13A bafög – sundheds- og sygeplejeforsikringstilskud>

13A bafög - sundheds- og sygeplejeforsikringstilskud>

§ 13a BAföG

(1) For praktikanter, der er forsikret i den lovpligtige sundhedsforsikring i henhold til § 5, stk. 1, nr. 9 eller 10 i Femte Bog om social kodeks, øges efterspørgslen med 84 euro pr. Måned for deres sundhedsforsikringsbidrag. 2 For deres forsikringsbidrag som et obligatorisk medlem i den sociale sygeplejeforsikring i henhold til § 20, stk. 1, nummer 9 eller 10 i den ellevte bog om social sikring, steg behovet med yderligere 25 euro pr. Måned. 3 For lærlinger, der er pligtpligtige til at betale bidrag som frivilligt medlem af den lovpligtige sundhedsforsikring, og hvis bidrag til sundheds- og langtidspleje beregnes i henhold til § 240, stk. 4, punktum 2 i den femte bog om social kodeks og § 57, stk. 4, i den ellevte socialretlige bog, finder sætninger 1 og 2 anvendelse følgelig.

(2) For lærlinger, der er forsikret for bidrag i den lovpligtige sundhedsforsikring – undtagen i tilfælde af stk. 1, punkt 3 – som frivilligt medlem eller i henhold til § 5, stk. 1, nr. 13 i den femte bog til den sociale kode, viser kravet om sygeforsikringsbidrag at stige, men højst 155 euro. 2 For deres forsikringsbidrag som obligatorisk medlem i den sociale sygeplejeforsikring i henhold til § 20, stk. 1 (12) eller (3), i den ellevte socialretlige bog – undtagen i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, første punktum – stiger behovet for de påviste langtidsforsikringsbidrag, men højst 34 euro månedligt.

(3) For lærlinger, der udelukkende

1. er ansvarlig for bidrag til et privat sundhedsforsikringsselskab, der opfylder betingelserne i første punktum i § 257, stk. 2a, i Femte Bog om social kodeks, og

2. at have ret til ydelser fra denne forsikring, der ligner karakteren af ​​fordelene ved Femte Bog om social kodeks, med undtagelse af sygedagpenge og barselsydelser,

efterspørgslen stiger med 84 euro pr. måned. 2 Hvis de fordele, der er nævnt i punkt 1, stk. 2, er begrænset til en vis del af de støtteberettigede omkostninger, øges kravet i stedet med de påviste marginale forsikringsbidrag, men ikke med mere end det beløb, der er nævnt i første punktum. 3 For lærlinger, der er forsikret for bidrag i henhold til § 23 i den ellevte bog om social sikring af et privat forsikringsselskab, der opfylder kravene i § 61, stk. 5, i den ellevte bog om social sikring, øges behovet med yderligere 25 euro pr. Måned. 4 Som undtagelse fra sætninger 1 til 3 for lærlinger, der overskrider alders- eller semestersgrænsen i § 5, stk. 1 (9), i femte bog til socialsikringsloven, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse.

Administrativ bestemmelse til § 13a BaföG

til stk. 1

13 a.1.1 Sundhedsforsikringsafgift øger efterspørgslen. Det ydes, hvis lærlingen er dækket af en sundhedsforsikring. Det ydes ikke, hvis praktikanten er gratis forsikret af en familieforsikring. Dette gælder også, hvis der også er en præmie-ansvarlig privat forsikring.

Hvis den bidragspligtige sundhedsforsikringsgrad begynder og / eller slutter i godkendelsesperioden, skal meddelelsen ændres i overensstemmelse med § 53, punkt 1.

13 a.1.2 For lærlinger, der bidrager til en lovpligtig sundhedsforsikring, øges behovet uden yderligere undersøgelse med det beløb, der er nævnt i stk. 1, første punktum, da den lovpligtige sundhedsforsikring altid er en fuld forsikring.

For private forsikrede lærlinger, der er bidragsgivende, skal følgende tages i betragtning: Opfylder forsikringsselskabet kravene i § 257, stk. 2 a og 2 b SGB V? Kan de forsikrede kræve fordele, der svarer naturligt til fordelene ved SGB V med undtagelse af sundheds- og barselsydelser (ikke kun en supplerende sundhedsforsikring)? Er det en hel eller delvis forsikring? Fuld forsikring antages, hvis kontrakten giver mulighed for refusion på op til 100%. En egenandel på nogle områder, f.eks. Som ved tandbehandling eller proteser udelukker antagelsen om en fuld forsikring ikke. Delforsikring antages, hvis kontrakten indeholder refusionssatser på under 100% (f.eks. 20% -tarif for kvalificerede børn af føderale embedsmænd). I tilfælde af fuld forsikring stiger efterspørgslen uden yderligere undersøgelse med det beløb, der er nævnt i stk. 1, første punktum. I tilfælde af delforsikring er det stadig nødvendigt at kontrollere de samlede månedlige sundhedsforsikringsomkostninger på det tidspunkt, hvor ansøgningen blev indgivet, og om tjenesterne også inkluderer separat beregnet indkvartering (dvs. indkvartering i enkelt- og dobbeltværelser) og valgfri tjenester til sygehusbehandling (dvs. hovedlægebehandling). Hvis en delforsikringskontrakt dækker disse specielle tjenester, opkræves en engangsrabat på en tiendedel af de påviste omkostninger til sundhedsforsikring. Den øvre grænse for refusion er det beløb, der er nævnt i stk. 1, første punktum.

Praktikanten skal bevise, at betingelserne for sundhedsforsikringstilskuddet er opfyldt ved at fremlægge et certifikat fra den ansvarlige sundhedsforsikringsfond eller det private forsikringsselskab. I tilfælde af en delvis forsikring skal sundhedsforsikringsomkostningerne også bevises, og om de kontraktmæssige tjenester også inkluderer separat beregnet indkvartering og valgfri service til behandling af hospitaler på hospitaler. Hvis certifikatet fra sundhedsforsikringsselskabet eller det private forsikringsselskab ikke viser alle de nødvendige krav, kan lærlingen bevise det ved yderligere bevis (f.eks. Forsikringspolice, sundhedsforsikringsregning).

Afgørende er omkostningerne til sundhedsforsikring på ansøgningstidspunktet. En omkostningsopgørelse, der er specifik for ansøgningstidspunktet, er dog kun påkrævet, hvis indholdet af det sundhedscertifikat, der skal fremlægges, giver grund til at tro, at størrelsen af ​​bidraget har ændret sig siden certifikatet blev udstedt. Ændringer i størrelsen af ​​det bidrag, der opstår efter datoen for ansøgningen, ses bort fra i godkendelsesperioden.

13 a.1.3 Afsnit 13 a.1.1 og afsnit 13 a.1.2 finder anvendelse på tilskud til sundhedsforsikring i henhold til § 5 AuslandswalagsV, hvis de er uddannet i udlandet, forudsat at der ikke stilles særlige krav til forsikringsselskabet og arten af ​​forsikringsydelserne. Hvis der er en medvirkende fuld forsikring, udbetales tilskuddet uafhængigt af forsikringsomkostningerne. En reduktion er kun mulig, hvis der findes en delforsikring.

De love og regler, der findes på dette websted, er kun til informationsmæssige formål og er ikke officielle. Af hensyn til rigtigheden og aktualiteten kan der derfor ikke overtages nogen garanti.

Related Posts

Like this post? Please share to your friends:
Christina Cherry
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: