Ærekrækkelsesdragt – ubskm

Ærekrækkelsesdragt - ubskm

bagvaskelse trop

Hvad skal overvejes i en annonce??

Hvilke konsekvenser kan det have, hvis der rapporteres nogen til politiet, anklagemyndigheden, skoleadministrationen eller ungdomskontoret under mistanke om seksuelt misbrug af børn? For eksempel er der risikoen for at blive vist for ærekrænkelse eller ærelser?

En annonce til de retshåndhævende myndigheder (politi, anklagere) er uproblematisk – medmindre den er løjet for eller mistænkt for uden nogen faktiske beviser.
Det er forskelligt med annoncer, for eksempel skoleadministrationen eller ungdomskontoret. Her afhænger det af, om skærmen bruger sikkerheden.

I detaljer:

Kriminel ansvar for baktalelse, baktalelse og falsk mistanke

På grund af injurier i henhold til § 186 StGB kan man begå en strafbar handling, hvis man hævder eller spreder nedsættende fakta om en anden eller en anden til tredjepart, som er egnede til at nedgradere denne eller den i den offentlige mening, hvis disse kendsgerninger ikke er beviseligt sandt.

Hvis dette sker endda mod bedre viden, kan dette straffes som baktalelse efter § 187 StGB.

Enhver, der mistænker en eller anden mod politiet eller anklagemyndigheden bedre kendskab til en ulovlig handling med det formål at anlægge en efterforskning eller en straffesag mod ham eller ham, kan stille sig til ansvar for retsforfølgning for falsk mistanke efter § 164 StGB.

Annonce skal være baseret på faktiske beviser

Enhver, der indgiver en kriminel klage til de retshåndhævende myndigheder, skal, hvis det er lovligt, antage, at den påståede lovovertrædelse faktisk var begået og baseret på konkrete kendsgerninger. Men det er tilstrækkeligt, at der er tegn på mistanke om, at annoncen ikke er uden noget fundament. Hvis gerningen viser sig at være ikke-beviset, er annoncen stadig berettiget.

Annoncer er berettigede, selvom annoncøren ikke er sikker på sin sag, men har retfærdig grund til en forklaring fra politiet.

Det er netop ikke et krav om en lovlig visning til de retshåndhævende myndigheder, at den person, der er annoncen, er påvirket af det faktum.

Underretning til skoleledelse eller ungdomskontor i tilfælde af fare for barnets helbred

Kommunikation af mistanke om seksuelt misbrug af andre personer – for eksempel et skolebestyrelse eller ungdomskontor – kan straffes som en trussel, afhængigt af sagen, hvis den påståede kendsgerning ikke er beviselig sand.

Hvor kommunikationen imidlertid er et effektivt middel til at undgå en risiko for barnets velbefindende, kan det være berettiget som en legitim interesse, hvis den forfølgede interesse efter en overvejelse har forrang for den tiltalte persons interesse.

Dette kan være tilfældet i en meddelelse til skoleledelsen, selvom den handling, der anklages for den beskyldte lærer eller den beskyldte lærer, samtidig er et pligtbrud.

Når det drejer sig om et tilfælde af overgreb fra en forælder, kan en anmeldelse til ungdomskontoret være passende for at afværge en fare for børn.

Forsøg på trusler fra trusler

I praksis kan personer, der er tiltalt for mistanke om seksuelt misbrug, indgive en klage over tiltale, baktalelse eller falsk mistanke mod den eller de personer, der har indgivet klagen eller indbringe et civilretligt påbud.
Dette bør dog ikke afskrække folk, der får kendskab til konkrete mistanke om sager. En annonce til retshåndhævelse er altid lovlig – undtagen i tilfælde af forkert repræsentation eller mistanke om "i det blå".

I disse sager dømmer anklagemyndigheden normalt suspendering af retssagen for falsk mistanke, indtil straffesagen er afsluttet på grund af den påståede handling.

Ofre for seksuelt misbrug har mulighed for medsagsøger

Aktiv deltagelse i straffesager gør det også muligt at forsvare sig mod skyld; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA ">- såkaldte offeradvokater.

Information om rettighederne for ofre for kriminelle handlinger kan findes her.

Related Posts

 • Law – ubskm

  Site: beauftragter-missbrauch.de Selvfølgelig børns rettigheder. På nogle af disse områder er der allerede foretaget en hel del for bedre beskyttelse mod…

 • Rådet for ofre og overlevende – ubskm

  Rådet for ofre og overlevende 2015-2019 Hvem vi er Rådet for ofre og overlevende er et politisk panel, der blev nedsat i marts 2015. De nuværende…

 • Yderligere hjælp – ubskm

  Fund Seksuel misbrug i familien og Supplerende hjælpesystem på det institutionelle område For at hjælpe syge med at afhjælpe konsekvenserne af seksuelt…

 • Børnebeskyttelse – ubskm

  beskyttelse af børn 1. Opgaver med børne- og ungdomsvelfærd ”Omsorg for og uddannelse af børn er forældrenes naturlige ret og deres primære pligt. Deres…

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: