Agb – kundeinformation – vandre cykelbutik

Agb - kundeinformation - vandre cykelbutik

betingelser & KUNDEOPLYSNINGER

indhold
——————
1. Omfang
2. Indgåelse af kontrakt
3. Fortrydelsesret
4. Priser og betalingsbetingelser
5. Leverings- og forsendelsesbetingelser
6. Bevarelse af titel
7. Ansvar for mangler (garanti)
8. Indløsning af handlingskuponer
9. Gældende lovgivning
10. Kompetence
11. Alternativ konfliktløsning

1) Omfang
1.1 Disse vilkår og betingelser (i det følgende) "betingelser") af PANDA MEDIA GmbH & Co. KG (i det følgende) "sælger"), gælder alle kontrakter om levering af varer, som en forbruger eller entreprenør (i det følgende benævnt "kunden") indgår med sælgeren med hensyn til de varer, som sælgeren præsenterer i sin online shop. Herved modsættes inddragelse af kundens egne betingelser, medmindre andet er aftalt.
1.2 Forbruger i henhold til disse vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er deres kommercielle eller deres uafhængige professionelle aktivitet, kan tilskrives. Iværksætter i henhold til disse vilkår og betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der handler i udførelsen af ​​en juridisk transaktion i udøvelsen af ​​deres kommercielle eller uafhængige erhvervsaktivitet.

2) Indgåelse af kontrakten
2.1 Produktbeskrivelserne indeholdt i sælgers online shop udgør ikke bindende tilbud fra sælgeren, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kunden.
2.2 Kunden kan indsende tilbudet via den online ordreformular, der er integreret i sælgerens online shop. I dette tilfælde, når kunden har anbragt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og har gennemgået den elektroniske ordreproces, ved at klikke på knappen for at afslutte bestillingsprocessen, fremsætter kunden et juridisk bindende kontraktstilbud i forhold til varerne indeholdt i indkøbskurven.
2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,
– ved at sende til kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), i hvilket tilfælde modtagelsen af ​​ordrebekræftelsen hos kunden er autoritativ, eller
– ved at levere de bestilte varer til kunden, i hvilket tilfælde varens adgang til kunden er afgørende, eller
– ved at bede kunden om at betale efter afgivelse af sin ordre.
Hvis der findes flere af de nævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de førnævnte alternativer forekommer først. Perioden for accept af tilbuddet begynder dagen efter den dato, hvor tilbuddet sendes af kunden og slutter den femte dag efter afsendelsen af ​​tilbuddet. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for den nævnte periode, betragtes dette som en afvisning af tilbuddet med den konsekvens, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring..
2.4 Når du vælger betalingsmetode "Amazon-betalinger" Betalinger foretages via betalingstjenesten Amazon Payments Europe sca, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (i det følgende benævnt "Amazon"), med forbehold af Amazon Payments Europe-brugeraftalen, tilgængelig på https://payments.amazon.de/help/ 201751590:e Hvis kunden vælger "Amazon Betalinger" som en betalingsmetode i online ordreprocessen, udsteder han også en betalingsordre til Amazon ved at klikke på knappen, der afslutter ordreprocessen. I dette tilfælde erklærer sælgeren allerede accept af tilbuddet fra kunden på det tidspunkt, hvor kunden udløser betalingsprocessen ved at klikke på afslutningen af ​​ordreproces-knappen.
2.5 Når du indsender et tilbud via sælgers onlinebestillingsformular, gemmes kontraktteksten af ​​sælgeren og sendes til kunden efter at have sendt sin ordre ud over de nuværende vilkår og betingelser skriftligt (f.eks. E-mail, fax eller brev). Derudover arkiveres kontraktteksten på sælgers websted og kan hentes af kunden via hans adgangskodebeskyttede kundekonto med angivelse af de tilsvarende login-data, forudsat at kunden har oprettet en kundekonto i sælgers online shop, inden han sender sin ordre.
2.6 Før den bindende indsendelse af ordren via sælgers online ordreformular, kan kunden genkende mulige inputfejl ved omhyggeligt at læse de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af inputfejl kan være udvidelsesfunktionen af ​​browseren, ved hjælp af hvilken skærmen på skærmen forstørres. Som en del af den elektroniske ordreproces kan kunden rette sin input via de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.
2.7 Kun det tyske sprog er tilgængeligt til indgåelse af kontrakten.
2.8 Ordrebehandling og kontakt udføres normalt via e-mail og automatisk ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den e-mail-adresse, der er angivet af ham til ordrebehandlingen, er korrekt, så på denne adresse kan de e-mails, der er sendt af sælgeren, modtages. Ved brug af SPAM-filtre skal kunden især sikre, at alle e-mails, der er sendt af sælgeren eller af tredjeparter bestilt med ordrebehandlingen, kan leveres.

3) Fortrydelsesret
3.1 Forbrugerne har i princippet ret til en tilbagetrækningsret.
3.2 Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten kommer fra sælgers annulleringspolitik.

4) Priser og betalingsbetingelser
4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser samlede priser, der inkluderer lovpligtig moms. Eventuelt er yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger specificeret separat i den respektive produktbeskrivelse.
4.2 Betalingsmulighederne meddeles kunden i sælgers onlinebutik.
4.3 Hvis der er aftalt forskud ved bankoverførsel, forfalder betalingen straks efter kontraktens indgåelse, medmindre parterne er enige om en senere forfaldsdato.
4.4 Hvis betaling foretages ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, behandles betaling via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende: "PayPal"), i henhold til PayPal-brugsbetingelserne, tilgængelig på https://www.paypal.com/da/webapps/mpp/ua/userag Agreement-full eller – hvis kunden ikke har en PayPal-konto – under betingelserne for Betalinger uden PayPal-konto, fås på https://www.paypal.com/da/webapps/mpp/ua/privacywax-full.
4.5 Hvis du vælger betalingsmetode Fakturakøb, forfalder købsprisen efter varerne er leveret og faktureret. I dette tilfælde betales købsprisen inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelse af fakturaen uden fradrag, medmindre andet er aftalt. Sælgeren forbeholder sig retten til at tilbyde betalingsmetoden Fakturakøb kun op til en bestemt ordrevolumen og afvise denne betalingsmetode, hvis den specificerede ordrevolumen overskrides. I dette tilfælde informerer sælgeren kunden i sine betalingsoplysninger i online-butikken om en tilsvarende betalingsbegrænsning.

5) Leverings- og forsendelsesbetingelser
5.1 Levering af varer finder sted på vej til den af ​​kunden angivne leveringsadresse, medmindre andet er aftalt. Ved behandling af transaktionen er den leveringsadresse, der er specificeret i ordrens behandling af sælgeren, afgørende.
5.2 Hvis transportfirmaet sender varerne tilbage til sælgeren, da levering til kunden ikke var mulig, bærer kunden omkostningerne til ikke-vellykket forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden udøver sin ret til tilbagetrækning effektivt, hvis han ikke er ansvarlig for de omstændigheder, der førte til umuligheden af ​​levering, eller hvis han midlertidigt blev forhindret i at acceptere den tilbudte service, medmindre sælgeren til ham havde annonceret forestillingen en rimelig tid tidligere.
5.3 Afhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

6) Beholdelse af titlen
Hvis sælgeren på forhånd forbeholder sig retten til ejerskab af de leverede varer indtil fuld betaling af den skyldige købspris.

7) Ansvar for mangler (garanti)
7.1 Hvis den købte vare er mangelfuld, finder bestemmelserne i det lovpligtige ansvar for mangler anvendelse.
7.2 Afvigende herfra er forældelsesfristen for krav på mangler ved brugte varer et år fra levering af varerne til kunden. Forkortelsen af ​​forældelsesperioden til et år gælder dog ikke
– til ting, der er brugt til en struktur i henhold til deres normale brug og har forårsaget dets mangel,
– for skader, der skyldes skade på liv, lemmer eller helbred, der er baseret på en forsætlig eller uagtsom pligtbrud fra sælgeren eller en forsætlig eller uagtsom pligtbrud fra en juridisk repræsentant eller stedfortræder agent for sælgeren,
– for andre skader, der er baseret på en forsætlig eller grovt uagtsom pligtbrud fra sælgeren eller på en forsætlig eller grovt uagtsom pligtbrud fra en juridisk repræsentant eller stedfortræder agent for brugeren, samt
– i tilfælde af, at sælgeren med svig har skjult manglen.
7.3 Kunden anmodes om at kræve leverede varer med åbenlyst transportskade til leverandøren og informere sælgeren om det. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på hans lovmæssige eller kontraktmæssige krav på mangler.

8) Indløsning af handlingskuponer
8.1 Kuponer, der udstedes gratis af sælgeren som led i kampagner med en bestemt gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (se nedenfor) "Salgsfremmende certifikater"), kan kun indløses i sælgers onlinebutik og kun i den angivne periode.
8.2 Handlingskuponer kan kun indløses af forbrugere.
8.3 Individuelle produkter kan udelukkes fra kampagnekampagnen, forudsat at en tilsvarende begrænsning er resultatet af indholdet af kampagnekuponen.
8.4 Kampagnekuponer kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.
8.5 Der kan kun indløses en handlingskupon pr. Ordre.
8.6 Varens værdi skal mindst svare til størrelsen af ​​handlingskuponen. Eventuel resterende saldo refunderes ikke af sælgeren.
8.7 Hvis værdien af ​​handlingskuponen ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af ​​de resterende betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder, vælges til at afregne forskellen.
8.8 Restbeløbet for en handlingskupon betales hverken kontant eller renter.
8.9 Handlingskuponen tilbagebetales ikke, hvis kunden returnerer varerne fuldt eller delvist betalt med handlingskuponen som en del af dens lovpligtige tilbagetrækningsret.
8.10 Kampagnekuponen er kun til brug for den person, der er navngivet på den. En overførsel af handlingskuponen til tredjepart er udelukket. Sælgeren er berettiget, men ikke forpligtet, til at kontrollere den respektive kuponindehaveres substantielle berettigelse.

9) Gældende lovgivning
For alle retlige forhold mellem parterne gælder Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning, bortset fra lovgivningen om internationalt køb af løsøre. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, at den ydede beskyttelse ikke trækkes tilbage ved obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sin sædvanlige opholdssted.

10) Kompetence
Hvis kunden fungerer som en købmand, juridisk enhed i henhold til offentlig ret eller specialfond i henhold til offentlig ret, der er hjemmehørende på Forbundsrepublikken Tysklands område, er det eksklusive jurisdiktion for alle tvister, der opstår som følge af denne kontrakt, sælgerens forretningssted. Hvis kunden er beliggende uden for Forbundsrepublikken Tysklands territorium, er sælgerens forretningssted det eksklusive kompetencested for alle tvister, der opstår som følge af denne kontrakt, hvis kontrakten eller kravene fra kontrakten kan tilskrives kundens professionelle eller kommercielle aktivitet. I ovenstående tilfælde er sælgeren dog under alle omstændigheder berettiget til at ringe til domstolen på kundens forretningssted.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: