Agb – premium klinikker – praksis

Agb - premium klinikker - praksis

Neureuter Premium Publishers GmbH, Widenmayerstrasse 45, 80538 München (i det følgende benævnt "Premium Clinics and Practices") driver en internetbaseret platform (i det følgende benævnt "tilbudet") på www.premiumpraxen.de på plastkirurgisk, tandlæge, ildfast kirurgi og ortopædisk kirurgisk kapacitet, der tilbydes af læger og klinikker (i det følgende "partnere") til interesserede brugere / patienter (i det følgende "brugere").

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tjenester, der tilbydes på Internettet under "www.premiumpraxen.de" og tilknyttede under- og landsdomæner i premiumklinikker og -praksis. Førsteklinikker og -praksis påpeger udtrykkeligt, at de ikke selv har deres egen praksis / klinik, og at de ikke udfører refraktiv kirurgi og plastikkirurgisk behandling eller anden medicinsk behandling i deres eget navn. Derfor er en behandlingskontrakt mellem en bruger og en partner udelukkende eller kun når en bruger accepterer behandlingstilbudet fra en partner til at udføre en operation. Indholdet af denne behandlingskontrakt bestemmes udelukkende af brugeren og partneren.

§ 2 Tjenester af premiumklinikker og Praxen.de

Premium klinikker og praksis skylder ikke levering af behandlingstjenester eller andre tjenester ud over en anbefaling til partneren. Ikke desto mindre lægger premiumklinikker og -praksis stor vægt på behandling, kirurgi og efterbehandling af høj kvalitet. Partnerne, der samarbejder med premiumklinikker og -praksis, kræves derfor altid at følge disse kvalitetsprincipper for alle brugere, der er anbefalet af premiumklinikker og -praksis.

Brugen af ​​tilbuddet er gratis for brugere. Premium klinikker og praksis driver tilbuddet inden for omfanget af de tekniske muligheder. På den anden side har brugeren ikke ret til når som helst fejlfri og uafbrudt brug af tilbuddet og dets funktionaliteter af brugeren eller en bestemt tilgængelighed.

§ 3 Procedure og registrering af brugerdata

Tilbudet er tilgængeligt for brugere uden registrering og gratis. For at reservere en uforpligtende aftale for brugeren til en foreløbig undersøgelse med en partner såvel som til transmission af yderligere, muligvis til den foreløbige undersøgelse, relevant information til partneren, skal brugeren angive visse brugerdata. Brugeren accepterer at give sine brugerdata fuldstændigt og sandt.

§ 4 anbefaling og priser

Brugere af Premium-klinikker og -praksis kommunikerede og / eller på "www.premiumpraxen.de" Publicerede oplysninger, meddelelser og information udgør ikke en invitation til at vælge en bestemt partner og dens tjenester Premium-klinikker og praksis bestræber sig på professionel rådgivning til brugerne fra partnerne, men påtager sig navnlig intet ansvar. Især gives der ingen garanti for nøjagtigheden af ​​behandlingspriserne.

Premium klinikker og praksis er aftalt med partnerpriserne. Premium klinikker og praksis kan imidlertid ikke garantere nøjagtigheden af ​​de angivne priser. Det er derfor brugerens ansvar at informere partneren om, at anbefalingen blev fremsat om premium klinikker og praksis og derefter aftale den passende lave pris for operationen med partneren. Den angivne pris garanterer således ikke en bindende fast pris for brugen af ​​en partners tjenester, men tjener snarere den bedre orientering i valget af en partner. Den endelige behandlingspris beregnes af partneren efter en omfattende foreløbig undersøgelse på grundlag af individuelle objektive-medicinske kriterier og faktureres (om nødvendigt i henhold til GOÄ – gebyrplan for læger).

En garanti for nøjagtigheden af ​​de angivne priser kan ikke accepteres af premiumklinikker og medicinsk praksis, selvom der er medicinske indikationer (f.eks. En grå stær, tandpine og andre eksisterende forhold), der kræver en anden behandlingsmetode, eller hvis brugeren har brug for en anden behandling fra partneren. som beskrevet i tilbudet, eller ønsker en foretrukken dato eller udtrykker andre yderligere eller specielle anmodninger. De priser, der er angivet i tilbuddet, udgør ikke et bindende tilbud fra partneren og / eller premiumklinikker og praksis. Den endelige pris på operationen bliver derfor bindende kun efter indgåelse af en behandlingskontrakt mellem brugeren og partneren.

§ 5 rettigheder

For fuldstændigheden og korrektheden af ​​alle data, der overføres af brugeren alene og udelukkende, er brugeren ansvarlig. Premium klinikker og praksis forbeholder sig retten til ikke at behandle anmodninger fra brugere om mistænkt misbrug uden at give en grund. I tilfælde af videregivelse af forsætligt falske eller usande personlige data af brugeren forbeholder Premium klinikker og praksis sig retten til at kræve erstatning for skader, der er opstået som et resultat. Brug af tjenester af premium klinikker og praksis til kommercielle formål eller som en del af en uafhængig professionel aktivitet er udtrykkeligt forbudt. Alle ophavsret, brugsrettigheder eller ejendomsrettigheder forbliver hos Premium klinikker og praksis.

§ 6 Garanti og ansvar

Premiumklinikker og -praksis er udtrykkeligt ikke ansvarlige for partnerens behandlingsfejl, da premiumklinikker og -praksis ikke vil blive part i behandlingsaftalen mellem bruger og partner. Partneren alene er ansvarlig for behandlingsfejl i henhold til de respektive lovbestemmelser. Premium klinikker og praksis er ansvarlig for forsætlig eller grovt uagtsom pligtbrud ubegrænset, for let uagtsomhed kun i tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser (dvs. en forpligtelse, hvis opfyldelse gør den korrekte gennemførelse af kontrakten i første omgang og på hvis overholdelse brugeren regelmæssigt stoler og har tillid til) formålet med kontraktens fare. Krav om skade på helbred, liv og lem forbliver ikke påvirket af ovennævnte ansvarsbegrænsninger. Premium-klinikker og -praksis er udtrykkeligt ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, hvis disse resulterer i en grund uden for kontrol med premium-klinikker og -praksis; i tilfælde af overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse er Premium-klinikker og -praksis begrænset til kompensation for forudsigelig, typisk forekommende skade.

Premium klinikker og praksis driver tilbuddet inden for omfanget af de tekniske muligheder. Brugeren har ikke et krav på brugernes brug af tilbudet på ethvert tidspunkt uden afbrydelse eller afbrydelse. Premium klinikker og praksis bruger deres bedste bestræbelser på at gendanne tilbudets anvendelighed så hurtigt som muligt i tilfælde af en fejl i systemet (for eksempel på grund af serverfejl, overbelastede linjer osv.). I det omfang tilbuddet indeholder links til andre websteder, er Premium Kliniken und Praxen ikke ansvarlig for indholdet af det linkede indhold og påtager sig hverken ansvar eller garanti for rigtigheden af ​​de linkede sider. Databeskyttelsen på de linkede sider er heller ikke indholdet af denne AGB. For så vidt som ansvaret for Premium-klinikker og -praksis er udelukket eller begrænset, gælder dette også for det personlige ansvar for ansatte, repræsentanter og stedfortræder..

§ 7 Privatliv

Indsamling, opbevaring og brug af data fra brugeren udføres af premium klinikker og praksis i overensstemmelse med lovbestemmelser. Fortrolighedspolitik for Premium klinikker og praksis er en del af disse vilkår og betingelser og findes på: www.premiumpraxen.de/datenschutz.html

§ 8 Diverse; Overdragelse af rettigheder

Premium klinikker og praksis forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid, hvis dette er rimeligt for brugeren, og dette ikke forringer brugeren urimeligt. Brugeren får besked via e-mail om ændringerne to uger før ændringerne træder i kraft. I denne e-mail modtager brugeren de nye vilkår og betingelser. Brugeren har ret til at gøre indsigelse mod gyldigheden af ​​den nye GTC inden for to uger efter modtagelse af denne e-mail. Denne e-mail vil også indeholde en henvisning til indsigelsesretten, indsigelsesperioden og betydningen af ​​en udeladt indsigelse. Hvis brugeren gør indsigelse mod en modsigelse, bliver de ændrede vilkår en del af kontrakten efter udløbet af den to ugers periode. Brugeren informeres udtrykkeligt om denne frist i forbindelse med ændringsmeddelelsen.

Premium klinikker og praksis har ret til at overføre en kontrakt efter deres valg en kontrakt baseret på disse vilkår og betingelser med brugeren og alle rettigheder og forpligtelser. Overførelsen træder i kraft en måned efter, at den er blevet kommunikeret til brugeren. I tilfælde af en sådan overførsel har brugeren en særlig ret til opsigelse, som skal hævdes mod præmiklinikker og praksis inden for en måned efter ovennævnte anmeldelse.

§ 9 Afsluttende bestemmelser

Ændringer eller tilføjelser til disse vilkår og betingelser skal foretages skriftligt; mundtlige sikkerhedsaftaler blev ikke indgået. Hvis individuelle bestemmelser i disse vilkår og betingelser er eller bliver ineffektive, forbliver gyldigheden af ​​disse vilkår og betingelser ikke påvirket. Den ineffektive bestemmelse erstattes derefter af en bestemmelse, der kommer tættest på det økonomiske mål. Det samme gælder, hvis disse vilkår og betingelser indeholder huller. Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse. Opfyldelsesstedet for de gensidige forpligtelser, der følger af denne kontrakt, er bopælen til Premium Kliniken und Praxen – hvis lovligt tilladt.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: