Ansvarets forsikring for hesteejeren

Hesteansvarsforsikring

oplysninger

Når det kommer til hesteforsikring, er der mange ting, man skal huske på

1. gå videre

Privat såvel som i den kommercielle sektor indebærer håndtering af heste mange risici. Ikke alle, men nogle af disse farer kan forsikres gennem hesteforsikringen. Ydelsesoverlapninger inden for hesteforsikring er meget almindelige på grund af de omfattende tilbud fra forsikringsselskaber. Retspraksis om hestehold er ekstremt kompliceret.

2. Struktur af hesteforsikringen

Hesteforsikringen er opdelt i forskellige underafdelinger. Foruden klassikeren Horse forsikring ejere ansvar der er u.a. den Hest ihændehavere ansvarsforsikring, den Hesteejere retshjælpsforsikring, den Hest sundhed og mange flere hesteforsikring. Alle, der er involveret med heste, kræver en grundlæggende viden om de forskellige forsikringsformer og et tilstrækkeligt kendskab til de konceptuelle bestemmelser i hesteforsikringen for at opnå en ordentlig og tilstrækkelig risikodækning. Hesteforsikring dækker mange forskellige retsområder.

3. Hesteforsikring: luksusdyr eller husdyr

Dette afhænger også af omfanget af hesteforsikringsansvaret. Da de fleste hesteejere ikke holder deres dyr ude af hobby af kommercielle grunde, betragtes heste lovligt som såkaldte luksusdyr. I modsætning til husdyr, som ejeren er afhængig af sin levebrød (kommerciel brug), er hesteejeren fuldt ud ansvarlig uanset skyld for skader forårsaget af dyret her. Et hesteansvar er derfor uundværligt for alle hesteejere. Disse kan også findes under navnet hesteejeransvarsforsikring.

4. Noter og forklaringer

Følgende information og forklaringer kan ikke være afgørende på grund af det komplekse spørgsmål om hesteforsikring og den konstant skiftende retlige situation.

Personer omkring hesten og deres ansvar:

Hestejeren (er også hesteejeren) har altid brug for en hesteansvarsforsikring, især hesteforsikringsansvarsforsikringen – Han er ansvarlig uanset fejl, hvis skaden forårsaget af hestetypisk opførsel.

4.1. til hesteejere

Hestejeren bestemmer, hvor de befinder sig, plejer og foder, bruger dyrets værdi for sig selv. Hestejeren er ansvarlig for skader forårsaget af en hestetypisk opførsel, uanset fejl.

4.1.1. Hesteejers ansvar

Hesteansvarsforsikringen dækker tredjeparts skade, men ikke deres egen. Hvis hesteejeren bliver skadet af sin hest, modtager han ingen fordele fra hesteforsikringsforsikringen. Om nødvendigt skal din egen sundheds- og / eller ulykkesforsikring overtage. Ulykkesforsikring er ekstremt vigtig for enhver rytter. Personskade inden for hestesport er meget almindelige og er ofte ikke kun dyre, men ledsages også af løbende følgeskader / handicap.

4.1.2. Ansvar for den stabile ejer / stabile operatør / værge

Den stabile ejer er også ansvarlig for travle midlertidige hjælpere og plejere (vicarious agenter). Skader på pensionsheste i sig selv er i.d.R. ikke forsikret. Her hjælper derefter kun separat med at tegne forsikring / ansvarsforsikring på For retten blev en aftale om forældremyndighed (som en formkontrakt), der indeholdt en ansvarsfraskrivelse undtagen forsæt og grov uagtsomhed, betragtet som en afviselig generel forretningsbetingelse.

Ud over den private ansvarsforsikring er hesteforsikringen – hesteansvar den vigtigste husdyrforsikring, ligesom i tilfælde af skader, som hesten påfører en tredjepart (personskade, ejendom eller økonomisk tab), hesteejeren med alle sine nuværende og fremtidige aktiver for skaden forårsaget af hesten ansvarlig.

De forsikrede beløb i hesteforsikringen skal være ganske høje, da erfaringen har vist, at skaden (ejendom og personskade) kan være betydelig. Hesteansvar kan omfatte en række modulære risici, såsom deltagelse i turneringer, ridekørere og den uønskede dækakt.

Nogle udbydere yder rabat på hestesko på den anden hest.

Den ikke-kommercielle, kortvarige pleje af din egen hest af en anden person såvel som andre ryttere (men ikke hos alle udbydere!) Er også forsikret i hesteforsikringen, da hesteejeren er ansvarlig i første omgang. Kortvarige ophold i udlandet i Europa er forsikret i en række perioder af de fleste udbydere af hestevogn og af individuelle ansvarsforsikringsselskaber over hele verden. I satserne for hesteansvarsforsikringen er normale rideheste forsikret i privat ejerskab.

4.2. for hesteholdere / heste tilsynsmænd

En hesteholder / hestevokter handler på vegne af hesteejeren. Hestevægeransvarsforsikring er altid nødvendig på f.eks. Heste af andre ejere i deres egen stald.

4.3. til freelance rideinstruktører

§ 823 BGB regulerer ansvaret for freelance rideinstruktør (ansvarsforsikring for ridelærer). Som et resultat er han personligt ansvarlig for skader, der opstår under ridetimer på grund af hans uagtsomhed.

4.4. til ansatte rideinstruktører

En ansvarsforsikring med rideinstruktør er nødvendig. Den lejede instruktør er normalt forsikret af arbejdsgiveren. Her skal du sørge for igen.

4.5. til ridestuderende

Ridestuderende er dækket af operatørens skolehestforsikring (kommerciel brug = kommerciel forsikring).

4.6. for udenlandske / gæstekørere

Udenlandske / gæstekørere er personer, der ikke regelmæssigt beskæftiger sig med hesten, dette ikke regelmæssige ridning og heller ingen hensyn (dvs. gratis ridning) giver.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: