66A Bafög – overgangs- og anvendelsesbestemmelser>

66A Bafög - overgangs- og anvendelsesbestemmelser>

§ 66a BAföG

Overgangs- og applikationsinstruktioner

(1) For lærlinger, der er tildelt fordel af uddannelsesstøtte i henhold til § 7, stk. 1, inden den 31. juli 2016 efter at have allerede opnået en universitetsgrad, fortsættes denne bestemmelse indtil udgangen af ​​uddannelsesperioden i den version, der gælder indtil 31. juli 2016. For lærlinger, hvis godkendelsesperiode begyndte inden den 1. august 2016, skal § 45, stk. 1, punkt 2, nr. 6, fortsat anvendes indtil afslutningen af ​​træningsafsnittet i den version, der gælder indtil 31. juli 2016.

(2) §§ 2, 7, 10, 11, 12, 13, 13a, 14b, 15, 17, stk. 3, §§ 18c, 21, 23, 25, 41, 47a, 50, 56 og 60, nummer 3 i Artikel 1 i loven af ​​8. juli 2019 (Federal Law Gazette I s. 1048) med senere ændringer gælder først den 1. august 2019, medmindre andet er angivet nedenfor.

(3) § 17, stk. 2, §§ 18, 18a, 18b, 18d, 58 og 60, stk. 2, som ændret ved artikel 1 i loven af ​​8. juli 2019 (Federal Law Gazette I s. 1048), har kun virkning fra den 1. september 2019, medmindre andet er angivet nedenfor.

(4) For godkendelsesperioder, der startede før 1. august 2019, afdeling 11, 12, 13, 13a, 14b, 17 (3), afdeling 18c, 21, 23, 25, 41, 47a, 50, 56 og 60, stk. 3, i den version, der gælder indtil 31. juli 2019, med forbehold af andet punktum. Fra 1. oktober 2019 gælder også afsnit 12, 13, 13a, 14b, 21, 23 og 25 i den version, der gælder fra 1. august 2019, for godkendelsesperioder, der begynder før 1. august 2019. I tilfælde af tilbagebetaling af lånene gælder bestemmelsen i § 21a i den gældende version fra 1. august 2019, som ændret fra 1. august 2019, allerede fra 1. september 2019 i modsætning til punkt 1.

(5) For praktikanter, der har fået tildelt støtte til at deltage i et statsakademi før 1. august 2019, der tildeler grader, der svarer til universitetsgrader i henhold til statsretten, er § 15, stk. 2, punkt 1 og § 50 indtil afslutningen af ​​denne uddannelsesafdeling Stk. 2, punkt 4, som i kraft den 31. juli 2019. Afsnit 18, stk. 4, punkt 1 i den version, der gælder fra 1. september 2019, finder anvendelse på dem, forudsat at kun punkt 2 skal anvendes.

(6) For låntagere, der blev tildelt før 1. september 2019, forfremmelse i henhold til § 17, stk. 2, punkt 1 i den version, der finder anvendelse den 31. august 2019, er denne bestemmelse, § 18 med undtagelse af stk. 3, punkt 1, og stk. Anvende stk. 5, §§ 18b, 58 (1) (3) og § 60, stk. 2, som gældende den 31. august 2019; dette gælder også i det omfang supporttjenesterne også leveres efter den 31. august 2019.

(7) Låntagere, der har fået tildelt finansiering i henhold til § 17 i en version, der var gældende før 1. september 2019, med undtagelse af banklån i henhold til § 18c, kan inden seks måneder efter denne dato anmode om skriftlige eller elektroniske erklæringer til Forbundsstyrelseskontoret ved at tilbagebetaling af hele lånet afhænger af anvendelsen af ​​§ 18 (12) og § 18a i den version, der gælder 1. september 2019. For låntagere, der har overskredet den deri angivne tilbagebetalingsperiode på 20 år, finder punkt 1 anvendelse med forbehold for, at vedtagelsen i henhold til § 18, stk. 12, punkt 1, i den version, der finder anvendelse fra 1. september 2019, vilkårene for hele perioden før ytringen af ønsket måtte have været til stede.

(8) Uanset § 18, stk. 3, punkt 1 og § 18c (6) og (7), er satsen indtil 31. marts 2020 105 euro.

Administrativ bestemmelse til § 66a BAföG

De love og regler, der findes på dette websted, er kun til informationsmæssige formål og er ikke officielle. Af hensyn til rigtigheden og aktualiteten kan der derfor ikke overtages nogen garanti.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: