Agb for relexa hotel gmbh i oversigten

Vilkår og betingelser for relexa hotel GmbH

Generelle vilkår og betingelser for Hotelaufnahmevertrag (for relexa-kuponbutikken finder du også vores afbestillingsregler her)

Betingelserne for arrangementer og hotelparkering findes nederst på denne side som en download.

1 ANVENDELSESOMRÅDE

1.1 Disse vilkår og betingelser gælder for kontrakter om leasing af hotelværelser til indkvartering samt alle yderligere tjenester og leverancer af hotellet (hotelopholdskontrakt), der leveres til kunden i denne sammenhæng. Udtrykket "hotelopholdskontrakt" inkluderer og erstatter følgende vilkår: indkvartering, gæstebolig, hotel, hotelværelseskontrakt.

1.2 Underudlejning eller genudlejning af værelserne samt deres anvendelse til andre formål end indkvartering kræver forudgående skriftligt samtykke fra hotellet skriftligt, hvorved § 540, stk. 1, punkt 2 BGB frafaldes, for så vidt kunden ikke er forbruger i henhold til § 13 BGB.

1.3 Kundens generelle vilkår og betingelser gælder kun, hvis dette udtrykkeligt er skriftligt aftalt.

2 KONKLUSION AF KONTRAKT, PARTNER, BEGRÆNSNING

2.1 Kontraktmæssige partnere er hotellet og kunden. Kontrakten indgås efter accept af kundens anmodning fra hotellet. Hotellet er gratis til at bekræfte værelsesreservation i tekstform.

2.2 Alle krav mod hotellet udløber i princippet et år fra den lovbestemte forældelsesperiode. Dette gælder ikke for erstatningskrav og andre krav, forudsat at sidstnævnte er baseret på en forsætlig eller grovt uagtsom pligtbrud fra hotellet.

3 TJENESTER, PRISER, BETALING, BILLING

3.1 Hotellet er forpligtet til at holde de reserverede værelser tilgængelige og levere de aftalte tjenester.

3.2 Kunden er forpligtet til at betale de aftalte eller gældende priser på hotellet for det rumudlejning og de andre tjenester, han bruger. Dette gælder også for tjenester, der bestilles af kunden direkte eller via hotellet, som leveres af tredjepart og leveres af hotellet.

3.3 De aftalte priser inkluderer de skatter og lokale afgifter, der var gældende på det tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået. Lokale skatter, som gæsten skylder i henhold til den lokale lovgivning, såsom besøgende skat, er ikke inkluderet.

I tilfælde af ændring i den lovlige merværdiafgift eller den nye introduktion, ændring eller afskaffelse af lokale skatter på genstand for udførelse efter kontraktens indgåelse, justeres priserne i overensstemmelse hermed. I tilfælde af kontrakter med forbrugere gælder dette kun, hvis perioden mellem kontraktens indgåelse og kontraktens gennemførelse overstiger fire måneder.

3.4 Hotellet kan give sit samtykke til en efterfølgende reduktion i antallet af reserverede værelser, hotellets tjenester eller kundens opholdsperiode afhængigt af prisen på værelser og / eller andre tjenester, der øges i overensstemmelse hermed.

3.5 Hotelregninger forfalder til betaling umiddelbart efter modtagelse uden fradrag. Hvis der er aftalt betaling på konto, skal betalingen foretages uden fradrag – med forbehold af en anden aftale – inden ti dage efter modtagelse af fakturaen.

3.6 Hotellet har ret til at kræve en rimelig forskud eller et depositum, for eksempel i form af en kreditkortgaranti, fra kunden ved kontraktens indgåelse. Beløbet på forskudsbetalingen og betalingsdatoer kan aftales i tekstform i kontrakten. For forskud eller sikkerhed for pakkerejser forbliver de lovbestemmelser ikke påvirket. I tilfælde af misligholdelse af kunden gælder de juridiske regler.

3.7 I berettigede tilfælde, for eksempel betalingsrestancer for kunden eller udvidelse af kontraktens omfang, har hotellet ret, selv efter kontraktens indgåelse indtil begyndelsen af ​​opholdet, en forskud eller sikkerhed i den forstand, der er omhandlet i foregående afsnit 3.6 eller en forhøjelse af den aftalte kontraktforudbetaling eller depositum til fulde at kræve aftalt vederlag.

3.8 Hotellet har også ret til at kræve fra kunden i begyndelsen og under opholdet et rimeligt forskud eller depositum i henhold til afsnit 3.6 ovenfor for eksisterende og fremtidige krav i henhold til kontrakten, hvis ikke allerede i overensstemmelse med afsnit 3.6 og / eller afsnit 3.7 ovenfor blev gjort.

3.9 Kunden kan kun modregne eller opkræve et krav fra hotellet med et ubestridt eller retligt retskraftigt krav.

3.10 Kunden accepterer, at fakturaen kan overføres til ham elektronisk.

4 RKONKLUSION AF KHOURS (ABBESTELLUNG, STORNIERUNG) / IKKE SKADET AF SERVICE
DET HOTELLER (NO SHOW)

4.1 En tilbagetrækning af kunden fra den kontrakt, der er indgået med hotellet, er kun mulig, hvis der er udtrykkeligt aftalt en ret til tilbagetrækning i kontrakten, der findes en lovpligtig tilbagetrækningsret, eller hvis hotellet udtrykkeligt accepterer annullering af kontrakten.

4.2 I det omfang der er aftalt en aftale om en fri tilbagetrækning fra kontrakten mellem hotellet og kunden, kan kunden derefter trække sig ud af kontrakten uden at udløse betaling eller skade på hotellet.

4.3 Hvis der ikke er aftalt en fortrydelsesret eller allerede er udløbet, er der heller ingen lovpligtig tilbagetræknings- eller afbestillingsret, og hvis hotellet ikke accepterer en annullering af kontrakten, forbeholder hotellet sig retten til det aftalte vederlag på trods af manglende anvendelse af tjenesten. Hotellet skal tage hensyn til indtægterne fra anden udlejning af værelserne samt de opsparte udgifter. Hvis værelserne ikke på anden måde lejes, kan hotellet opkræve fradrag for sparede udgifter. I dette tilfælde er kunden forpligtet til at betale 90% af den kontraktligt aftalte pris for overnatninger med eller uden morgenmad samt for pakkearrangementer med tredjeparts tjenester, 70% for halvpension og 60% for fuldpension. Kunden kan frit bevise, at ovennævnte krav ikke opstår eller ikke er i det krævede beløb.

5 TILBAGEHOLDNING AF HOTELLET

5.1 Hvis det er aftalt, at kunden kan trække sig fri fra kontrakten inden for en bestemt periode, er hotellet berettiget til at trække sig fra kontrakten i denne periode, hvis der er forespørgsler fra andre kunder om de værelser, der er reserveret i kontrakten og kunden, på anmodning af hotellet med passende Indstilling af en frist for hans ret til at fratræde fraviges ikke. Dette gælder tilsvarende, når der gives en option, hvis der er andre forespørgsler, og kunden ikke er villig til at foretage en reservation på hotellets anmodning med en rimelig frist.

5.2 Hvis et forskud eller et depositum, der er aftalt eller krævet i henhold til pkt. 3.6 og / eller pkt. 3.7, ikke foretages, selv efter udløbet af en rimelig frist, der er fastsat af hotellet, er hotellet også berettiget til at trække sig ud af kontrakten.

5.3 Endvidere har hotellet ret til at trække sig ud af kontrakten af ​​en væsentlig begrundet grund, især hvis

  • force majeure eller andre forhold, som hotellet ikke er ansvarlig for, gør kontraktens gennemførelse umulig;
  • Værelser eller værelser bookes straffbart under vildledende eller falske oplysninger eller skjult materielle kendsgerninger; i dette tilfælde kan kundens identitet, solvensen eller formålet med opholdet være af afgørende betydning;
  • hotellet har berettiget grund til at tro, at brugen af ​​tjenesten kan bringe den glatte drift, sikkerhed eller omdømme af hotellet i fare i fare, uden at dette kan henføres til hotellets sfære af kontrol eller organisation;
  • formålet eller lejligheden med opholdet er ulovligt; –
  • der er en overtrædelse af punkt 1.2 ovenfor.

5.4 Den berettigede fratræden af ​​hotellet udgør ikke et krav fra kunden om erstatning.

6 VÆRELSEUDVALG, LEVERING OG RETUR

6.1 Kunden erhverver intet krav på levering af visse værelser, medmindre dette udtrykkeligt er skriftligt aftalt.

6.2 Bookede værelser er tilgængelige for kunden fra kl. 15.00 på den aftalte ankomstdag. Kunden har ikke ret til tidligere levering.

6.3 På den aftalte afrejsedag skal værelserne forlades til hotellet senest kl. 12.00. Derefter kan hotellet opkræve 50% af den fulde pris for indkvartering (pris i henhold til prislisten) på grund af den sene udvisning af lokalet til dets kontraktmæssige brug indtil kl. 18:00, fra kl. 18:00 90%. Kundens kontraktmæssige krav er ikke berettiget af dette. Han kan frit bevise, at hotellet ikke har nogen eller en meget lavere ret til afholdte brugergebyrer.

7 ANSVAR FOR HOTELLET

7.1 Hotellet er ansvarlig for skader, som det er ansvarligt for skade på liv, lemmer eller helbred. Derudover er det ansvarligt for andre skader, der er baseret på en forsætlig eller grovt uagtsom pligtbrud fra hotellet eller på en forsætlig eller uagtsom overtrædelse af hotellets kontraktlige forpligtelser. Kontraktsmæssige forpligtelser er de forpligtelser, der muliggør korrekt udførelse af kontrakten, og på hvis opfyldelse kunden kan stole på og stole på. En pligtovertrædelse af hotellet er lig med en juridisk repræsentant eller stedfortræder. Yderligere erstatningskrav er udelukket, medmindre andet er angivet i denne klausul 7. I tilfælde af forstyrrelser eller mangler i hotellets tjenester vil hotellet gøre alt for at afhjælpe dette med viden eller øjeblikkelig anmeldelse af kunden. Kunden er forpligtet til at bidrage til, hvad der er rimeligt for ham at afhjælpe forstyrrelserne og minimere mulig skade.

7.2 Hotellet hæfter for kunden i henhold til de lovbestemmelser, der er indbragt for varer. Hotellet anbefaler brug af hotellet eller værelsets pengeskab. Hvis kunden ønsker at bidrage med penge, værdipapirer og værdigenstande til en værdi af mere end 800 euro eller andre varer til en værdi af mere end 3.500 euro, kræver dette en separat tilbageholdelsesaftale med hotellet.

7.3 I det omfang kunden har en parkeringsplads i hotellets garage eller på hotellets parkeringsplads, også mod et gebyr, indgås ingen forældremyndighedsaftale. I tilfælde af tab eller skade på motorkøretøjer, der er parkeret eller skudt på hotelejendommen og dens indhold, er hotellet kun ansvarligt i henhold til afsnit 7.1, punkt 1 til 4 ovenfor.

7.4 Vækning foretages af hotellet med største omhu.

Meddelelser til kunder håndteres med omhu. Hotellet kan efter forudgående aftale med kunden acceptere, opbevare og på anmodning betale for videresendelse af post og forsendelser. Hotellet hæfter kun i henhold til det foregående afsnit 7.1, punkt 1 til 4.

8 AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

8.1 Ændringer og tilføjelser til kontrakten, accept af ansøgningen eller disse generelle vilkår og betingelser foretages i tekstform. Ensidige ændringer eller tilføjelser er ineffektive.

8.2 Udførelsessted og betalingssted samt det eksklusive kompetencested – også til kontrol og vekslingstvister – er i den kommercielle trafik Berlin. Hvis kunden opfylder kravene i § 38, stk. 2, ZPO og ikke har et generelt jurisdiktionsted i Tyskland, er jurisdiktionsstedet Berlin

8.3 Tysk lov finder anvendelse. Anvendelsen af ​​FN’s salgskonvention er udelukket.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: