering i form af et rentebærende banklån. Dette gælder især graden af ​​støtte og den længere studietid, der er forårsaget af en anden fagændring. Lånet ydes af Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), som det skal tilbagebetales senere. Detaljerne om tilbagebetaling reguleres af § 18c BAföG, hvis relevant i forbindelse med den respektive låneaftale, i det omfang der er indgået afvigende aftaler.

Indledningsindledning (afsnit 18c (6) punktum 2 BAföG)

Forpligtelsen til at tilbagebetale begynder 18 måneder efter udgangen af ​​den måned, hvor du sidst blev finansieret med banklån.

Tilbagebetalingsmetoder (Afsnit 18c (7) og 8 BAföG)

Før tilbagebetalingen begynder, vil du modtage en tilbagebetalingsplan. I denne annoncerer KfW følgende:

 • størrelsen på lånegælden,
 • størrelsen af ​​udskudt rente,
 • den renteregulering, der gælder for dig,
 • størrelsen af ​​de månedlige tilbagebetalingsbeløb og
 • tilbagebetalingsperioden.

KfW koordinerer tilbagebetalingsplanen med det føderale administrationskontor, der er ansvarlig for tilbagebetaling af statslånet. Dette er vigtigt, fordi banklånet skal tilbagebetales inden det offentlige lån, og tilbagebetalingsperioden for begge lån tilsammen stiger til 22 år. Hvis du kun bruger banklånet, har du 20 år til at tilbagebetale.

Tilbagebetalingerne udgør mindst 105 euro pr. Måned og skal betales i alt 3 på hinanden følgende måneder (315 euro).

Fra begyndelsen af ​​tilbagebetalingen, i begge tilfælde på rentetilpasningsdatoen i slutningen af ​​marts og i slutningen af ​​september, kan du aftale en fast rente med KfW for den resterende låneperiode – dog senest 10 år. Du skal indsende en tilsvarende ansøgning en måned i forvejen til KfW, som derefter sender dig et tilsvarende tilbud.

Tidlig tilbagebetaling (§ 18c, stk. 9 BAföG)

Du kan når som helst tilbagebetale hele eller en del af banklånet. En rabat på lånegælden er dog ikke forbundet med dette.

Tilbagebetalings- og afdragsrabat

Hvis du ikke har nok penge til at betale raterne, kan du søge KfW om udsættelse af tilbagebetaling eller reduktion af rater. Der er en separat formular til dette på KfWs websted. Derudover skal du indsende bevis for indkomst. Udskydelsen tager normalt et år. I løbet af denne periode løber renten fortsat.

Forskelle i tilbagebetaling

Her er forskellene mellem statslån og banklån med et overblik:

statslån banklån
interesse ingen ja
Start af tilbagebetaling 5 år efter afslutningen af ​​den maksimale finansieringsperiode 18 måneder efter udbetaling af det sidste finansieringsbeløb i form af banklån
Fritagelse fra tilbagebetalingsforpligtelsen for lav indkomst ja kun mulighed for udsættelse eller nedsættelse af renter; renten fortsætter
Nedsættelse af lånegælden til tidlig tilbagebetaling ja ingen
Delvis fritagelse for god ydeevne eller hurtig undersøgelse kun mulighed for udsættelse eller nedsættelse af renter; renten fortsætter ingen

Forfatter: Nicola Pridik

Stadig spørgsmål om emnet?

Beskriv blot din sag i BAföG-Forum Rückzahlung. Måske havde nogen allerede et lignende spørgsmål, som allerede er blevet afklaret.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: