Agb mowitania ferielejlighed berlin

Agb mowitania ferielejlighed berlin

Generelle forretningsbetingelser – MOWITANIA Winnie Wendt

omfang:
Følgende generelle vilkår og betingelser for MOWITANIA – Winnie Wendt, beliggende i Erich-Steinfurth-Straße 6 i 10243 Berlin (i det følgende benævnt MOWITANIA) gælder for alle kontrakter mellem udbydere af ferielejligheder (i det følgende benævnt udlejer) og leje feriegæster (i det følgende kun kort omtalt som gæster), som blev afsluttet ved hjælp af MOWITANIAs websted.

De gælder også som basis for brug af internetsider i MOWITANIA af interesserede gæster (samt til leje af boligtilbud fra udlejere.)

MOWITANIA lejer ikke selv bolig og er ikke en udlejer, ejendomsmægler eller rejsearrangør i henhold til § 651 a BGB. MOWITANIA er udbyder af en internetplatform og en eksklusiv kontraktpartner af udlejeren.

Disse vilkår og betingelser gælder i deres version, der er gyldige på tidspunktet for indgåelsen af ​​kontrakten mellem udlejer og gæster.

Internet-tilbudet fra MOWITANIA er udelukkende rettet mod personer, der er fyldt 18 år.

Kun loven fra Forbundsrepublikken Tyskland gælder.


1. Kontraktens genstand

MOWITANIA mægler i et fremmed navn, dvs. på vegne af udlejere, indkvartering og andre tjenester, der tilbydes på MOWITANIAs websted. MOWITANIA er aktiv for brugere af internetudbuddet i egen sag og for gæsterne på vegne af udlejer.
Følgende vilkår og betingelser gælder udelukkende for levering af indkvarteringstjenester.

2. Indgåelse af kontrakt
MOWITANIA udfører ikke sine egne tjenester inden for rammerne af punkt 1, men arrangerer dem i stedet for andres navn og for konto (udlejer). En kontrakt (indkvarteringskontrakt) indgår således udelukkende mellem udlejer og gæst.

3. Indkvarteringstjenester
3.1. booking
MOWITANIA tilbyder på vegne af udlejer deres reservationssystem muligheder for indkvartering. Oplysningerne i medierne fra MOWITANIA er udelukkende baseret på de oplysninger, som udlejer har givet, og er forberedt efter vores bedste viden og tro. MOWITANIA påtager sig intet ansvar og ansvar for de oplysninger, der er leveret af udlejer, som er nævnt i medierne fra MOWITANIA.
Tilbud er kun gyldige, hvis de stadig er tilgængelige på tidspunktet for kundeanmodningen (tilbud, mens lagrene varer).
MOWITANIA kontrollerer, om den indkvartering, som gæsten anmoder om, er tilgængelig på det ønskede tidspunkt. Indkvarteringskontrakten mellem udlejer og gæst er afsluttet, så snart reservationen er bekræftet af MOWITANIA (pr. E-mail, skriftlig reservation, telefonbestilling).
En anden forskrift har brug for den skriftlige form. Udlejer er forpligtet til at stille den reserverede bolig til rådighed for den reserverede periode. Gæsten er forpligtet til at betale den aftalte pris for kontraktens varighed.

3.2. betaling
Kunden betaler et depositum og servicegebyret for den reserverede lejlighed til MOWITANIA, restbeløbet plus eventuelle tilfældige omkostninger betales enten kontant til udlejer på stedet eller efter aftale med udlejer.

3.3. Priser for indkvartering
Priserne i medierne bliver forældede af nye tilbud. De angivne bruttopriser gælder med undtagelse af messer og specialpriser. (Nytårsaften, kærlighedsparade, messer osv.) Ved forespørgsler og bookinger, hvor standardpriserne ikke er gyldige, vil den interesserede blive informeret inden booking. I tilfælde af en reservation er priserne gyldige på anmodningstidspunktet. Udstyrselementerne, der er specificeret og illustreret i medierne, er standardværdier. I individuelle tilfælde kan udstyret ændres.

3.4. Ankomst eller afgang (ankomst kl. 16 / afgang kl. 11)
Den nøjagtige ankomst skal altid aftales med udlejer. Afgangen finder sted indtil kl. 11. Andre ankomst- og afgangstider aftales om nødvendigt direkte med udlejer.

3.5. Tilbagetrækning fra kontrakten / annullering
3.5.1 Gæsten kan trække sig ud af kontrakten når som helst inden afrejse ved at trække sig tilbage fra MOWITANIA. Fratræden skal erklæres skriftligt. Udlejer kan trække sig tilbage 28 dage før afgang fra kontrakten.

3.5.2 Uanset reservationstidspunktet er gratis aflysninger (bortset fra servicegebyret) generelt mulige, forudsat at de modtages skriftligt af MOWITANIA senest fire uger før den reserverede ankomstdato. Undtagelser vil blive aftalt af udlejer direkte med gæsten umiddelbart efter modtagelse af reservationsbekræftelsen.

3.5.3 Hvis en reservation annulleres af gæsten mindre end fire uger før afrejse, vil MOWITANIA forsøge at overføre den fraflyttede bolig / indkvartering et andet sted. Hvis en genmægling mislykkes, er udlejer berettiget til at kræve erstatning fra gæsten for manglende opfyldelse i henhold til § 651 BGB.

3.5.4 Annulleringen foretages af udlejer. Hvis der ikke gælder andre afbestillingsbetingelser, gælder følgende regler:
Afbestillingsgebyr, der opkræves i tilfælde af manglende show, beløber sig til natten pris i EURO som følger:
op til 28 dage 0%
fra 27 dage 20%
fra 15 dage 40%
fra 10 dage 60%
fra 5 dage 80%
fra 4 dage 100%
Imidlertid betales servicegebyret under alle omstændigheder.

3.5.5. MOWITANIA forbeholder sig retten til at annullere bookinger på grund af manglende betaling.

4. Regnskab
MOWITANIA som tjenesteudbyder og eksklusiv kontraktpartner af udlejeren fakturerer altid kun for udlejere. Depositumet opkræves udelukkende af MOWITANIA for udlejeren. Servicegebyret for brug af webstedet opkræves af kunden.

5. Ansvar
MOWITANIA hæfter alene for mægleraktiviteten. Ansvaret er begrænset til forsæt og grov uagtsomhed. Ansvaret for simpel uagtsomhed er udelukket. MOWITANIA er ikke ansvarlig for forstyrrelser på grund af force majeure eller strejker eller forstyrrelser i kommunikationsnetværket.

5.1. Mangler ved lejeobjektet / ansvaret
For al information i online kataloget (beskrivelse af lejligheder / omgivelser osv.) Er udlejer ansvarlig. Udlejere forpligter sig til en korrekt og sandfærdig repræsentation. MOWITANIA har ret til at blokere udlejere fra at bruge medierne fra MOWITANIA til enhver tid.
Mangler i lejeboligen skal rapporteres direkte til udlejer og noteres straks ved ankomsten. Efterfølgende erstatningskrav for ikke-forsikrede ejendomme fremsættes direkte til udlejer.
MOWITANIA mægler kun på udlejers vegne og er ikke ansvarlig for de ejendomme, der er lovet af udlejere af gæstelejligheden.
MOWITANIA er ikke ansvarlig for skader, som gæsten har lidt i lejeboliger som følge af en ulykke eller tyveri, eller for skader på den respektive lejebolig på grund af forkert brug af gæster.
For overholdelse af offentligretlige regler i forbindelse med udlejning til gæster er udlejerens eneste ansvar. MOWITANIA er ikke ansvarlig for deres manglende overholdelse.

6. Registrering af krav og begrænsning
6.1 Krav om ikke-kontraktmæssig levering af tjenester rettes straks og udelukkende til den respektive udlejer. Kravene udløber 6 måneder efter ydelsen af ​​tjenesterne.

7. Privatliv
7.1 MOWITANIA kan indsamle, behandle og bruge personlige data til udlejeren såvel som dens gæster, i det omfang dataene er nødvendige for at retfærdiggøre eller ændre de nødvendige processer, inklusive deres indhold (lagerdata). Bookingsdata indsamles, behandles og bruges af MOWITANIA inden for rammerne af de lovbestemmelser. Opbevaring og transmission af alle reservationsdata er kun så vidt ønsket og / eller krævet. Gæsten accepterer at modtage information i forbindelse med MOWITANIA via e-mail eller post for at sikre en omfattende informationsstandard. Gæsten kan til enhver tid annullere transmission af fremtidig information via e-mail ved at klikke på et dedikeret link. (Newsletter)

7.2 En overførsel af alle personoplysninger til tredjepart finder ikke sted uden et udtrykkeligt samtykke, medmindre dette er nødvendigt for levering af tjenesten eller for udførelsen af ​​kontrakten. Overførslen til statslige institutioner og myndigheder, der har ret til at modtage information, finder også kun sted i forbindelse med de lovpligtige informationsforpligtelser, eller hvis vi er forpligtet af en retsafgørelse til at give oplysninger.

7.3 Ud over disse vilkår og betingelser offentliggøres det i aftrykket Fortrolighedspolitik i henhold til DSGVO, som anerkendes og accepteres af kunden med accept af betingelserne og betingelserne.

8. Almindelig / frelsende klausul / skriftlig form
Ugyldigheden af ​​de enkelte bestemmelser i aftalevilkårene resulterer ikke i ineffektiviteten af ​​hele aftalevilkårene. Forretningsforholdene mellem gæsten og udlejeren eller gæsten og MOWITANIA er udelukkende underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning for indenlandske kontraherende parter. FN-Kaufrecht finder ikke anvendelse. Der blev ikke indgået sekundære aftaler. Sådan kræver den skriftlige form.

9. Kompetence
Hvis gæsten er en registreret erhvervsdrivende, eller en offentligretlig juridisk enhed, eller hvis ordren hører til driften af ​​hans handel, er Berlin jurisdiktion. Eksklusive jurisdiktioner forbliver ikke påvirket.
Kompetencestedet for alle tvister, der opstår som følge af lejeafdelingen, er i henhold til lovbestemmelserne det sted, hvor den lejede ejendom er beliggende.

10. Ophavsret
Udlejere er forpligtet til nøje at overholde ophavsretten ved udstationering af tekster og fotografier på MOWITANIA websteder og til at kompensere MOWITANIA for enhver skade forårsaget af en overtrædelse af denne forpligtelse.
Berlin, 23. maj 2018

Related Posts

 • Generelle vilkår og betingelser for medizinio gmbh

  Generelle vilkår og betingelser 1. Ansøgning 1.1 Disse vilkår og betingelser gælder for kontraktforholdet mellem firmaet Medizinio GmbH, Schwarzer Bär 2,…

 • Agb for relexa hotel gmbh i oversigten

  Vilkår og betingelser for relexa hotel GmbH Generelle vilkår og betingelser for Hotelaufnahmevertrag (for relexa-kuponbutikken finder du også vores…

 • Generelle vilkår – sundhedsoplysninger

  Betingelser og vilkår til tjenester i dbp-koncernen, især dbp Kommunikation GmbH Co. KG, dbp sundt af Germany GmbH Co KG og dbp kommunikationsart GmbH…

 • Agb – rosetravel

  Generelle vilkår og betingelser for RTC Rose Travel Consulting GmbH Co. KG Kære kunde hos RTC Rose Travel Consulting GmbH Co. KG, vær opmærksom på vores…

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: